De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen Startbijeenkomst Ontwikkelingsmodule Integrale wijkzorg 25 juni 2010 Jenny Tiemens Projectleider woonservicegebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen Startbijeenkomst Ontwikkelingsmodule Integrale wijkzorg 25 juni 2010 Jenny Tiemens Projectleider woonservicegebied."— Transcript van de presentatie:

1 Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen Startbijeenkomst Ontwikkelingsmodule Integrale wijkzorg 25 juni 2010 Jenny Tiemens Projectleider woonservicegebied

2 Ligging in Hoogeveen

3 Kerncijfers Bouw eind jaren 60 ca. 2.400 woningen ca. 5.000 bewoners

4 Sociale en fysieke achteruitgang Aanleiding WOP Krakeel Krakeel voldeed niet meer aan eisen woonconsument  Kwaliteitsimpuls Concurrerend met andere (nieuwe) woonwijken

5 Opgesteld 1998/1999 WOP Krakeel Vastgesteld november 1999 Niet alleen fysieke, maar vooral ook sociale component

6 Wonen en zorg Openbaar gebied Sociale component Voorzieningen WOP Krakeel Vier pijlers:

7 De Kroon Oude situatie...

8 Wonen en zorg: De Kroon

9 De Kroon nieuwbouw

10 Meteorengebied/WAP-gebied Oude situatie...

11 Wonen en zorg: Meteorenlaan

12 Renovatie De Kroon Oude situatie...

13 Wonen en zorg: Poolster

14 Maquette

15 Visie: Versterken civil society Meer bewoners doen mee Meer verantwoordelijkheid bij de bewoners Verbinden netwerken weerbare en minder weerbare bewoners Sociaal Masterplan “Trots op Krakeel”

16 WOP Voorzieningen (1) Winkelcentrum Buurtcentrum Magneet Bibliotheek Sportvoorziening Brede School Woonservicegebied Project Centrumgebied Krakeel:

17 WOP Voorzieningen (2) Onderwijs (2 basisscholen) Consultatiebureau Peuterspeelzaal Maatschappelijk werk Voor-/naschoolse opvang Bibliotheek Brede school:

18 WOP voorzieningen (3) 120 woningen met zorgindicatie 3 zorgaanbieders Zorgkruispunt Dagbesteding 1e lijns zorg Woonservicegebied:

19 WOP voorzieningen (4) Unieke combinatie Brede school, Woonservicegebied en Welzijn binnen herstructureringswijk Motto: Slimme samenwerking leidt tot kwaliteitsverhoging in Multifunctioneel centrumgebied

20 Aanleiding woonservicegebied Zoektocht zorgaanbieders naar locaties Herstructureringswijk Krakeel Wat kunnen we samen beter

21 Missie woonservicegebied optimale samenhang wonen, welzijn en zorg in Krakeel waardoor mensen met een structurele beperking in het functioneren gewoon (= veel langer dan nu mogelijk is) in de eigen woonomgeving kunnen functioneren met de nodige ondersteuning en in wederkerigheid iets kunnen toevoegen aan de samenleving

22 Woonconcept (woningbouwcorporatie) Jannes van der Sleedenhuis (ouderenzorg) Vanboeijen (gehandicaptenzorg) Icare (thuiszorg) Partijen werkmaatschappij woonservicegebied

23 Wonen: iedereen kan wonen in Krakeel Zorg: Integrale zorg aan huis Welzijn: Deelname aan de samenleving Concept Verzorgd Wonen

24 Meerwaarde voor: bewoners  laagdrempelig, duidelijk aanspreekpunt, nabij, kwaliteit medewerkers  uniek en vernieuwend werkveld, samenwerken, van elkaar leren Organisaties  flexibele vorm van dienstverlening, samen meer doen met beschikbare middelen De wijk  bijdrage aan wijkontwikkeling, dienstverlening door mensen met handicap, werkgelegenheid Ideaal Integrale zorgteams opererend vanuit zorgkruispunt

25 Lange bouwtrajecten Wennen aan het kleinschalig wonen in de wijk Cultuurverschillen binnen organisaties Onzekere toekomst mbt regelgeving Dilemma’s

26 Gezamenlijk inrichten nachtzorg Samenwerking in Meteorenflat: Samenwerkende zorgteams Naoberhulp aan senioren Dagbesteding Dagbesteding in Multifunctioneel centrum: Postbezorging, kopieerwerk Was voor BSO, peuterspeelzaal Opruimen overblijfruimte BS Wat is gelukt

27 Deelname aan straatbewonersgroepen Activiteitenavonden voor mensen met een verstandelijke beperking Deelname aan De Smederij Onderdeel wijkteam Wat is gelukt (vervolg)

28 Nieuwbouw woonservicegebouw Verder uitbouwen gezamenlijke nachtzorg Zorgkruispunt én… Integrale zorgteam(s) Wat staat er nog op stapel

29


Download ppt "Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen Startbijeenkomst Ontwikkelingsmodule Integrale wijkzorg 25 juni 2010 Jenny Tiemens Projectleider woonservicegebied."

Verwante presentaties


Ads door Google