De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training examencommissies mr. Philip Coté MBA Mennorode, 31 oktober en 1 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training examencommissies mr. Philip Coté MBA Mennorode, 31 oktober en 1 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Training examencommissies mr. Philip Coté MBA Mennorode, 31 oktober en 1 november 2012

2 Agenda  Context  Onderzoeken Inspectie  Verhouding met instellingsbestuur  Casus

3 Actueel: Jaarwerkplan Inspectie 2013:

4

5

6 Context examencommissies  Alternatieve afstudeerroutes  Onderzoeken Inspectie  Wet versterking besturing  Verwachtingen

7 Casus Inholland  Langstudeerders  ‘Rendementscoach’  Oordeel Inspectie  Stand van zaken

8 Agenda  Context  Onderzoeken Inspectie  Verhouding met instellingsbestuur  Casus

9 Onderzoeken Inspectie  Alternatieve afstudeertrajecten  Oer  Examencommissie  Examinatoren  Procedures rond afstuderen

10

11 Tussenconclusies Inspectie  Totaalbeeld  Onderzoek door NVAO naar eindniveau  Onvoldoende naleving regels afstuderen  Onvoldoende naleving hbo-regels

12 Aanbevelingen Inspectie  Aan minister:  aanscherping externe kwaliteitszorg  splits de aspecten ‘toetsing’ en ‘beoordeling eindniveau’  Aan CvB’s:  goede beschrijving onderwijs  alerte, proactieve examencommissie

13 Kabinetsreactie  Risicoscan en aanvullend onderzoek  Accreditatie: splitsing  Wettelijk verbod op management in excie  Controle op deskundigheidsbevordering excie  Inspectie onderzoek naar EVC’s

14 Vervolg: onderzoeken Inspectie  Alternatieve afstudeertrajecten  Windesheim  Codarts

15 Rapport Inspectie maart 2012  Alternatieve afstudeertrajecten  Oordeel over eindniveau en verbetertrajcten  Kabinetsreactie  Vergroten onafhankelijkheid excie

16 Inspectierapport Codarts  Waarborgen eindniveau  Geen twijfel aan artistiek eindniveau  Administratie schiet ernstig tekort

17 Kans op herhaling?  Groenpluk/langstudeerders  Alternatieve routes  Signalen aan Inspectie  Is de excie c.q. het CvB ‘in control’?

18 Agenda  Context  Onderzoek alternatieve trajecten  Verhouding met instellingsbestuur  Casus

19 Rol instellingsbestuur  Benoemen leden examencommissie  Waarborgen, in staat stellen, faciliteren  Verantwoordelijk voor kwaliteit opleiding  Format voor jaarlijks verslag

20 Nieuwe verhoudingen  Instellingsbestuur maakt oer  Advies excie over toetsbeleid ‘gewenst’  Excie moet deskundig zijn over toetsen  Aanwijzing examinatoren

21 Checks and balances  Examencommissie onafhankelijk  ‘Countervailing power’?  Schijntegenstelling management/excie  Spanning mogelijk met management

22 Onafhankelijkheid  Rapporten Onderwijsraad  Memorie van Toelichting  Praktijk hogescholen  Besluitvorming HBO-raad

23 Spanningsvelden rond examencommissie  Studenten  Examinatoren  Opleidingsmanagement / CvB

24 Agenda  Context  Onderzoeken Inspectie  Verhouding met instellingsbestuur  Casus

25 Taken examencommissie  Eindniveau vaststellen 7.12 WHW  Examinatoren aanwijzen 7.12c  Kwaliteitszorg toetsing borgen 7.12b 1 a  Richtlijnen vaststellen 7.12b 1 b  Verslag uitbrengen aan CvB 7.12b 5

26 Taken examencommissie (vervolg)  Vrijstellingen geven 7.12b 1 d  Optreden tegen fraude 7.12b 2  Klachten behandelen 7.12b 4


Download ppt "Training examencommissies mr. Philip Coté MBA Mennorode, 31 oktober en 1 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google