De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen"— Transcript van de presentatie:

1 Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen
Startbijeenkomst Ontwikkelingsmodule Integrale wijkzorg 25 juni 2010 Jenny Tiemens Projectleider woonservicegebied

2 Ligging in Hoogeveen

3 Kerncijfers Bouw eind jaren 60 ca woningen ca bewoners

4 Aanleiding WOP Krakeel
Krakeel voldeed niet meer aan eisen woonconsument  Kwaliteitsimpuls Sociale en fysieke achteruitgang Concurrerend met andere (nieuwe) woonwijken

5 WOP Krakeel ook sociale component Opgesteld 1998/1999
Niet alleen fysieke, maar vooral ook sociale component Vastgesteld november 1999

6 WOP Krakeel Wonen en zorg Openbaar gebied Sociale component
Vier pijlers: Wonen en zorg Openbaar gebied Sociale component Voorzieningen

7 De Kroon Oude situatie...

8 Wonen en zorg: De Kroon

9 De Kroon nieuwbouw

10 Meteorengebied/WAP-gebied
Oude situatie...

11 Wonen en zorg: Meteorenlaan

12 Renovatie De Kroon Oude situatie...

13 Wonen en zorg: Poolster

14 Maquette

15 Sociaal Masterplan “Trots op Krakeel”
Visie: Versterken civil society Meer bewoners doen mee Meer verantwoordelijkheid bij de bewoners Verbinden netwerken weerbare en minder weerbare bewoners

16 WOP Voorzieningen (1) Project Centrumgebied Krakeel: Winkelcentrum
Buurtcentrum Magneet Bibliotheek Sportvoorziening Brede School Woonservicegebied

17 WOP Voorzieningen (2) Brede school: Onderwijs (2 basisscholen)
Consultatiebureau Peuterspeelzaal Maatschappelijk werk Voor-/naschoolse opvang Bibliotheek

18 WOP voorzieningen (3) Woonservicegebied:
120 woningen met zorgindicatie 3 zorgaanbieders Zorgkruispunt Dagbesteding 1e lijns zorg

19 WOP voorzieningen (4) Unieke combinatie
Brede school, Woonservicegebied en Welzijn binnen herstructureringswijk Motto: Slimme samenwerking leidt tot kwaliteitsverhoging in Multifunctioneel centrumgebied

20 Aanleiding woonservicegebied
Zoektocht zorgaanbieders naar locaties Herstructureringswijk Krakeel Wat kunnen we samen beter

21 Missie woonservicegebied
optimale samenhang wonen, welzijn en zorg in Krakeel waardoor mensen met een structurele beperking in het functioneren gewoon (= veel langer dan nu mogelijk is) in de eigen woonomgeving kunnen functioneren met de nodige ondersteuning en in wederkerigheid iets kunnen toevoegen aan de samenleving

22 Partijen werkmaatschappij woonservicegebied
Woonconcept (woningbouwcorporatie) Jannes van der Sleedenhuis (ouderenzorg) Vanboeijen (gehandicaptenzorg) Icare (thuiszorg)

23 Concept Verzorgd Wonen
Wonen: iedereen kan wonen in Krakeel Zorg: Integrale zorg aan huis Welzijn: Deelname aan de samenleving

24 Ideaal Integrale zorgteams opererend vanuit zorgkruispunt
Meerwaarde voor: bewoners laagdrempelig, duidelijk aanspreekpunt, nabij, kwaliteit medewerkers  uniek en vernieuwend werkveld, samenwerken, van elkaar leren Organisaties  flexibele vorm van dienstverlening , samen meer doen met beschikbare middelen De wijk  bijdrage aan wijkontwikkeling, dienstverlening door mensen met handicap, werkgelegenheid

25 Dilemma’s Lange bouwtrajecten
Wennen aan het kleinschalig wonen in de wijk Cultuurverschillen binnen organisaties Onzekere toekomst mbt regelgeving

26 Wat is gelukt Gezamenlijk inrichten nachtzorg
Samenwerking in Meteorenflat: Samenwerkende zorgteams Naoberhulp aan senioren Dagbesteding Dagbesteding in Multifunctioneel centrum: Postbezorging, kopieerwerk Was voor BSO, peuterspeelzaal Opruimen overblijfruimte BS

27 Wat is gelukt (vervolg)
Deelname aan straatbewonersgroepen Activiteitenavonden voor mensen met een verstandelijke beperking Deelname aan De Smederij Onderdeel wijkteam

28 Wat staat er nog op stapel
Nieuwbouw woonservicegebouw Verder uitbouwen gezamenlijke nachtzorg Zorgkruispunt én… Integrale zorgteam(s)

29


Download ppt "Wonen zorg en welzijn in Krakeel Hoogeveen"

Verwante presentaties


Ads door Google