De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuid-Chinese Zee: BRON VAN CONFLICT?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuid-Chinese Zee: BRON VAN CONFLICT?"— Transcript van de presentatie:

1 Zuid-Chinese Zee: BRON VAN CONFLICT?
“Behalve de strijd óm het (zoet) water mag de strijd óp het water om vis en hulpstoffen beschouwd worden als een van de grootste conflicthaarden van de komende eeuw.” Bron: Robert Kaplan ‘South China Sea: the Future of Conflict’ in Foreign Policy, sept./okt Een samenvatting van het artikel is opgenomen in lesonderdeel C. Inleidende PowerPointpresentatie bij de lesmodule ‘Territoriale conflicten in de Zuid-Chinese Zee’ © Atlantische Commissie 2013

2 Zuid-Chinese Zee Ligging van de Zuid-Chinese Zee en onderzees reliëf. Wijs op de aanwezigheid van het omvangrijke continentaal plat en de aanwezigheid van de eilanden in het midden, met name de Spratly’s.

3 Duidelijk is het sterk toegenomen aandeel van de landen in Zuid- en Oost-Azië. Gevolgen: sterke toename van de behoefte aan grondstoffen en energiebronnen, én de grote betekenis van vrije en veilige internationale transportwegen.

4 Internationale transportroutes over zee
Internationale transportroutes over zee. Wijs op het grote belang van de Zuid-Chinese Zee en de kwetsbare situatie in de straat van Malakka. Alle op internationale handel georiënteerde landen hebben groot belang bij stabiliteit en veiligheid op de internationale zeeroutes. SCHEEPVAARTROUTES

5 Schattingen over de mogelijke aanwezigheid van olie- en gasvoorraden op de bodem van de Zuid-Chinese Zee verschillen behoorlijk. De hoeveelheid bewezen reserves lijken behoorlijk tegen te vallen. Wat betreft de omvang van de waarschijnlijke reserves lijkt er bij de diverse partijen sprake van behoorlijk wat ‘wishful thinking’. OLIE- & GASVOORRADEN

6 Medewerkers van CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) zwaaien de eerste ‘deep sea drilling rig’ uit in mei Met dit schip wordt de expertise van China op het gebied van diepzee-exploratie en exploitatie enorm vergroot, en het toont ook het streven om buiten de eigen 220 mijlszone te gaan zoeken naar olie. OLIE- & GASVOORRADEN

7 Meer dan 500 miljoen mensen wonen binnen de kustzone van 100 mijl rond de Zuid-Chinese Zee. Vis vormt een goedkope bron van eiwitten, en is een belangrijke bron van inkomsten voor de vele vissers en visverwerkende bedrijven in alle betrokken landen. Aangezien ook hier sprake is van grootschalige moderne vangsttechnieken, leidt dit tot overbevissing. Talloze conflicten doen zich voor bij de aanwezigheid van buitenlandse trawlers in de onderscheiden Exclusieve Economische Zones. VISSERIJBELANGEN

8 Eigenlijk is het de bedoeling om deze dia niet te lang te laten zien
Eigenlijk is het de bedoeling om deze dia niet te lang te laten zien. Het gaat er alleen om dat de kluwen van conflicterende lijnen wordt getoond. Het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’ van ieders claim en de resulterende conflictkaart komen in lesonderdeel A en B ruim aan bod.

9 Duidelijk is dat de meeste van de geclaimde ‘eilanden’ niet meer zijn dan kleine rotspunten, grind en zandbanken (bij de volgende dia spreekt men van ‘atollen’ en ‘riffen’). De territoriale betekenis is echter enorm: in principe kan rond elke punt een zone van 200 zeemijl een Exclusieve Economische Zone worden getrokken. Zie vooral ook de volgende dia. Een team van Filipijnse marinemensen en congresleden bezoekt een rotspunt van de zogenaamde Scarborough Shoal (zand- of rotsbank) in de Zuid-Chinese Zee

10 Aardige cartoon waarbij de strijd om de eilanden, atollen, riffen en zandbanken raak wordt getypeerd. Leuke kans om de begrippen multi- en bilateraal te herhalen. Wijs op de hegemoniale rol van China dat probeert om de ASEAN-landen tegen elkaar uit te spelen.

11 Deze dia is vooral bedoeld als samenvatting: waar liggen de olievelden, waar liggen de betwiste eilandengroepen, waar liggen de scheepvaartroutes? Instructief is dat niet de claims, maar slechts de reguliere EEZ-grenzen zijn weergegeven en dat daarmee de kern van de Zuid-Chinese Zee formeel vrij van claims is.

12 HOE KOMT MEN TOT EEN OPLOSSING?
Conclusie De belangen zijn groot De belangen zijn tegengesteld De macht is ongelijk verdeeld De eigendomsrechten over land zijn duidelijk vastgelegd, voor de zeebodem geldt dat minder HOE KOMT MEN TOT EEN OPLOSSING?

13 Twee lessen Vooraf Artikel dat je inleidt in de problematiek
Les 1 Welke partijen zijn er, wat zijn hun belangen en wat zijn hun standpunten? Les 2 Zoeken naar een mogelijke oplossing Achteraf Artikel waarin wordt beschreven wat we in de 21e eeuw in dit gebied zouden kunnen verwachten

14 ‘South-Chinese Sea: The Future of Conflict’: “It will be a naval war
‘South-Chinese Sea: The Future of Conflict’: “It will be a naval war.” (Kaplan)

15


Download ppt "Zuid-Chinese Zee: BRON VAN CONFLICT?"

Verwante presentaties


Ads door Google