De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten."— Transcript van de presentatie:

1 1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten

2 Overzicht 1. Diplomaruimte 2. ISP 3. Leerkrediet 2

3 3 1. Diplomaruimte 1.1 Wat is de diplomaruimte? 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie 1.3 Toleranties 1.4 Meer weten?

4 4 1.1 Wat is de diplomaruimte? Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Generatiestudenten: voltijds of deeltijds traject –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –Aanduiding van opleidingsfase bij elk opleidingsonderdeel –Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid A. Eenvormige Structuur

5 5 1.1 Wat is de diplomaruimte? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: –Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor opo A voor je opo B mag opnemen –Soepele volgtijdelijkheid: opo A gevolgd voor je opo B mag opnemen –Gelijktijdigheid: opo A minstens tegelijk met opo B opnemen in je studieprogramma –Diploma: diploma opleiding 1 behaald hebben om opo A op te nemen in opleiding 2 Voortgangsvereiste: –Je mag opo C enkel opnemen als je nog maximaal x aantal studiepunten moet verwerven om het diploma/getuigschrift te behalen B. Volgtijdelijkheid

6 6 1.1 Wat is de diplomaruimte? B. Volgtijdelijkheid

7 7 1. Diplomaruimte 1.1 Wat is de diplomaruimte? 1.2 Cumulatieve studie- efficiëntie 1.3 Toleranties 1.4 Meer weten?

8 8 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie? Duidelijke informatie na elke examenperiode Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale parameter CSE= A. Wat?

9 9 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie Léon neemt 60 studiepunten op in zijn ISP. Hij slaagt voor alle vakken.  CSE = 100% Doris neemt 60 studiepunten op in haar ISP. Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2. 1 vak van 4 studiepunten en 1 vak van 6 studiepunten. (60-10)/60  CSE = 83 % B. Voorbeelden

10 10 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie Evert neemt 60 studiepunten op. Hij slaagt voor twee vakken. Een vak van 6 studiepunten en een vak van 3 studiepunten. 9/60  CSE = 15% Het jaar daarop neemt Evert de overige 51 studiepunten op. Hij neemt ook al 9 studiepunten uit de volgende studiefase op. Nu slaagt hij voor alle vakken, behalve voor 1 vak. Dit is een vak van 6 studiepunten. (9+54)/(60+60)  CSE = 52,5% B. Voorbeelden

11 11 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie Een CSE ≥ 50% is van belang bij: Bewaken van de eigen studievoortgang Herinschrijven –Bindend studieadvies –Ter-inschrijving Aantal studiepunten dat je mag opnemen Toleranties (zie verder) C. Waarvoor ?

12 12 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie D. Bindend Studieadvies 1° sem2° sem3° sem4° sem Advies Bindend studieadvies: minstens 50% CSE na 4e semester bindende voorwaarden te bereiken na 2° AJ eerste academiejaar

13 13 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie Ter-inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel: –CSE ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan. –CSE < 50%: weigering tot ter-inschrijving. ! Opmerking: 4de x inschrijven voor een opo is niet mogelijk! Bij niet slagen na een ter-inschrijving, krijg je een weigering tot inschrijving van 5 jaar. E. Ter-inschrijving

14 14 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie Generatiestudenten: voltijds of anders opgebouwd traject Niet-generatiestudenten: –tussen 25 en 66 studiepunten –CSE ≥ 50%  meer dan 66 studiepunten mogelijk F. Aantal Studiepunten

15 15 1. Diplomaruimte 1.1 Wat is de diplomaruimte? 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie 1.3 Toleranties 1.4 Meer weten?

16 16 1.3 Toleranties Toleranties i.p.v. deliberatie  zelf kiezen om al dan niet toleranties in te zetten (via het studievoortgangsdossier) Voorwaarden: –Tolereerbaar cijfer (8/20 of 9/20) –Ten minste 50% CSE –Voldoende tolerantiekrediet –Tolereerbaar opo Opmerking: garantie op behouden van tolereerbaar cijfer (binnen academiejaar) A. Wat?

17 17 1.3 Toleranties Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten. Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het tolerantiekrediet. Nog geen 60 studiepunten behaald  tolerantiekrediet blijft beperkt tot 12 studiepunten. B. Tolerantiekrediet

18 18 1.3 Toleranties C. Studievoortgangsdossier

19 19 1.3 Toleranties Doris schrijft voor het eerst in voor de Bachelor Psychologische Wetenschappen (180 stp). Nog geen 60 stp  tolerantiekrediet = 12 stp. Januari: vak A 5/20 en vak B 3/20 Juni: vak C NA en vak D 6/20 September: vak A 5/20, vak B 12/20, vak C 14/20 en vak D 8/20 Vak A = 4stp en vak D = 6 stp. (60-10)/60  CSE = 83 % Tolerantie inzetten voor vak D  tolerantiekrediet nog 6stp. D. Voorbeelden

20 20 1.3 Toleranties Michael zit in de tweede bachelorfase Psychologie. Opleiding van 180 studiepunten  18 stp tolerantiekrediet. Juni: vak A 8/20 (5 stp). CSE = 92%  tolerantie mag. Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer. September: vak A 13/20  Michael behoudt zijn volledige leerkrediet en verwerft credits voor alle opleidingsonderdelen. D. Voorbeelden

21 21 1. Diplomaruimte 1.1 Wat is de diplomaruimte? 1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie 1.3 Toleranties 1.4 Meer weten?

22 22 1.4 Meer weten? https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tmlhttps://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h tml OF Vraag het aan je persoonlijk aanspreekpunt!  http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpuntenhttp://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten  julie.caubergh@ppw.kuleuven.bejulie.caubergh@ppw.kuleuven.be

23 Overzicht 1. Diplomaruimte 2. ISP 3. Leerkrediet 23

24 2. ISP Deadline: 10 oktober 2012 Eerst IER opslaan! Alleen opleidingsonderdelen aanvinken die je dit academiejaar opneemt! Slechts 1x doorsturen Vragen: natasja.ausseloos@ppw.kuleuven.benatasja.ausseloos@ppw.kuleuven.be

25 Overzicht 1. Diplomaruimte 2. ISP 3. Leerkrediet 25

26 26 3. Leerkrediet 3.1 Wat is het leerkrediet? 3.2 Meer weten?

27 27 3.1 Wat is het leerkrediet? Een puntensysteem om de studievoortgang van de student te bewaken Een pakket van studiepunten dat een student kan inzetten voor een inschrijving: –Startsaldo: 140 studiepunten (- 60 stp 1 e studiefase) –Geslaagd: het leerkrediet wordt opnieuw aangevuld –Niet geslaagd voor een opo (dus ook bij inzetten tolerantie): de ingezette studiepunten kwijt –Eerste 60 VERWORVEN studiepunten: dubbel terug –Na eerste masterdiploma: -140 studiepunten –Leerkrediet wordt meegenomen naar een andere instelling Voor wie? Alle studenten die zich inschrijven voor een initiële bachelor- of masteropleiding met een diploma- of creditcontract.

28 28 Verandering van studierichting Generatiestudenten –voor 1 december veranderen  geen verlies van leerkrediet –tussen 1 december en 15 maart veranderen  verlies van leerkrediet voor opo’s 1 e sem + jaaropo’s –na 15 maart veranderen  verlies van het volledige leerkrediet 3.1 Wat is het leerkrediet?

29 29 3. Leerkrediet 3.1 Wat is het leerkrediet? 3.2 Meer weten?

30 30 3.2 Meer weten? http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ www.studentenportaal.be OF Vraag het aan je persoonlijk aanspreekpunt!  http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten  julie.caubergh@ppw.kuleuven.bejulie.caubergh@ppw.kuleuven.be


Download ppt "1 Diplomaruimte en leerkrediet Informatie voor studenten."

Verwante presentaties


Ads door Google