De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 18 september 2014 RIETSCHANS BOVENBOUW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 18 september 2014 RIETSCHANS BOVENBOUW."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 18 september 2014 RIETSCHANS BOVENBOUW

2 Contact met school Telefoontjes voor docenten graag na schooltijd (15.45u) en zo min mogelijk onder de lesmomenten OF PER

3 Melden van absentie Altijd melden aan beide mentoren. De mentor registreert elke dag in SOM de aan- en afwezigheid van de leerlingen Het heeft de voorkeur om te mailen voor het begin van de eerste les. Daarbij ook graag de reden van het niet naar school kunnen komen

4 Post gelieve op te sturen neer het postadres, te vinden op de website
Rietschans College Dr. van Dalelaan 66A 3851 JD Ermelo

5 Huisarts- / tandartsbezoek
Bezoeken van medische aard liefst plannen buiten schooltijden om Dit kan niet altijd maar hiermee rekening houden kan wel

6 Schoolmail Communiceren via de schoolmail is het meest
praktisch. Iedere leerling heeft een account Via leerlingvolgsysteem van Parnassys is de school gekoppeld aan u adres en kunnen we u op de hoogte houden Leerlingen worden alleen via schoolmail geïnformeerd

7 http://webmail.rietschans.nl Gebruikersnaam leerling
Wachtwoord leerling

8 SOM Today Docenten: dagelijkse informatie / registratie (Dit is een soort Magister) Ouders en LL: cijfers, huiswerk, absentie en het lesrooster bekijken Als er een cijfer staat, kan dit een samengesteld cijfer zijn. De samenstelling is misschien nog niet compleet. Bij twijfel graag contact opnemen met de mentor

9 SOM Today Als cijfer een 0 is, betekent dit: toets niet gemaakt, kan ingehaald worden Cijfers tussen de 1 en 10 is het resultaat van de inspanning geleverd door jullie dochter of zoon

10 Veranderde schooltijden
N.a.v. het school inspectiebezoek van 2013 en op verzoek leerlingenraad: aangepaste schooltijden De deelraad heeft haar akkoord gegeven Ook is er looptijd tussen de lessen gekomen en het laatste lesuur op de vrijdagmiddag is naar woensdagmiddag gegaan

11 Mentormomenten Naast het mentormoment in de ochtend is er ook een kort mentormoment aan het einde van de dag bijgekomen Hiervoor is gekozen, omdat veel leerlingen toch de behoefte hebben om zaken te bespreken voordat ze naar huis gaan. Het voordeel hiervan kan zijn dat ze deze zaken nu niet meer naar huis hoeven te nemen en op school blijven. We hopen dus op deze manier de leerlingen te leren “het emmertje te legen” voordat ze naar huis gaan

12 Verslagen en werkstukken
De leerlingen kunnen verslagen en werkstukken digitaal aanleveren, uiteraard via de schoolmail Bestanden moeten in Word worden aangeleverd of thuis worden uitgeprint en bij de docent worden ingeleverd

13 Wat is een PTA? Op de site en in mededelingen staat vaak de term PTA Het schoolexamen, ook wel het Programma van Toetsing en Afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het verleden heette dit het schoolonderzoek Het PTA start op de bovenbouw. Het PTA beschrijft welke onderdelen van het examenprogramma wanneer en hoe worden getoetst. Onze school maakt gebruik van het PTA Groevenbeek. Zie de website van Groevenbeek voor het PTA 

14 Overgangsnormen Er is elk jaar behoefte aan heldere en duidelijk omschrijving van overgangs-regels. Onze overgangsnormen staan op de website en komen grotendeels overeen met die van Groevenbeek, omdat we ook hun PTA volgen

15 School- / klassenregels
In elke klas hangen regels omtrent o.a.: Hoe we omgaan met elkaar en onze omgeving We vinden regels nodig om een goed “klimaat” op onze school te krijgen en te handhaven

16 Inhaal- en nablijfmomenten
Toetsen die niet gemaakt zijn, worden ingehaald in overleg met de vakdocent. Dit kan ook na schooltijd gepland worden, zodat de leerling zo weinig mogelijk lesstof mist Nablijven bijv. i.v.m. een overtreding op de school regels, gebeurt in overleg met de leerling en ouders, vanwege mogelijk afzeggen / uitstellen van taxivervoer

17 Kluisje Leerlingen hebben een kluisje gekregen om spullen in op te bergen. Zoekraken van de sleutel kost € 5,- voor het aanmaken van een nieuwe sleutel

18 Alleen algemene vragen Geen leerlingspecifieke vragen


Download ppt "Ouderavond 18 september 2014 RIETSCHANS BOVENBOUW."

Verwante presentaties


Ads door Google