De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 5 Zakelijk schrijven. Bijeenkomst 5 recensie beoordelen recensie beoordelen tekstbespreking tekstbespreking probleemstructuur en tekst probleem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 5 Zakelijk schrijven. Bijeenkomst 5 recensie beoordelen recensie beoordelen tekstbespreking tekstbespreking probleemstructuur en tekst probleem."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 5 Zakelijk schrijven

2 Bijeenkomst 5 recensie beoordelen recensie beoordelen tekstbespreking tekstbespreking probleemstructuur en tekst probleem probleemstructuur en tekst probleem pregnante taalkwesties pregnante taalkwesties

3 Beoordelingscriteria Structurele criteria: opbouw wordt besproken Structurele criteria: opbouw wordt besproken Realistische criteria: vergelijking met de werkelijkheid Realistische criteria: vergelijking met de werkelijkheid Vernieuwingscriteria: vernieuwing: inhoud, vorm Vernieuwingscriteria: vernieuwing: inhoud, vorm Morele criteria: gedrag vergeleken met opvatting over goed en kwaad Morele criteria: gedrag vergeleken met opvatting over goed en kwaad Emotivistische criteria: effect van het verhaal op gevoelens Emotivistische criteria: effect van het verhaal op gevoelens Intentionele criteria: komt de bedoeling van de schrijver voldoende naar voren Intentionele criteria: komt de bedoeling van de schrijver voldoende naar voren Stilistische criteria: voldoet de stijl (woordkeus, zinsopbouw, beeldspraak) Stilistische criteria: voldoet de stijl (woordkeus, zinsopbouw, beeldspraak)

4 Opbouw Intro: citaat, inhoudelijk, anekdote (korte verwijzing naar het leven van de schrijver o.i.d.), een deel uit het geheel (een dominant thema uit het verhaal) Intro: citaat, inhoudelijk, anekdote (korte verwijzing naar het leven van de schrijver o.i.d.), een deel uit het geheel (een dominant thema uit het verhaal) Helder oordeel over de inhoud Helder oordeel over de inhoud Eenduidige interpretatie Eenduidige interpretatie Oordeel over de opbouw, personages, thema, perspectief, tijd, originaliteit, taalgebruik e.d. Oordeel over de opbouw, personages, thema, perspectief, tijd, originaliteit, taalgebruik e.d. Duidelijke afsluiting Duidelijke afsluiting Goede samenhang van de bovengenoemde onderdelen Goede samenhang van de bovengenoemde onderdelenRecenseren

5 Stijl en toon Woordkeus en zinsbouw to the point en aantrekkelijk (passend bij het niveau van de doelgroep) Woordkeus en zinsbouw to the point en aantrekkelijk (passend bij het niveau van de doelgroep) Pakkend intro Pakkend intro Afsluiting is een goede afronding Afsluiting is een goede afronding Helder oordeel Helder oordeel Vervolg recenseren

6 Herschrijven recensie logboek bijwerken logboek bijwerken recensie herschrijven op basis van de feedback recensie herschrijven op basis van de feedback

7 Tekst schrijven in schema Onderwerp kiezen Onderwerp kiezen Hoofdgedachte formuleren Hoofdgedachte formuleren Per alinea een deelonderwerp noteren Per alinea een deelonderwerp noteren Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding) Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding) Kern: waarom, hoe Kern: waarom, hoe Slot: samenvatting, conclusie Slot: samenvatting, conclusie

8 Tekstanalyse Titel verrassend? Titel verrassend? Inleiding: ingrediënten (onderwerp + hoofdgedachte) Inleiding: ingrediënten (onderwerp + hoofdgedachte) Kern: per alinea een deelonderwerp + uitwerking Kern: per alinea een deelonderwerp + uitwerking Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen (hoofdgedachte) Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen (hoofdgedachte)

9 Onderwerp:Vakanties van leraren Hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen Hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte. Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte. Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s deelonderwerp 2: veel lesvoorbereiding deelonderwerp 3: grote klassen onder controle houden deelonderwerp 4: invloed van ouders deelonderwerp 5: constante vernieuwingen in het onderwijs

10 Slot Samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie) Samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie)

11 Doel van de tekst en doelgroep Toon Toon Stijl Stijl Woordgebruik Woordgebruik Zinsbouw Zinsbouw Variatie Variatie Originaliteit Originaliteit Levendig Levendig Overtuigend Overtuigend

12 Reactie op jouw tekst schrijven Zet de ingrediënten in een schema Zet de ingrediënten in een schema Werk daarna het schema uit in een tekst Werk daarna het schema uit in een tekst Woensdag op N@tschool Woensdag op N@tschool

13 De probleemstructuur 1.Wat is het probleem? Precieze omschrijving ervan. 2.Waarom is het een probleem? Verduidelijking indien nodig. Verduidelijking indien nodig. 3. Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat moet bestreden worden? Wat moet bestreden worden? 4.Hoe kan het probleem worden opgelost? Welke maatregelen nemen de oorzaken van het probleem weg?

14 Tekst probleem Herschrijf nu de tekst over jouw probleem langs de probleemstructuur met als doelgroep het gemeentebestuur of de directie van …… met het doel om te overtuigen Herschrijf nu de tekst over jouw probleem langs de probleemstructuur met als doelgroep het gemeentebestuur of de directie van …… met het doel om te overtuigen


Download ppt "Bijeenkomst 5 Zakelijk schrijven. Bijeenkomst 5 recensie beoordelen recensie beoordelen tekstbespreking tekstbespreking probleemstructuur en tekst probleem."

Verwante presentaties


Ads door Google