De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De microbiële cel Van molecuul tot leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De microbiële cel Van molecuul tot leven"— Transcript van de presentatie:

1 De microbiële cel Van molecuul tot leven
Cursus voor tweedejaars Biologen November 2008 Docenten: Fred Boogerd (cursusleider), en Hans Westerhoff. Leerstof: de leerstof bestaat uit basisdeel en vier thema delen. 'Brock: Biology of microorganisms' (twelfth edition); Auteurs: MT Madigan and JM Martinko. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

2 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Date Name Chapter pp Title 27-10 fcb 1 25 Microorganisms and Microbiology 28-10 2 A brief journey to the microbial world 29-10 4 40 Cell structure and function in Bacteria and Archaea 30-10 wff 5 33 Nutrition, culture, and metabolism of microorganisms 31-10 6 30 Microbial growth 3-11 10 27 Overview of viruses and virology 4-11 20 (1,2,4,5,6, 8,9,14,15) 18 Metabolic diversity I 5-11 21 (1,2,4, 14,17,18) 13 Metabolic diversity II 6-11 22 Microbial genomics 14.1 t/m 14.4 Microbial evolution 7-11 7 Eukaryotic organelles 15.1 t/m 15.13 Bacteria: The Proteobacteria 10-11 9.1 t/m 9.9 15 Regulation of gene expression (+ werkcollege lac) 12-11 16.1 t/m 16.8 Bacteria: Gram-positive and other bacteria 13-11 17.1 t/m 17.8 Archaea 14-11 Syllabus Calculations De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

3 De microbiële cel Van molecuul tot leven
Lecture slides; course microbiologie bachelors biologen; Jan 2008; deel van Westerhoff (Jan 8-Jan11, 2008) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

4 College ppt: komt op blackboard
En: De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

5 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Ik behandel: Groei Regulatie Evolutie Genomics De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

6 Algemene Microbiologie
Groei Het maken van leven Algemene Microbiologie

7 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Vergroten: Het vergroten van het organisme Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

8 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Voeding en Metabolisme (Hfdstk & ) Vergroten: Het vergroten van het organisme Celvolumegroei (Hfdstk ) Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal (Hfdstk ) Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

9 Eerst maar even differentiatie
Sporen Exospore, coat, cortex en dan ongeveer een cel Dehydratie, Dipicolinezuur, SASP’s Differentiatie ‘tot eukaryoot’ Kern, Organellen Differentiatie tot multicellulair organisme De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

10 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Voeding en Metabolisme (Hfdstk & ) Vergroten: Het vergroten van het organisme Celvolumegroei (Hfdstk ) Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal (Hfdstk ) Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

11 Microbiële groei: Principes
Reproductie! Alle reacties gekatalyseerd door enzymen Organismen kunnen (bijna) alles maken wat mogelijk is ONmogelijkheden: geconserveerde zaken ‘Verwende organismen’ Enzymen zijn eiwitten, soms met cofactoren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

12 Reproductie (dwz meer van hetzelfde; de machine maakt zichzelf)
Microbiële groei is: Reproductie (dwz meer van hetzelfde; de machine maakt zichzelf) Algemene Microbiologie

13 Reproductie dus: wat moeten ze maken?
Membraan en celwand: Lipiden polysacchariden Eiwit: Aminozuren Prosthetische groepen en cofactoren Coenzymen: ATP, ADP NADH Coenzym Q DNA en RNA: Nucleotiden De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

14 Alle reacties gekatalyseerd door enzymen
Elk enzym wordt gecodeerd door een gering aantal (een) gen(en) Algemene Microbiologie

15 Organismen kunnen (bijna) alles zelf maken!
Tabel 13.1: duizenden genen (bv. E. coli: 4 000) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

16 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Table13.1 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

17 Organismen kunnen (bijna) alles zelf maken!
Tabel 13.1: duizenden genen (bv. E. coli: 4 000) Tabel 13.2: Hoog percentage metabole genen (bv. E. coli: (21%=800)) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

18 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
13.2 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

19 Omvangrijk metabolisme; het kan ‘alles’, ………………………………………..
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

20 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Fig. 13.2 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

21 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Omvangrijk metabolisme: Kan ‘alles’, maar toch zijn er beperkingen. Welke? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Balansprincipe Groei is een langdurig steady state proces en moet dus in balans zijn (micro-organisme als voorbeeld voor de planeet aarde en de mens) Toename is netto import plus netto productie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

23 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Metabole rijkdom Alles kan gemaakt worden wat mogelijk is Toename is netto import plus netto productie; voor de meeste stoffen is import niet nodig De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

24 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Metabole beperkingen Sommige dingen kunnen niet gemaakt worden En moeten dan dus geïmporteerd worden En moeten dan dus in het groeimedium zitten Toename is netto import plus netto productie X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

25 Metabole beperkingen, nog preciezer
Sommige dingen kunnen niet gemaakt worden En moeten dan dus geïmporteerd worden En moeten dan dus in het groeimedium zitten Toename is netto import plus netto productie X X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

26 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Metabole beperkingen Sommige dingen kunnen niet gemaakt worden: Gibbs energie noch elementen En moeten dan dus geïmporteerd worden En moeten dan dus in het groeimedium zitten Voor Gibbs energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn Toename is netto import plus netto productie X X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

27 Welke elementen zijn van belang voor levende organismen?
C H O N S P K Fe, Mg, Mn, Ca, Co De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

28 Behouden grootheden (kunnen niet gemaakt worden)
Elementen: C H =Electronen (redox) +H+ N {O (komt gratis van water)} S P Vrije energie (gaat verloren, maar kan niet gemaakt worden is dus ook nodig) (‘ATP’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

29 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Omvangrijk metabolisme: Kan ‘alles’, maar toch zijn er beperkingen. Welke? De behouden grootheden De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

30 Behouden grootheden (kunnen niet gemaakt worden)
Elementen: C H =Electronen (redox) +H+ N {O (komt gratis van water)} S P Vrije energie (gaat verloren, maar kan niet gemaakt worden is dus ook nodig) (‘ATP’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

31 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Overzicht metabolisme; katabolisme, anabolisme en centrale rol van twee energiëen Gibbs harvest De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

32 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Overzicht metabolisme; katabolisme, anabolisme en centrale rol van twee energiëen: vlinderdas (bow-tie) structuur Gibbs harvest Gibbs harvest De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

33 Vlinderdas voor elk benodigde substantie
celstructuur voedingsstoffen ATP De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

34 Belangrijkste Gibbs energiedrager=
ATP Of eigenlijk ADP: ADP~P=ATP Algemene Microbiologie

35 Behouden grootheden (kunnen niet gemaakt worden)
Elementen: C H =Electronen (redox) +H+ N {O (komt gratis van water)} S P Vrije energie (gaat verloren, maar kan niet gemaakt worden is dus ook nodig) (‘ATP’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

36 Vlinderdas voor elk benodigde substantie
Pyruvaat en Acetyl-CoA (‘C’) celstructuur voedingsstoffen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

37 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Pyruvaat en acetyl Pyruvaat: CH3-CH2-COOH AcetylCoA CH3-COO-CoA Eigenlijk is Coenzym A de C2 drager De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

38 Vlinderdas voor elk benodigde substantie
celstructuur voedingsstoffen Glutamaat (‘N’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

39 Vlinderdas voor elk benodigde substantie
celstructuur voedingsstoffen NADH ‘H’ of ‘e-’ of ‘redox’ De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

40 NADH 2-electron drager of eigenlijk..
NADH = NAD+ + H+ + 2e- NAD is de 2-electroncarrier en heeft dan de vorm NADH De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

41 De absolute vereisten van Gibbs energie en Koolstofbron leidden tot:
Classificatie van organismen naar voor groei benodigde Gibbs energie- en koolstofbron (gemakkelijke test) Hoe wordt dit dan getest? Algemene Microbiologie

42 Hoe wordt dit dan getest?
Een batterij van platen met verschillende groeimedia De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

43 Wat zijn mogelijke Gibbs energiebronnen?
Licht Anorganische stoffen …… Organische stoffen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

44 In voeding moet dus Gibbs vrije energie zitten
Troof: voedsel (Grieks trophē, voedsel ) Licht voor fototrofe organismen Hoog energetische stof voor chemotrofe organismen: Anorganisch: chemolithotrofe organismen (Grieks Lithos: steen) Organisch: chemoorganotrofe organismen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

45 Hoofdstuk 5:Voeding Diversiteit wat betreft Gibbs energie bron
zie sectie 5.14 fotonen: fototroof chemische stoffen: chemotroof organisch: chemoorganotroof anorganisch: chemolithotroof De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

46 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Hoofdstuk 5:Voeding: Diversiteit wat betreft koolstofbron voor biomassa CO2: autotroof Organisch materiaal: heterotroof chemoorganoheterotroof bestaat chemoorganoautotroof is zeldzamer (want als je organische stoffen hebt voor energie kun je ze ook gebruiken voor koolstof) chemolithoheterotroof komt voor (Fe2+voor energie, organische stof voor koolstof) koolstof energie troof Fig. 5.23 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

47 Wat zijn we zelf voor organisme? Chemolithoautotroof?
Oefenvraag Wat zijn we zelf voor organisme? Chemolithoautotroof? Neen: chemo-organo-hetero-troof Algemene Microbiologie

48 Chemoorganoheterotroof voorbeeld P. denitrificans
Fig. 5.23a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

49 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Oefenvraag: wat voor type is dit organisme? Chemolithoautotroof Fig. 5.23b De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

50 Gecombineerd: Diversiteit naar energie- en koolstofbron
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff Zie ook Fig. 20.1

51 Microbiële groei: Principes
Reproductie Alle reacties gekatalyseerd door enzymen Organismen kunnen (bijna) alles maken wat mogelijk is ONmogelijkheden: geconserveerde zaken ‘Verwende organismen’ Enzymen zijn eiwitten, soms met cofactoren Verscheidenheid aan energie en koolstofbronnen Classificatie (‘energie-koolstofbron-’troof) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

52 Hoe is hetgeen zojuist besproken is van groot belang voor de hygiëne?
Schoonhouden behoeft geen antibiotica Weghalen van koolstof en/of energiebron Dan kunnen veel microorganismen er niet groeien De chemoorganoheterotrofen Echter wel: de fotoautotrofen Maar dat zijn geen pathogenen, want …. Die kunnen niet in ons lichaam leven De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

53 Algemene Microbiologie
Oefenvraag: Verklaar: Schoon houden werkt niet voor alle organismen Wel voor de meeste pathogenen Fotoautotrofe organismen kunnen groeien waar licht is Maar deze kunnen niet in ons lichaam leven Algemene Microbiologie

54 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Omvangrijk metabolisme: Kan ‘alles’, maar toch zijn er beperkingen. Welke? De behouden grootheden, en? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

55 Maar sommige organismen zijn verwend:
Moeilijke, abundante verbindingen kunnen ze niet meer maken. Deze heten dan: vitamines De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

56 Aminozuren in 3D kunnen niet alles katalyseren:
Prosthetische groepen (bv heem) Cofactoren (bv Mg2+, Mn2+,…. ) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

57 Coenzymen dragen behouden zaken van het ene enzym naar het andere
ADP (ATP): ~P (vrije energie) NAD+ (NADH): 2 electronen UQ (UQH2): 2 electronen in membranen UDP (of ADP): glucose resten Soms zijn dit type cofactoren vitamines De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

58 Microbiële groei: Principes
Reproductie Alle reacties gekatalyseerd door enzymen Organismen kunnen (bijna) alles maken wat mogelijk is ONmogelijkheden: geconserveerde zaken ‘Verwende organismen’ Enzymen zijn eiwitten, soms met cofactoren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

59 Hoofdstuk 5:Voeding en metabolisme
Celsamenstelling: C, N, O, H, S, in eiwitten DNA, lipiden Fe, Ca, kleine stoffen, etc. Balansvergelijking; Elementen versus stoffen Elementen en Gibbs energie kunnen niet gemaakt worden Verbindingen kunnen veelal gemaakt worden; behalve vitamines Bovenstaande bepaalt voeding en metabolisme De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

60 Hoofdstuk 5.1:Benodigde Voeding
Macronutriënten Biomassa Micronutriënten Katalytisch (nodig om de andere stoffen te maken, worden daarbij zelf niet gebruikt) Groeifactoren Organisch chemische micronutriënten (Gibbs) energie: de drijvende kracht De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

61 Hoofdstuk 5:Voeding Stoffen
Macronutriënten Koolstof:autotroof (CO2) versus heterotroof (organische verbindingen) Micronutriënten Anorganische moleculen Tabel. 5.2 Groeifactoren Tabel 5.3 Organische moleculen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

62 IJzer (als element): een micro!!nutrient
Fig. 5.2a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

63 Moeten dus alles bevatten wat voor groei nodig is
Groeimedia Moeten dus alles bevatten wat voor groei nodig is Algemene Microbiologie

64 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Groeimedia Minimaal medium: precies gedefinieerd Rijk medium: complex mengsel erbij (vaak extract van levende organismen; gist extract, bloed,..) Dan nog zijn veel organismen niet te kweken (unculturable) Selectief medium Indicator medium (differentieel medium) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

65 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
5.2, 5.3: Hoe wordt gekeken of een bepaald organisme bepaalde stoffen nodig heeft om te groeien? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

66 Oefenvraag Hoe komt het dat sommige organismen niet goed bekend zijn?
Hoe zou U dat oplossen? Ze kunnen niet geweekt worden Vele kweekplaten proberen onder veel condities Kweken op lysaat van levende cellen Genomics: pathway analyse Algemene Microbiologie

67 5.14: Katabole alternatieven
Eerst even het standaardkatabolisme herhalen: Algemene Microbiologie

68 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Vlinderdas voor koolstof en energie metabolisme (vaak samen voor chemoheterotrofen) catabolisme anabolisme ATP ‘C’ De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

69 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Geef 4 principes en leidt daaruit af wat er in voeding van microorganismen moet zitten Ze kunnen ‘alles' maken Gekatalyseerd: enzymen Behouden dingen: elementen, energie Reproductie Dus organismen maken: DNA, eiwitten, lipiden, coenzymen nemen op: elementen C, N, O, H, energie: veel nemen op: weinig: vitaminen, cofactoren [zware metalen zoals Fe, Co, Zn] (=micronutriënten) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

70 Oefenvraag: In voeding moet zitten
Gibbs energiebron (tenzij fototroof) Bron voor elk element; macronutriënt (C: tenzij autotroof) Bron voor elk element; micronutriënt Vitamines De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

71 Eerst even het standaardkatabolisme herhalen
Koolstof….. Energie…. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

72 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
koolstof glycolyse pyruvaat dehydrogenatie citroenzuurcyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

73 Standaard katabolisme en ademhaling: energie
Electronen met lage (sterk negatieve) redox potentiaal afplukken van voedingstof (electron donor) Ademhalingsketen geleidt die electronen naar zuurstof, hun Gibbs energie gebruikend om protonen te pompen H+-ATPase gebruikt protonen om ADP te fosforyleren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

74 Standaard katabolisme en ademhaling
Electronen met lage (sterk negatieve) redox potentiaal afplukken van voedingstof (electron donor) Ademhalingsketen geleidt die electronen naar zuurstof, hun Gibbs energie gebruikend om protonen te pompen H+-ATPase gebruikt protonen om ADP te fosforyleren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

75 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
electronen glycolyse pyruvaat dehydrogenatie citroenzuurcyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

76 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
glycolyse De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

77 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

78 Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan
Oefenvraag Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan Algemene Microbiologie

79 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse energie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

80 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse energie Netto opbrengst: 2ATP/glucose De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

81 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse: koolstof Netto opbrengst: 2pyruvaat/glucose De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

82 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse: redox Netto opbrengst: 2NADH/glucose De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

83 Behouden grootheden (kunnen niet gemaakt worden)
Elementen: C H =Electronen (redox) +H+ N {O (komt gratis van water)} S P Vrije energie (gaat verloren, maar kan niet gemaakt worden is dus ook nodig) (‘ATP’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

84 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
glycolyse pyruvaat dehydrogenatie citroenzuurcyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

85 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
pyruvaat dehydrogenatie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

86 Pyruvaat dehydrogenatie
Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

87 Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan
Oefenvraag Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan Algemene Microbiologie

88 Pyruvaat dehydrogenering energie
Geen (direct) effect op energiebalans Fig (bovenaan) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

89 Pyruvaat dehydrogenering koolstof
2 acetyl (2 C2) per 2 pyruvaat (2 C3) Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

90 Pyruvaat dehydrogenering redox
2 NADH (4e-) per 2 pyruvaat Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

91 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
glycolyse pyruvaat dehydrogenatie citroenzuurcyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

92 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
citroenzuurcyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

93 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Citroen zuur cyclus Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

94 Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan
Oefenvraag Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan Algemene Microbiologie

95 Citroen zuur cyclus: energie
Fig. 5.22 1 ATP (GTP) per acetyl De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

96 Citroen zuur cyclus: koolstof
Fig. 5.22 2 CO2 ↑ per acetyl De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

97 Citroen zuur cyclus: redox
3 NADH, 1 FADH per acetyl 8 e- per acetyl Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

98 Standaard katabolisme en ademhaling
Electronen met lage (sterk negatieve) redox potentiaal afplukken van voedingstof (electron donor) Ademhalingsketen geleidt die electronen naar zuurstof, hun Gibbs energie gebruikend om protonen te pompen H+-ATPase gebruikt protonen om ADP te fosforyleren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

99 Standaard katabolisme en ademhaling
Electronen met lage (sterk negatieve) redox potentiaal afplukken van voedingstof (electron donor) Ademhalingsketen geleidt die electronen naar zuurstof, hun Gibbs energie gebruikend om protonen te pompen H+-ATPase gebruikt protonen om ADP te fosforyleren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

100 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Ademhalingsketen Fig. 5.20 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

101 Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan
Oefenvraag Wijs de belangrijke zaken in dit schema aan Algemene Microbiologie

102 Ademhalingsketen: energie:
8? H+ per NADH 6 H+ per FADH De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

103 Ademhalingsketen: geen koolstof:
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

104 Ademhalingsketen: redox:
½ O2 gereduceerd per NADH ½ O2 gereduceerd per FADH De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

105 ATP synthese uit protonkracht
1 ATP per 3? H+ De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

106 Hoeveel ATP krijgt men per glucose met dit catabolisme?
Oefenvraag Hoeveel ATP krijgt men per glucose met dit catabolisme? Algemene Microbiologie

107 Totale energie balans per glucose
Glycolyse tot pyruvaat: ½ Glucose → pyruvaat + ATP + NADH Pyruvaat dehydrogenatie: pyruvaat → NADH + acetylCoA+ CO2 Citroenzuur cyclus: acetylCoA → 3 NADH + FADH + GTP + 2CO2 5xAdemhalingsketen vanaf NADH: 5 NADH + 2 ½ O2→ 40 H+ 1xAdemhalingsketen vanaf FADH: FADH + ½ O2→ 6 H+ 46/3xH+-ATPase: 46 H+ → 15.3 ATP Nucleotide diphoshate kinase: GTP → ATP Totaal: ½ Glucose +3O2 + → 3CO ATP Totaal Boek: 19 ; rekent 3 ATP/NADH De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

108 ATP balans volgens boek
Verschil: Hier geeft NADH 3 ATP Fig. 5.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

109 Standaard katabolisme
Suikers (bv glucose): naar pyruvaat (glycolyse) →~P (op ADP) (energie) en →electronen (op NAD) Pyruvaat dehydrogenase naar acetylCoA (‘C’) →electronen (op NAD) Vetten: naar acetyl CoA (‘C’) Eiwitten naar aminozuren (’N’) en dan verder.. AcetylCoA door citroenzuurcyclus naar CO2 →~P (op ADP) en →electronen (op NAD) Electronen op NADH via oxidatieve fosforylering naar zuurstof →protondrijvende kracht Protonen vanaf protondrijvende kracht →~P (op ADP) (energie) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

110 Standaard katabolisme en ademhaling
Electronen met lage (sterk negatieve) redox potentiaal afplukken van voedingstof (electron donor) Ademhalingsketen geleidt die electronen naar zuurstof, hun Gibbs energie gebruikend om protonen te pompen H+-ATPase gebruikt protonen om ADP te fosforyleren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

111 Standaard katabolisme (bij chemoorganoheterotrofen) heeft nodig:
Suiker, vet of eiwit Zuurstof De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

112 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Gisteren Groei Verschillende begrippen Wetten voor metabolisme Implicaties De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

113 Standaard katabolisme (bij chemoorganoheterotrofen) heeft nodig:
Suiker, vet of eiwit Zuurstof Oefenvraag: waarvoor? …………….. Oefenvraag; Klopt dit wel? ………………. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

114 Standaard katabolisme (bij chemoorganoheterotrofen) heeft nodig:
Suiker, vet of eiwit Zuurstof Oefenvraag: waarvoor? Suiker plus zuurstof voor energie Suiker voor koolstof En stikstofbron etc. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

115 Algemene Microbiologie
Woensdag 5 november Om 9 uur ipv 9h45 beginnen? Algemene Microbiologie

116 Eerst even het standaardkatabolisme herhalen En dan nu: alternatieven
5.14: Katabole alternatieven: Wat als een van de benodigdheden voor bovenstaand catabolisme ontbreekt: O2, of glucose? Eerst even het standaardkatabolisme herhalen En dan nu: alternatieven Algemene Microbiologie

117 Algemene Microbiologie
Vele micro-organismen hebben variaties op standaard katabolisme, waardoor ze kunnen leven op plaatsen waar bovenstaande {Suiker, vet of eiwit Zuurstof} ontbreekt (hoofdstuk 5.14) Algemene Microbiologie

118 Variaties binnen de principiële beperkingen
De principes blijven Variaties binnen de principiële beperkingen Algemene Microbiologie

119 Het zich handhavende leven
Elementen balansen moeten kloppen Redox balans moet kloppen Gibbs energie balans moet negatief kunnen zijn De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

120 Beperkingen bij zich handhavend leven
Sommige dingen kunnen niet gemaakt worden En moeten dan dus geïmporteerd worden En moeten dan dus in het groeimedium zitten Voor vrije energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn Export moet gelijk zijn aan import: voor elementen en redox Import moet export overtreffen (voor Gibbs energie) X X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

121 Beperkingen bij zich vermeerderend leven
Sommige dingen kunnen niet gemaakt worden En moeten dan dus geïmporteerd worden En moeten dan dus in het groeimedium zitten Voor vrije energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn Import moet export overtreffen (voor Gibbs energie èn elementen) X X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

122 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Voor vrije energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn (handhaven) of positief Netto ATP productie Netto C productie (nodig voor biomassa) Redox balans (indien voeding even gereduceerd als biomassa; dan moet catabolisme redox neutraal zijn); tenzij er externe electronacceptor is voor electron overschot (bv Zuurstof)) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

123 Gibbs energie en koolstof moeten toch ergens vandaan komen
Er moet ook een redox (electron) balans zijn Algemene Microbiologie

124 Hoe lossen sommige microorganismen dit op?
Geen zuurstof? Hoe lossen sommige microorganismen dit op? Algemene Microbiologie

125 Geen zuurstof. Wel energie uit redox halen. Hoe?
5.10: Fermentatie: geen externe electronacceptor of Anaerobe ademhaling: andere electronacceptor dan zuurstof Algemene Microbiologie

126 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Fermentatie (interne oxidatie en reductie): redox balans; geen externe electron acceptor Oxidized- De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

127 Glycolyse in melkzuurbacteriën: fermentatie: redox balans
Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

128 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Voor vrije energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn Netto ATP productie ? Netto C productie (nodig voor biomassa)? Redox balans (indien voeding even gereduceerd als biomassa; dan moet catabolisme redox neutraal zijn); tenzij er externe electronacceptor is voor electron overschot (bv Zuurstof) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

129 Glycolyse in melkzuurbacteriën : fermentatie: Gibbs energie surplus
Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH Glycolyse in melkzuurbacteriën levert op: 2 ATP/ glucose Ipv 34,6 ATP/glucose in standaard metabolisme geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

130 Glycolyse in melkzuurbacteriën : fermentatie: Koolstof surplus
Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

131 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Electron toren Electron acceptor koppels moeten positievere redox potentiaal hebben dan glucose [-0.43 eV] (‘electron moet erheen willen’) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

132 Electrontoren in het geval van standaard metabolisme:
Glucose+6O2→6CO2+6H2O Electron acceptor koppels moeten positievere redox potentiaal hebben dan glucose [-0.43 eV] Zuurstof is ideaal ~241kJ/2e=-2e*96.5 kJ/eV/e*( ) eV Gibbs energie ATP=48 kJ/mol: theoretisch mogelijk: 12x241/48=60.2ATP/glucose (>>34.6ATP/glucose: echte efficiëntie is maar 34.6/60.2=57%) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

133 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Chemoorganoheterotroof voorbeeld P. denitrificans; met zuurstof als terminale electron acceptor Fig. 5.23a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

134 Geen zuurstof? Fermentatie: geen externe electronacceptor of
Anaerobe ademhaling: andere electronacceptor dan zuurstof Algemene Microbiologie

135 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Chemoorganoheterotroof voorbeeld P. denitrificans; Met alternatieve electron acceptoren Fig. 5.23a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

136 Electrontoren in het geval van standaard metabolisme:
Glucose+6O2→6CO2+6H2O Electron acceptor koppels moeten positievere redox potentiaal hebben dan glucose [-0.43 eV] Nitraat reductie ~163kJ/2e= -2e*96.5 kJ/eV/e*( ) eV X Gibbs energie ATP=48 kJ/mol: theoretisch mogelijk: 12x163/48=41ATP/glucose (ipv 60.2) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

137 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Chemoorganoheterotroof voorbeeld P. denitrificans; Met alternatieve electron acceptoren Fig. 5.23a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

138 Electrontoren in het geval van standaard metabolisme:
Glucose+6O2→6CO2+6H2O Electron acceptor koppels moeten positievere redox potentiaal hebben dan glucose [-0.43 eV] Nitraat reductie; fumaraat reductie, sulkfaat reductie X De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

139 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Oefenvraag Glucose+6O2→6CO2+6H2O Hoeveel ATP zou men kunne maken uit de Gibbs energie die vroijkomt by alternatieve ademhaling met nitrat, fumaraat of sulfaat als electron acceptor? X Gibbs energie ATP=48 kJ/mol: Bij zuurstof theoretisch mogelijk: 12x163/48=41ATP/glucose (ipv 60.2) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

140 Microbiële groei: Principes
Reproductie Alle reacties gekatalyseerd door enzymen Organismen kunnen (bijna) alles maken wat mogelijk is ONmogelijkheden: geconserveerde zaken ‘Verwende organismen’ Enzymen zijn eiwitten, soms met cofactoren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

141 Microbiële groei: Principes
Vlinderdas principe Catabolisme, intermediair, anabolisme Energie catabolisme: Directe koppeling aan ATP productie en Indirecte koppeling (electronen eraf, door electronenketen heen, gekoppeld aan proton gradiënt gedreven ATP synthese) Standaard metabolisme: glucose (glycolyse, pyruvaatdeh, citroenzuurcyclus) naar CO2 Directe synthese 1 ATP en 1 GTP (per halve glucose) Electronen via NADH + FADH naar zuurstof Anaëroob: Fermentatie Alternatieve electron acceptor (nitraat, sulfaat, …) Geen organisch substraat: H2, ammoniak, sulfide, Fe 2+ als electron donor, zuurstof als acceptor Geen substraat: fotonen als energiebron; electronen aangeslagen, rollen terug electronenketen af, protongradiënt makend, ATP synthese Z schema; oxygeen, NAD(P)H producerend Half Z-schema: anoxygeen Steeds variaties op thema; vaak dezelfde componenten hergebruikt Koolstof: intermediairen Acetyl op CoA, pyruvaat Stikstof: intermediairen -NH2 groep op glutamaat en glutamine) Mogelijkheid bij hoge en lage NH3 concentratie (ATP gebruik) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

142 Wat is leuk hieraan? De microbiele wereld vindt oplossingen op (bijna) elk probleem. Uitdaging die te begrijpen. Ideëen voor technologie Algemene Microbiologie

143 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Ik behandel: Groei Regulatie Evolutie Genomics De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

144 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Voeding en Metabolisme (Hfdstk & ) Vergroten: Het vergroten van het organisme Celvolumegroei (Hfdstk ) Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal (Hfdstk ) Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

145 Individu versus populatiegroei
Individu groeit Populatie groeit Fig. 6.1 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

146 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

147 Gezien in BioCentrum Amsterdam…..
Fase contrast Nucleoïde FtsZ Combinatie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

148 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Voeding en Metabolisme (Hfdstk & ) Vergroten: Het vergroten van het organisme Celvolumegroei (Hfdstk ) Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal (Hfdstk ) Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

149 Populatiegroei: toename in celaantal
Fig. 6.8 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

150 Groei exponentieel, dus onverwacht
Laten we eens kijken: Figuren 6.1, 6.8a, 6.8b De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

151 Cellen lijken plotseling op te komen!
Fig. 6.8 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

152 Algemene Microbiologie
De vleeswaren in Uw koelkast blijven de hele week ‘goed’, maar op zaterdag morgen, stikt het ineens van de witten ronde vlekjes erop. Wat is dat? Opeens is het vlees bedorven. Exponentiële groei; de kolonies ontstaan uit enkele bacteriën. Die waren er al die tijd al, maar de grootte wordt opeens zichtbaar; opeens door de exponentiële groei. Algemene Microbiologie

153 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Populatiegroei Hoofdstuk 6:Microbiële groei Groei door splitsing: exponentieel Fig. 6.8, Meetmethodes: telkamer Fig 6.14 platen [levende cellen] Fig. 6.15, 6.16 troebeling Fig. 6.17 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

154 Waar schendt het leven de wiskunde?
In de microbiologie: microörganismen vermenigvuldigen zich door zich te delen Algemene Microbiologie

155 Wat is het eenvoudigste groeimodel?
dN (toename in het aamtal cellen) in een stukje tijd dt: Neemt toe met….. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

156 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Exponentiële groei Toename in het aantal (dN) is rechtevenredig met: het aantal zelf (N) tijdsduur (dt) overigens constant (vaak) evenredigheidsconstante is specifieke groeisnelheid ‘’ De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

157 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
dN per stukje tijd neemt steeds meer toe, omdat er steeds meer cellen zijn tijd dN N tijd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

158 Exponentiële kinetiek
Fig. 6.8 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

159 Wanneer geen exponentiële groei?
Op gang komen (inductie) Sex Gebrek aan voeding Afsterving, migratie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

160 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Generatietijd Fig. 6.9a De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

161 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Groeisnelheid Microbiële groeikinetiek Omgevingsfactoren Groeicontrole De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

162 Hoofdstuk 6:Microbiële groeikinetiek
Batch groei lag, exponential, stationary, ‘death’ Fig. 6.10 Continu cultuur Fig 6.11, 6.13 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

163 Pot groei (batch growth); practicum experiment)
Fig. 6.10 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

164 Pot groei (batch growth)
Fig. 6.10 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

165 Pot groei (batch growth): inductie fase
Fig. 6.10 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

166 Pot groei (batch growth)
Fig. 6.10 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

167 Pot groei (batch growth)
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

168 Pot groei (batch growth): groei en dood gelijk in stationaire fase
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

169 Pot groei (batch growth) alleen dood in afsterffase
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

170 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Oefenvraag Vaak wordt gedacht dat bacterien exponentieel groeien. Dit is niet altijd het geval echter. Geef 3 redenen. Bacterie adapteert nog; groei komt op gang Substraat raakt op, specifieke groeisnelheid loopt terug Stefte groter dan groei De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

171 Pot groei (batch growth)
Fig. 6.10 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

172 De cel verandert steeds Liever een constante conditie
Nadeel potgroei De cel verandert steeds Liever een constante conditie Algemene Microbiologie

173 Continu cultuur; chemostaat
Fig. 6.11 [S] stelt zich in zodat (S)= D De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

174 [Substraat] bepaalt groeisnelheid; batch cultuur
Fig. 6.12 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

175 Groeisnelheid bepaalt [substraat] chemostaat
Fig. 6.12 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

176 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Nu: Hoe meten we groei Waardoor wordt groei bepaald/beperkt Hoe kunnen we groei beperken? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

177 Hoe meten we populatiegroei?
Totaal aantal cellen tellen Levende cellen tellen Troebelheidsmeting (turbidometry) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

178 Total aantal cellen tellen
Fig. 6.14 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

179 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Levende cellen tellen Let op: ‘viable non-culturable’ cells worden niet geteld! Fig. 6.15 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

180 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

181 Ook ‘Most probable number’ methode: tussen 0 en 1*106
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

182 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Turbidometrie Fig. 6.17 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

183 Hoofdstuk 6: Groei en Omgevingsfactoren:
substraat (concentratie of type) Temperatuur Fig. 6.18, 6.19 pH Fig. 6.24 wateractiviteit [conservering, watersimulerende stoffen] Fig. 6.25 zuurstof Fig. 6.27, 6.29, 6.30 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

184 [Substraat] bepaalt groeisnelheid; batch cultuur
Fig. 6.12 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

185 Temperatuurafhankelijkheid
Fig. 6.18 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

186 Het leven heeft zich aangepast
Fig. 6.19 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

187 Conserveringsmethode
Pasteuriseren Steriliseren-autoclaveren Algemene Microbiologie

188 Leven boven het kookpunt
Fig. 6.22 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

189 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
pH (zuurtegraad) Zouden deze organismen pathogeen kunnen zijn? Zouden deze organismen pathogeen kunnen zijn? Fig. 6.24 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

190 Conserveringsmethode
Zure bom/ augurken Algemene Microbiologie

191 Hoofdstuk 6: Groei en Omgevingsfactoren:
substraat (concentratie of type) Temperatuur, pH wateractiviteit [conservering, watersimulerende stoffen] zuurstof De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

192 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Osmotische druk Osmotische druk: binnen 0.3 M opgeloste deeltjes, buiten geen Deze moet gebalanceerd worden door en mechanische druk (celwand), anders gaat het water naar binnen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

193 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Osmotische druk Kleiner buiten: zwelling tot celwand de nodige tegendruk levert Groter buiten: krimping tot intracellulaire ruimte dezelfde osmotische waarde krijgt dan: verminderde  en aH20 verminderde wateractiviteit verminderde metabole activiteit conservering (zoute haring; jam) of: aanmaak compatibele opgeloste stoffen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

194 Conserveringsmethode
Inzouten Inzoeten Drogen Algemene Microbiologie

195 Compatibele opgeloste stoffen:
Fig. 6.26 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

196 Evolutionaire aanpassing organismen aan wateractiviteit
Fig. 6.25 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

197 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Zuurstofspanning Aerobe organismen obligaat facultatief microaerofiel Anaerobe organismen aerotolerant Oae Oan F M At Fig. 6.27 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

198 Conserveringsmethode
Inblikken Begraven Algemene Microbiologie

199 Zuurstof is gevaarlijk/kan gevaarlijk worden…….
Fig. 6.29 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

200 Zuurstofradicaal verwijderende enzymen
Fig. 6.30 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

201 Hoofdstuk 6: Groei en Omgevingsfactoren:
substraat (concentratie of type) Temperatuur pH wateractiviteit [conservering, watersimulerende stoffen] zuurstof De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

202 Groei: samenvatting van de geleerde concepten
Populatie groei Groeivergelijkingen: standaard is exponentieel; 4 andere vormen Cel aantal meten (4 methodes) levend/dood De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

203 Groei: 4 verschillende betekenissen
Maken: Het maken van de benodigde materie Voeding en Metabolisme (Hfdstk 5) Vergroten: Het vergroten van het organisme Celvolumegroei (Hfdstk ) Vermeerderen: Het vermeerderen van het celaantal (Hfdstk ) Veranderen: Het differentiëren naar verschillende celtypes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

204 21.1,2,4,14,17,18: Diversiteit: Katabole alternatieven
Standaardkatabolisme Alternatieven Algemene Microbiologie

205 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Overzicht metabolisme; katabolisme, anabolisme en centrale rol van twee energiëen Gibbs harvest Gibbs De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

206 Hoe lossen sommige microorganismen dit op?
Geen zuurstof? Hoe lossen sommige microorganismen dit op? Algemene Microbiologie

207 Diversiteit in fermentatie
Algemene Microbiologie

208 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Belang De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

209 Geen zuurstof. Wel energie uit redox halen. Hoe?
5.10: Fermentatie: geen externe electronacceptor of Anaerobe ademhaling: andere electronacceptor dan zuurstof Algemene Microbiologie

210 Letten op dingen die de cel niet kan maken: electronen; redox
Electronen afplukken van substraat (electrondonor) en afstaan aan externe electronacceptor: ademhaling Waarom? Omdat hierbij Gibbs energie gewonnen kan worden. Indien er geen externe electron acceptor is, dan: fermentatie Hoe dan Gibbs energie winnen? interne redox verborgen electron acceptor De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

211 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Electron toren (AcetatylCoA+CO2)/pyuvate2e ?- AcetylCoA maken om daaruit Gibbs energie te halen, maar hoe dan het redox probleem oplossen? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

212 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Electron toren (AcetatylCoA+CO2)/pyuvate2e ?- AcetylCoA maken om daaruit Gibbs energie te halen, maar hoe dan het redox probleem oplossen? Dit kan alleen omdat er voldoende energie in acetylCoA zit De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

213 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Dit heet toch ‘fermentatie’ omdat H+ niet van buiten komt, maar van water in het medium: H2OH++OH- 2H++2e- H2 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

214 Letten op dingen die de cel niet kan maken: electronen; redox
Electronen afplukken van substraat (electrondonor) en afstaan aan externe electronacceptor: ademhaling Waarom? Omdat hierbij Gibbs energie gewonnen kan worden. Indien er geen externe electron acceptor is, dan: fermentatie Hoe dan Gibbs energie winnen? interne redox verborgen electron acceptor De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

215 Letten op dingen die de cel niet kan maken: electronen; redox
Electronen afplukken van substraat (electrondonor) en afstaan aan externe electronacceptor: ademhaling Waarom? Omdat hierbij Gibbs energie gewonnen kan worden. Indien er geen externe electron acceptor is, dan: fermentatie Hoe dan Gibbs energie winnen? interne redox verborgen electron acceptor De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

216 Fermentatie: geen externe electronacceptor: interne redox balans
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

217 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Energiewinnende routes met fosforylering op substraatniveau (dwz niet met de electronketen) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

218 En dan dus nog electron acceptatie
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

219 Electronen bv. weer naar H+
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

220 Of naar interne verbinding
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

221 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Fermentatie (interne oxidatie en reductie): redox balans; geen externe electron acceptor Oxidized- De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

222 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse in melkzuurbacteriën: fermentatie: redox balans in het process zelf Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

223 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Voor vrije energie (gaat verloren in processen) moet de balans positief zijn Voor elementen moet de balans nul zijn Netto ATP productie ? Netto C productie (nodig voor biomassa)? Redox balans (indien voeding even gereduceerd als biomassa; dan moet catabolisme redox neutraal zijn); tenzij er externe electronacceptor is voor electron overschot (bv Zuurstof) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

224 Glycolyse in melkzuurbacteriën : fermentatie: Gibbs energie surplus
Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH Glycolyse in melkzuurbacteriën levert op: 2 ATP/ glucose Ipv 34,6 ATP/glucose in standaard metabolisme geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

225 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Glycolyse in melkzuurbacteriën : fermentatie: Koolstof surplus als enkel molecuul: melkzuur (lactic acid) Homofermentatief Glucose: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO-CH2OH Lactic acid/melkzuur: CH3-CHOH-COOH geoxideerd gereduceerd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

226 Alternatieven op glycolyse
Heterofermentatief (lactaat plus alcohol) Homofermentatief Entner-Douderoff Algemene Microbiologie

227 Heterofermentatief wat is het verschil?
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

228 Hetero-fermentatief Wat is het verschil?
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

229 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Entner-Douderoff 2 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

230 Mixed acid fermentation
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

231 Wat moet ik hier nu in … van leren?
U moet het kunnen beargumenteren U moet erover kunnen nadenken De gouden regel: de microorganismen kunnen allles… wat mogelijk is Maar ze hebben Gibbs vrije energie nodig En elementen om te groeien. Algemene Microbiologie

232 Zoals, wanneer ik de vraag stel:
De Gibbs vrije energie van ATP is zo’n 45 kJ/mol (standaard Gibbs vrije energie 32 kJ/mol) De Gibbs vrije energie die anaeroob vrij kan komen uit stoffen zoals succinaat (barnsteenzuur) is 21 kJ/mol Succinaat + H2O  propionaat +bicarbonaat –G0’=-20.5 kJ/mol Verwacht U bacteriën op barnsteenzuur onder de grond? De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

233 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Aanwijzing De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

234 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
3 Antwoord 3 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

235 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
3 Antwoord Maak Na+ gradient met Gibbs energie van 18 kJ/mol Het Na+-ATPase gebruikt 3 Na+ per ATP dus 3x18=54 kJ voor een mol ATP van 48 kJ. 3 Energie zonder ademhaling of substraatniveaufosforylering De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

236 Algemene Microbiologie
Zuurstof Rol als electron acceptor om Gibbs energie op te leveren Rol als chemische groep in verbindingen Algemene Microbiologie

237 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
In ademhaling 4 e- + O2 + 4 H+  H2O Zuurstof komt hierbij NIET in een voor het leven nodige stof terecht De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

238 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Bij oxygenatie wel A + O2 +  AO + H2O mono-oxygenase Een zuurstofatoom komt hierbij WEL in een voor het leven nodige stof terecht A + O2 +  AO2 + H2O di-oxygenase Beide zuurstofatomen komen hierbij WEL in een voor het leven nodige stof terecht De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

239 Afbraak van aromaten, bijvoorbeeld
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

240 Paradoxen rondom suiker
Cellulose, zetmeel en glycogeen Structuur materiaal, energieopslag Niet, wel, wel afbreekbaar De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

241 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Pentose fosfaat route Pentoses voor nucleotiden NADPH C4, C5, C6, C7 suiker gevormd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

242 Citroenzuurcyclus probleem: kun je groeien op acetaat?
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

243 Citroenzuurcyclus probleem: kun je groeien op acetaat of succinaat?
Neen, want dan verbruik je cyclus intermediairen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

244 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Citroenzuurcyclus probleem: kun je groeien op acetaat of succinaat? Oplossing: glyoxylaat cyclus De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

245 Algemene Microbiologie
Microbiële genomics Algemene Microbiologie

246 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Hoofdstuk 13: Genomics Cloning Genome sequencing Genomes Omics: Transcriptomics Proteomics Metabolomics Integrative Bioinformatics De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

247 Cloning: Artificial chromosomes
Figs en 13.3 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

248 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Sequentiebepaling Systematisch: contigs, of: ‘Random’ shotgun’ (aan flarden, dan sequenties bepalen), plus bioinformatica: via overlap aan elkaar leggen en dan genen (ORFs) herkennen atgcgcgtatatg atatgcgcgtatatg Fig. 13.4 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

249 Hoe groot zijn de genomen?
Tabel 15.1 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

250 Genoom sequentie en bioinformatica
Shot-gun sequentiebepaling Stambomen maken Identificatie van genfuncties middels homologie van ORF’s aan bekende genen Netwerk reconstructie Begrijpen netwerk functioneren (=integratieve bioinformatica en systeembiologie) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

251 Sequenties zijn homoloog maar ook uniek
Voor organismen Voor eiwitten Algemene Microbiologie

252 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Eiwitsequenties zijn uniek: hulp bij identificatie van mRNA en eiwitten Knip eiwitband uit Sequence een paar aminozuren Bepaal welk eiwit het is uit de genoom sequentie De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

253 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
De ‘omes’ Genoom Transcriptoom Proteoom Metaboloom De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

254 Transcriptoom: hybridization array
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff Fig & 13.16

255 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Proteoom 2-D gelelectroforese (Wordt vervangen door massaspectrometrie) Kan voor prokaryoten Nog niet voor zoogdieren Vanwege genoom groottes De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff Fig

256 Integratieve Bioinformatica
Combineer DNA, mRNA, eiwit and metabolieten /functie informatie Fig. 13.6 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

257 Metagenomics (Ecogenomics aan de VU)
Genomen van alle organismen in een ecosysteem (bv de darm of de Saragossazee) Algemene Microbiologie

258 NMR Massa spectrometrie Robot enzym assays
Metabolomics NMR Massa spectrometrie Robot enzym assays Algemene Microbiologie

259 Dit was hoofdstuk 13: Genomics
Cloning Genome sequencing Genomes Omics: Transcriptomics Proteomics Metabolomics Integrative Bioinformatics De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

260 Algemene Microbiologie
Hoofdstuk 18 (18.1 – 18.4) Evolutie Algemene Microbiologie

261 Twee grote principes: Vinogradsky/Beyerinck Kluyver
Eerst Twee grote principes: Vinogradsky/Beyerinck Kluyver Algemene Microbiologie

262 Het principe van Winogradsky/Beijerinck; verrijkingsculture
Azotobacter chroococcum (aerobe stikstoffixeerder) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

263 Het principe van Winogradsky (1890)/Beijerinck
Alles is overal Wat er groeit hangt slechts af van wat je aanbiedt De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

264 Het principe van Winogradsky/Beijerinck verklaard
activiteit komt op achtereenvolgens door: metabolisme van al aanwezige organismen, inductie van zulk mechanisme in al aanwezige organismen, groei van de organismen selectie van beter aangepaste mutanten die al in de populatie aanwezig waren mutatie en dan selectie van nieuwe organismen De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

265 Het principe van Winogradsky/Beijerinck
omzettingsactiviteit metabolisme mutatie groei selectie inductie tijd De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

266 Het principe van Winogradsky (1890)/Beijerinck
Alles is overal Wat er groeit hangt slechts af van wat je aanbiedt Methodiek: Verrijkingsculture: Om organismen te vinden en dan te bestuderen: bv long pathogenen (TB) Om industriële processen biologisch te maken bv. Alcohol resistente gist De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

267 Diversiteit en evolutie
Enorme diversiteit qua functie Enorme overeenkomsten qua componenten en netwerken (homologie) [eenheid in de biochemie=principe van Kluyver] De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

268 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Principe van Kluyver: eenheid in de biochemie van de grote verscheidenheid van organismen Verklaring: door de grote homologie Alle organismen stammen van hetzelfde organisme af Mutaties leven alleen voort als ze geen nadeel opleveren Als je reeds optimaal bent, dan zijn alle mutaties negatief Dubbele mutaties zijn zeldzaam Wel: evolutie door het overnemen/anders toepassen van reeds succesvolle eenheden De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

269 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Principe van Kluyver: eenheid in de biochemie van de grote verscheidenheid van organismen Verklaring: door de grote homologie Dit kan gezien worden als bewijs voor de evolutie Het alternatief zou analogie geweest zijn (dezelfde functionaliteit maar verschillende oorsprong): de DNAsequentie wijst op gelijke afstamming, dus op homologie) De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

270 Diversiteit en evolutie
Enorme diversiteit qua functie Enorme overeenkomsten qua samenstelling (homologie) [eenheid in de biochemie=principe van Kluyver] Diversiteit: Bergey’s handleiding (Appendix 2) Beyerink principe. Uitdaging: elke soort lost zijn eigen problemen op De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

271 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Hoe oud zijn wij? 4 miljard jaar De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

272 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Hoe oud zijn wij? U: 20 jaar De mens: 0.25 Mjaar Multicellulaire organismen: 0.7 Gjaar Oxygeen leven: 2.9 Gjaar Aards leven: 3.9 Gjaar [300 genen??] De Aarde: 4.6 Gjaar Zonnestelsel: 4.6 Gjaar Het heelal: 14 Gjaar De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

273 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Het begin Ontstaan van de soorten LUCA: Last Universal Common Ancestor 300 genen (!!) 300 genen (??) Ontstaan van het leven De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

274 The origin of species Het ontstaan van de soorten
Evolutie is de zeer waarschijnlijke verklaring Evolutionaire stambomen worden bevestigd door de DNA-sequentie homologie Diversiteit, maar toch een gemeenschappelijk oorsprong De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

275 Stamboom: eerst sequencen
Figure: 11-09 Caption: Ribosomal RNA sequencing of a pure culture of a microorganism using the polymerase chain reaction (PCR). The 16S rRNA gene is amplified and then sequenced by the Sanger method (Section 10.13). The primers added are complementary to conserved sequences in one of the domains of 16S rRNA (see Figure 11.8c). A cloning step may also be used in this procedure to clone the DNA encoding the 16S rRNA following its PCR amplification. Fig. 14.9 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

276 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Figure: 11-10a-c Caption: Preparing a phylogenetic distance tree from 16S ribosomal RNA sequences. For illustrative purposes, only short sequences are shown. The evolutionary distance (ED) in (b) is calculated as the percentage of nonidentical sequences between the RNAs of any two organisms. The corrected ED is a statistical correction necessary to account for either back mutations to the original genotype or additional forward mutations at the same site that could have occurred. The tree (c) is ultimately generated by computer analysis of the data to give the best fit. The total length of the branches separating any two organisms is proportional to the calculated evolutionary distance between them. In actual analyses a statistical process called bootstrapping is typically used whereby the computer generates hundreds of versions of the tree to confirm that the final tree is indeed the best fit to the data set. In addition, insertions of several nucleotides may separate regions of sequence homology in two organisms’ rRNA, and these insertions are “masked” (not considered) in the actual analyses. Fig De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

277 Evolutionaire stamboom
Figure: 11-13 Caption: Universal phylogenetic tree as determined from comparative ribosomal RNA sequencing. Only a few key organisms or lineages are shown in each domain. For detailed domain trees refer to Figures 12.1, 13.1, and Of the three domains, two (Bacteria and Archaea) contain only prokaryotic representatives. The location highlighted in red is the hypothetical root of the tree, which represents the position of the universal ancestor of all cells. LUCA: Last Universal Common Ancestor Fig De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

278 The origin of Life De oorsprong van het leven
Slechts 0.4 Gjaar, vergeleken met 4 Gjaar voor de evolutie Verklaringen van de eerste levensvorm, die reeds complex moet zijn geweest (‘300 genen’) Evolutie uit dode materie (niet onmogelijk) Afkomstig van een andere planeet (verplaatst het probleem, maar geeft wel veel meer tijd (10 Gjaar) Schepping: verplaatst het probleem en is ontestbaar De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

279 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Het begin Ontstaan van de soorten 300 genen (??) Ontstaan van het leven De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

280 De vroegste vorm van leven
Zelf replicerend RNA in lipide vesicles? Cel? (‘ 300 genen’) Membraan Geheugen Energie Katalysatoren De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

281 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Energie Geen zuurstof Chemolithotrofe organismen: H2 + S → 2H+ + S2- Zuurstof producerende organismen 2.8 Gjaar Maar eerst Fe2+ op oxideren: 2 Gjaar De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

282 Hoofdstuk 14 samenvatting
4 Gjaar evolutie vanuit enkel organisme Stamboom: grote diversiteit èn grote verwantschap De vroegste vorm van leven: giswerk De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

283 Werkvragen Hoe detecteren we leven? Is er leven op Mars?
Zjn er onbekende typen leven op aarde? Algemene Microbiologie

284 Evolutie stamboom (rRNA sequenties)
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

285 Evolutie tot diverse levensvormen
Moleculaire verschillen geringer Algemene Microbiologie

286 Hoe groot is leven (En waarom?)
Fig. 2.3 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

287 Hoe ziet het leven eruit? Prokaryoot
Fig. 2.1 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

288 Hoe ziet het leven eruit? Eukaryoot
Fig. 2.1 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

289 Interne struktuur; wat is er zichtbaar?
Kern(-membraan) Organellen Celmembraan lipiden membraaneiwitten functie celmuur De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

290 De eukaryote cel: constellatie van ‘subcellen’
De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff 50 μm

291 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Endosymbiose: bewijs Mitochondriën en chloroplasten bevatten DNA en eigen ribosomen [70 S] Antibiotica tegen prokaryote eiwit synthese werken ook ‘tegen’ chloroplasten en mitochondriën Fylogenetische stamboom: mitochondriën en chloroplasten dichtbij prokaryoten De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

292 Hoofdstuk 15.1-15.13 verder Doorlezen
Gevoel krijgen voor de diversiteit En voor Alles kan, wat kan. Algemene Microbiologie

293 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Leerdoelen Introduceren van het minimum aan supramoleculaire concepten en technieken dat nodig is om het leven te kunnen gaan begrijpen. Dit geschiedt aan de hand van de microbiële cel als de kleinste eenheid van autonoom leven. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

294 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
Eindtermen Begrip van het verschil tussen de levende cel en de ervan deel uitmakende moleculen. Inzicht in: de noodzakelijkhden van het metabolisme de rijkdom van het metabolisme het principe van Kluyver/Beyerinck genetische en metabole overeenkomsten en diversiteit diversiteit van kweekmethoden. diversiteit van regulatiemethodes. wat microbiële groei beïnvloedt hoe microbiële groei onder controle gehouden kan worden. overzicht van de diverse levensvormen de levendigheid van het genoom Appreciatie van de verbondenheid van structuur, processen en functioneren de specifieke mogelijkheden van microbiële experimenten. De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff

295 De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff
black board De microbiële cel, november 2008: colleges Westerhoff


Download ppt "De microbiële cel Van molecuul tot leven"

Verwante presentaties


Ads door Google