De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Kies Kleur in de Klas Community-bijeenkomst KKIG 2 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Kies Kleur in de Klas Community-bijeenkomst KKIG 2 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Kies Kleur in de Klas Community-bijeenkomst KKIG 2 november 2010

2 Even voorstellen… Koen Groenleer Getrouwd, 1 zoon, 2 e kind onderweg 30 jaar Sinds 2004 werkzaam aan Wellantcollege Boskoop Docent Economie en Maatschappijleer Stagecoördinator Maatschappelijke Stage en beroepsstage

3 Even voorstellen… In schooljaar 2008-2009 deelname aan RIGO-project “Culturele Diversiteit in de Praktijk” o.l.v. Gertrude van den Brink Vorig schooljaar gevraagd om voor dit project projectleider te worden Mijn rol is projectleider Dimph Rubbens (APS) heeft ondersteunende rol

4 Aanleiding voor dit project Project heeft verschillende doelstellingen (in projectplan worden er wel 13 omschreven) In het kort: met Kies Kleur in de Klas willen we bereiken dat KKiG meer op de kaart gezet wordt op de werkvloer Tot nu toe een top-down benadering gehanteerd KKiK is bottom-up

5 GrassRoots-concept Van 2003 t/m 2008 heeft GrassRoots ICT- project gedraaid Han Matla en Dimph Rubbens projectleiders GrassRoots betekent: vanaf de grond beginnen, basisprincipe, fundament, beginneling Project van, voor, door en met docenten en leerlingen, deelnemers en studenten

6 GrassRoots-concept Docenten ontvangen kleine financiële beloning voor uitvoeren en opleveren van een product Beperking concept: richt zich op de “living”, vooral docenten die al belangstelling hebben voor (culturele) diversiteit Door beloningsprincipe worden de niet- en anti- (culturele) diversiteit georiënteerde docenten gemotiveerd, evenals collega’s en strategisch beleid van de vestiging

7 Projectopzet Kies Kleur in de Klas Korte beschrijving: Leerlingen/studenten en docenten werken samen aan een inhoudelijk project waarin (culturele) diversiteit een rol speelt Docent hoeft geen enkele ervaring op dit vlak te hebben

8 Uitgangspunt: de 5 ambities van KKiG 1.Culturele diversiteit is een integraal onderdeel van het strategisch beleid; 2.Het onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt; 3.Het onderwijs is gelijk toegankelijk voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden; 4.Het onderwijs biedt een open en stimulerende leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele doelgroepen; 5.Groen is voor iedereen, groene thema’s worden actief uitgedragen. Projectopzet Kies Kleur in de Klas

9 Beoogde effecten: Kies Kleur in de Klas…  helpt docenten om de drempel die gevoeld wordt om inhoud te geven aan (culturele) diversiteit in de klas te verlagen  motiveert docenten (culturele) diversiteit in de les te gebruiken  verhoogt de integratie van (culturele) diversiteit in het (groen) onderwijs Projectopzet Kies Kleur in de Klas

10 Projecten en criteria: Vanaf januari 2011 mogelijkheid tot indienen van projecten Na goedkeuring, uitvoering, afronding en evaluatie beloning van € 250,- per project Mocht dit schooljaar blijken dat KKiK een succes is, kunnen we komende jaren het project uitbreiden met grotere projecten en hogere beloningen. Criteria worden op website geplaatst: www.kieskleurindeklas.nl www.kieskleurindeklas.nl Projectopzet Kies Kleur in de Klas

11 Etalageprojecten: Projecten die zich onderscheiden door creativiteit, activiteit of product worden in de “etalage” geplaatst. Deze etalage is te vinden op www.kieskleurindeklas.nl www.kieskleurindeklas.nl Wordt continu bijgewerkt, in het begin wordt uitgegaan ‘good practices’ die er nu al zijn binnen KKiG Projectopzet Kies Kleur in de Klas

12 “Dubbelslag” door de beloning: De beloning van € 250,- die een docent krijgt na een succesvolle afronding van zijn project, kan weer worden besteedt aan een ander, bestaand project in het huidige, landelijke aanbod. Idee om een projectenwaaier te maken en die te geven na afronding van een project Projectopzet Kies Kleur in de Klas

13 Hoe krijgen docenten ideeën? Eerdere ervaringen Leerlingen hebben inbreng Website www.kieskleurindeklas.nl  etalagewww.kieskleurindeklas.nl KKiG-projectleider van de locatie Landelijke coördinatiegroep Community Projectopzet Kies Kleur in de Klas

14 Producten: Digitaal overdraagbaar document:  Office (Word-verslagen, Powerpoint-presentaties)  Zelfgemaakte internetsites  Gemaakte filmpjes  Audioverslagen Evaluatie (liefst met leerlingen) over het project Evaluatie is belangrijk, zodat de do’s en don’ts voor een herhaling bekend zijn Projectopzet Kies Kleur in de Klas

15 Stadia van de projecten: In aanvraag: vanaf januari 2011 tot 30 juni 2011. Afronding liefst voor meivakantie i.v.m. betaling en mogelijkheid om € 250,- in te zetten voor nog een project in laatste schoolweken In uitvoering: gebruikersruimte op ww.kieskleurindeklas.nl Communicatie tussen project- indiener en projectleider ww.kieskleurindeklas.nl Afgerond: eisen voor afronding  Projectaanvraagformulier  Digitaal product is geplaatst  Evaluatie gemaakt  Project openbaar toegankelijk Declaratie kan worden ingediend tot € 250,- Projectopzet Kies Kleur in de Klas

16 Wie is wie? Projectopzet Kies Kleur in de Klas Hilda WegesProjectcoördinatie (bestuurlijk) Dimph RubbensProjectondersteuning Esther Wouters Projectcoördinatie (uitvoerend/organisatorisch) Gertrude vd BrinkProjectleiding Koen GroenleerProjectleider Han MatlaProjectondersteuning (2 e – lijns) Lex MeijerWebsite Mirjam KuggeleijnPr en communicatie

17 1)Vragen of kritische kanttekeningen bij de opzet? 2)Indruk van de opzet en kans van slagen, risico’s? Vragen voor community

18 Intervisie Hoe kun je KKiK succesvol uitzetten binnen je eigen scholingsinstelling, locatie? Wat heb je daarvoor nodig?


Download ppt "Presentatie Kies Kleur in de Klas Community-bijeenkomst KKIG 2 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google