De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN."— Transcript van de presentatie:

1 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

2 Programma 14u00 Welkomstwoord 14u05 Video werkvelden van een pedagoog
14u20 Pedagogische Wetenschappen als studie * Overzicht van het bachelorprogramma * Studiebegeleiding en studiefaciliteiten * Studenten aan het woord * Hoe goed kiezen? 15u00 Inleiding tot poster en vragensessie

3 Werkvelden van een pedagoog

4 Pedagogische Wetenschappen als studie
Prof. Agnes De Munter

5 Is pedagogische wetenschappen iets voor u?

6 Je wenst te werken als… Sociaal pedagoog Onderwijskundig Ortho
Volwassenenvorming/Jeugdwerk / Buurt- en opbouwwerk/ Onderzoek ... Onderwijskundig Lerarenopleiding/ Onderwijsbeleid/ Studiedienst/ Onderzoek … Ortho CLB en scholen/ Bijzondere jeugdbijstand/ Gehandicaptenzorg/ Consultatiediensten/ onderzoek … Theoretisch pedagoog Onderzoek/ Opleiding/ Studiediensten …

7 Is pedagogische wetenschappen iets voor jou?
Je hebt een diploma secundair onderwijs Je bent geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen Je kunt je goed inleven zonder je kritische blik te verliezen Je bent nieuwsgierig naar en ethisch betrokken bij de wijze waarop pedagogische problemen opgelost kunnen worden Je bent niet bang een eigen mening te vormen en daar kritisch naar te kijken. Je bent in staat vanuit verschillende invalshoeken een pedagogisch probleem te ontleden Je vindt het een uitdaging te denken buiten de begaande paden .

8 Uitgangspunten van het programma
 zien  begrijpen een grondige studie van pedagogische uitdagingen/vragen/problemen/  oordelen  optimaliseren zoeken naar antwoorden / naar een gefundeerd kritisch oordeel  handelen  ethisch en verantwoord pedagogisch optreden

9 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
Bachelor Pedagogische Wetenschappen 3 jaren Master Pedagogische Wetenschappen 2 jaren

10 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
Verkort Programma masterPW 90stp Master Pedagogische Wetenschappen 2 jaren Schakel- Programma masterPW 67 stp

11 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA
Schakelprogramma MES 50 à 60 stp Master educatieve studies

12 OPBOUW PROGRAMMA BA 2 BA 1 BA 3 Specifiek pedagogische opo
Algemeen pedagogische opo Specifiek pedagogische opo Specifiek pedagogische opo Aanverwante basisdiciplines BA 2 Algemeen pedagogische opo Specifiek pedagogische opo Aanverwante basisdiciplines Algemeen pedagogische opo Specifiek pedagogische opo BA 1 Hier zie je de hoe het curriculum van de bacheloropleiding onderwijskunde aan de K.U.L. Campus Kortrijk opgebouwd is. Er wordt een brede psycho-pedagogische basis aangeboden. In het eerste jaar ligt de nadruk op de psychologische en methodologische opleidingsonderdelen. Daarnaast komen ook een aantal pedagogische en onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod. Dit zorgt ervoor dat het eerste jaar onderwijskunde in Kortrijk nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar onderwijskunde naar het tweede jaar psychologie is dan ook naadloos mogelijk. In het tweede bachelorjaar onderwijskunde wordt de nadruk vooral gelegd op de pedagogische opleidingonderdelen, opnieuw aangevuld met psychologische, methodologische en onderwijskundige opo’s. Hierdoor zijn de twee eerste jaren onderwijskunde equivalent met de twee eerste jaren pedagogische wetenschappen. Hierdoor kunnen de studenten na het tweede jaar onderwijskunde overstappen naar het derde jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. In het derde jaar onderwijskunde worden dan vooral onderwijskundige opo’s aangeboden. Hiernaast opnieuw methodologie en een aantal keuzeopo’s. Na de bachelor onderwijskunde vervolledigd te hebben, kunnen de studenten overstappen naar de master pedagogische wetenschappen, de master educatieve studies en de master sociale en culturele antropologie. Doorheen de jaren zie je een toegenomen specialisatie in de opleiding onderwijskunde: van algemeen psychologisch naar pedagogische naar specifiek onderwijskundig. Evenwicht tussen brede theoretische basisvorming en een begeleide praktijkinitiatie

13 Algemeen-pedagogische vakken en specifieke pedagogische vakken
evenwicht van Algemeen vormend versus beroepsvoorbereidend

14 Algemeen-pedagogische vakken
pedagogische praktijk pedagogische vakken methodologie

15 Algemeen-pedagogische vakken
- Analyse van vraag en aanbod - Groepswerk - Korte stage pedagogische praktijk

16 Algemeen-pedagogische vakken
Opvoeding , onderwijs en vorming + Gezinspedagogiek filosofie sociologie geschiedenis pedagogische vakken (algemeen vormend)

17 Algemeen-pedagogische vakken
Empirisch-analystische methoden Statistiek Interpretatieve methoden methodologie

18 Algemeen-pedagogische vakken specifiek-pedagogische vakken
Gericht op het werkveld Onderwijskunde Orthopedagogiek Sociale pedagogiek Theoretische pedagogiek

19 (erfelijkheidsleer, neuropsychologie)
algemeen-pedagogische vakken domeinspecifieke vakken ondersteunde basisdisciplines Wijsbegeerte Psychologie Sociologie Biomedische vakken (erfelijkheidsleer, neuropsychologie) Antropologie Economie Recht

20 Flexibilisering Creditcontract Examencontract
De studenten kunnen kiezen uit: Diplomacontract Creditcontract Examencontract

21 Onderwijsvormen Hoorcolleges (onderwijs aan grote groepen)
Werkcolleges (interactieve onderwijsvorm in kleine groepen) Practica (idem) Seminaries (zeer grondige studie in beperkte groep over een bepaald onderwerp) Begeleide zelfstudie Reflecteren over het eigen leerproces zoals bij wetenschappelijk onderzoek gebruikelijk is en zelfstandig verwerken van de leerstof onder begeleiding

22 Slaagpercentages alle studenten
Eerste jaar  60% 64% 61% 53% 57%

23 Slaagpercentages deelgenomen aan alle examens
Eerste bachelor 64% Tweede bachelor  83 % Derde bachelor  98 % Tweede licentie  100% Derde licentie  99,17%

24 Tewerkstelling Werkend: 84% Werkzoekend maar reeds gewerkt: 6% Student
+ deeltijds werk: 8% + vrijwilligers werk: 2%

25 Gezondheids-, welzijns- en sociaal culturele sector
onderwijs universiteit

26 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

27 Studiebegeleiding Dr. N. Verschueren

28 het grote Leuven Vragen? Wie maakt me wegwijs?
Is er begeleiding of coaching? Wat als het even moeilijk gaat? Al die vakken... Oei examens

29 Onthaal Kleine groepjes Je persoonlijke begeleider Het “academiejaar”
Toledo Rondleiding door de studentenvereniging

30 Ondersteuning bij de leerstof
Individueel Oefeningen Tussentijdse toetsen Studeertips Examenvragen?

31 Studievaardigheden Collectieve oefeningen Studievordering Op afspraak
Studiemethode Studieplanning Examens en stress Studievordering Nabesprekingen Opvolgingsgesprekken Op afspraak

32 Coaching en begeleiding
Persoonlijke studiebegeleider Je aanspreekpunt Je coach Specifieke doelgroepen Functiebeperkingen Werkstudenten Studievertraging Ombudspersonen Examenombuds

33 Studietrajectadvies Tussen faculteiten: Dienst Studieadvies
Binnen faculteit Specifieke studie-informatie Begeleiding van het studietraject Begeleiding bij heroriëntering e.a.

34 Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!!
Conclusie Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!! Meer informatie op: Onze flyer De stand van D.O.S Onze website

35 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

36 Studenten aan het woord
Nele De Munter Pedagogische Kring Leuven

37 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

38 Hoe goed kiezen? Dr. N. Verschueren

39 Het belang van goede studiekeuze
Een goede studiekeuze is niet enkel iets kiezen dat je interessant lijkt of dat je vrienden ook doen. We merken immers dat van de studenten die zich inschrijven, Een deel stopt tijdens het eerste semester Een deel examens uitstelt Een deel een paar examens probeert maar opgeeft Een deel alle examens meedoet maar niet slaagt Een goede studiekeuze kan je hiertegen wapenen, het kan je studieplezier verhogen en je slaagkansen verhogen. Ik leg kort uit hoe precies…. (klik)

40 Het belang van goede studiekeuze
meer gemotiveerd zekerder van zichzelf meer inspanning Wanneer studenten een studierichting vindt die goed bij hen passen, merken we dat er bij studenten binnenin een dynamiek op gang komt. Ze zijn meer gemotiveerd Zekerder van zichzelf En leveren meer inspanningen om hun studies tot een goed einde te brengen Doordat ze deze interne dynamiek hebben, zullen ze minder snel gedemotiveerd raken of opgeven. Ze winnen daarentegen aan zelfvertrouwen, ze zijn meer gemotiveerd en zullen sneller hulp vragen, informatie zoeken en wat meer hun best doen. Deze activiteiten leiden ertoe dat studenten meer plezier hebben in hun studies en indirect leidt dit ook tot betere studieresultaten. Een goede studiekeuze is dus belangrijk! onzekerheid demotivatie opgeven zelfvertrouwen motivatie hulp vragen & info zoeken

41 Hoe goed kiezen? Maar hoe maak je nu in hemelsnaam een goede studiekeuze. Er is zoveel informatie…

42 Hoe goed kiezen? Jezelf Wereld van studies en beroepen
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming succesvolle studenten informeren zich meer: brochures, infodagen, gesprekken,… verschil tussen universiteit en hogeschool verschil tussen en pedagogische wetenschappen - psychologie - politieke en sociale wetenschappen - talen - rechten - geneeskunde, verpleegkunde… Een goeie studiekeuze is een keuze voor een opleiding die een optimale ‘match’ maakt tussen je eigen kwaliteiten en de wereld van de studies en beroepen. We kijken eerst naar de rechterkant van het plaatje: De wereld van studies en beroepen… Succesvolle studenten informeren zich meer, ze lezen brochures, komen naar infodagen  en zoeken informatie op internet… Ze zijn zich bewust van het verschil tussen een universiteit en een hogeschool En zoeken naar verschillen tussen pedagogische wetenschappen, en andere richtingen Ze zullen ook op eigen initiatief gaan spreken ook met studenten, met vrienden en zelfs met mensen uit het beroepenveld… Op die manier krijgen ze een goed beeld van de opleidingen en van de bijhorende beroepsuitwegen.

43 Jezelf Wereld van studies en beroepen indicaties:
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden: ‘Kan IK die studierichting aan?’ indicaties: - luisteren naar je omgeving (CLB, leerkrachten, ouders,…) - eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren Nu gaan we naar de linkerkant van het schema: Je zal niet enkel je moeten informeren over studies en over beroepen, maar je moet ook bij jezelf op onderzoek gaan. We kijken hierbij naar drie dingen: Eerst en vooral moet je je bij jezelf afvragen: Wat kan ik goed? Succesvolle studenten stellen zich meer vragne over de eigen vaardigheden: Kan ik dat wel? Er zijn hierbij twee aspecten: Een eerste vraag is: Ga ik het kunnen? Ben ik ‘slim’ genoeg? Het antwoord hiervoor vind je: In je omgeving: clb, leerkrachten, ouders… In je eigen studieloopbaan: kijk eens naar je plaats in de klas, heb je B en C attesten, welke studierichting volgde je… Een tweede vraag is: Kan ik goed studeren? Heb ik de juiste studievaardigheden? Stel daarom bij jezelf de vraag, werk ik geregeld, kan ik mijn tijd goed inplannen, heb ik de nodige sociale ondersteuning, kan ik die opbouwen? Het resultaat van deze twee vragen is dat je een goed beeld krijgt van je leervaardigheden enerzijds en van je verstandelijke capaciteiten anderzijds. studeerbekwaamheid: - geregeld werken - gezond tijdsbeheer - sociale ondersteuning

44 Jezelf Wereld van studies en beroepen Interesses
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming Interesses Wat doe ik graag? kunst, gezondheid, wetenschap, sport, wiskunde,… Waarden Wat vind ik belangrijk? prestige, uitdaging, onafhankelijkheid, aansluiting vinden bij je interesse, afwisseling, … Bij een juiste studiekeuze is het ook belangrijk om je motivatie aan te scherpen… De twee hamvragen zijn: Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? De vraag wat doe ik graag peilt naar je interesses – ben je graag artistiek of sportief bezig, kijk je graag naar het nieuws, vind je wetenschap boeiend, puzzel je graag, help je graag mensen, doe je graag wiskunde of talen… De vraag wat vind ik belangrijk peilt naar je waarden Vind je prestige belangrijk, met mensen werken, onafhankelijkheid…

45 Goed kiezen is geïnformeerd kiezen Veel succes met je keuze!
Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming Goed kiezen is geïnformeerd kiezen informeer je over - de wereld van studies en beroepen - jezelf: vaardigheden interessen waarden Veel succes met je keuze!

46 INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

47 Inleiding tot poster en vragensessie
Prof. Jan Van Damme

48 Bachelor Onderwijskunde K.U.L. Campus Kortrijk
Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3 M OWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2 Hier zie je de hoe het curriculum van de bacheloropleiding onderwijskunde aan de K.U.L. Campus Kortrijk opgebouwd is. Er wordt een brede psycho-pedagogische basis aangeboden. In het eerste jaar ligt de nadruk op de psychologische en methodologische opleidingsonderdelen. Daarnaast komen ook een aantal pedagogische en onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod. Dit zorgt ervoor dat het eerste jaar onderwijskunde in Kortrijk nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar onderwijskunde naar het tweede jaar psychologie is dan ook naadloos mogelijk. In het tweede bachelorjaar onderwijskunde wordt de nadruk vooral gelegd op de pedagogische opleidingonderdelen, opnieuw aangevuld met psychologische, methodologische en onderwijskundige opo’s. Hierdoor zijn de twee eerste jaren onderwijskunde equivalent met de twee eerste jaren pedagogische wetenschappen. Hierdoor kunnen de studenten na het tweede jaar onderwijskunde overstappen naar het derde jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. In het derde jaar onderwijskunde worden dan vooral onderwijskundige opo’s aangeboden. Hiernaast opnieuw methodologie en een aantal keuzeopo’s. Na de bachelor onderwijskunde vervolledigd te hebben, kunnen de studenten overstappen naar de master pedagogische wetenschappen, de master educatieve studies en de master sociale en culturele antropologie. Doorheen de jaren zie je een toegenomen specialisatie in de opleiding onderwijskunde: van algemeen psychologisch naar pedagogische naar specifiek onderwijskundig. Methodologie OWK PED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1

49 ONDERWIJSKUNDE Master Master Pedagogische Psychologie wetenschappen
Educatieve Studies Master Pedagogische wetenschappen Verkort Traject voor Professionele bachelor Onderwijskunde 3e Bachelor 1e Bachelor 2e Bachelor Pedagogische Wetenschappen 3e Bachelor 2e Bachelor 1e Bachelor Psychologie 3e Bachelor 2e Bachelor 1e Bachelor Schematisch zie je hier de overstapmogelijkheden vanuit de opleiding onderwijskunde aan de campus Kortrijk. De drie bachelorjaren onderwijskunde worden in Kortrijk ingericht, hierna verkrijgt men het academisch bachelordiploma onderwijskunde. Zowel studenten die een master psychologie, master pedagogische wetenschappen, MES of master sociale en culturele antropologie willen behalen kunnen in Kortrijk starten. Voor de studenten die psychologie willen studeren, is het de bedoeling dat zij na de eerste bachelor onderwijskunde in Kortrijk overstappen naar het tweede jaar psychologie in Leuven. Deze overgang is naadloos. In Leuven wordt dan de volledige opleiding psychologie vervolledigd. De studenten die pedagogische wetenschappen willen studeren, kunnen twee of drie jaar in Kortrijk blijven. Voor studenten die orthopedagogiek willen studeren, wordt aangeraden na het tweede jaar onderwijskunde de overstap naar het derde jaar pedagogische wetenschappen in Leuven te maken, de studenten die kiezen voor de afstudeerrichtingen onderwijskunde en sociale pedagogiek kunnen wel drie jaar in Kortrijk blijven en daarna de overstap maken naar de master pedagogische wetenschappen in Leuven. De studenten die hun bachelor onderwijskunde afronden, kunnen er ook voor opteren de eenjarige master educatieve studies te behalen. Verder krijgen de studenten na de driejarige bacheloropleiding Onderwijskunde, evenals de studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, ook rechtstreeks toegang tot de tweejarige master Sociale en Culturele antropologie. Tot slot nog dit. Kortrijk biedt ook een aantrekkelijk verkort programma voor mensen die reeds hun professioneel bachelordiploma behaalden. Als men dit verkort programma afgerond heeft, verkrijgt men eveneens het bachelordiploma onderwijskunde. Met een aantal hogescholen (Katho Ipsoc, Reno Torhout en Tielt, KHBO, KaHo Sint Lieven Aalst en Sint-Niklaas en KHL) werd overeengekomen dat studenten de keuze hebben om in het laatste jaar van deze professionele bacheloropleiding reeds drie van onze vakken in hun programma op te nemen (d.i. het voortraject), en zo het verkorte programma na het afronden van hun professionele bacheloropleiding in te korten. De studenten die het verkorte programma afgerond hebben, stromen doorgaans door naar de master educatieve studies, hoewel ook de master pedagogische wetenschappen en de master sociale en culturele antropologie tot de mogelijkheden behoren. Voortraject 49


Download ppt "INFODAG 23 FEBRUARI 2008 PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google