De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !

2 ouderavond leerjaar 3 programma voorstellen en kennismaken
informatie over PTA, decanaat, magister, ziekteverzuim, verlof, activiteiten in leerjaar 3, school maatschappelijk werk gastspreekster van Tactus over het PAS project kennismaken met mentoren

3 Leerlingbegeleider/coördinator SDV en Zorg & Welzijn basis en kader mw
Leerlingbegeleider/coördinator SDV en Zorg & Welzijn basis en kader mw. I. Jager

4 leerlingbegeleider/coördinator economie en LWT basis en kader dhr. T
leerlingbegeleider/coördinator economie en LWT basis en kader dhr. T. Lubbers mw. Francke neemt waar

5 Leerlingbegeleider/coördinator techniek basis en kader dhr. A. Wissink

6 Leerlingbegeleider/coördinator TGL dhr. A. Wissink mw. D
Leerlingbegeleider/coördinator TGL dhr. A. Wissink mw. D. van ‘t Veld neemt waar

7 mw. A. Visser afdelingsleider Z&W, SDV, TGL

8 PTA In leerjaar 3 begint al de voorbereiding op het eindexamen. Voor de beroepsgerichte vakken is er bijvoorbeeld een doorlopend gemiddelde als schoolexamencijfer voor leerjaar 3 en 4. Hoe het geregeld is bij de verschillende vakken, staat in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). De leerlingen hebben in de eerste schoolweek ook allemaal het PTA van leerjaar 3 gekregen. Volgend jaar krijgen ze dat van leerjaar 4. Het staat ook op de site. Het examenreglement staat op de site. Het is belangrijk voor ouders om hier van op de hoogte te zijn. Via het magistersysteem zijn de leervorderingen, aan- en afwezigheid, te laat komen van leerlingen, huiswerk, spullen vergeten en de naw-gegevens te zien. Komt u een 0,5 tegen als resultaat van een toets, dan weet u dat de PTA-toets al gegeven is en beoordeeld, maar dat uw zoon/dochter deze toets nog niet heeft gemaakt. Deze 0,5 wordt meegerekend in het resultaat, zodat er een helder beeld ontstaat. Heeft de leerling de toets ingehaald dan wordt de 0,5 veranderd. Aan het eind van iedere periode heeft de leerling de gelegenheid alle gemiste toetsen in te halen (eind november, half maart en eind juni). Weigert een leerling dit te doen, dan wordt de 0,5 omgezet in het cijfer 1,0. Uiteraard is het verstandig om zo snel mogelijk een toets in te halen. In Magister ziet u ook het cijfer schoolwerk. Dit is een gemiddelde van alle toetsjes en overhoringen die een leerling naast de PTA-toetsen en opdrachten haalt. Volgens de berekening in het PTA-overzicht weegt dit cijfer ook mee voor het schoolexamencijfer (SE-cijfer).

9 Maandag 19 november 2012 Decanaat dhr. R. Koopmans mw. S. van Beesten

10 decanaat Dhr. Koopmans en mw. Van Beesten zijn decaan van leerjaar 3 en 4. Zij begeleiden leerlingen en ouders i.v.m. de keuze voor vervolgonderwijs en het vakkenpakket. Ze zijn voor ouders telefonisch bereikbaar via de mail: en Voor de ouders van 3tg is er in het voorjaar een bijeenkomst over keuze van het vakkenpakket voor leerjaar 4. Leerlingen gaan verplicht naar de voorlichtingsavond van NXTLVL op maandagavond 19 november 2012 in het ROC Aventus. Zij krijgen daarvoor begin november toegangskaarten. Ouders worden ook voor deze avond van harte uitgenodigd. Via de leerlingen zijn de toegangskaarten af te halen bij de decaan. De toegang is gratis, maar men wil het bezoekersaantal vooraf weten. In verband met parkeerproblemen in de buurt van het ROC adviseren we op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Leerlingen krijgen binnenkort de portfoliomap uitgereikt. Dit is hun visitekaartje voor het vervolgonderwijs. In klas 3 en 4 moet deze worden bij gehouden.

11 Op de hoogte blijven dhr. H. Gerrits

12 Ouder/verzorger Magister ouder verzorger Ervaren of niet

13 Inloggen Inloggegevens worden eenmalig per brief verstuurd aan de ‘nieuwe’ ouders in het begin van het schooljaar. Kan op twee manieren Volgende dia

14 Via de site van sprengeloo
Ga naar ouders=> magister Link helemaal onderaan de pagina Of: volgende dia

15 Sprengeloo.swp.nl Wachtwoord vergeten? Klik rechts onderin.
Naar mail bekend in Magister Volg de link Vul alle velden in Wachtwoord vergeten? Klik rechts onderin. Gebruikersnaam kwijt of account geblokkeerd? Mail naar

16 Inzage Vandaagscherm Agenda Cijfers Aanwezigheid
ELO (Elektronische leeromgeving) Mijn instellingen Administratie

17 Vandaagscherm Selecteer uw kind.
Door te klikken op de leerling komt u in de agenda. Door op een les te gaan staan wordt de lesinformatie getoond. Linker menu Agenda Cijfers Aanwezigheid ELO Mijn instellingen administratie Mededelingen voor ouders.

18 Agenda Lijst afdrukken
Rechts in het scherm kan een legenda worden weergegeven waarbij de kleuren in het rooster worden toegelicht. Door op legenda te klikken boven in de menubalk wordt deze getoond. Lijst afdrukken Door op een les te gaan staan wordt de lesinformatie getoond.

19 Printlijst agenda

20 Cijfers Vragen over cijfers kunt u stellen aan de vakdocent.
Filteropties. Hiermee kunt u aangeven welke cijfers u wilt zien Door de legenda te openen worden de kleuren op de cijferkaart toegelicht. Door op het cijfer te klikken wordt onderin het scherm de cijferinformatie getoond. Vak en docent Werkinfo door op cijfer te klikken Filteren op periode Vragen over cijfers kunt u stellen aan de vakdocent.

21 Aan-/afwezigheid (absentie)
Door de legenda te openen worden de absentieredenen getoond. Op het tabblad <statistiek absentie en <statistiek vergeten> worden de absenties per maand getoond en het aantal malen huiswerk vergeten of boeken vergeten. Vragen over absentie kunt u stellen aan de mentor of verzuimcoördinator,

22 ELO Vragen over de ELO kunt u stellen aan de ELO beheerder:
De elektronische leeromgeving (ELO) van Magister is een beveiligde 'virtuele' omgeving waarin de docent opdrachten, documentatie, lesmateriaal, studiewijzer,e.d. voor de leerling aanmaakt. Leerlingen kunnen in de ELO opdrachten maken en digitaal inleveren. Ouders mogen de opdrachten en studiewijzers inzien zodat zij hun kind kunnen begeleiden. Onder de knop legenda staat de uitleg van de opdrachtstatus. Vragen over de ELO kunt u stellen aan de ELO beheerder: - Onderbouw: mw. J. Bosman - Bovenbouw: dhr. H. Gerrits Vragen over opdrachten kunt u stellen aan de vakdocent.

23 Mijn instellingen Bij gebruik van de optie <wachtwoord vergeten> wordt het wachtwoord g d naar het mailadres dat is ingevoerd bij <mijn instellingen> < adres>. Is dit adres gewijzigd, dan kunnen met de rode bewerkknop de gegevens worden gewijzigd. Verder heeft de ouder rechten om het mobiele nummer en wachtwoord te wijzigen. adres is heel belangrijk zelf aanpassen indien nodig Ww en mobiel zelf wijzigen. Rest door administratie Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie,

24 Administratie Studie- en klasgegevens Mentorgegevens In het scherm administratie worden de basisgegevens getoond van uw kind. Leerlingfoto Geef adreswijzigingen z.s.m door aan de leerlingadministratie,

25 Schermen afsluiten en uitloggen
Afsluiten scherm Uitloggen Voor u uitlogt: sluit alle openstaande schermen af.

26 ziekte, verzuim en verlof
Hallo, ik ben ziek…kom niet op school dhr. A. Streppel verzuimcoördinator

27 Ziek melden? ‘s Morgens vóór 8.10 uur
via / of Procedure : Dezelfde dag dat uw kind wordt ziek gemeld, wordt er een brief naar het huisadres gestuurd In Magister staat een Z Als uw kind de volgende dag nog ziek is, hoeft u niet te bellen, in Magister staat een A (absent) Voor ons een signaal om scherp te blijven Bij de tweede dag A wordt er naar huis gebeld Bij inlevering ziektebriefje wordt A omgezet naar Z

28 Ziek naar huis? Leerling meldt zich in het opvanglokaal
Er wordt naar huis gebeld met de vraag of leerling ziek naar huis mag, bij geen contact wordt toestemming gevraagd aan de mentor / leerlingbegeleider Leerling krijgt brief mee met daarop o.a. telefoonnummer In Magister komt een H te staan Bij thuiskomst bellen naar school, in Magister komt code TZ te staan Bij inlevering ziektebriefje wordt A omgezet naar Z

29 Gesprek leerplichtambtenaar
Twee periodes: zomervakantie tot 1 januari, 1 januari tot zomervakantie Bij 9 x ongeoorloofd te laat komen/de lessen gemist volgt een gesprek op school Bij 16 uur ongeoorloofd absent in 4 weken volgt een gesprek op het Activerium

30 Geoorloofd of ongeoorloofd
Geoorloofd absent/te laat komen Briefje van ouders Telefonische ziekmelding/afwezigheidsmelding Mail van ouders via In overleg met afdelingsleider/leerlingbegeleider/mentor Ongeoorloofd absent/te laat komen Alles wat niet hierboven vermeld staat

31 Verlof Kort verlof = minder dan een dag
Minimaal 3 werkdagen van tevoren inleveren bij de verzuimcoördinator De mentor of leerlingbegeleider moet toestemming geven Lang verlof = één dag of meer Minimaal 8 weken van tevoren inleveren bij de verrzuimcoördinator De afdelingsleider en/of Leerplicht moet toestemming verlenen Via de post wordt u op de hoogte gebracht over het besluit

32 Briefjes Deze altijd zo spoedig mogelijk laten inleveren bij de verzuimcoördinator Geldt ook voor afspraken in de toekomst Ook ziektebriefjes mogen in de gele brievenbus bij het opvanglokaal

33 Te laat komen Terugkomen naar aanleiding van 3x ongeoorloofd te laat komen: half uur voor aanvang eerste lesuur op school Terugkomen naar aanleiding van 6x ongeoorloofd te laat komen: één week half uur voor aanvang eerste lesuur op school Een maatregel van afdelingsleider/leerlingbegeleider, coördinator of mentor

34 Openingstijden opvanglokaal
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur Woensdag van uur Communicatie kan ook via de mail verlopen, graag doorgeven aan mentor en verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel

35 Activiteiten mw. F. Francke afdelingsleider EC, TN, LWT

36

37 School Maatschappelijk Werk………
mw. G. Hakkers

38 Alcoholpreventie mw. S. Basemans

39 Kunnen ouders iets doen tegen het alcoholgebruik
Alcohol en jongeren Kunnen ouders iets doen tegen het alcoholgebruik van hun kinderen? Sonja Basemans preventiewerker Tactus Verslavingszorg Zit u hier op de eerste ouderavond van de nieuwe school van uw kind. Uw kind is nog hartstikke jong en nu kom ik hier wat vertellen over alcoholgebruik. Ik ga u niet vertellen dat alcohol slecht voor u is en dat u het niet moet drinken etc., ik drink zelf ook regelmatig een wijntje of een biertje. Maar daar gaat het vanavond niet om, het gaat vanavond niet over ons alcoholgebruik, maar over het alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar. 39

40 Tactus verslavingszorg
Voor iedereen die informatie, advies of hulp wil met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen, gamen, eten of gokken. Hulp is gratis Men kan anoniem blijven Men kan rechtstreeks contact opnemen. Circuit Preventie en Consultancy Dia spreek voor zich. Kort aandacht aan besteden. We zijn een regionale instelling, maar wel een grote, werkgebied in Stedendriehoek, maar ook Twente en Zwolle. Bijna 1000 mensen in dienst. Hulpvraag van mensen is erg verschillend. Uiteenlopend van scholieren die info willen voor spreekbeurt, tot aan mensen die aan alcoholprobleem hebben en daarbij gehopen willen worden. Bij het circuit Preventie en Consultancy geven we veel voorlichting, o.a. op scholen in het voortgezet onderwijs. Dus ook veel zonen/dochters van jullie zullen een keer een voorlichting krijgen van Tactus Verslavingszorg. Per school wisselt het wat voor activiteiten precies uitgevoerd worden. 40

41 Project voortgezet onderwijs
Gastlessen/digitale lessen voor leerlingen Deskundigheidsbevordering voor docenten Ouderavonden Beleidsadvisering Alcoholmatigingsproject Minder drank, lekker Fris Wij komen veel op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Wij bieden in overleg met school verschillende activiteiten aan. Gastlessen, docententrainingen, ouderavonden en beleidsadvisering zijn voorbeelden van activiteiten die wij op school uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat vooral de combinatie van deze aspecten erg belangrijk is, dan pas ben je effectief bezig. Verder vertellen we ook vaak wat voor activiteiten we dit schooljaar al gedaan hebben op deze school. Vinden ouders vaak erg belangrijk en fijn om te weten wat er voor hun kinderen al gedaan is. 41

42 Alcohol en jongeren Nederlandse jongeren drinken: …te vroeg …te veel …te vaak Waarom zou u iets doen? Nogmaals, het gaat hier om alcoholgebruik bij jongeren <16 jaar. 42

43 Te vroeg en te vaak Als we kijken naar het % jongeren dat de laatste maand heeft gedronken, zien we op de horizontale lijn de leeftijden 12 t/m 16 en op de verticale lijn de percentages. We zien dat ongeveer 7,5% van de jongeren van 12 jaar de laatste maand dronk, dat zijn veel jongeren die op jonge leeftijd al maandelijks drinken. Op 16-jarige leeftijd is dat gestegen tot ruim 75%! Dat is dus een enorme stijging. (Ter info: ruim een derde van de 12-jarigen heeft ooit gedronken, bij 13-jarigen is dat al de helft en op 16-jarige leeftijd de overgrote meerderheid (90%)) Bron: Jeugd en Riskant Gedrag 2011 (Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van, Vermeulen-Smit, E., Monshouwer, K., Lokman, S., Vollebergh, W. (2012). Jeugd en Riskant Gedrag 2011, Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren, Trimbos-instituut, Utrecht, 2012.) 43

44 Te veel Maar jongeren beginnen niet alleen vroeg met drinken, ze drinken ook vaak te veel. Bijna de helft van de jongeren tussen de 12 en 14 jaar die de laatste maand alcohol dronken, heeft op één gelegenheid vijf glazen of meer gedronken. Dus als je kind tussen de 12 en 14 al drinkt, is de kans groot dat hij of zij ook veel drinkt. Grafiek geldt voor de jongeren die de afgelopen maand dronken. 44 44

45 Gevolgen van vroegtijdig drinken
12-16 jarigen die al wekelijks drinken hebben een grotere kans op… slechte schoolprestaties en uitval agressie, ongelukken, onveilig vrijen latere alcoholafhankelijkheid verslaving aan andere middelen, zoals cannabis en sigaretten Net gezien dat jongeren te vroeg, te vaak en te veel drinken. Ik laat u nu zien waarom dat zo problematisch is. Uit onderzoeken blijkt nl..Ze zitten met een kater in de klas, proefwerken voorbereiden gaat minder goed en er kan zelf hersenschade optreden. Geheugen en concentratie werkt minder goed. Ook in het weekend veel vechtpartijen, ongelukken etc. dat Niet alleen latere alcoholafhankelijkheid, ook verslaving. 4 keer zo grote kans 45

46 Onherstelbare hersenschade
Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de hersenen van jongeren tot hun 24e nog volop in ontwikkeling zijn. Het drinken van alcohol verstoort deze ontwikkeling. 12-16 jarigen die al wekelijks drinken hebben daardoor een grotere kans op... onherstelbare schade aan hun hersenen (We weten dat het onderdeel in je hersens (hypocampus) dat je nodig hebt voor aandacht, leren en geheugen achterblijft in groei/schade oploopt bij regelmatig alcohol gebruik onder de 16. Dit deel kan wel 10% kleiner zijn bij een jonge drinker.) Dat wil (dus) zeggen meer geheugen- en leerproblemen. Ook hebben jongeren die vroeg beginnen met alcohol een grotere kans op alcoholverslaving als ze ouder zijn. Dus, voor volwassenen is het oké om af en toe alcohol te drinken, maar voor kinderen echt niet. (Afbeelding uit hier uitgebreidere uitleg over hersenen) 46

47 Eenduidig advies Geen alcohol onder de 18! Ook geen mixdrankjes
(breezers, passoa jus, wkd, flugel etc.) Ons advies is dan ook…. Het is niet bekend bij hoeveel glazen alcohol er schade ontstaat of geen schade ontstaat, zal ook per jongere wisselen. Dus om helemaal geen risico te lopen is dit het advies. Ook boven de 16 jaar, heel weinig alcohol,maximaal 2 glazen voor jongens, 1 voor meisjes en alleen als ze niet moeten werken, sporten of naar school moeten. In de praktijk komt dat dus neer op ongeveer 1 keer per week. 47

48 Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de opvattingen
Diverse wetenschappelijke studies wijzen uit: Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de opvattingen van hun kinderen… (ook al ervaren ouders dat niet altijd) U als ouder kan er voor zorgen dat dit advies wordt opgevolgd door jongeren. Soms lijkt het of jongeren zich niets van u aantrekken, maar vaak denken ze na afloop van een gesprek er nog een keer over na en veranderen dan soms hun mening, je denkt dan als ouder misschien in eerste instantie dat ze er niets mee hebben gedaan. U bent dus ongelooflijk belangrijk. 48

49 Wat kunt u als ouder doen?
Stel heldere regels en blijf consequent: geen drank Leg uit waarom alcohol slecht is en blijf in gesprek met uw kind Actie vooraf in plaats van reactie achteraf Wij weten ook dat het niet zo makkelijk is als dat het hier op deze sheet staat, maar helemaal niets doen dan weet je zeker dat je kind gaat drinken. Eigenlijk één regel; geen drank Nu drinken ze nog niet, dus nu iets doen is beter en makkelijker dan later. 49

50 Ouders Als ouders afspraken maken over alcoholgebruik… …beginnen kinderen later met drinken Want als ouders hun kinderen verbieden te drinken, beginnen deze kinderen ook echt later met drinken. En gezien de negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen, is ieder jaar later winst. 50

51 ‘Ik weet wel hoeveel mijn kind drinkt’
Mythe 1 ‘Ik weet wel hoeveel mijn kind drinkt’ Onderzoek wijst uit: Ouders onderschatten het alcoholgebruik van hun kinderen Dan wil ik graag een aantal mythes met u doornemen… Veel ouders geven aan dat ze wel weten hoeveel hun kind drinkt. Echter, uit onderzoek blijk dat er op jonge leeftijd een factor 3 tussen zit wat kinderen aangeven te hebben gedronken en wat ouders denken dat hun kinderen hebben gedronken. Als kinderen dan wat ouder worden, kunnen ouders het beter inschatten omdat ze dan wel denken dat hun kinderen vast wel wat zullen drinken. 51

52 Mythe 2 Het is verstandig om kinderen thuis aan alcohol
te laten wennen Onderzoek wijst uit: Kinderen die thuis alcohol krijgen, drinken ook buitenshuis meer (bij vrienden, café, disco) Dan ben ik erbij, weet ik wat ze drinken, heb ik er controle over… dat klopt, maar doe dat alleen op latere leeftijd. Als jongeren thuis drinken vinden ze drinken normaal worden en zullen ze dat ook sneller buitenshuis doen. 52

53 Mythe 3 ‘Als ik mijn kinderen alcohol verbied, gaan ze het stiekem doen’ Onderzoek wijst uit: Een kleine groep kinderen drinkt inderdaad stiekem, maar de meerderheid zal dit niet Gaan doen. Bovendien als je jongeren vrij laat, dan gaan ze waarschijnlijk nog meer drinken dan dat er nu stiekem wordt gedronken. 53

54 Regels en handhaving Wij beseffen dat het als individuele ouder lastig is om regels te stellen, als ouders van vrienden en vriendinnen dit niet doen. Ons advies: maak SAMEN afspraken voor de duur van dit jaar! Daarom willen we voorstellen om samen met andere ouders afspraken te maken voor dit jaar. Het is bijvoorbeeld makkelijker om met uw kind af te spreken dat er geen alcohol geschonken wordt op feestjes als die regel ook geldt bij vrienden en vriendinnen uit de klas. Bovendien proberen leerlingen ouders nog wel eens onderling uit te spelen ,bij Jantje en Pietje mag het wel… dat voorkom je meer op deze manier. 54

55 Klassikale afspraak Wij, ouders van de kinderen in klas ...., spreken af dat: onze kinderen dit schooljaar geen alcohol mogen drinken ... Straks gaat u met de mentor van uw kind mee om kennis te maken en meer te weten te komen over de school. Graag wil ik ook voorstellen om te kijken of u samen afspraken kunt maken om het alcoholgebruik van uw kind uit te stellen. 55

56 Samenvattend Als ouder heeft u invloed op het gedrag van uw kind
Samenvattend Als ouder heeft u invloed op het gedrag van uw kind Geef uw kind geen drank Stel heldere grenzen Maak samen met andere ouders afspraken over niet drinken 56

57 www.uwkindenalcohol.nl 57
Als u verder wilt lezen over alcohol en opvoeding, dan kunt u de website uwkindenalcohol.nl bekijken. Deze website is gericht op ouders en geeft informatie over alcohol, jongeren en opvoeding. De website daagt ouders uit op een actieve manier informatie te verwerven. De site bevat filmfragmenten, tests, polls, animaties en simulatieoefeningen. Naar aanleiding van de informatie kunnen ouders afspraken maken met hun kinderen om geen alcohol te drinken. 57

58

59 Mentoren sector klas mentor waar? Basis
TN/EC 3ba dhr. G.W. Termaat lokaal 203 SDV 3bb dhr. M. Boeve lokaal 204 ZW 3bc mw. G. Maris lokaal 211 Kader TN/EC 3ka dhr. N. Bakker lokaal 212 SDV 3kb dhr. H. Gerrits lokaal 102 ZW 3kc mw. P. Zegwaard lokaal 207 ZW 3kc mw. M. Hermans lokaal 206 TGL 3 3tgl mw. S. van Beesten lokaal 210 LWT 3a dhr. H. Wessels / lokaal 205 mw. F. Francke


Download ppt "Welkom !."

Verwante presentaties


Ads door Google