De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Prof. Fred Wegman Stichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Prof. Fred Wegman Stichting."— Transcript van de presentatie:

1 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Prof. Fred Wegman Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

2 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verkeersdoden in Nederland sinds 1950

3 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Ernstig gewonden

4 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 De balans opgemaakt

5 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Ontwikkeling verkeersdoden 1987-2007 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 19851998 Jaar Aantal verkeersdoden Bij trendmatige risicodaling Geregistreerde ontwikkeling 2007

6 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Conclusie: Duurzaam Veilig een succes u De daling van het aantal verkeersdoden was 5% per jaar (1998-2007); de daling was twee maal hoger dan de tien jaar daarvoor u Veel maatregelen en activiteiten zijn uitgevoerd, voornamelijk op het gebied van infrastructuur en verkeerstoezicht u Alles wijst erop dat deze maatregelen in de periode 1998-2007 succesvol zijn geweest, maar we zijn nog niet klaar u Als de maatregelen niet waren genomen, dan zouden er in 2007 zo’n 300-400 doden meer zijn geweest u We hebben ruim € 500 miljoen per jaar geinvesteerd; daarvan € 350 miljoen in infrastructuur (€ 250 door gemeenten, provincies en waterschappen) u De maatschappelijke baten waren een factor 4 hoger dan de kosten: zeer rendabele investeringen!

7 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Wat draagt bij? u road safety target hierarchy (SUNflower) Sociale kosten Aantal doden en gewonden Veiligheidsindicatoren Veiligheidsbeleid en -maatregelen Structuur en cultuur Zweden: Vision Zero + management by objectives

8 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Ontwikkeling mortaliteit 2000-2009 Mortaliteit (verkeersdoden per 1.000.000 inwoners)

9 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Vergelijking mortaliteit 2008-2009

10 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verandering mortaliteit 2008-2009 uitgezet tegen mortaliteit 2009

11 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Accenten voor de toekomst? u Nieuw aanvalsplan ‘Veiligheid fietsers’ u Betere kwaliteit in de uitvoering van beleid u Andere en nieuwe aanpak verkeerstoezicht u Veiliger wegen u ITS en verkeersveiligheid

12 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Meer aandacht voor veiligheid fietsers Aandeel fietsers in aantal verkeersdoden

13 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Aanvalsplan veiligheid fietsers Tour de France 1994 Tour de France 2009 u Fietshelmen? u Betere fietsverlichting u Veiligere infrastructuur

14 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Gedragsbeïnvloeding u Veiliger gedrag: bijv. fietsen onder invloed, rood licht negeren, etc. u Optimalisatie politietoezicht u Aard/wijze van toezicht wijzigen u Strategische nota Politie Verkeerstaak u Vh BVOM; nu Landelijk Parket Team Verkeer u Verhogen effectiviteit en efficiency, ook via goede communicatie u SWOV heeft aangeboden hieraan bij te dragen met wetenschappelijk onderzoek

15 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Betere kwaliteit in de uitvoering u Met minder euro’s betere prestaties leveren u Ook bijvoorbeeld, veiliger 30zones u En, effectieve educatie u Allerlei goede,leuke ideeën komen niet voldoende tot uitvoering: een Ambassadeur Verkeersveiligheid?

16 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Veiliger wegen u Onderzoek voor de betere onderbouwing van ontwerprichtlijnen u Instrumenten voor wegbeheerders u Doorvertalen ‘EU Road Safety Management Directive’ naar andere wegbeheerders u Elverding: ‘Sneller, beter’ …. en ook veiliger

17 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 ITS en verkeersveiligheid u Verkeersmanagement niet alleen voor betere doorstroming benutten, maar ook voor meer veiligheid u Veilige ITS ‘importeren’ uit Europa; hoe bereidt Nederland zich hierop voor? u Veiliger voertuigen en coöperatieve systemen

18 Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Minder slachtoffers met minder euro’s? u Dat kan alleen als we slimmer investeren in preventie van ongevallen: meer bondgenoten zoeken, win-win situaties creëren, draagvlak verwerven, kennis beter benutten! u Investeren in verkeersveiligheid loont: effectieve investeringen zijn nog steeds mogelijk en bijna altijd maatschappelijk rendabel u Minder slachtoffers is mogelijk, maar vanzelf gaat dat niet, en dat vergt investeringen!


Download ppt "Fred Wegman - Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Rotterdam, 22 april 2010 Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Prof. Fred Wegman Stichting."

Verwante presentaties


Ads door Google