De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese subsidies Joke Hofmans Vlaams-Europees verbindingsagentschap 24 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese subsidies Joke Hofmans Vlaams-Europees verbindingsagentschap 24 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Europese subsidies Joke Hofmans Vlaams-Europees verbindingsagentschap 24 mei 2012

3 Vlaams-Europees verbindingsagentschap  Actief sinds 2007  PPP  24 leden (overheden en maatschappelijk middenveld)  8 liaison officers (4 voltijds, 4 deeltijds)  Opdrachten: Monitor - Brug/Forum - Belangenbehartiger - Loket  Vleva wil het “intelligence” platform zijn dat de toegang tot de Europese beleidsarena facilieert.

4 EU-subsidies =

5 EU-subsidies

6 Wat zijn EU-subsidies?  Huidige begrotingsperiode: 2007 – 2013  Uitvoering/ toepassing van Europees beleid  Co-financiering  Subsidie mag niet leiden tot winst voor begunstigden  Niet voor reguliere werking, maar voor innovatieve projecten  Niet retroactief  Internationale samenwerking  Europese meerwaarde – kennisdeling en verspreiding  Subsidies zijn geen aanbestedingen (http://ted.europa.eu/)

7

8 P.S.: Subsidiewijzer en dienstverlening zijn gratis

9 vleva EU-subsidieteam Ariane Decramer, T 02 737 14 35 Joke Hofmans, T 02 737 14 33 subsidieteam@vleva.eu Kelly Digneffe, T 02 737 14 43 (partneroproepen) kelly.digneffe@vleva.eu

10 Vleva EU-subsidiewijzer: inhoud  Oproepen tot het indienen van voorstellen  Voorpublicaties  Subsidiewerkprogramma’s 2012  Contactgegevens van de Nationale Contactpunten (NCP’s)  Verwante subsidie-events  Subsidienieuws

11 Vleva EU-subsidiewijzer: eerstelijnsdienstverlening  Detecteren van relevante subsidies  Wegwijs maken in de informatiebronnen  Doorverwijzen naar NCP’s en andere contactpersonen

12 Vleva EU-subsidiewijzer: Partneroproepen  Partneroproepen van buitenlandse organisaties  Gerichte verspreiding van Vlaamse partneroproepen aan andere regio’s  Zoeken via trefwoorden  Organisatie van netwerkevents (bv. Smart Cities, IEE)

13 Vleva EU-subsidiewijzer: Presentaties  Organisatie van infosessies op maat van voor vleva-leden  Toelichtingen op infosessies

14 Vleva EU-subsidiewijzer

15

16 EU-subsidies: hou me op de hoogte!  www.vleva.eu/subsidiewijzer  Vlevaberichten (maandelijkse nieuwsbrief)  Alerts in je mailbox via vleva-account

17 Toekomst cohesiebeleid -Meerjarig Financieel Kader: Budget voor cohesiebeleid = 376 miljard (336 miljard voor cohesie en 40 miljard voor Connecting Europe Facility) -Periode: 2014-2020 -Budget cohesiebeleid huidige periode: BE: 2,2 miljard – VL: 0,788 miljard (7 jaar)

18 Documenten  Meerjarig Financieel Kader (29/6/2011)  Wetgevende voorstellen cohesiebeleid (6/10/2011)  Gemeenschappelijk Strategisch Kader (EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO en EMVF; nu: EU strategic guidelines)  Plan van aanpak Vlaamse overheid  Partnerschapscontracten (nationaal) (nu: Nationaal Strategisch Referentiekader)  Operationele programma’s (regionaal)

19 Partnerschapscontract?  Dit document vertaalt de EU-investeringsprioriteiten van GSK naar nationale prioriteiten  Link met Nationaal Hervormingsprogramma  Voor de 5 fondsen  In partnerschap met regionale en lokale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties  Europese code voor goede praktijken  Mijlpalen  Bewijs van vervulling ex ante condities  Partnerschapscontract en operationeel plan worden samen ingediend

20 Kenmerken  Nadruk op resultaten  Slimme specialisatie  5% Prestatiereserve  Ex-antevoorwaardelijkheid  Macro-economische voorwaardelijkheid  Financiële instrumenten  Thematische concentratie  Min. 5% van EFRO naar stadsontwikkeling (+ European urban development platform)  E-cohesion  “Multifunds”: 1 operationeel plan dat meerdere fondsen combineert  …

21 Thematische concentratie (1) 1.Onderzoek en innovatie; 2.Informatie- en communicatietechnologie (ICT); 3.Concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen; 4.Verschuiving naar een koolstofarme economie; 5.Aanpassing aan klimaatsverandering en voorkomen en beheren van risico's; 6.Milieubescherming en zuinig omspringen met hulpbronnen; 7.Duurzaam transport en het oplossen van knelpunten in de belangrijkste netwerkinfrastructuren; 8.Werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit; 9.Sociale inclusie en armoedebestrijding; 10.Onderwijs, vaardigheden en levenslang leren; 11.Institutionele capaciteitsopbouw en efficiënte overheidinstellingen

22 Thematische concentratie (II)  11 thematische doelstellingen (= menu)  EFRO Minimum investeringspercentage: − 20% van EFRO naar koolstofarme economie −30% naar onderzoek en ontwikkeling −30% naar KMO-werking  ESF minimum investeringspercentage −min 52% van cohesie-enveloppe −4 thematische doelstellingen −20% naar Sociale inclusie en armoedebestrijding −Prioriteiten: werkloosheid jongeren, actief ouder worden en kansarmen

23 Contact Joke Hofmans Liaison officer Interbestuurlijk en Regionaal beleid Vlaams-Europees verbindingsagentschap Tel +32 (0)2 737 14 33 GSM +32 (0) 486 933 244 joke.hofmans@vleva.eu @JokeHofmans


Download ppt "Europese subsidies Joke Hofmans Vlaams-Europees verbindingsagentschap 24 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google