De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rodahal Kerkrade Stand van zaken Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 2 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rodahal Kerkrade Stand van zaken Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 2 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Rodahal Kerkrade Stand van zaken Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 2 april 2007

2 Inhoudsopgave Terugblik op commissievergadering van 15 januari 2007 Reactie Provincie Limburg op subsidieverzoek Periode 15 januari tot heden –Voortgang werkzaamheden –Onderhandelingsresultaten –Inzet verdere voortgang onderhandelingen –Beschikbaar gemeentelijk investeringsbudget –Prioriteitenrangorde –Structuur overleg en coördinatie

3 Commissievergadering d.d. 15 januari 2007 Problematiek Rodahal vanuit vier oogpunten in kaart gebracht, te weten: 1.Veiligheid De noodzakelijke kosten i.v.m. brandweereisen, bouwbesluit, en legionella beheersing. Het betreft strikt noodzakelijke kosten.

4 Commissievergadering d.d. 15 januari 2007 Problematiek Rodahal vanuit vier oogpunten in kaart gebracht, te weten: 2.Milieu Kosten welke gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de diverse milieu-eisen zoals met name de overlast door geluid.

5 Commissievergadering d.d. 15 januari 2007 Problematiek Rodahal vanuit vier oogpunten in kaart gebracht, te weten: 3.Techniek Groot onderhoud en het gelijktijdig opwaarderen van de bestaande gebouwen: renovatie van het gebouw.

6 Commissievergadering d.d. 15 januari 2007 Problematiek Rodahal vanuit vier oogpunten in kaart gebracht, te weten: 4.Exploitatie Kosten die noodzakelijk zijn om een verantwoorde exploitatie te kunnen voeren: revitaliseren van de Rodahal.

7 Commissievergadering d.d. 15 januari 2007 Begroting van de vier aspecten: Veiligheid€ 263.000 Milieu€ 2.586.000 Techniek€ 6.755.000 Exploitatie€ 2.141.000 Totaalbedrag€11.745.000 Alle bedragen zijn exclusief btw.

8 Rodahal Kerkrade In december 2006 een subsidieverzoek aan Provincie Limburg gericht om een bijdrage van € 2.500.000 in het aspect Milieu. Reactie van Gedeputeerde Staten: Problematiek onderdeel van een totaalvisie centrum Kerkrade; Gebiedsgerichte aanpak heeft de meeste kans van slagen; Majeure opgaven worden in beeld gebracht; Strategische aanpak ervan wordt bestuurlijk besproken; In dat kader kan de besluitvorming rond de Rodahal naar voren worden gehaald; Verzoek wordt betrokken bij coalitie onderhandelingen.

9 Rodahal Kerkrade periode 15 januari 2007 tot heden  Onderhandelingen gevoerd met de Brand Bierbrouwerij en de Rodahal B.V.  Bepalen Programma van Eisen en Wensen en voorbereiden verdere voortgang (bijv.de architectselectie)

10 Rodahal Kerkrade periode 15 januari 2007 tot heden Onderhandelingsresultaten Met betrekking tot de huur: Bestaande huurcontract wordt gewijzigd Brand Bierbrouwerij wordt c.q. blijft huurder Nieuw huurcontract per 01-01-2009 Een substantiële bijdrage in de huur

11 Rodahal Kerkrade periode 15 januari 2007 tot heden Onderhandelingsresultaten Met betrekking tot de investeringen: Huurder investeert een substantieel bedrag in voorzieningen ten behoeve van de exploitatie (niet zijnde tafels / stoelen en overig los meubilair). Exploitant is verantwoordelijk voor de verdere aankleding van de ruimten.

12 Rodahal Kerkrade periode 15 januari 2007 tot heden Inzet verdere voortgang onderhandelingen: Over het programma van eisen/wensen. Over de mogelijke prioriteitenstelling en fasering ná WMC 2009 in het licht van het beschikbare budget. Over de te sluiten contracten: –Een nieuw huurcontract; –Een intentieovereenkomst; –Een contract aangaande de verbouwingsperiode.

13 Rodahal Kerkrade periode 15 januari 2007 tot heden Beschikbaar gemeentelijk investeringsbudget: Investeringsprogramma€4.845.000 Reserve groot onderhoud€ 500.000 Vrijval contractuele uitkoop€ 275.000 Totaal€5.620.000 Exclusief btw Exclusief verkapitaliseerde huurbijdrage Exclusief overige investeringen huurder/exploitant Exclusief mogelijk subsidie Provincie Limburg

14 Rodahal Kerkrade Voorjaar 2007 Verdere voortgang werkzaamheden: Opstellen van Programma van Eisen en Wensen. Uitgaande van beschikbaar gemeentelijk budget. Opstellen overzicht welke investeringen op basis van de inventarisatie met budget gepleegd kunnen worden. Opstellen van een prioriteitenlijst.

15 Rodahal Kerkrade Voorjaar 2007 Prioriteiten rangorde in relatie tot besteedbare middelen: 1.Veiligheidseisen / het voldoen aan het bouwbesluit/ achterstallig onderhoud (milieuwetgeving). 2.Isolatienormen grote zaal moeten volledig voldoen bij voorstellingen van zowel popmuziek als harmonie en fanfaremuziek. 3.Verbetering binnenklimaat grote zaal / topkoeling en ventilatieniveau moeten voldoen voor een publiek van max. 3000 mensen. De koeling geldt ook voor de foyers en het voormalig restaurant.

16 Rodahal Kerkrade Voorjaar 2007 4.Energiezuiniger functioneren gebouw. Optimale regeling van de verwarming, koeling en elektriciteitsverbruik is een eis. 5.De laad- en losruimte achter het gebouw geluid isoleren. 6.Ontvangst publiek naar hoger kwaliteitsniveau brengen. 7.Aanpassen artiestenverblijven aan eisen van deze tijd. 8.Renoveren voormalig restaurant.

17 Rodahal Kerkrade Voorjaar 2007 Berekend wordt welke investeringen met het beschikbare bedrag gerealiseerd kunnen worden. Bij ontoereikendheid van het budget vindt een fasering plaats. Een deel van de investeringen die aan de huur gerelateerd kunnen worden, moeten met de exploitant besproken worden. Punten 1 tot en met 4 bezitten de hoogste prioriteit.

18 Rodahal Kerkrade Structuur overleg en coördinatie Stuurgroep Rodahal rapporteert op hoofdlijnen over de ontwikkelingen aan het college. –Stuurgroep bemenst met de wethouders Terpstra, Bosch en Krasovec, de projectleider en ambtelijke ondersteuning. Taakverdeling Stuurgroep: –bij bouwkundige aspecten: de wethouders Terpstra en Krasovec met ambtelijke ondersteuning –bij overige aspecten: de wethouders Bosch en Terpstra met ambtelijke ondersteuning.


Download ppt "Rodahal Kerkrade Stand van zaken Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 2 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google