De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

! Welkom. ouderavond leerjaar 3 programma voorstellen en kennismaken informatie over PTA, decanaat, magister, ziekteverzuim, verlof, activiteiten in leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "! Welkom. ouderavond leerjaar 3 programma voorstellen en kennismaken informatie over PTA, decanaat, magister, ziekteverzuim, verlof, activiteiten in leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 ! Welkom

2 ouderavond leerjaar 3 programma voorstellen en kennismaken informatie over PTA, decanaat, magister, ziekteverzuim, verlof, activiteiten in leerjaar 3, school maatschappelijk werk gastspreekster van Tactus over het PAS project kennismaken met mentoren

3 Leerlingbegeleider/coördinator SDV en Zorg & Welzijn basis en kader mw. I. Jager

4 leerlingbegeleider/coördinator economie en LWT basis en kader dhr. T. Lubbers mw. Francke neemt waar

5 Leerlingbegeleider/coördinator techniek basis en kader dhr. A. Wissink

6 Leerlingbegeleider/coördinator TGL dhr. A. Wissink mw. D. van ‘t Veld neemt waar

7 mw. A. Visser afdelingsleider Z&W, SDV, TGL

8 PTA In leerjaar 3 begint al de voorbereiding op het eindexamen. Voor de beroepsgerichte vakken is er bijvoorbeeld een doorlopend gemiddelde als schoolexamencijfer voor leerjaar 3 en 4. Hoe het geregeld is bij de verschillende vakken, staat in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). De leerlingen hebben in de eerste schoolweek ook allemaal het PTA van leerjaar 3 gekregen. Volgend jaar krijgen ze dat van leerjaar 4. Het staat ook op de site. Het examenreglement staat op de site. Het is belangrijk voor ouders om hier van op de hoogte te zijn. Via het magistersysteem zijn de leervorderingen, aan- en afwezigheid, te laat komen van leerlingen, huiswerk, spullen vergeten en de naw-gegevens te zien. Komt u een 0,5 tegen als resultaat van een toets, dan weet u dat de PTA-toets al gegeven is en beoordeeld, maar dat uw zoon/dochter deze toets nog niet heeft gemaakt. Deze 0,5 wordt meegerekend in het resultaat, zodat er een helder beeld ontstaat. Heeft de leerling de toets ingehaald dan wordt de 0,5 veranderd. Aan het eind van iedere periode heeft de leerling de gelegenheid alle gemiste toetsen in te halen (eind november, half maart en eind juni). Weigert een leerling dit te doen, dan wordt de 0,5 omgezet in het cijfer 1,0. Uiteraard is het verstandig om zo snel mogelijk een toets in te halen. In Magister ziet u ook het cijfer schoolwerk. Dit is een gemiddelde van alle toetsjes en overhoringen die een leerling naast de PTA-toetsen en opdrachten haalt. Volgens de berekening in het PTA-overzicht weegt dit cijfer ook mee voor het schoolexamencijfer (SE-cijfer ).

9 Maandag 19 november 2012 Decanaat dhr. R. Koopmans mw. S. van Beesten

10 decanaat Dhr. Koopmans en mw. Van Beesten zijn decaan van leerjaar 3 en 4. Zij begeleiden leerlingen en ouders i.v.m. de keuze voor vervolgonderwijs en het vakkenpakket. Ze zijn voor ouders telefonisch bereikbaar via de mail: r.koopmans@sprengeloo.nl en s.vanbeesten@sprengeloo.nlr.koopmans@sprengeloo.nls.vanbeesten@sprengeloo.nl Voor de ouders van 3tg is er in het voorjaar een bijeenkomst over keuze van het vakkenpakket voor leerjaar 4. Leerlingen gaan verplicht naar de voorlichtingsavond van NXTLVL op maandagavond 19 november 2012 in het ROC Aventus. Zij krijgen daarvoor begin november toegangskaarten. Ouders worden ook voor deze avond van harte uitgenodigd. Via de leerlingen zijn de toegangskaarten af te halen bij de decaan. De toegang is gratis, maar men wil het bezoekersaantal vooraf weten. In verband met parkeerproblemen in de buurt van het ROC adviseren we op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Leerlingen krijgen binnenkort de portfoliomap uitgereikt. Dit is hun visitekaartje voor het vervolgonderwijs. In klas 3 en 4 moet deze worden bij gehouden.

11

12 Ouder/verzorger

13 Inloggen Inloggegevens worden eenmalig per brief verstuurd aan de ‘nieuwe’ ouders in het begin van het schooljaar.

14

15 Sprengeloo.swp.nl Wachtwoord vergeten? Klik rechts onderin. Gebruikersnaam kwijt of account geblokkeerd? Mail naar info@sprengeloo.nl Wachtwoord vergeten? Klik rechts onderin. Gebruikersnaam kwijt of account geblokkeerd? Mail naar info@sprengeloo.nl

16 Inzage Vandaagscherm Agenda Cijfers Aanwezigheid ELO (Elektronische leeromgeving) Mijn instellingen Administratie Vandaagscherm Agenda Cijfers Aanwezigheid ELO (Elektronische leeromgeving) Mijn instellingen Administratie

17 Vandaagscherm Door te klikken op de leerling komt u in de agenda. Selecteer uw kind. Mededelingen voor ouders. Door op een les te gaan staan wordt de lesinformatie getoond.

18 Agenda Rechts in het scherm kan een legenda worden weergegeven waarbij de kleuren in het rooster worden toegelicht. Door op legenda te klikken boven in de menubalk wordt deze getoond. Door op een les te gaan staan wordt de lesinformatie getoond. Lijst afdrukken

19 Printlijst agenda

20 Cijfers Door op het cijfer te klikken wordt onderin het scherm de cijferinformatie getoond. Filteropties. Hiermee kunt u aangeven welke cijfers u wilt zien Door de legenda te openen worden de kleuren op de cijferkaart toegelicht. Vragen over cijfers kunt u stellen aan de vakdocent.

21 Aan-/afwezigheid (absentie) Vragen over absentie kunt u stellen aan de mentor of verzuimcoördinator, a.streppel@sprengeloo.nl a.streppel@sprengeloo.nl Vragen over absentie kunt u stellen aan de mentor of verzuimcoördinator, a.streppel@sprengeloo.nl a.streppel@sprengeloo.nl Door de legenda te openen worden de absentieredenen getoond. Op het tabblad worden de absenties per maand getoond en het aantal malen huiswerk vergeten of boeken vergeten.

22 ELO De elektronische leeromgeving (ELO) van Magister is een beveiligde 'virtuele' omgeving waarin de docent opdrachten, documentatie, lesmateriaal, studiewijzer,e.d. voor de leerling aanmaakt. Leerlingen kunnen in de ELO opdrachten maken en digitaal inleveren. Ouders mogen de opdrachten en studiewijzers inzien zodat zij hun kind kunnen begeleiden. Onder de knop legenda staat de uitleg van de opdrachtstatus. De elektronische leeromgeving (ELO) van Magister is een beveiligde 'virtuele' omgeving waarin de docent opdrachten, documentatie, lesmateriaal, studiewijzer,e.d. voor de leerling aanmaakt. Leerlingen kunnen in de ELO opdrachten maken en digitaal inleveren. Ouders mogen de opdrachten en studiewijzers inzien zodat zij hun kind kunnen begeleiden. Onder de knop legenda staat de uitleg van de opdrachtstatus. Vragen over de ELO kunt u stellen aan de ELO beheerder: - Onderbouw: mw. J. Bosman (j.bosman@sprengeloo.nlj.bosman@sprengeloo.nl - Bovenbouw: dhr. H. Gerrits (h.gerrits@sprengeloo.nl)h.gerrits@sprengeloo.nl Vragen over opdrachten kunt u stellen aan de vakdocent. Vragen over de ELO kunt u stellen aan de ELO beheerder: - Onderbouw: mw. J. Bosman (j.bosman@sprengeloo.nlj.bosman@sprengeloo.nl - Bovenbouw: dhr. H. Gerrits (h.gerrits@sprengeloo.nl)h.gerrits@sprengeloo.nl Vragen over opdrachten kunt u stellen aan de vakdocent.

23 Mijn instellingen Bij gebruik van de optie wordt het wachtwoord gemaild naar het mailadres dat is ingevoerd bij. Is dit adres gewijzigd, dan kunnen met de rode bewerkknop de gegevens worden gewijzigd. Verder heeft de ouder rechten om het mobiele nummer en wachtwoord te wijzigen. Bij gebruik van de optie wordt het wachtwoord gemaild naar het mailadres dat is ingevoerd bij. Is dit adres gewijzigd, dan kunnen met de rode bewerkknop de gegevens worden gewijzigd. Verder heeft de ouder rechten om het mobiele nummer en wachtwoord te wijzigen. Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie, info@sprengeloo.nlinfo@sprengeloo.nl Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie, info@sprengeloo.nlinfo@sprengeloo.nl

24 Administratie In het scherm administratie worden de basisgegevens getoond van uw kind. Leerlingfoto Mentorgegevens Studie- en klasgegevens Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie, info@sprengeloo.nlinfo@sprengeloo.nl Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie, info@sprengeloo.nlinfo@sprengeloo.nl

25 Schermen afsluiten en uitloggen Voor u uitlogt: sluit alle openstaande schermen af. Afsluiten scherm Uitloggen

26 Hallo, ik ben ziek…kom niet op school ziekte, verzuim en verlof dhr. A. Streppel verzuimcoördinator

27 Ziek melden?  ‘s Morgens vóór 8.10 uur via 055-3575312 / 06-23221092 of verzuim@sprengeloo.nlverzuim@sprengeloo.nl  Procedure :  Dezelfde dag dat uw kind wordt ziek gemeld, wordt er een brief naar het huisadres gestuurd  In Magister staat een Z  Als uw kind de volgende dag nog ziek is, hoeft u niet te bellen, in Magister staat een A (absent)  Voor ons een signaal om scherp te blijven  Bij de tweede dag A wordt er naar huis gebeld  Bij inlevering ziektebriefje wordt A omgezet naar Z

28 Ziek naar huis?  Leerling meldt zich in het opvanglokaal  Er wordt naar huis gebeld met de vraag of leerling ziek naar huis mag, bij geen contact wordt toestemming gevraagd aan de mentor / leerlingbegeleider  Leerling krijgt brief mee met daarop o.a. telefoonnummer  In Magister komt een H te staan  Bij thuiskomst bellen naar school, in Magister komt code TZ te staan  Bij inlevering ziektebriefje wordt A omgezet naar Z

29 Gesprek leerplichtambtenaar  Twee periodes: zomervakantie tot 1 januari, 1 januari tot zomervakantie  Bij 9 x ongeoorloofd te laat komen/de lessen gemist volgt een gesprek op school  Bij 16 uur ongeoorloofd absent in 4 weken volgt een gesprek op het Activerium

30 Geoorloofd of ongeoorloofd Geoorloofd absent/te laat komen  Briefje van ouders  Telefonische ziekmelding/afwezigheidsmelding  Mail van ouders via verzuim@sprengeloo.nlverzuim@sprengeloo.nl  In overleg met afdelingsleider/leerlingbegeleider/mentor Ongeoorloofd absent/te laat komen  Alles wat niet hierboven vermeld staat

31 Verlof Kort verlof = minder dan een dag  Minimaal 3 werkdagen van tevoren inleveren bij de verzuimcoördinator  De mentor of leerlingbegeleider moet toestemming geven Lang verlof = één dag of meer  Minimaal 8 weken van tevoren inleveren bij de verrzuimcoördinator  De afdelingsleider en/of Leerplicht moet toestemming verlenen  Via de post wordt u op de hoogte gebracht over het besluit

32 Briefjes  Deze altijd zo spoedig mogelijk laten inleveren bij de verzuimcoördinator  Geldt ook voor afspraken in de toekomst  Ook ziektebriefjes mogen in de gele brievenbus bij het opvanglokaal

33 Te laat komen  Terugkomen naar aanleiding van 3x ongeoorloofd te laat komen: half uur voor aanvang eerste lesuur op school  Terugkomen naar aanleiding van 6x ongeoorloofd te laat komen: één week half uur voor aanvang eerste lesuur op school  Een maatregel van afdelingsleider/leerlingbegeleider, coördinator of mentor

34 Openingstijden opvanglokaal  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 - 16.00 uur  Woensdag van 7.30 - 12.00 uur  Communicatie kan ook via de mail verlopen, graag doorgeven aan mentor en verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel verzuim@sprengeloo.nl verzuim@sprengeloo.nl

35 mw. F. Francke afdelingsleider EC, TN, LWT

36

37

38 Alcoholpreventie mw. S. Basemans

39 Kunnen ouders iets doen tegen het alcoholgebruik van hun kinderen? Sonja Basemans preventiewerker Tactus Verslavingszorg s.basemans@tactus.nl Alcohol en jongeren

40 Voor iedereen die informatie, advies of hulp wil met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen, gamen, eten of gokken. Hulp is gratis Men kan anoniem blijven Men kan rechtstreeks contact opnemen. Circuit Preventie en Consultancy Tactus verslavingszorg

41 Gastlessen/digitale lessen voor leerlingen Deskundigheidsbevordering voor docenten Ouderavonden Beleidsadvisering Alcoholmatigingsproject Minder drank, lekker Fris Project voortgezet onderwijs

42 Nederlandse jongeren drinken: …te vroeg …te veel …te vaak Alcohol en jongeren

43 Te vroeg en te vaak

44 Te veel 44

45 12-16 jarigen die al wekelijks drinken hebben een grotere kans op… slechte schoolprestaties en uitval agressie, ongelukken, onveilig vrijen latere alcoholafhankelijkheid verslaving aan andere middelen, zoals cannabis en sigaretten Gevolgen van vroegtijdig drinken

46 Onherstelbare hersenschade

47 Geen alcohol onder de 18! Ook geen mixdrankjes (breezers, passoa jus, wkd, flugel etc.) Eenduidig advies

48 Diverse wetenschappelijke studies wijzen uit: Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de opvattingen van hun kinderen… (ook al ervaren ouders dat niet altijd) Ouders

49 Stel heldere regels en blijf consequent: geen drank Leg uit waarom alcohol slecht is en blijf in gesprek met uw kind Actie vooraf in plaats van reactie achteraf Wat kunt u als ouder doen?

50 Als ouders afspraken maken over alcoholgebruik… …beginnen kinderen later met drinken Ouders

51 ‘Ik weet wel hoeveel mijn kind drinkt’ Onderzoek wijst uit: Ouders onderschatten het alcoholgebruik van hun kinderen Mythe 1

52 Het is verstandig om kinderen thuis aan alcohol te laten wennen Onderzoek wijst uit: Kinderen die thuis alcohol krijgen, drinken ook buitenshuis meer (bij vrienden, café, disco) Mythe 2

53 ‘Als ik mijn kinderen alcohol verbied, gaan ze het stiekem doen’ Onderzoek wijst uit: Een kleine groep kinderen drinkt inderdaad stiekem, maar de meerderheid zal dit niet Gaan doen. Mythe 3

54 Wij beseffen dat het als individuele ouder lastig is om regels te stellen, als ouders van vrienden en vriendinnen dit niet doen. Ons advies: maak SAMEN afspraken voor de duur van dit jaar! Regels en handhaving

55 Klassikale afspraak Wij, ouders van de kinderen in klas...., spreken af dat: onze kinderen dit schooljaar geen alcohol mogen drinken...

56 Als ouder heeft u invloed op het gedrag van uw kind Geef uw kind geen drank Stel heldere grenzen Maak samen met andere ouders afspraken over niet drinken Samenvattend

57 www.uwkindenalcohol.nl

58

59 Mentoren sectorklas mentor waar? Basis TN/EC3badhr. G.W. Termaatlokaal203 SDV3bbdhr. M. Boevelokaal204 ZW3bc mw. G. Maris lokaal211 Kader TN/EC3ka dhr. N. Bakker lokaal 212 SDV 3kbdhr. H. Gerritslokaal 102 ZW3kcmw. P. Zegwaard lokaal 207 ZW 3kcmw. M. Hermans lokaal 206 TGL 33tglmw. S. van Beesten lokaal 210 LWT 3adhr. H. Wessels /lokaal205 mw. F. Francke


Download ppt "! Welkom. ouderavond leerjaar 3 programma voorstellen en kennismaken informatie over PTA, decanaat, magister, ziekteverzuim, verlof, activiteiten in leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google