De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academisch schrijven Blok 3 Literatuurverwijzingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academisch schrijven Blok 3 Literatuurverwijzingen."— Transcript van de presentatie:

1 Academisch schrijven Blok 3 Literatuurverwijzingen

2 Structuur literatuurverslag Inleiding –Aanleiding –Doelstelling –Onderzoeksvraag  Literatuuronderzoek: –Welke antwoorden worden hierop in wetenschappelijke literatuur gegeven?  Conclusie –Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur?

3 Structuur inleiding literatuurverslag Inleiding Aanleiding: probleemsignalering in praktijk (praktijkkader, projectkader) of in theorie –Wat is de situatie? –Wat is het probleem? –Waarom is dat een probleem? Doelstelling (belang, beleidsdoel): –Waar wil men/je naartoe? Onderzoeksvraag: –Wat wil men/je (dus) weten?

4 Doelstelling: functie Met de resultaten die uit je onderzoek komen, heb je een bepaald doel. De beschrijving van dat doel heet de doelstelling van je onderzoek. Je beschrijft aan welk (beleids)doel de uitkomsten van je onderzoek bijdragen.

5 De doelstelling van je onderzoek......Beschrijft aan welk (beleids)doel de uitkomsten van je onderzoek bijdragen.

6 Functie: vraagstelling (+deelvragen) In de vraagstelling (of hoofdvraag) van je onderzoek beschrijf je wát je gaat onderzoeken. Deze vraag vloeit direct voort uit je doelstelling. De vraagstelling is meestal te groot/complex om in een keer te kunnen beantwoorden. Om deze complexe vraag te kunnen beantwoorden, stel je deelvragen. De antwoorden op deze deelvragen vormen samen het antwoord op je vraagstelling.

7 De hoofdvraag van je onderzoek......Geeft weer wát je gaat onderzoeken. Deze vraag vloeit direct voort uit je doelstelling.

8 De deelvragen van je onderzoek......helpen de complexe hoofdvraag te beantwoorden. De antwoorden op deze deelvragen vormen samen het antwoord op de hoofdvraag.

9 Literatuurverwijzingen: waarom? -Laten zien waar je je informatie vandaan hebt. -Onderbouwing van je verhaal. -Ere wie ere toekomt (vermijden plagiaat). -Bescherming intellectueel eigendom.

10 Literatuurverwijzingen: waar? -Na elke bewering, elk feit, elke uitkomst die uit onderzoek van anderen komt. -Na een parafrase of citaat. “Cite the work of those individuals whose ideas, theories, or research have directly influenced your work.” Publication Manual of the APA (2010), p. 169

11 Literatuurverwijzingen: hoe? Literatuurlijst Glyne, E.J., Dickson, M. (2007a). Impact of recumbent cycling on cruciate ligaments. Journal of Cycling Research, 13, 219-236. DOI: xxxxxx Glyne, E.J., Dickson, M. (2007b). Recuperation of worn out cruciate ligaments after recumbent cycling. Paper presented at the 3rd annual conference on cycling science, Copenhagen, Danmark. Verkregen via http://www.cyclescience.org/confpapers/ glynedickson_034.pdf, geraadpleegd op 14 december 2010. Guilano, T.S.N., Treport, L., Joyerre, J.B., Précons, H.G. (2008). Le vélo-couché et son implications physiologique.

12 Er bestaan verschillende richtijnen, wij gebruiken: APA-richtlijnen Zie Hand-out APA op Blackboard Literatuurverwijzingen: artikel

13 Artikel Literatuurlijst: Noland, R.B. (2001). Relationships between highway capacity and induced vehicle travel. Transportation Research Part A, 35, 47-72. In lopende tekst: Noland (2001) beweert dat… Eind van zin/alinea: (Noland, 2001). Eind van citaat >40 woorden:.(Noland, 2001)

14 Literatuurverwijzingen: website Informatie van website Literatuurlijst: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2006). Bouwbesluit 2003. Geraadpleegd op 7 december 2008, Ministerie van VROM website: http://83.98.131.63/bouwbesluitonline Eerste keer verwijzen: (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Ministerie van VROM], 2006) Volgende verwijzingen: (Ministerie van VROM, 2006)

15 Gebruik van secundaire literatuur Onderzoek van Verbeek (2007) heeft aangetoond dat het verbreden van vluchtstroken geen invloed heeft op de snelheid van weggebruikers. Gerefereerde literatuur zelf gelezen? –Ja? Dan bovenstaande verwijzing oké. –Nee? Dan bijv. Verhagen en de Jong (2005) bespreken in dit verband een studie van Verbeek waarin werd aangetoond dat…..

16 Niet iedereen zag dat overigens als positief. Braadbaart (1983, p. 231) betoogt bijvoorbeeld dat "ons type maatschappij [de westerse welvaartsstaat; FvH] de mens zo lang als volwaardig wenst te zien als hij een maximale bijdrage kan leveren aan produktie en consumptie. [....] Bij de bejaarde valt niets te halen." Literatuur verwerken

17 Citeren “Letterlijk aanhalen wat iemand anders over een onderwerp gezegd of geschreven heeft”

18 Citeren: waarom? Omdat de auteur(s) iets zo treffend verwoorden. Om je verhaal extra kracht bij te zetten. Ter afwisseling van de tekst.

19 Citeren: waar en hoe? Kort citaat Binnen een zin, als het citaat korter is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, constateerden Glyne & Dickson (2007b) dat “kruisbandweefsel verrassend makkelijk herstelt indien de afstelling van de trapas wordt aangepast” (p.15), waarbij overigens wel…

20 Citeren: waar en hoe? Lang citaat Als losstaand tekstblok, wanneer het citaat langer is dan 40 woorden: Ondanks de forse overbelasting, blijkt dat het kruisbandweefsel zich tamelijk snel kan herstellen indien de ligfietser de afstelling aanpast en laagfrequent pedaleert. We found that (…) which was, compared to the reported recuperation times of football injuries, rather swift. (Glyne & Dickson, 2007b, p.15)

21 Enkele citeerwerkwoorden Behandelen Betogen Betwijfelen Beweren Inventariseren Melden Noemen Stellen Suggereren Tegenwerpen Ter sprake brengen Vermoeden Weergeven Zeggen Zich afvragen

22 Opdracht Doe iets met artikel x en APA*


Download ppt "Academisch schrijven Blok 3 Literatuurverwijzingen."

Verwante presentaties


Ads door Google