De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Talentontwikkeling 27 september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Talentontwikkeling 27 september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Talentontwikkeling 27 september 2011
Welkom KINDwijzer competentiescan pm-er Vragen Annet de Boer Manager P&O Kober groep

2 Voor ons, door ons Bekend met (digitale) competentiescan?
Steeds meer methoden om te leren. Waar sta je? Gerichte deskundigheidsbevordering Moderne technieken: digitale scan, blended learning

3 KINDwijzer en Opzet Digitale KINDwijzer academie
Landelijk netwerk. Krachten gebundeld Professioneel niveau van de medewerkers bepaalt onze dienstverlening en wijze van overdracht  Vak Inzet en ontwikkeling van COMPETENTIES (kennis, gedrag en vaardigheden) Digitale KINDwijzer Academie: competentieprofielen op 3 niveaus voor de Pm-ers beschreven en e-learning modules vormgegeven

4 Iedere medewerker is uniek
Jong, minder jong Ervaren, minder ervaren in kinderopvang Actuele kennis, verouderde kennis Meerdere manieren van leren Bekend met computers, of juist niet Dyslectisch, of juist niet Afstanden tot elkaar worden steeds “kleiner”

5 Digitale Competentiescan
In kaart brengen competenties, koppelen gedragsindicatoren Op maat gemaakt voor sector Kinderopvang, 3 niveaus 3 onderdelen In gesprek …………. Trend mw/groep/locatie/unit/regio/competentie?

6 Competenties en hieraan gekoppelde gedragsindicatoren
Samenwerken Betrouwbaarheid/Transparantie Vakdeskundigheid Pedagogisch handelen Klantgerichtheid Inzet/Zelfontwikkeling Plannen en organiseren Sensitiviteit Creativiteit/innovatievermogen Uitdrukkingsvaardigheid/communicatieve vaardigheden

7 Per competentie : 3 niveaus
Bij iedere competentie zijn voorbeelden van kenmerkend gedrag beschreven voor een 3 tal niveaus A,B,C Niveau A: Beginnend vakbekwaam Niveau B: Vakbekwaam (vakvolwassen) Niveau C: Excellent Basisgedrag: kenmerkend voor een PM-er, overeenkomend met niveau B. Niveauspecifiek gedrag: kenmerkend voor het niveau van de functie

8 Per competentie : 3 niveaus
Uitdrukkingsvaardigheid niveau A Uitdrukkingsvaardigheid niveau B Uitdrukkingsvaardigheid niveau C Zij spreekt kinderen duidelijk en constructief aan op hun gedrag en past het taalgebruik en de wijze van communiceren aan op het begripsniveau en interesse van het kind. Zij kent de effecten van het gebruik van intonatie en lichaamshouding. Zij is in staat om bevindingen over het kind helder onder woorden te brengen richting collega’s. Zij luistert actief naar de ouder en het kind en vraagt indien nodig ondersteuning van leidinggevende of collega’s. Zij spreekt kinderen duidelijk en constructief aan op hun gedrag en past het taalgebruik en de wijze van communiceren aan op het begripsniveau en interesse van het kind, de ouders en derden aan. Zij brengt informatie helder en duidelijk onder woorden en maakt gebruik van de effecten van intonatie en lichaamshouding. Zij brengt observaties en relevante zaken schriftelijk goed onder woorden en is in staat om bevindingen over het kind helder onder woorden te brengen richting collega’s en ouders. Zij luistert actief en vraagt door bij de ouder en het kind, zodat zij de benodigde informatie geven en zich begrepen voelen. Zij spreekt kinderen duidelijk en constructief aan op hun gedrag en past het taalgebruik en de wijze van communiceren op het begripsniveau en interesse van het kind, de ouders en derden aan en controleert of de verstrekte informatie goed is overgekomen. Zij is in staat om door middel van gesprekstechnieken initiatief te nemen en te sturen in gesprekken. Zij brengt observaties en relevante zaken schriftelijk goed onder woorden en verwoordt zowel positieve en negatieve bevindingen over het kind richting ouders helder, maar ook tactvol. Zij luistert actief en vraagt door bij de ouder en het kind, zodat zij de benodigde informatie geven en zich begrepen voelen en geeft tips hoe dit te verbeteren wanneer collega's dit moeilijk vinden. Ontwikkelpunten: Het aanpassen van het taalgebruik en de wijze van communiceren op het begripsniveau en interesse van het kind, de ouders en derden. Het beter constructief aanspreken van kinderen op hun gedrag. Het actief luisteren en doorvragen bij zowel de ouder als het kind, zodat zij de benodigde informatie geven en zich begrepen voelen. Het in staat zijn om bevindingen over het kind helder onder woorden te brengen richting collega’s en ouders. Het schriftelijk goed onder woorden brengen van observaties en relevante zaken. Het controleren of de verstrekte informatie goed is overgekomen. Het initiatief nemen en sturen in gesprekken door het hanteren van diverse gesprekstechnieken. Het geven van tips aan collega’s over hoe ze actief kunnen luisteren en doorvragen. Het helder en tactisch verwoorden van zowel positieve als negatieve bevindingen over het kind richting ouders.

9 Scan bestaat uit 3 onderdelen
Introductie/Instructie Deel 1 :per stelling geeft de pm-er aan hoe vaak zij in de praktijk bepaald gedrag vertoont (zelfevaluatie) Deel 2 :omschrijvingen van activiteiten, pm-er geeft aan wat het beste van toepassing is Deel 3 :toetsing van kennis (Casus) Uitslag :Visualisatie spinnenweb Uitleg wat met score wordt geïmpliceerd Staafdiagrammen Overzicht van gegeven antwoorden

10 Scan – onderdeel I

11 Scan – onderdeel II

12 Scan – onderdeel III

13 Uitslag Scan deel 1&2 Waar sta ik nu? Welke ontwikkelpunten heb ik?
Herkennen mijn LG en ik de uitkomsten? Direct uitkomsten beschikbaar

14 Uitslag Scan deel 3

15 Totaal Uitslag Scan

16 Vervolg op uitslag Scan
Gesprek: - De PM-er bespreekt de uitslag met de leidinggevende. - Uitkomsten worden vergeleken met beeld lg van PM-er in praktijk. Samen kijken naar ontwikkelpunten en of PM-er zich herkent. Afspreken hoe PM-er met de ontwikkelpunten aan de slag gaat. Vervolgactiviteiten: De PM-er werkt op de afgesproken manier (bijvoorbeeld via gerichte bijscholing) aan de ontwikkeling van de competenties. Door na verloop van tijd de scan weer in te vullen, wordt duidelijk hoe de PM-er zich ontwikkeld heeft.

17 Uitslag Scan

18 Voordelen Scan Uitvoerbaar op iedere computer, thuis of op het werk
Digitale opslag uitkomsten Direct zichtbare resultaten Inzicht in eigen handelen bij medewerker Objectief startpunt voor verdere ontwikkeling Duidelijke handvatten voor opleiding en bijscholing Directe aansluiting bij dagelijkse werksituatie Objectivering van uw oordeel over medewerkers

19 Verdere ontwikkeling? Gerichte deskundigheidsbevordering
Toepasbaar bij invoering functiedifferentiatie? Werving & Selectie Pedagogisch inhoudelijke verdieping Competentiemanagement Etc

20 Vragen ? WWW.KINDwijzer.nl Of www.vyvoi.nl Bernard Kok
Coördinator KINDwijzer Annet de Boer Manager P&O Kober groep Verdere info te verkrijgen bij Vyvoj Opleiden Postbus 312 9700 AH Groningen Telefoon:


Download ppt "Presentatie Talentontwikkeling 27 september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google