De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gender en wiskunde Anja Jansen 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gender en wiskunde Anja Jansen 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Gender en wiskunde Anja Jansen 2007

2 Gekozen studies Studie 1: Voorspellers voor wiskundeprestatie bij jongens en meisjes Studie 2: Effect van stereotype beeld bij personen op wiskundeprestatie Studie 3: Het effect van J/M ratio in een klas op wiskundeprestatie Studie 4: Effect van school en achtergrond op keuze voor wiskunde van meisjes Studie 1: effecten op wiskundeprestatie van affectie met wiskunde, stereo-type beeld en voorspellers voor wiskunde presatie gezocht Studie 2: effect van stereotype beeld man-wiskunde vs vrouw-talen, en effect van indentificatie met genderbeeld en wiskunde. Daarnaast is het effect gemeten van een versterkt stereotype (door te zeggen dat de test moeilijker/gelijk is voor vrouwen). Studie 3: onderzoek naar sekseratio is nog niet veel gedaan, terwijl er al wel veel wordt gezegd over het effect van single-sex educatie Studie 4: analyse verschillen tussen scholen in hoeveel meisjes kiezen voor wiskunde, daabij is ook sociale klasse meegenomen.

3 Artikelen Mathematics Achievement and Gender: A Longitudinal Study of Selected Cognitive and Affective Variables [Grades 6-12] Lindsay Anne Tartre, Elizabeth Fennema Educational Studies in Mathematics, Vol. 28, No. 3, Mathematics and Gender (1995), pp Implicit stereotypes and women’s math performance: How implicit gender-math stereotypes influence women’s susceptibility to stereotype threat Amy K. Kiefer, Denise Sekaquaptewa Journal of Experimental Social Psychology 43 (2007), pp. 825–832 Gender Differences in Mathematical Achievement Related to the Ratio of Girls to Boys in School Classes Terje Manger, Rolf Gjestad International Review of Education, Vol. 43, No. 2/3 (1997), pp Gender Differences in Mathematics Participation in Australian Schools: Some Relationships with Social Class and School Policy Stephen Lamb British Educational Research Journal, Vol. 22, No. 2 (1996), pp Gegevens van de besproken artikelen (op volgorde)

4 Bepalende factoren wiskundeprestatie
Meisjes scoren lager dan jongens in high school & college. Is dat verschil in wiskunde prestatie en affectie zichtbaar bij verschillende leeftijden? Is wiskunde prestatie mogelijk te voorspellen? Survey Methode: verschillende toetsen in alle geteste jaren. Toetsen: wiskunde prestatie, verbale vaardigheden (vocabulaire), ruimtelijke visualisatie, ruimtelijke orientatie (alleen in klas 10 en 12), affectie met wiskunde (zelfverzekerdheid, nuttigheid, man/vrouw stereotype, effect vd docent)

5 Bepalende factoren wiskundepresatie
Alleen significant verschil in prestatie in klas 8 Prestatie gerelateerd met eerdere wiskundeprestaties, ruimtelijke visualisatie en verbale vaardigheden Zelfverzekerdheid relatie met prestatie Kleine steekproef (60 studenten, jr) Klas 6, 8 10 en 12, longitudinaal (VS) Gemiddelden jongens altijd hoger, maar niet significant (kleine steekproef?) Affectie -> dat wiskunde als vak voor mannen wordt gezien Zelfverzekerdheid: nogal wiedes, kan niet los worden gezien van prestatie.

6 Zijn de verschillen in wiskunde prestaties te wijten aan stereotype?
Stereotype: mannen zijn beter in wiskunde dan vrouwen Wat is het effect van stereotype, de zelf-identificatie met gender-rol of met wiskunde? Experimentele studie Opdelen in groep met normale of verminderde stereotypering, daarna wiskunde test Impliciet stereotype: wat je zelf vindt Versterkt: door de experimenteerder.

7 Zijn de verschillen in wiskunde prestaties te wijten aan stereotype?
Vrouwen die minder geloofden dat wiskunde voor mannen was, hadden een positief effect van verminderd stereotype Steekproef: 138 vrouwen (college) Verschillende achtergronden Onduidelijke omschrijving manipulatie

8 Heeft de ratio J/M effect op wiskunde prestaties?
Volgens sommige studies zou single-sex education beter werken voor meisjes. Heeft de jongens/meisjes ratio in een klas effect op wiskunde prestaties? Survey Methode: uitvoeren van verschillende typen wiskundige taken Duidelijk uitgelegd; repliceerbaar

9 Heeft de ratio J/M effect op wiskunde prestaties?
Significant effect van sekse op prestaties Geen effect van ratio jongens/meisjes Maar is die conclusie door te trekken naar single-sex education? Onderzoek gedaan in 49 derde klassen (~10 jarige kinderen) Steekproef: N=924, verschillende scholen in Noorwegen (Bergen) Alleen 10 jaar: bredere leeftijdsgroep was beter geweest Bij single-sex education heb je helemaal geen andere sekse, dus is de peer pressure om je volgens de gender regels te gedragen misschien minder groot.

10 Effect van school en achtergrond op wiskundeprestatie
Meisjes kiezen minder vaak wiskunde Wat is het effect van socio-economische achtergrond? Wat is het effect van het type school? Survey Methode: data verzamelen op verschillende scholen, vragenlijsten voor studenten en interviews met docenten

11 Effect van school en achtergrond op wiskundeprestatie
Participatie in wiskunde van meisjes verschilt tussen sociale groepen en tussen scholen 4 verschillende types high-schools uit 1 staat in Australie Studie richt zich op klas 11 (keuzejaar) Steekproef: 536 studenten, ~ 17 jaar

12 Vervolgonderzoek? Dieper ingaan op effect single-sex educatie
Verschillende leeftijden Experimenten met single-sex klassen Affiniteit met wiskunde testen in verschillende sociale klassen (en scholen) Effecten van docenten op stereotype en prestaties Stimuleren studenten

13 Bedankt voor de aandacht!
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Gender en wiskunde Anja Jansen 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google