De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN."— Transcript van de presentatie:

1 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

2 14u00 Welkomstwoord 14u05 Video werkvelden van een pedagoog 14u20 Pedagogische Wetenschappen als studie * Overzicht van het bachelorprogramma * Studiebegeleiding en studiefaciliteiten * Studenten aan het woord * Hoe goed kiezen? 15u00 Inleiding tot poster en vragensessie Programma

3 Werkvelden van een pedagoog

4 Pedagogische Wetenschappen als studie Prof. Agnes De Munter

5 Is pedagogische wetenschappen iets voor u?

6 Je wenst te werken als… Sociaal pedagoog Volwassenenvorming/Jeugdwerk / Buurt- en opbouwwerk/ Onderzoek... Onderwijskundig pedagoog Lerarenopleiding/ Onderwijsbeleid/ Studiedienst/ Onderzoek … Ortho pedagoog CLB en scholen/ Bijzondere jeugdbijstand/ Gehandicaptenzorg/ Consultatiediensten/ onderzoek … Theoretisch pedagoog Onderzoek/ Opleiding/ Studiediensten …

7 Is pedagogische wetenschappen iets voor jou? -Je hebt een diploma secundair onderwijs -Je bent geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen -Je kunt je goed inleven zonder je kritische blik te verliezen -Je bent nieuwsgierig naar en ethisch betrokken bij de wijze waarop pedagogische problemen opgelost kunnen worden -Je bent niet bang een eigen mening te vormen en daar kritisch naar te kijken. -Je bent in staat vanuit verschillende invalshoeken een pedagogisch probleem te ontleden -Je vindt het een uitdaging te denken buiten de begaande paden.

8 Uitgangspunten van het programma  zien  begrijpen een grondige studie van pedagogische uitdagingen/vragen/problemen/  oordelen  optimaliseren zoeken naar antwoorden / naar een gefundeerd kritisch oordeel  handelen  ethisch en verantwoord pedagogisch optreden

9 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA Bachelor Pedagogische Wetenschappen 3 jaren Master Pedagogische Wetenschappen 2 jaren

10 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA Verkort Programma masterPW 90stp Schakel- Programma masterPW 67 stp Master Pedagogische Wetenschappen 2 jaren

11 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA Schakelprogramma MES 50 à 60 stp Master educatieve studies

12 BA 1 BA 3 BA 2 OPBOUW PROGRAMMA Algemeen pedagogische opoSpecifiek pedagogische opo Algemeen pedagogische opo Aanverwante basisdiciplines Specifiek pedagogische opo Algemeen pedagogische opo Specifiek pedagogische opo Aanverwante basisdiciplines Specifiek pedagogische opo Evenwicht tussen brede theoretische basisvorming en een begeleide praktijkinitiatie

13 Algemeen-pedagogische vakken en specifieke pedagogische vakken evenwicht van Algemeen vormend versus beroepsvoorbereidend

14 Algemeen-pedagogische vakken pedagogische praktijk pedagogische vakken methodologie

15 Algemeen-pedagogische vakken - Analyse van vraag en aanbod - Groepswerk - Korte stage pedagogische praktijk

16 Algemeen-pedagogische vakken Opvoeding, onderwijs en vorming + Gezinspedagogiek filosofie geschiedenis sociologie pedagogische vakken (algemeen vormend)

17 Algemeen-pedagogische vakken Empirisch-analystische methoden Statistiek Interpretatieve methoden methodologie

18 Algemeen-pedagogische vakken specifiek-pedagogische vakken Gericht op het werkveld Onderwijskunde Orthopedagogiek Sociale pedagogiek Theoretische pedagogiek

19 algemeen-pedagogische vakken domeinspecifieke vakken ondersteunde basisdisciplines Wijsbegeerte Psychologie Sociologie Biomedische vakken (erfelijkheidsleer, neuropsychologie) Antropologie Economie Recht

20 Flexibilisering De studenten kunnen kiezen uit: - Diplomacontract - Creditcontract - Examencontract

21 Onderwijsvormen Hoorcolleges (onderwijs aan grote groepen) Werkcolleges (interactieve onderwijsvorm in kleine groepen) Practica (idem) Seminaries (zeer grondige studie in beperkte groep over een bepaald onderwerp) Begeleide zelfstudie Reflecteren over het eigen leerproces zoals bij wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is en zelfstandig verwerken van de leerstof onder begeleiding

22 Slaagpercentages alle studenten Eerste jaar  60% 2002-200364% 2003-200461% 2004-200553% 2005-200664% 2006-200757%

23 Slaagpercentages deelgenomen aan alle examens Eerste bachelor  64% Tweede bachelor  83 % Derde bachelor  98 % Tweede licentie  100% Derde licentie  99,17%

24 Tewerkstelling Werkend: 84% Werkzoekend maar reeds gewerkt: 6% Student + deeltijds werk: 8% + vrijwilligers werk: 2%

25 onderwijs universiteit Gezondheids-, welzijns- en sociaal culturele sector

26 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

27 Dr. N. Verschueren Studiebegeleiding

28 het grote Leuven Vragen? Wie maakt me wegwijs? Is er begeleiding of coaching? Wat als het even moeilijk gaat? Al die vakken... Oei examens

29 Onthaal -Kleine groepjes -Je persoonlijke begeleider -Het “academiejaar” -Toledo -Rondleiding door de studentenvereniging

30 Ondersteuning bij de leerstof -Individueel -Oefeningen -Tussentijdse toetsen -Studeertips -Examenvragen? -…

31 Studievaardigheden -Collectieve oefeningen Studiemethode Studieplanning Examens en stress -Studievordering Nabesprekingen Opvolgingsgesprekken -Op afspraak -…

32 Coaching en begeleiding -Persoonlijke studiebegeleider Je aanspreekpunt Je coach -Specifieke doelgroepen Functiebeperkingen Werkstudenten Studievertraging -Ombudspersonen -Examenombuds

33 Studietrajectadvies Tussen faculteiten: Dienst Studieadvies Binnen faculteit Specifieke studie-informatie Begeleiding van het studietraject Begeleiding bij heroriëntering e.a. …

34 Conclusie Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!! Meer informatie op: -Onze flyer -De stand van D.O.S -Onze website

35 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

36 Nele De Munter Pedagogische Kring Leuven Studenten aan het woord

37 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

38 Dr. N. Verschueren Hoe goed kiezen?

39 Het belang van goede studiekeuze

40 goede studiekeuze meer gemotiveerd zekerder van zichzelf meer inspanning onzekerheid demotivatie opgeven zelfvertrouwen motivatie hulp vragen & info zoeken Het belang van goede studiekeuze

41 Hoe goed kiezen?

42 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  succesvolle studenten informeren zich meer: brochures, infodagen, gesprekken,…  verschil tussen universiteit en hogeschool  verschil tussen en pedagogische wetenschappen - psychologie - politieke en sociale wetenschappen - talen - rechten - geneeskunde, verpleegkunde… Hoe goed kiezen?

43 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden: ‘Kan IK die studierichting aan?’  indicaties: - luisteren naar je omgeving (CLB, leerkrachten, ouders,…) - eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren  studeerbekwaamheid: - geregeld werken - gezond tijdsbeheer - sociale ondersteuning

44 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  Interesses Wat doe ik graag? kunst, gezondheid, wetenschap, sport, wiskunde,…  Waarden Wat vind ik belangrijk? prestige, uitdaging, onafhankelijkheid, aansluiting vinden bij je interesse, afwisseling, …

45 Goed kiezen is geïnformeerd kiezen informeer je over - de wereld van studies en beroepen - jezelf:  vaardigheden  interessen  waarden Veel succes met je keuze! Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen

46 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

47 Prof. Jan Van Damme Inleiding tot poster en vragensessie

48 MethodologieOWKPED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1 M Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3 MOWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2 Bachelor Onderwijskunde K.U.L. Campus Kortrijk

49 Verkort Traject voor Professionele bachelor Master Educatieve Studies Onderwijskunde 3 e Bachelor Onderwijskunde 1 e Bachelor Onderwijskunde 2 e Bachelor Voortraject ONDERWIJSKUNDE Pedagogische Wetenschappen 3 e Bachelor Pedagogische Wetenschappen 2 e Bachelor Pedagogische Wetenschappen 1 e Bachelor Master Pedagogische wetenschappen Master Pedagogische wetenschappen Master Psychologie Master Psychologie 3 e Bachelor Psychologie 2 e Bachelor Psychologie 1 e Bachelor


Download ppt "INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google