De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 5: Materie 2 Materie in 3 toestanden: vaste stof, vloeistof en gas p109.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 5: Materie 2 Materie in 3 toestanden: vaste stof, vloeistof en gas p109."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 5: Materie 2 Materie in 3 toestanden: vaste stof, vloeistof en gas p109

2 2 Materie komt voor in verschillende fasen de …………………... fase vloeibare de …………………... fase vaste p109

3 Meridiaan 2A SIDMAR Blz. 7 IJzererts Cokes Hoogoven Staalgieterij Walserij Staalplaat p109

4 de ……………….…………... fase gasvormige p109 2 Materie komt voor in verschillende fasen

5 Opdracht 3 Vaste stof Het glas is een De schuimwijn is een De opstijgende belletjes zijn een Vloeistof Gas CO 2

6 1.2 Materie komt voor in verschillende fasen Als ijs in de …………… fase vaste Als water in de ……… ……………….. fase vloeibare Als waterdamp in de ……………….. fase gasvormige p109

7

8 Extra opgave VoorwerpMaterieFase bij kamertemperatuur Krijtje Nietje Diepvrieszakje Hagelsteen kalkvast ijzervast plastiekvast watervloeibaar p109

9 Welk metaal komt bij kamertemperatuur in vloeibare fase voor? kwik Opgave 2 p109

10 Plasma is de meest voorkomende toestand in het heelal: de zon en alle sterren bestaan uit plasma (geïoniseerd gas, dwz dat er één of meerdere vrije elektronen aanwezig zijn die niet aan een atoom of molecule gebonden zijn. Deze vrije electronen maken het plasma electrisch geleidend zodat het sterk op elektromagnetische velden reageert) Materie met een zeer hoge temperatuur bevindt zich in een bijzondere toestand: de elektronen en kernen bewegen los van elkaar, en vormen een gas van geladen deeltjes. Een dergelijke toestand heet een plasma. Plasma wordt wel de 'vierde toestand van de materie' genoemd, omdat materie bij toenemende temperatuur na de vaste, vloeibare en gasvormige fase in de plasma-fase komt. Structuur van de Zon

11

12 Zonnewind, poollicht en radiostoringen

13

14

15

16

17

18 Jupiter •Jupiter wordt terecht een reus genoemd. • Hij heeft een diameter van 142700 km – meer dan 11 keer de diameter van de aarde • zijn massa bedraagt meer dan het dubbele van alle andere planeten in het zonnestelsel samen. • Jupiter straal 2.5 keer meer energie uit dan de planeet van de zon ontvangt. Dit verschijnsel vindt zijn oorsprong in scheikundige reacties in de kern van de planeet. • Jupiter wordt daarom ook wel een " mislukte ster" genoemd. Hoewel Jupiter voor een enorme afmetingen heeft, zijn de massa en de inwendige temperatuur echter niet voldoende groot om een nucleaire fusiereactie teweeg te brengen.

19 Waterstof Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Water, organische stoffen en levende organismen bevatten waterstof. Wolken van waterstof staan aan de oorsprong van stervorming. Sterren bestaan een groot deel van hun bestaan vooral uit waterstof in de plasmafase. Waterstof speelt een vitale rol in het op gang houden van processen in het universum door de kernfusie processen tussen waterstofatomen waarbij helium kernen worden gevormd. Hierbij komen enorme hoeveelheden energie vrij. Waterstof wordt door velen gezien als een van de belangrijkste componenten van toekomstige schone en duurzame energiesystemen.

20 Een groot deel van de waterstofatomen die op aarde voorkomen is gebonden in water. Een watermolecuul bestaat uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom (H 2 O). Verder komen waterstofatomen veel voor in organische verbindingen en fossiele brandstoffen. Methaan (CH4), dat als bijproduct ontstaat bij de afbraak van organisch materiaal, is een belangrijke leverancier van waterstof voor de industrie.

21 Opdracht 3 ……………………………... gemaakt uit …………….……………. Uit één soort materie ……………………………... gemaakt uit …………….……………. Uit meerdere soorten materie ……………………………... gemaakt uit …………….……………. …………………………………………………………………………. ……………………………... gemaakt uit …………….……………. …………………………………………………………………………. Noem 4 soorten materie …………………………… ….…………………………………………………...

22 Noem vier soorten materie die bij kamertemperatuur voorkomen in: •De vaste fase •De vloeibare fase •De gasvormige fase


Download ppt "Thema 5: Materie 2 Materie in 3 toestanden: vaste stof, vloeistof en gas p109."

Verwante presentaties


Ads door Google