De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drugpreventie bij jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drugpreventie bij jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Drugpreventie bij jongeren
District 1630 Echt nodig !

2 inleiding Jongeren nu gebruiken meer drugs (tabak, alcohol, cannabis enz…) dan jongeren vroeger Jongeren gebruiken meer drugs dan ouderen Druggebruik bij jongeren heeft zware gevolgen voor het leven van de jongere, voor zijn omgeving en voor de maatschappij psychische problemen zelfmoord risicovol seksueel gedrag met als gevolg ongewenste zwangerschap of seksueel overdraagbare ziekte verkeersongevallen justitiële problemen gewelddadig gedrag crimineel gedrag thuisloos- en dakloosheid moord hoge kost aan de gezondheidszorg

3 Enkele cijfers Tabak jaar: 11% rookt dagelijks jaar: 21% rookt dagelijks Alcohol is bij jongeren de meest gebruikte drug, voornamelijk ‘bier’ jaar: meer dan de helft van de leerlingen heeft al ooit alcohol gedronken jaar: bijna iedereen heeft al ooit alcohol gedronken en bijna de helft van de leerlingen drinkt minstens 1 keer per week alcohol Cannabis is de meest gebruikte illegale drug jaar: een kwart van de leerlingen heeft ooit cannabis gerookt ,5% rookt minstens 1 keer per week cannabis jaar: meer dan 40% heeft ooit cannabis gerookt en 7,5% rookt minstens 1 keer per week cannabis VAD leerlingenbevraging

4 De omgeving van de jongere
Tabak, alcohol en cannabis wordt als ‘normaal’ gezien in hun leefomgeving Jongens komen meer in contact met drugs dan meisjes Jongens zijn toleranter ten opzichte van druggebruik van hun vrienden dan meisjes Jongeren uit bijzonder- en beroepsonderwijs zijn kwetsbaarder voor druggebruik dan jongeren uit technisch en algemeen secundair onderwijs

5 Gender verschillen Evenveel jongens als meisjes roken tabak en zij roken ook even vaak en evenveel. Jongens beginnen wel op jongere leeftijd te roken Evenveel meisjes als jongens drinken alcohol maar jongens drinken vaker en meer dan meisjes Meer jongens dan meisjes roken cannabis Redenen om niet te gebruiken: bij meisjes gaat het om: ‘ik gebruik niet want ik ben een sterke persoonlijkheid’ bij jongens gaat het om: ‘ik gebruik niet want ik ben een sportman’

6 Trends in middelengebruik bij jongeren
Bingedrinken: drinken om dronken te worden  spoedopnames Wie tabak rookt, begint gemakkelijker met roken van cannabis dan een niet-roker Cannabis bevestigt zijn positie in de leefwereld van jongeren

7 BETEKENIS VOOR PREVENTIE
Voor alle psychoactieve middelen geldt Hoe vroeger ermee begonnen, hoe meer kans op problemen later  niet-gebruik aanmoedigen  beginleeftijd gebruik uitstellen Gerichte preventie op scharnierleeftijden Opvang en begeleiding voorzien voor jongeren Preventie werkt! Significante afname komt door jarenlange preventie Nood aan gender-specifieke aanpak Nood aan een maatschappelijk draagvlak

8 Mee Werken aan een integraal drugbeleid
Preventie is Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen Experimenteergedrag uitstellen Verantwoordelijk gedrag bevorderen Vroegtijdige aanpak stimuleren Schade beperken

9 De rol van rotary Rotary zal zijn actie vooral richten op
Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen Experimenteergedrag uitstellen In samenwerking met de lokale preventiewerkers, rekening houdend met de lokale noden kunnen andere projecten uitgewerkt worden Voor meer informatie kan u terecht bij Tommy Hart Rita Verrando RC Liège RC Genk Noord


Download ppt "Drugpreventie bij jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google