De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 1 Informatieavond 10 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 1 Informatieavond 10 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 1 Informatieavond 10 september 2013

2 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 2 Onderwerpen: Uitwisselen oudergegevens Organisatie Missie/visie Visie op het benaderen van leerlingen Algemene mededelingen LOB voorlichtingsavonden (sector-/profielkeuze) Schoolkamp Verlaten van het schoolterrein door 2 e en 3 e klassers SCOL Herindicatie

3 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 3 Uitwisselen oudergegevens Gegevens, als: Adres Telefoonnummer E-mailadres Voor onderling contact Handig bij vervoer, vragen of gezamenlijke opmerkingen Alleen met toestemming Graag invullen tijdens de lezing, dan gekopieerd en beschikbaar aan het einde van de lezing.

4 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 4 Het Rietschans College binnen de organisatie Onderwijsgroep Amersfoort Vathorst College Mondriaan Johan van Oldebarnelveld VSO Mulock Houwer De Sprong VliegdenDe TinneATC Mulock ‘t Gooi Rietschans College LagewegMulock 2000Fornhese De Borgwal De Amersfoortse Berg ‘t AtriumDe Boogschutter

5 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 5 Opbouw Rietschans College Directeur Sandra van Endschot Management Team Sandra van Endschot Eugene Braams Dick Marissen Commissie van Begeleiding Sandra van Endschot (directie) Melanie de Lange (orthopedagoog) Eugene Braams (zorgcoördinator) Dick Marissen (onderwijskundige) Leny den Hartog (IB’er) Henriëtte van Domselaar (schoolarts) Medezeggenschap Deelraad Karin van Eijk Leon van Zetten Gert Kroesbergen Erna Smulders Leerling Leerlingenraad Bovenbouw Onderbouw Docenten OnderbouwBovenbouw PTA Groevenbeek PTA Landstede Administratie Alma Roeterdink

6 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 6 Missie De doelgroep van het Rietschans College bestaat uit leerlingen met internaliserende problematiek en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden deze leerlingen een breed onderwijspakket van hoge kwaliteit. Het Rietschans College is een veilige school. Een school met herkenbare normen en waarden, respect voor eigenheid een duidelijke organisatiestructuur en het kind centraal staat. Het is onze intentie en ambitie om kinderen naast diplomagericht onderwijs ook praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden aan te leren, zodat zij hun toekomst zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

7 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 7 Visie 1/3 Het Rietschans College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor de onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw bieden wij VMBO-TL en HAVO/VWO. In de bovenbouw hebben wij Vmbo kader (sector Zorg en welzijn), Vmbo-tl en Havo. Onze school stelt duidelijke en herkenbare onderwijsdoelen die voldoen aan de wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs en de kwaliteit borgen. Wij werken samen met het Christelijk College Groevenbeek en de Vavo van ROC Landstede.

8 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 8 Visie 2/3 De school streeft ernaar om de leerlingen uit te laten stromen naar het regulieronderwijs en of vervolgopleiding. Met professionele meetinstrumenten registreren wij de voortgang van onze leerlingen. Leidend hierbij is het Ontwikkelingsperspectief. Hierin leggen wij de emotionele en schoolse en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen vast. Voorts is het Ontwikkelingsperspectief onze leidraad voor oplossingsgericht handelen, zodat wij de vaardigheden van onze leerlingen kunnen vergroten.

9 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 9 Visie 3/3 Het Rietschans College richt zich op het bereiken van maatschappelijke zelfredzaamheid van onze leerlingen en het vergroten van hun medeverantwoordelijkheid bij hun eigen leerproces. Dit doen wij door een vakkenpakket aan te bieden dat zich specifiek richt op de praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden. We doen dit vanuit de gedachte dat onze leerlingen een bredere vraag hebben dan naar kennis alleen. Onze medewerkers stellen zich professioneel op naar leerlingen, ouders en organisatie.

10 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 10 Visie op het benaderen van leerlingen Maatschappij is niet ingericht op mensen met leer- en/of gedragsproblemen. Doel: Kind aanpassen aan de maatschappij en niet de maatschappij aan het kind. Trial and error. Fouten maken mag en is zelfs gewenst om ervan te leren. Fouten/problemen bespreken en alternatief bespreken en toepassen. Doelen aanpassen aan fouten/problemen.

11 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 11 Algemene mededelingen Telefoontjes voor docenten graag na schooltijd (na 15.45) en zo min mogelijk onder de lesmomenten. OF PER MAIL.

12 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 12 Bezoeken aan huisarts/tandarts graag plannen buiten de schooltijden. Algemene mededelingen

13 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 13 Bij ziekte melden per e-mail bij de mentor (voorkeur), anders bellen (na 08.00 uur) Algemene mededelingen

14 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 14 We gaan uit van het goede in de leerling, maar dat lukt niet altijd: Soms nablijven/nakomen: In de middagpauze Op de woensdagmiddag na de pauze van de docenten U als ouder krijgt altijd bericht als uw kind moet nablijven. Nakomen/nablijven Algemene mededelingen

15 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 15 PESTPROTOCOL Ook dit jaar is er op de onderbouw aandacht besteed aan het pestprotocol. De leerlingen hebben de eerste week hier aandacht aan besteed. Ze hebben inmiddels al een contract tegen pesten getekend. Tijdens de lessen sociale vaardigheidstraining zal hier ook aandacht voor zijn. contract Algemene mededelingen

16 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 16 Administratie systemen Parnassys en SOM(Today) Via de schooladministratie heeft u een inlogcode gekregen (of ontvangt u nog) waardoor u mee kunt kijken in Parnassys of SOM(Today) Bijvoorbeeld voor: De jaarplanner van school (Parnassys) Roosters (SOM) Huiswerk (SOM) Absentie (SOM) Cijfers (SOM) Algemene mededelingen

17 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 17 School/ klassenregels In elke klas hangen op de deur de school- en klassenregels omtrent o.a.: Ziekte en verhindering Respect voor elkaar en materialen Zorgdragen voor je schoolomgeving Spullen in school op juiste plaats Op tijd zijn en startklaar voor de les Omgang met docent Algemene mededelingen

18 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 18 Overgangsnormen We hebben gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan heldere en duidelijk omschrijving van overgangregels. Onze overgangsnormen komen binnen enkelen dagen op de site te staan zodat iedereen deze kan inzien. De overgangsnormen worden door de docentenvergadering aan het eind van het jaar strikt gehanteerd. Zij geven het advies aan de CVB of uw kind overgaat. Algemene mededelingen

19 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 19 Post gelieve niet naar de postbus te sturen maar naar het postadres, te vinden op de website. Rietschans College Dr. Van Dalelaan 66A 3851 JD Ermelo Algemene mededelingen

20 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 20 LOB en sector-/profielkeuze Laatste jaar onderbouw? Sectoren/profielen kiezen t.b.v. het vervolgonderwijs (MBO/HBO) Martin Gerrets/Lenny Hartog Tijdschema: Augustus - juli: Lessen LOB van Martin 25 november: Uitleg profielen en sectoren aan ouders. Week 2: Voorlopige keuze inleveren bij Martin. Mentoren, Martin en Lenny bekijken de voorlopige keuze. 23 januari: Gesprekken met ouders over voorlopige keuze Week 9: Definitieve keus inleveren bij Martin. Mentoren, Martin en Lenny bekijken de keuze Mei/juni: Profiel of sectorkeuze komt in het OPP

21 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 21 Schoolkamp Leerlingen laten op school bekend gedrag zien Mogelijkheid om leerling buiten vertrouwde omgeving in andere onbekende situaties te zien. Leerlingen leren leergebied overstijgende vaardigheden Zwarte Veldje in Nunspeet. Eén na laatste schoolweek. Is afgelopen jaar als zeer leuk ervaren.

22 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 22 Verlaten schoolterrein 3 e klassers: ouders hebben reeds toestemming gegeven in de 2 e klas 2 e klassers: na toestemming ouders via e-mail Alleen op dinsdag en vrijdag in de grote pauze – volledig vrij in beweging Op andere dagen op het terrein van Veldwijk.

23 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 23 SCOL/SDQ SCOL:Sociale Competentie Observatie Lijst SDQ:Strength and Difficulties Questionaire SCOL Ingevuld door leerlingen en docenten (2x p/j) SDQ Ingevuld door ouders en docenten Uitkomst gebruiken om doelen te stellen voor de leerling en vermelden in het Ontwikkelingsperspectief

24 Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 24 Herindicatie Indicatie afgelopen?  nieuwe aanvragen (herindicatie) 3 maanden voor verstrijken einddatum, maar moet voor 1 april ingeleverd zijn Melanie de Lange (orthopedagoge) coördineert en neemt binnenkort hierover contact met u op. Geen indicatie, geen onderwijs op het Rietschans College


Download ppt "Rietschans College Onderbouw 10 september 2013 Informatieavond 1 Informatieavond 10 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google