De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRIVATE GEZINSPLAATSING: EEN MODERNE VORM VAN ZORG VOOR BUREN  onderzoeksproject naar private gezinsplaatsing  vraag van kansarme gezinnen naar kortdurende,

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRIVATE GEZINSPLAATSING: EEN MODERNE VORM VAN ZORG VOOR BUREN  onderzoeksproject naar private gezinsplaatsing  vraag van kansarme gezinnen naar kortdurende,"— Transcript van de presentatie:

1 PRIVATE GEZINSPLAATSING: EEN MODERNE VORM VAN ZORG VOOR BUREN  onderzoeksproject naar private gezinsplaatsing  vraag van kansarme gezinnen naar kortdurende, laagdrempelige vormen van steun in hun opvoeding  de ouders hun ouderrol laat behouden.  In samenwerking met faculteit psychologie van KU- leuven en financiëring van de cera-holding

2 De ouder als initiatiefnemer  Laagdrempelige werkvorm die antwoord biedt op de vraag van ouders om hun kinderen tijdelijk in een ander gezin te laten opvangen  Hij onderschrijft de noodzaak of de bedoeling van de opvang.  De directe toegankelijkheid van de hulpvraag is ook een teken van behoud van autonomie  Open en toegankelijk stellen voor alle ouders voorkomt stigmatisering

3 Behoud van ouderschap  Het kind blijft bij de ouder gedomicilieerd  De ouder beslist over de keuze van het opvanggezin.  Begeleider van dienst private gezinsplaatsing krijgt de taak toegewezen om erover te waken dat de ouder zijn greep op de situatie niet verliest.

4 Private gezinsplaatsing: een passend antwoord op diverse noden.  Afwezigheid van een ondersteunend sociaal netwerk=> niet bestaan, niet beschikbaar of wordt niet als steunend gepercipieerd. (Vooral alleenstaande moeders)  We kunnen 2 categorieën van hulpvragen onderscheiden:  Dwingende externe factoren of crisissituatie vb. ziekenhuisopname, huisvestingsproblemen,…  Behoefte aan verlichting van de draaglast in een opvoedingssituatie door een geheel van socio- economische en relationele stressfactoren.

5 Private gezinsplaatsing als ondersteuning voor het gezin.  Een moeilijke stap  Innerlijk overwegingsproces: de vraag naar ondersteuning vecht met de wens of het ideaal om zelf en alleen de situatie op te lossen.  Ouders die al lange tijd een moeilijke situatie hebben gedragen, zonder ondersteuning, vrezen dat de nood aan ondersteuning een teken is van hun falen  Angst dat men er niet in geslaagd is om een herhaling van hun eigen jeugd geen kans te geven  Sterke associatie met juridische maatregelen => de erfenis die pleegzorg en uithuisplaatsing vanuit het verleden meedragen.

6  De drempel verlagen  Eerste contact: goed contact=>zich niet veroordeeld voelen, zich begrepen voelen, zich gerustgesteld voelen=>erg belangrijk om verder te gaan met het proces en vertrouwen te hebben in de dienst.  Werken aan beeldvorming en duidelijker profileren van private gezinsplaatsing  Bekendheid geven aan pleegzorg=> ruime waaier van mogelijkheden, aanbod op maat

7  Een geschikt opvanggezin vinden  Zal het een gezin zijn dat goed is voor mijn kind?  Het gezin wordt door de dienst private gezinsplaatsing geselecteerd en er is toezicht door kind en gezin  Een kennismakingsbezoek met het kandidaat opvanggezin(dit contact komt er niet bij een crisisopvang) => de ouders beslissen dan uiteindelijk of het gezin dat voorgesteld werd, ook het gezin wordt dat inderdaad het kind zal opvangen.  Karige aanbod aan opvanggezinnen: de ouders gaan er vanuit dat ze tevreden moeten zijn met wat er voorgesteld wordt.

8  Positieve effecten op niveau van de ouder en de ouder-kind-relatie.  Op gang brengen van een reflectieproces de ouder wordt bewust van zijn situatie en zijn moeilijk maatschappelijke positie en het feit dat hij recht heeft op ondersteuning hierin.  Voorkomen van escalatie door opvang van de kinderen en korte periodes van rust voorkomen dat overbelasting en spanning uitgereageerd zouden worden in de relatie met de kinderen.  Ruimte voor zelfzorg Ruimte voor rust en een trager ritme

9  Ruimte voor sociaal contact en verbondenheid. Tijd voor sociale contacten terug te onderhouden of opnieuw op te bouwen => private gezinsplaatsing draagt bij tot een nieuw sociaal contact (het opvanggezin)  Zijn eigen leven terug in handen nemen Informeren rond stappen sociale woning Papieren in orde laten brengen Men informeert zicht over de mogelijkheden tot psychosociale begeleiding  Liever en vaardiger opvoeden Ruimte voor aandacht te schenken aan de leuke kanten van de relatie De ouder kan het terug opbrengen om zich op het kind of de kinderen af te stemmen.

10  Positieve effecten op niveau van het kind  Rust en veiligheid bieden het kind kan tot rust komen in periodes van stress: ademruimte voor het kind  Toegang tot andere werelden Het kind krijgt toegang tot andere activiteiten en middelen in het opvanggezin.  Een bijkomende band met een volwassene Band tussen opvangouders en kind en eventueel andere verwanten van het opvanggezin Preventie van ontwikkelingsproblemen in de adolescentie

11  Contact tussen ouders en opvangouders 2soorten relaties:  Complementair: Opvangouder komt tegemoet aan de nood aan praktische ondersteuning maar ook emotionele en informationele opvoedingsondersteuning  Ouder wenst geen relatie met het opvanggezin op te bouwen door vrees voor inmenging of de behoefte aan controle te behouden.  Er moet gestreefd worden naar een toenadering, het maken van contact tussen beide gezinnen.

12 Knelpunten en aanbevelingen rond private gezinsplaatsing 1. Terminologische onduidelijkheden 2. De werkvorm is onvoldoende gekend 3. Private gezinsplaatsing voor kinderen ouder dan twaalf jaar? 4. Mogelijkheden voor onderbroken opvang 5. Zonder opvangouders geen private gezinsplaatsing 6. Zorg voor het perspectief van de opvangouder

13 interessante informatie: http://www.pleegzorgvlaanderen.be/ http://www.hiva.be/en//publicaties/publicatie_detai l.php?id=2646


Download ppt "PRIVATE GEZINSPLAATSING: EEN MODERNE VORM VAN ZORG VOOR BUREN  onderzoeksproject naar private gezinsplaatsing  vraag van kansarme gezinnen naar kortdurende,"

Verwante presentaties


Ads door Google