De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan welke selectieroute wilt u deelnemen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan welke selectieroute wilt u deelnemen?"— Transcript van de presentatie:

1 Aan welke selectieroute wilt u deelnemen?
Ik wil deelnemen aan selectieroute A Ik wil deelnemen aan selectieroute B

2 U wilt deelnemen aan selectieroute A
Upload de volgende bewijsstukken: Een scan van uw geldige identiteitsbewijs Een verklaring van uw middelbare school waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor deelname aan de decentrale selectie via route A (Gebruik hiervoor Format 1, te vinden in uw portaal) Ga verder naar Afsluiting vragenlijst

3 U wilt deelnemen aan selectieroute B
Geef aan wat voor u geldt: Ik heb een Nederlands diploma of ga dat dit jaar behalen Ik heb een buitenlands diploma of ga dat dit jaar behalen

4 U heeft een Nederlands diploma of gaat dat dit jaar behalen
Doet u dit studiejaar VWO examen met het juiste vakkenpakket? Ja Nee Het juiste pakket is: VWO Natuur en Techniek + Biologie of VWO Natuur en Gezondheid + Natuurkunde

5 U doet dit studiejaar VWO examen met het juiste vakkenpakket
Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

6 U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van een prestatie‚ geleverd naast een succesvolle voltijdse studie U voldoet aan het criterium van: Werkzaamheden in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3, sub i) Bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3, sub ii) Bijzondere prestatie in wetenschap, literatuur of sport (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3, sub iii)

7 Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont:
U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van: een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie U voldoet hierbij aan het criterium van: werkzaamheden in de zorg Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: Middels de bijlagen maakt u duidelijk wat uw werkzaamheden zijn/waren. U toont aan dat de werkzaamheden in de zorg voldoen aan de criteria zoals gesteld in de regeling. Documenten die zijn opgesteld door uw werkgever(s) en/of opdrachtgever(s) zijn door hen ondertekend en bevatten hun contactgegevens. Daarnaast toont u aan dat u een voltijdse opleiding volgde ten tijde van deze werkzaamheden en deze met maximaal een jaar vertraging afrondt of heeft afgerond, bijvoorbeeld door een verklaring van uw school/opleidingsinstelling. Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

8 Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont:
U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van: een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie U voldoet hierbij aan het criterium van: bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: Middels de bijlagen maakt u duidelijk wat uw werkzaamheden zijn/waren. U toont aan dat de bestuurlijke en/of organisatorische werkzaamheden voldoen aan de criteria zoals gesteld in de regeling. Documenten die zijn opgesteld door uw werkgever(s) en/of opdrachtgever(s) zijn door hen ondertekend en bevatten hun contactgegevens. Daarnaast toont u aan dat u een voltijdse opleiding volgde ten tijde van deze werkzaamheden en deze met maximaal een jaar vertraging afrondt of heeft afgerond, bijvoorbeeld door een verklaring van uw school/opleidingsinstelling. Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

9 Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont:
U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van: een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie U voldoet hierbij aan het criterium van: een bijzondere prestatie in wetenschap, literatuur of sport Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: Middels de bijlagen maakt u duidelijk wat uw prestaties zijn. U toont u aan dat uw bijzondere prestatie in wetenschap, cultuur of sport voldoet aan de criteria zoals gesteld in de regeling. Documenten die zijn opgesteld door uw werkgever(s) en/of opdrachtgever(s) zijn door hen ondertekend en bevatten hun contactgegevens. Daarnaast toont u aan dat u een voltijdse opleiding volgde ten tijde van deze bijzondere prestatie en deze met maximaal een jaar vertraging afrondt of heeft afgerond, bijvoorbeeld door een verklaring van uw school/onderwijsinstelling. Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

10 Stel hier uw motivatiebrief op
Geef aan waarom u geschikt bent als toekomstig arts. Geef aan wat uw beweegredenen zijn om de studie Geneeskunde te gaan volgen en waarom u deze studie wilt gaan volgen aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Geef hierbij aan waarom dit u onderscheidt van anderen. Voor de motivatiebrief dient u zich te houden aan een maximum van 400 woorden. Een aanhef en afsluiting van de brief zijn niet nodig. Ga verder naar Schriftelijke opdracht invoegen

11 Voeg hier uw schriftelijke opdracht in
Leg uw plan om Geneeskunde te gaan studeren voor aan drie mensen die u goed kennen. Vraag ze elk om twee redenen te geven waarom Geneeskunde de juiste studiekeuze is voor u en één reden te geven waarom u uw studiekeuze voor Geneeskunde nog eens zou moeten heroverwegen. Geef de reacties van elk van de drie personen overzichtelijk weer. Gebruik hiervoor per gevraagde persoon maximaal 200 woorden. Vermeld per gevraagde persoon de naam, het telefoonnummer, het adres en wat uw relatie tot die persoon is. Persoon 1: Persoon 2: Persoon 3: Ga verder naar Vervolg schriftelijke opdracht

12 Vervolg schriftelijke opdracht
Schrijf vervolgens uw eigen, algemene reflectie op de reacties van de drie personen. Gebruik hiervoor maximaal 300 woorden. Neem in uw reflectie de reacties van de drie gevraagde personen mee. Reflecteer dus niet op de reactie van elk persoon apart. Is er een rode draad te bemerken in de reacties? Wat heeft u verrast? In hoeverre bent u het eens of oneens met de reacties? Ga verder naar Curriculum vitae opstellen

13 Upload uw curriculum vitae
Let hierbij op dat uw curriculum vitae kort, overzichtelijk en relevant voor de opleiding Geneeskunde opgesteld is. Ga verder naar Scan legitimatiebewijs invoegen

14 Upload hier een scan van uw legitimatiebewijs
Dit kan zijn: - Een scan van een geldig paspoort - Een scan van een geldige identiteitskaart Ga verder naar Afsluiting vragenlijst

15 U bent klaar met deze vragenlijst
Sluit deze vragenlijst af

16 U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie Voldoet uw overgangsrapport van klas 5 naar klas 6 aan de gestelde criteria? (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5, sub ii) Ja Nee

17 Uw overgangsrapport van klas 5 naar klas 6 voldoet aan de gestelde criteria
Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: (Gebruik hiervoor Format 2, te vinden in uw portaal) Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

18 Uw overgangsrapport van klas 5 naar klas 6 voldoet niet aan de gestelde criteria
U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2. Mogelijk kunt u wel worden toegelaten op basis van een ander criterium. Om dit na te gaan, begint u opnieuw aan deze vragenlijst.

19 U doet dit studiejaar geen VWO examen met het juiste vakkenpakket
Heeft u reeds het VWO diploma behaald? Ja Nee

20 U heeft het VWO diploma reeds behaald
Voeg hier een scan van het VWO diploma toe: Heeft u in 2010, 2011 of 2012 deelgenomen aan de decentrale selectie Geneeskunde in Nijmegen en Heeft u hierbij een voldoende behaald voor het meerkeuze-onderdeel? Per jaar geldt een ander puntenminimum als voldoende. Voor meer informatie, zie regeling art.19, lid 5, sub iii Ja Nee

21 U heeft in of 2012 deelgenomen aan de decentrale selectie Geneeskunde in Nijmegen en U heeft hierbij een voldoende behaald voor het meerkeuze-onderdeel Upload een scan van de uitslag die u na uw eerdere deelname aan de decentrale selectie in Nijmegen heeft ontvangen: Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

22 U heeft in of 2012 niet deelgenomen aan de decentrale selectie Geneeskunde in Nijmegen of U heeft in of 2012 wel deelgenomen maar hierbij geen voldoende behaald voor het meerkeuze-onderdeel Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

23 Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont:
U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van substantiële werkervaring in de zorg Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: Middels de bijlagen maakt u duidelijk wat uw werkzaamheden zijn/waren. U toont aan dat de werkzaamheden in de zorg voldoen aan de criteria zoals gesteld in de regeling. Documenten die zijn opgesteld door uw werkgever(s) en/of opdrachtgever(s) zijn door hen ondertekend en bevatten hun contactgegevens. Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

24 U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van een kwalificerende eerdere school- en/ of studieprestatie Voldoen uw cijfers voor het Centraal Schriftelijk Examen aan de gestelde criteria? (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5, sub i) Ja Nee

25 Upload de cijferlijst waarmee u dit aantoont:
Uw cijfers voor het Centraal Schriftelijk Examen voldoen aan de gestelde criteria Upload de cijferlijst waarmee u dit aantoont: Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

26 Uw cijfers voor het Centraal Schriftelijk Examen voldoen niet aan de gestelde criteria
U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2. Mogelijk kunt u wel worden toegelaten op basis van een ander criterium. Om dit na te gaan, begint u opnieuw aan deze vragenlijst.

27 U heeft niet het VWO diploma behaald
Heeft u reeds een WO diploma behaald en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde weggewerkt? Ja Nee

28 U heeft reeds een WO diploma behaald en U heeft per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde‚ Scheikunde‚ Biologie en Wiskunde weggewerkt Voeg hier een scan van het WO diploma toe: Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

29 Behoort u tot het bovenste kwartiel van uw jaarklas? Ja Nee
U acht zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie op grond van een kwalificerende eerdere school- en/ of studieprestatie Behoort u tot het bovenste kwartiel van uw jaarklas? Ja Nee (Voor meer informatie, zie regeling art.19, lid 5, sub iv)

30 U behoort tot het bovenste kwartiel van uw jaarklas
Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: (Gebruik hiervoor Format 3, te vinden in uw portaal) Ga verder naar Motivatiebrief opstellen

31 U behoort niet tot het bovenste kwartiel van uw jaarklas
U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2. Mogelijk kunt u wel worden toegelaten op basis van een ander criterium. Om dit na te gaan, begint u opnieuw aan deze vragenlijst.

32 U heeft geen WO diploma behaald
Heeft u reeds een HBO opleiding afgerond en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde weggewerkt? Ja Nee

33 U heeft reeds een HBO opleiding afgerond en U heeft per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde‚ Scheikunde‚ Biologie en Wiskunde weggewerkt Voeg hier een scan van het HBO diploma toe: Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

34 U heeft geen HBO opleiding afgerond
Heeft u reeds een HBO propedeuse behaald en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde? Ja Nee

35 U heeft reeds een HBO propedeuse behaald en U heeft per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde‚ Scheikunde‚ Biologie en Wiskunde weggewerkt Voeg hier een scan van het propedeusediploma toe: Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

36 U heeft geen HBO propedeuse behaald
U heeft alle vragen over mogelijke vooropleidingen met “nee” beantwoord. U kunt op grond daarvan niet worden toegelaten tot selectieronde 2. De vragenlijst eindigt voor u hier. Als u meent op grond van de regeling toch toelaatbaar te zijn, motiveert u hier op basis van welk(e) artikel(en) van de regeling u meent toch toelaatbaar te zijn tot selectieronde 2. Gebruik hiervoor maximaal 200 woorden. Upload (een) bestand(en) waarmee u dit aantoont: Ga vervolgens verder naar Motivatiebrief opstellen

37 U heeft een buitenlands diploma of gaat dat dit jaar behalen
Is het Nederlands/Vlaams uw moedertaal? Ja Nee

38 Uw moedertaal is Nederlands of Vlaams
Beschikt u reeds over één van de volgende toelatinggevende diploma’s: - Abitur - ASO- wetenschappen - International Baccalaureate en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde weggewerkt? Ja Nee

39 U beschikt nog niet over een toelatinggevend diploma
Gaat u dit studiejaar één van de volgende toelatinggevende diploma’s behalen, inclusief de profielvakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde: - Abitur - ASO- wetenschappen - International Baccalaureate Ja Nee

40 U beschikt over een toelatinggevend buitenlands diploma en u heeft per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde‚ Scheikunde‚ Biologie en Wiskunde weggewerkt of U gaat dit studiejaar een toelatinggevend buitenlands diploma behalen incl. de profielvakken Natuurkunde‚ Scheikunde‚ Biologie en Wiskunde Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)

41 U beschikt niet over een diploma Abitur‚ ASO- wetenschappen of International Baccalaureate incl. de profielvakken en gaat dat ook niet dit studiejaar behalen Heeft u een ander buitenlands diploma behaald en Is uw diploma gewaardeerd door de Radboud Universiteit? Ja Nee

42 Uw diploma is gewaardeerd door de Radboud Universiteit
Bent u, op grond van deze waardering, toelaatbaar tot de universiteit? en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde weggewerkt? Ja Nee

43 Op grond van de waardering van uw diploma door de Radboud Universiteit bent u niet toelaatbaar tot de universiteit U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2.

44 Uw diploma is niet gewaardeerd door de Radboud Universiteit
U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2.

45 Uw moedertaal is niet Nederlands of Vlaams
Beheerst u het Nederlands aantoonbaar op minimaal taalniveau B2 van het Europese referentiekader (dit komt overeen met het NT2 examen in programma II)? Ja Nee

46 U beheerst het Nederlands aantoonbaar op minimaal taalniveau B2 van het Europese referentiekader
Upload het document waarmee u dit aantoont: Ja (dia 54) Heeft u in plaats van een diploma certificaten voor de vier afzonderlijke onderdelen van het examen, neem deze dan samen op in 1 document en voeg dit toe in plaats van het NT2 diploma. Ga naar de volgende vraag

47 U beheerst het Nederlands aantoonbaar op minimaal taalniveau B2 van het Europese referentiekader
Beschikt u over één van de volgende toelatinggevende diploma’s: - Abitur - ASO- wetenschappen - International Baccalaureate en Heeft u per eventuele deficiënties voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde weggewerkt? Ja Nee

48 U beheerst het Nederlands niet aantoonbaar op minimaal taalniveau B2 van het Europese referentiekader U kunt niet op grond van dit criterium worden toegelaten tot selectieronde 2.

49 Op grond van de waardering van uw diploma door de Radboud Universiteit bent u toelaatbaar tot de universiteit Upload (een) document(en) waarmee u dit aantoont: Op welke grond acht u zich toelaatbaar tot de tweede ronde van deze decentrale selectie? Op grond van een prestatie, geleverd naast een succesvolle voltijdse studie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 3) Op grond van substantiële werkervaring in de zorg (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 4) Op grond van een kwalificerende eerdere school- en/of studieprestatie (voor meer informatie, zie regeling artikel 19, lid 5)


Download ppt "Aan welke selectieroute wilt u deelnemen?"

Verwante presentaties


Ads door Google