De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 29 november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 29 november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 29 november 2011
Welkom! Ledenvergadering 29 november 2011

2 Op het programma… VGM NL Ledenvergadering Pauze
Informatie programma juridische actualiteiten Borrel Jac

3 Agenda ledenvergadering
Opening Verslag ledenvergadering 28 juni 2011  Ledenontwikkeling Beleid & begroting 2012 Wat hebben we bereikt en wat gaan we doen? Rendement ↑ & Risico ↓ Maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen Transparantie en kennis Rondvraag en sluiting Jac: 2 stemmingen vandaag, begroting en nieuwe gedragscode Inhoudelijke discussie Korte update van de lopende projecten door bestuursleden

4 Opening De markt, vastgoedmanagement en VGM NL Allen
Actueel nieuw over de markt, vgm en VGM NL

5 Verslag Verslag ledenvergadering VGM NL 28 juni 2011 Jac

6 Ledenontwikkeling Nieuwe leden 2011
Bisselink Vastgoedmanagement De heer M.I. Bisselink Sips Verhuurmakelaardij De heer G. Sips Steenhuis makelaars BV Mevrouw I. van der Galiën Valerius Rentals De heer B.J. Schepers Partners en van Heun BV De heer G.J.H. van Heun Hoekstra Vastgoedbeheer BV Mevrouw H.J. Hoekstra GOED 4U Vastgoedmanagement B.V. De heer ing. R. Sengers JNS Vastgoed en VvE beheer De heer O. Jansen Coltof Makelaardij De heer D.U. Coltof QUON Beheer De heer M.J.P.M. Quaedvlieg Actys Wonen beheer bv Mevrouw K.I.M. Snieders WPM Retail De heer H.A.H.M. Snelders Coördinatiebouw De heer ir. E.J. Bulstra Eervast Mevrouw H. Yeganeh Jac: Welkom aan nieuwe leden 2011 Introductie via Bestuur, Ilse of Paulien

7 Ledenontwikkeling Stand van zaken Centrale inkoop NVM Opzeggingen 2011
27 leden: 12 leden blijven lid – 9 niet verlengd – 6 moeten nog reageren Opzeggingen 2011 Van Dorp Verhoog Vastgoedmanagement Bedrijfseconomisch Crevas Vastgoedmanagement B.V. Bedrijfseconomisch SCM Europe Overname Jac

8 Beleid 2012 VGM NL 2012 – 2015 Positionering:‘Kennis, professie en belangen onder één dak’ Hoe beïnvloeden wij gezamenlijk de toekomst? Peilers:  Onderwerpen: Belangenbehartiging (lobby) - Rendement ↑ & Risico ↓ Professionalisering - MVO Diensten - Integriteit Segmenten: - Transparantie COG - Kennis Nieuwe Markten VvE Management Vastgoedmanager spin in ‘t web Woningen VGM NL stimulerend PLUS: ondernemerschap Ilse Beleidsplan onverkort van toepassing, plus: ondernemerschap √ Missie Dé branchevereniging van onafhankelijke vastgoedmanagers, die: belangen beroepsgroep behartigt (lobby/beïnvloeding) het vak ontwikkelt diensten levert aan haar leden √ Visie Vastgoedmanagers: beoefenen écht vak zijn adviseurs op tactisch en strategisch gebied voor beleggers en investeerders in vastgoed

9 VGM NL 2011 Ilse: Visuele weergave lopende projecten

10 Begroting 2012 Contributie-inkomsten gebaseerd op ledenaantal op 1 oktober 2011 Geen contributieverhoging 2011, wel indexering ivm stijgende vaste lasten; 2,0% inflatiecorrectie, CBS september ,7% Categorie Aant fte Aant stem ALV Cont/jr Aantal Totaal A > € € GA > € € B € € C € € D € € E € € GE € € F € € G Aspirant <2 1 € € G Korting <2 1 € € Totaal 65 € Eddy

11 Begroting 2012 Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de VGM NL contributie 2012? Eddy

12 Begroting 2012 Begroting VGM NL 2012 (€) Totaal inkomsten (contributie) Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Kosten Bestuur VGM NL Belangenbehartiging Professionalisering Communicatie & Markering Beleid (totaal BB, Prof, D, C&M) Totaal kosten Resultaat voor interest Eddy

13 Begroting 2012 Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de VGM NL begroting 2012? Eddy

14 Rendement ↑ & Risico ↓ Lobby In gesprek met: Geschillencommissie
wft  Wav WKA  Actie muizenval Convenant VvE Beheer Gemeente Rotterdam  …………………. In gesprek met: DVD  IOV / NRG NeVaP (oa SSK)  ROZ Platform Duurzame Huisvesting  Koplopers in Retail ………………… Geschillencommissie SGB VRAAG: wegen de hoge kosten op tegen de meeraarde Geschillencommissie? Jac / René / Han

15 Maatschappelijk &Verantwoord Ondernemen
Nieuwe Gedragscode VGM NL Aantoonbaar integer norm in vastgoedsector Zelf doen of verplichtingen overheid afwachten? Belangrijkste punten: Intern toezicht op naleving gedragscode Meldpunt vermeende integriteitschendingen Integriteit als kerncompetentie Gebruik VOG (personeel, opdrachtgevers, uitbesteding) Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nieuwe VGM NL Gedragscode indien de uitwerking aan de leden wordt voorgelegd? Eddy

16 Maatschappelijk &Verantwoord Ondernemen
VGM NL 50ste partner brancheprogramma MVO NL Persbericht woensdag 30 november Kortingsactie december 2011: 25% korting op contributie 2012 MVO Expeditie: MVO Beleid vereniging: uitgangspunten MVO beleid MVO beleid leden via facultatieve bijlage bij nieuwe VGM NL Gedragscode JP

17 Transparantie en Kennis
Modellen en leidraden VGM Model overeenkomst en Algemene Voorwaarden Versie 1.0 beschikbaar per 28 november 2012 voor VGM NL en IVBN Leden Medio december 2012: Onderbrengen bij ROZ Persbericht Verspreiden onder relaties Branchevoorwaarden VvE beheer / opdracht tot dienstverlening Herziening door werkgroep Inkoopvoorwaarden Jac / René

18 Transparantie en Kennis
Redex Voordelen vastgoedmanagers in willekeurige volgorde: Kostenbesparing doordat minder maatwerk software voor individuele beleggers noodzakelijk is; Kostenbesparing door het samen optrekken richting softwareleveranciers; Invloed uitoefenen op programma en prioriteit; Sturing geven aan geopperde ideeën van beleggers richting hetgeen wenselijk en mogelijk is voor de beheerder; Ad hoc financiering door de belegger voor aanpassingen aan software bij de beheerder; Gebruikers van Redex moeten lid zijn van Vastgoedmanagement Nederland; Stimulering van verdere uitrol van digitale communicatie (incassobureaus, taxatiegegevens, etc.) Menno van de Horst

19 Transparantie en Kennis
Redex Committent eerste twee jaar Jaarlijkse bijdrage € ,= Voorstel periode met twee jaar verlengen: in de pas met committent drie beleggers. bijdrage VGM NL besteed aan: exploitatiekosten (externe hosting), kosten lidmaatschap OSCRE (tbv internationale standaard) marketing Menno van der Horst

20 Transparantie en Kennis
Certificering: VGM NL en RICS Nederland Convenant VGM NL en RICS NL Informatiepakket naar VGM NL Leden Traject accreditatie Propertymanagement Bijeenkomst ontwikkeling vak Propertymanager Permanente educatie (Long Life Learning) Huurwoningen op internet Keurmerk Eddy

21 Transparantie en Kennis
Benchmarks IPD Vastgoedmanagers benchmark VvE benchmark Han

22 Transparantie en Kennis
Samenwerking met VastgoedLab Tias Nimbas Startnotitie Langlopende studie: conceptualiseren vakgebied Veranderende positie in markt / ondernemerschap / volwaardige gescprekspartner Betreden nieuwe markten Onderscheidend vermogen bv animatie Kortlopende projectstudies , zoals: Verdeling verantwoordelijkheden tussen VGMO en opdrachtgever Bedrijfsvergelijkend onderzoek (eens per 3 tot 5 jaar) Huurwoningenmarkt bv webinar JP

23 Transparantie en Kennis
Trainingen Veiligheid in en om Vastgoed Onrechtmatig en illegaal gebruik van het vastgoed Social Media Relatiemanagement 2.0 De technisch medewerker als ambassadeur Ontbijtsessies Actuele onderwerpen Goed gewaardeerd Planning 2012 ca. 8 sessies Paulien

24 Rondvraag en Sluiting Jac

25 … vervolg van de middag Pauze
15.30 uur tot uur Informatieve bijeenkomst juridische actualiteiten: 16.00 uur   David van Dijk, NautaDutilh: Zekerheden (bankgaranties e.a.) bij faillissement van huurder Recente rechtspraak over asbest in beleggingsvastgoed Borrel 17.00 uur tot uur Jac


Download ppt "Ledenvergadering 29 november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google