De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Renaissance theater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Renaissance theater."— Transcript van de presentatie:

1 Renaissance theater

2 Eenheid van handeling, plaats en tijd
Aristoteles lyriek, epos en drama “Poetica” tragedie komedie epiek Eenheid van handeling, plaats en tijd Uitbeelden ipv vertellen Catharsis: ethische zuivering van emoties

3 Sebastiano Serlio ( )

4 Andrea Palladio, ‘Teatro Olimpico’, Vicenza (1584)

5 Detail ‘Teatro Olimpico’

6 1545: uitsluitend beroepsacteurs
Commedia dell’Arte 1545: uitsluitend beroepsacteurs Typentoneel Volkstoneel Improvisatie Karakters: de jong geliefden de Maschera’s de Zanni.

7 Karakters Il Dottore Parodie op de universele geleerde, uit Bologna
Colombina Ze is geraffineerd, slim en vrijpostig.

8 Pantalone Il Capitano Veldheer uit Milaan
Een oude heer uit de koopmansstad Venetië, zich deftig en deugdzaam voordoend maar ondertussen voortdurend uit op amoureus of geldelijk gewin. De vrek. Veldheer uit Milaan

9 Arlecchino Beweeglijk, lenig, acrobatisch, naief en scherpzinnig. Brighella Boosaardig, leugenachtig, sluwe intrigant. ‘de Zanni’

10 1545: uitsluitend beroepsacteurs
Commedia dell’Arte 1545: uitsluitend beroepsacteurs Typentoneel Volkstoneel Straattoneel Improvisatie Karakters: de jong geliefden de Maschera’s de Zanni.

11 Het elizabethaans theater
Elizabeth I ( ) Shakespear in love (1998) Theater als bedrijf min Beschermheer min Theaterbouw min

12

13 Reformatie Reformare: opnieuw vormen, hervorming
Maarten Luther 95 stellingen (31-oktober-1517) Johannes Calvijn

14 95 stellingen (31-oktober-1517)
Maarten Luther 95 stellingen (31-oktober-1517) De paus wil en kan geen enkele boete kwijtschelden, behalve die hij ingevolge zijn eigen oordeel of ingevolge de regels van het kerkelijk recht heeft opgelegd. De paus kan geen enkele schuld vergeven tenzij door te verklaren en te verzekeren, dat ze door God vergeven is, of het moest zijn, dat hij vergeeft in gevallen, die tot zijn bevoegdheid behoren; als dit over 't hoofd gezien werd, zou de schuld zonder meer blijven. Men moet de christenen Ieren, dat de paus voor het geven van aflaten meer behoefte heeft aan, en dus ook meer verlangt naar, een devote voorbede, dan naar contante betaling. Men moet de christenen leren, dat de paus, als hij wist, hoe de aflaatpredikers het geld bij elkaar brengen, liever had, dat de basiliek van Sint Pieter in vlammen opging, dan dat ze gebouwd werd van het vel en het vlees van zijn schapen.

15 Weg met al die profeten, die tegen het volk van Christus zeggen: Vrede, vrede, en het is geen vrede.
Gezegend al die profeten, die tegen het volk van Christus zeggen: Het kruis, het kruis en het is geen kruis. Men moet de christenen aansporen om Christus, hun hoofd, toegewijd te volgen in boetedoeningen, verstervingen en pijnigingen. en om liever te vertrouwen, dat zij door veel uitdrukkingen het hemelrijk zullen binnengaan, dan door een verdrag met garanties.

16

17 Welke factoren maken dat Luthers Reformatie zo succesvol verloopt?

18 Welke invloed had de Reformatie op de kunsten?
Wittenberg Nederland


Download ppt "Renaissance theater."

Verwante presentaties


Ads door Google