De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training examencommissies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training examencommissies"— Transcript van de presentatie:

1 Training examencommissies
mr. Philip Coté MBA Mennorode, 31 oktober en 1 november 2012

2 Agenda Context Onderzoeken Inspectie Verhouding met instellingsbestuur
Casus

3 Actueel: Jaarwerkplan Inspectie 2013:

4

5

6 Context examencommissies
Alternatieve afstudeerroutes Onderzoeken Inspectie Wet versterking besturing Verwachtingen

7 Langstudeerders ‘Rendementscoach’ Oordeel Inspectie Stand van zaken
Casus Inholland Langstudeerders ‘Rendementscoach’ Oordeel Inspectie Stand van zaken

8 Agenda Context Onderzoeken Inspectie Verhouding met instellingsbestuur
Casus

9 Onderzoeken Inspectie
Alternatieve afstudeertrajecten Oer Examencommissie Examinatoren Procedures rond afstuderen

10

11 Tussenconclusies Inspectie
Totaalbeeld Onderzoek door NVAO naar eindniveau Onvoldoende naleving regels afstuderen Onvoldoende naleving hbo-regels

12 Aanbevelingen Inspectie
Aan minister: aanscherping externe kwaliteitszorg splits de aspecten ‘toetsing’ en ‘beoordeling eindniveau’ Aan CvB’s: goede beschrijving onderwijs alerte, proactieve examencommissie

13 Kabinetsreactie Risicoscan en aanvullend onderzoek
Accreditatie: splitsing Wettelijk verbod op management in excie Controle op deskundigheidsbevordering excie Inspectie onderzoek naar EVC’s

14 Vervolg: onderzoeken Inspectie
Alternatieve afstudeertrajecten Windesheim Codarts

15 Rapport Inspectie maart 2012
Alternatieve afstudeertrajecten Oordeel over eindniveau en verbetertrajcten Kabinetsreactie Vergroten onafhankelijkheid excie

16 Inspectierapport Codarts
Waarborgen eindniveau Geen twijfel aan artistiek eindniveau Administratie schiet ernstig tekort

17 Kans op herhaling? Groenpluk/langstudeerders Alternatieve routes
Signalen aan Inspectie Is de excie c.q. het CvB ‘in control’?

18 Agenda Context Onderzoek alternatieve trajecten
Verhouding met instellingsbestuur Casus

19 Rol instellingsbestuur
Benoemen leden examencommissie Waarborgen, in staat stellen, faciliteren Verantwoordelijk voor kwaliteit opleiding Format voor jaarlijks verslag

20 Nieuwe verhoudingen Instellingsbestuur maakt oer
Advies excie over toetsbeleid ‘gewenst’ Excie moet deskundig zijn over toetsen Aanwijzing examinatoren

21 Checks and balances Examencommissie onafhankelijk
‘Countervailing power’? Schijntegenstelling management/excie Spanning mogelijk met management

22 Onafhankelijkheid Rapporten Onderwijsraad Memorie van Toelichting
Praktijk hogescholen Besluitvorming HBO-raad

23 Spanningsvelden rond examencommissie
Studenten Examinatoren Opleidingsmanagement / CvB

24 Agenda Context Onderzoeken Inspectie Verhouding met instellingsbestuur
Casus

25 Taken examencommissie
Eindniveau vaststellen WHW Examinatoren aanwijzen c Kwaliteitszorg toetsing borgen 7.12b 1 a Richtlijnen vaststellen b 1 b Verslag uitbrengen aan CvB 7.12b 5

26 Taken examencommissie (vervolg)
Vrijstellingen geven b 1 d Optreden tegen fraude b 2 Klachten behandelen b 4


Download ppt "Training examencommissies"

Verwante presentaties


Ads door Google