De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Wmo” een wet in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Wmo” een wet in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 “Wmo” een wet in beweging

2 Deze presentatie is samengesteld door
Gerla Brakkee Lineke de Goede Ria van Duin Henk Verburg Martijn Ooms Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

3 Inhoud van deze presentatie
Inleiding Wmo Prestatie velden De Wmo-monitor Aanbesteding Rol casemanagement Verbeterprogramma beter in meedoen Samenwerking en ervaringen Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

4 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo Doel Wmo = meedoen participatie wederkerigheid verbinding 1 januari 2007 Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

5 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo Waarom Wmo? kostenbesparing veranderende behoeften toegankelijkheid empowerment Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

6 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo Welke wetten vervangt de Wmo? welzijnswet deel AWBZ (huishoudelijke verzorging) Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

7 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo De 9 prestatievelden Wmo het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen geven van informatie, advies en cliëntondersteuning ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

8 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo De 9 prestatievelden Wmo 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer 7. maatschappelijke opvang (vrouwenopvang en huiselijk geweld) 8. bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. het bevorderen van verslavingsbeleid Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

9 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Inleiding Wmo Joke, 58 jaar, heeft MS en is rolstoelgebonden. Haar man is in de VUT. na invoering van WMO geen vergoeding voor schoonmaakster omdat haar man thuis is. Alle begrip van Joke Voor invoering van WMO problemen met een behandelaar die veel gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen weigerde . Na beklag bij afdelingshoofd nieuwe casemanager en veel van de afgewezen hulpmiddelen alsnog toegewezen. Na invoering WMO alles soepeler nu vaste case manager en dat ervaart ze als bijzonder prettig. Ze beseft dat er bezuinigt moet worden maar baalt van de willekeur per gemeente bijv. tussen Alkmaar en Langedijk Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

10 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Wmo Trendstudie 2009 Wmo monitor landelijke online enquête onder uitvoeringsorganisaties aandachtspunten: - de matige betrokkenheid van burgerorganisaties - samenwerking tussen organisaties, wel of niet in combinatie met onderlinge concurrentie Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

11 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Wmo Trendstudie 2009 Onrust bij openbare aanbesteding Een aantal nieuwsberichten van de afgelopen maanden “ActiZ: wmo-tarief gemeenten vaak onder kostprijs” “Gemeenten kunnen thuiszorguren niet invullen” “Coloriet stopt met levering huishoudelijke hulp” “Chaos bij huishoudelijke hulp in Veenendaal” “Wmo-cliënt geen huishoudelijke hulp door conflict” “Twentse thuiszorgstrijd over tarieven verhardt” Gevolgen: “Gemeenten contracteren zonder aanbesteding” “SP wil af van de Wmo-aanbestedingen” Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

12 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

13 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Wmo Trendstudie 2009 Gevolgen van aanbesteding: haperende voortgang van de dienstverlening cliënten verliezen vertrouwde medewerker bekostiging van casemanagement wordt vaak niet goed geregeld Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

14 programma Beter in Meedoen
Doel vernieuwing en kwaliteitsverbetering binnen de huidige Wmo bedoeld om gemeenten, uitvoerende instellingen, professionals en burgers/cliënten te ondersteunen bij de innovatie van het beleid en de kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de Wmo Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

15 programma Beter in Meedoen
Opzet in 4 programmalijnen trends onderzoeken en scenario’s beschrijven die van invloed zijn op participatie op middellange termijn nieuwe aanpakken ontwikkelen, innovaties wetenschappelijk toetsen van methoden gebruikt bij de uitvoering van de Wmo “Professionaliteit Verankerd en Vernieuwend Welzijn” richt zich op het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor professionals en aanpakken Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

16 programma Beter in Meedoen
Gevolgen voor casemanagement Vooral programmalijn 4 is voor ons belangrijk het versterken van competenties van uitvoerende beroepskrachten die werkzaam zijn in zorg en welzijn het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door o.a. opleidingsbeleid “Het aanstellen van een casemanager die het hele zorgplan beheert, en die het recht heeft om voorzieningen de opdracht te geven hulp te verlenen aan bepaalde cliënten en deze op elkaar af te stellen, wordt gezien als een manier om de efficiëntie te verhogen.” Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

17 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
”Sorry, ik ben volgeboekt met hulpverleners!” Hier werd bewust voor deze titel gekozen vanuit een anekdote die een lid van de stuurgroep hun meedeelde. Tijdens een cliëntoverleg dat ze leidde stelde een cliënt haar de vraag wanneer hij nog kon gaan werken aangezien zijn agenda overvol stond met afspraken. Binnen zijn gezin waren namelijk vijfentwintig verschillende hulpverleners aanwezig. Het is vanzelfsprekend dat de aanwezigheid van vijfentwintig verschillende hulpverleners niet tot een efficiënte hulpverlening leidt. Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

18 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Taken Casemanagement Casemanagers ondersteunen cliënten, nemen de regiefunctie (tijdelijk) over en vormen de schakel tussen cliënten en instellingen. Zij werken zo aan individuele belangenbehartiging voor de cliënt en pakken een probleem systematisch aan Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

19 Taken Casemanagement met “empowerment” als rode draad
behoefte(n) vaststelling (zorg vraag cliënt) informatie verschaffen de uitgangssituatie beschrijven in overleg het doel van de hulpverlening bepalen een plan van aanpak maken de uitwerking van het plan volgen en zo nodig bijsturen de rollen van de partijen vastleggen een persoonsgebonden dossier maken een langere periode contact met de cliënt houden verbinden van de verschillende instellingen Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

20 Presentatie sub groep RCM102009.55 "Wmo, een wet in beweging"
Conclusie De Wmo is nog volop in beweging en het zal nog een hele uitdaging zijn voor de overheid en de uitvoerende organisaties om daar een goedwerkend geheel van te maken. Er is veel tijd weggespoeld door alle aandacht voor de aanbestedingen t.b.v. de hulp in de huishouding, het wordt nu tijd voor de andere prestatievelden van de Wmo zoals sociale samenhang en het bevorderen van de participatie. Als casemanager dienen we de cliënt te zien als iemand met potentiële kwaliteiten en niet als slachtoffer, we moeten luisteren naar de klant in de eigen omgeving en vraag gestuurd, wederkerig en verbindend werken. De uitdaging voor de casemanager is een verbindende rol te spelen tussen overheid en organisaties , met de cliënt als uitgangspunt en een wetgeving die nog niet is uitgekristalliseerd. Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

21 Totstandkoming van deze presentatie
Hoe kwamen we tot dit onderwerp? Hoe verliep de samenwerking? Taakverdeling? Presentatie en voorbereiding? Persoonlijke ervaringen? Presentatie sub groep RCM "Wmo, een wet in beweging"

22


Download ppt "“Wmo” een wet in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google