De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit Handan Aydin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit Handan Aydin."— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit Handan Aydin

2 Diversiteit Het bewust omgaan met verscheidenheid van groepen mensen in de samenleving en daarmee binnen organisaties Diversiteit is een middel, geen doel Capaciteiten van mensen inzetten om organisatie-doelen te behalen

3 Waarom Diversiteit Middel om naar een professionele organisatie te groeien Maatschappelijke veranderingen Kwaliteit leveren aan burgers

4 Definitie van Diversiteitsbeleid
Diversiteitsbeleid stelt zich ten doel door middel van het erkennen van verschillen op grond van onder andere – etniciteit, leefpatronen, sekse en leeftijd – tussen mensen en het uitgaan van de kracht en kwaliteit van mensen, invulling te geven aan de diversiteit in onze samenleving

5 This is a map of the Netherlands
This is a map of the Netherlands. This map shows us where the highest percentages of foreigners are living. In the Netherlands live approximately 16 million people, 10 percent is from a foreign background. Most Foreigners live in the Western part of the Netherlands.

6 Wat is cultuur? “Cultuur is wat er overblijft als je al het andere vergeten bent” Édouard Herriot, Frans staatsman “Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver” Hermann Göring, Nazi-leider Ministerie van OCW: Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

7

8 cultuur (in antropologische zin) collectieve mentale vóór-programmering die één groep of categorie mensen onderscheidt van andere

9 Verschillen in culturen
Grote Machtafstand Kleine machtafstand Collectivisme Indivdualisme Masculiniteit Feminiteit Sterke onzekerheid Zwakke vermijding onzekerheids vermijding

10 Nationale culturen zijn kwestie van waarden – 4 dimensies: 1
Nationale culturen zijn kwestie van waarden – 4 dimensies: 1. Ongelijkheid of gelijkheid? 2. Mensen alleen of samen? 3. Seksen andere of zelfde rol? 4. Zekerheid of flexibiliteit? Bron: G. Hofstede

11 Ongelijkheid of gelijkheid
Ongelijkheid of gelijkheid? Macht-afstand Mate waarin lager geplaatsten respect hebben voor macht en verwachten dat die ongelijk verdeeld is Van groter (meeste minderheden) tot kleiner (meeste Nederlanders)

12 Mensen alleen of samen? Individualisme (meeste Nederlanders) Iedereen wordt geacht zo snel mogelijk op eigen benen te staan Collectivisme (alle minderheden) Mensen maken hun leven lang deel uit van hechte groepen, die hen beschermen in ruil voor loyaliteit

13 Seksen andere of zelfde rol ?
Masculien Als sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Feminien Als sociale sekse rollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

14 Zekerheid of flexibiliteit ?
Onzekerheidsvermijding Is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele en informele regels.

15 De positie van 50 landen op de dimensies Femininiteit-Masculiniteit en Onzekerheidsvermijding

16 De positie van 50 landen op de dimensies Machtafstand en Femininiteit-Masculiniteit

17 De positie van 50 landen op de dimensies Machtafstand en Collectivisme-Individualisme

18 Waardenconflicten met minderheden
Nederlandse gelijkheidsnorm wordt door 1e generatie minderheden niet begrepen – gezien als gebrek aan respect Nederlandse onafhankelijkheidsnorm wordt door 1e generatie allochtone ouders niet gedeeld 2e generatie zit in de klem tussen ouders en omgeving 3e generatie allochtonen zijn steeds vaker autochtonen

19 Communicatie Impliciete communicatie Expliciete communicatie
Standaardsituaties Improvisatie Beeldspraak Abstractie Relationeel Inhoudelijk Nadruk op de vorm Nadruk op de inhoud Vrijwel alles is persoonlijk Scheiding persoonlijk /zakelijk Sociaal wenselijke Uniformiteit in antwoorden antwoorden Indirecte communicatie Directe communicatie Veel non-verbale Weinig gesticulatie communicatie Tussenpersonen Oog in oog

20 Acculturatie curve

21 Zeven stadia model 1. Monoculturele organisatie
2. Dienstverlening aan allochtone cliënten 3. Intercultureel management van de dienstverlening 4. Instroom allochtone medewerkers 5. Intercultureel management van personeel 6. Integraal cultureel management 7. Interculturele organisatie

22 Feiten In het jaar 2050 zal Nederland iets minder dan 18 miljoen inwoners tellen. Het CBS definieert het begrip allochtoon op grond van geboorteland; wanneer een persoon of de ouders buiten Nederland geboren zijn. Het aantal allochtonen in Nederland is op dit moment 10% van de bevolking, in 2050 zal dat oplopen tot 20%. Gemiddeld over het hele land behoort momenteel een op de zes schoolkinderen tot de categorie niet-westerse allochtonen. Halverwege de jaren negentig registreerde het CBS een vruchtbaarheidscijfer van 1,53; een tekort van ruim 25%. Nederland heeft op dit moment op elke 100 werkenden 15 gepensioneerden, zonder allochtonen zou dit cijfer de komende decennia oplopen tot 27.

23 Nasreddin Hoca Op een dag vraagt een man aan de Hoca: ‘Hoca, hoe komt het dat mensen allemaal een verschillende richting opgaan?’ De Hoca bedenkt zich niet en zegt: ‘Als iedereen dezelfde richting op zou gaan, zou de wereld zijn evenwicht verliezen’

24 Project Globe Global Leadership and Organisational Behaviour Effectiveness 9 dimensies
Assertiviteit Toekomst oriëntatie Gender differentiatie Onzekerheidsvermijding Machtafstand Individualiteit / collectiviteit ‘In group’ Collectiviteit Resultaatgerichte oriëntatie Humane Oriëntatie


Download ppt "Diversiteit Handan Aydin."

Verwante presentaties


Ads door Google