De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Ledenvergadering 29 november 2011 1. Op het programma… VGM NL Ledenvergadering Pauze Informatie programma juridische actualiteiten Borrel 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Ledenvergadering 29 november 2011 1. Op het programma… VGM NL Ledenvergadering Pauze Informatie programma juridische actualiteiten Borrel 2."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Ledenvergadering 29 november 2011 1

2 Op het programma… VGM NL Ledenvergadering Pauze Informatie programma juridische actualiteiten Borrel 2

3 Agenda ledenvergadering 1.Opening 2.Verslag ledenvergadering 28 juni 2011 3.Ledenontwikkeling 4.Beleid & begroting 2012 5.Wat hebben we bereikt en wat gaan we doen? 1.Rendement ↑ & Risico ↓ 2.Maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen 3.Transparantie en kennis 6.Rondvraag en sluiting 3

4 Opening De markt, vastgoedmanagement en VGM NL 4

5 Verslag Verslag ledenvergadering VGM NL 28 juni 2011 5

6 Ledenontwikkeling Nieuwe leden 2011 1.Bisselink Vastgoedmanagement De heer M.I. Bisselink 2.Sips Verhuurmakelaardij De heer G. Sips 3.Steenhuis makelaars BV Mevrouw I. van der Galiën 4.Valerius Rentals De heer B.J. Schepers 5.Partners en van Heun BV De heer G.J.H. van Heun 6.Hoekstra Vastgoedbeheer BV Mevrouw H.J. Hoekstra 7.GOED 4U Vastgoedmanagement B.V. De heer ing. R. Sengers 8.JNS Vastgoed en VvE beheer De heer O. Jansen 9.Coltof Makelaardij De heer D.U. Coltof 10.QUON Beheer De heer M.J.P.M. Quaedvlieg 11.Actys Wonen beheer bv Mevrouw K.I.M. Snieders 12.WPM Retail De heer H.A.H.M. Snelders 13.Coördinatiebouw De heer ir. E.J. Bulstra 14.EervastMevrouw H. Yeganeh 6

7 Ledenontwikkeling Stand van zaken Centrale inkoop NVM 27 leden: 12 leden blijven lid – 9 niet verlengd – 6 moeten nog reageren Opzeggingen 2011 1.Van Dorp Verhoog Vastgoedmanagement Bedrijfseconomisch 2.Crevas Vastgoedmanagement B.V. Bedrijfseconomisch 3.SCM Europe Overname 7

8 Beleid 2012 VGM NL 2012 – 2015 Positionering:‘Kennis, professie en belangen onder één dak’ Hoe beïnvloeden wij gezamenlijk de toekomst? Peilers:  Onderwerpen: −Belangenbehartiging (lobby)-Rendement ↑ & Risico ↓ −Professionalisering-MVO −Diensten -Integriteit Segmenten: -Transparantie –COG -Kennis –Nieuwe Markten –VvE Management  Vastgoedmanager spin in ‘t web –Woningen  VGM NL stimulerend PLUS: ondernemerschap 8

9 VGM NL 2011 9

10 Begroting 2012 10 Contributie-inkomsten gebaseerd op ledenaantal op 1 oktober 2011 Geen contributieverhoging 2011, wel indexering ivm stijgende vaste lasten; 2,0% inflatiecorrectie, CBS september 2011 2,7% Categorie Aant fte Aant stem ALV Cont/jr Aantal Totaal A > 100 20 € 20.726 4 € 82.906 GA > 100 0 € 17.617 1 € 17.617 B 76 - 100 15 € 15.545 4 € 62.179 C 51 - 75 10 € 12.436 1 € 12.436 D 26 - 50 7 € 9.327 5 € 46.634 E 11 - 25 5 € 5.182 9 € 46.634 GE 11 - 25 0 € 4.404 1 € 4.404 F 2 - 10 3 € 2.073 22 € 45.598 G Aspirant <2 1 € 777 8 € 6.218 G Korting <2 1 € 544 10 € 5.439 Totaal 65 € 330.066

11 Begroting 2012 11 Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de VGM NL contributie 2012?

12 Begroting 2012 12 Begroting VGM NL 2012 (€) 2011 2012 2013 2014 Totaal inkomsten (contributie) 434.000 332.500 334.500 334.500 Personeelskosten 198.900 202.500 208.500 213.500 Huisvestingskosten 13.100 13.500 13.500 13.500 Kantoorkosten 15.000 15.500 16.000 16.000 Kosten Bestuur VGM NL 14.500 15.000 15.000 15.000 Belangenbehartiging 31.000 35.000 Professionalisering 82.500 38.000 Communicatie & Markering 25.000 13.000 Beleid (totaal BB, Prof, D, C&M) 75.000 75.000 Totaal kosten 380.000 332.500 328.000 333.000 Resultaat voor interest 54.000 0 6.500 1.500

13 Begroting 2012 13 Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de VGM NL begroting 2012?

14 Rendement ↑ & Risico ↓ Lobby wft  Wav WKA  Actie muizenval Convenant VvE Beheer Gemeente Rotterdam  …………………. In gesprek met: DVD  IOV / NRG NeVaP (oa SSK)  ROZ Platform Duurzame Huisvesting  Koplopers in Retail ………………… Geschillencommissie SGB VRAAG: wegen de hoge kosten op tegen de meeraarde Geschillencommissie? 14

15 Maatschappelijk &Verantwoord Ondernemen Nieuwe Gedragscode VGM NL Aantoonbaar integer norm in vastgoedsector Zelf doen of verplichtingen overheid afwachten? Belangrijkste punten: –Intern toezicht op naleving gedragscode –Meldpunt vermeende integriteitschendingen –Integriteit als kerncompetentie –Gebruik VOG (personeel, opdrachtgevers, uitbesteding) Stemt de VGM NL ledenvergadering in met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nieuwe VGM NL Gedragscode indien de uitwerking aan de leden wordt voorgelegd? 15

16 Maatschappelijk &Verantwoord Ondernemen VGM NL 50 ste partner brancheprogramma MVO NL Persbericht woensdag 30 november Kortingsactie december 2011: 25% korting op contributie 2012 MVO Expeditie: MVO Beleid vereniging: uitgangspunten MVO beleid MVO beleid leden via facultatieve bijlage bij nieuwe VGM NL Gedragscode 16

17 Transparantie en Kennis Modellen en leidraden VGM Model overeenkomst en Algemene Voorwaarden –Versie 1.0 beschikbaar per 28 november 2012 voor VGM NL en IVBN Leden –Medio december 2012: Onderbrengen bij ROZ Persbericht Verspreiden onder relaties Branchevoorwaarden VvE beheer / opdracht tot dienstverlening −Herziening door werkgroep Inkoopvoorwaarden 17

18 Transparantie en Kennis Redex Voordelen vastgoedmanagers in willekeurige volgorde: Kostenbesparing doordat minder maatwerk software voor individuele beleggers noodzakelijk is; Kostenbesparing door het samen optrekken richting softwareleveranciers; Invloed uitoefenen op programma en prioriteit; Sturing geven aan geopperde ideeën van beleggers richting hetgeen wenselijk en mogelijk is voor de beheerder; Ad hoc financiering door de belegger voor aanpassingen aan software bij de beheerder; Gebruikers van Redex moeten lid zijn van Vastgoedmanagement Nederland; Stimulering van verdere uitrol van digitale communicatie (incassobureaus, taxatiegegevens, etc.) 18

19 Transparantie en Kennis Redex Committent eerste twee jaar Jaarlijkse bijdrage € 20.000,= Voorstel periode met twee jaar verlengen: –in de pas met committent drie beleggers. –bijdrage VGM NL besteed aan: exploitatiekosten (externe hosting), kosten lidmaatschap OSCRE (tbv internationale standaard) marketing 19

20 Transparantie en Kennis Certificering: VGM NL en RICS Nederland Convenant VGM NL en RICS NL Informatiepakket naar VGM NL Leden Traject accreditatie Propertymanagement Bijeenkomst ontwikkeling vak Propertymanager Permanente educatie (Long Life Learning) Huurwoningen op internet Keurmerk 20

21 Transparantie en Kennis Benchmarks IPD Vastgoedmanagers benchmark VvE benchmark 21

22 Transparantie en Kennis Samenwerking met VastgoedLab Tias Nimbas –Startnotitie –Langlopende studie: conceptualiseren vakgebied Veranderende positie in markt / ondernemerschap / volwaardige gescprekspartner Betreden nieuwe markten Onderscheidend vermogen bv animatie –Kortlopende projectstudies, zoals: Verdeling verantwoordelijkheden tussen VGMO en opdrachtgever Bedrijfsvergelijkend onderzoek (eens per 3 tot 5 jaar) Huurwoningenmarkt bv webinar 22

23 Transparantie en Kennis Trainingen –Veiligheid in en om Vastgoed –Onrechtmatig en illegaal gebruik van het vastgoed –Social Media –Relatiemanagement 2.0 –De technisch medewerker als ambassadeur Ontbijtsessies –Actuele onderwerpen –Goed gewaardeerd –Planning 2012 ca. 8 sessies 23

24 Rondvraag en Sluiting 24

25 … vervolg van de middag 25 Pauze 15.30 uur tot 16.00 uur Informatieve bijeenkomst juridische actualiteiten: 16.00 uur David van Dijk, NautaDutilh: –Zekerheden (bankgaranties e.a.) bij faillissement van huurder –Recente rechtspraak over asbest in beleggingsvastgoed Borrel 17.00 uur tot 18.00 uur


Download ppt "Welkom! Ledenvergadering 29 november 2011 1. Op het programma… VGM NL Ledenvergadering Pauze Informatie programma juridische actualiteiten Borrel 2."

Verwante presentaties


Ads door Google