De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010

2 TAKKEN VAN DE SZ - ziektekostenverzekering - kinderbijslagen - werkloosheidsvergoedingen - pensioenen + vergoedingen voor arbeidsonge- schiktheid (ziekte, moederschap, beroepsziekten, arbeidsongevallen)

3 DOELSTELLINGEN van AK-VSZ SZ moet overgedragen worden aan Vlaamse en Franse Gemeenschap (“communautarisering”) Inwoners van Brussel: keuze tussen beide stelsels Voorwaardelijke financiële solidariteit van Vlaamse met Franse Gemeenschap

4 BASIS-ARGUMENTEN VOOR VLAAMSE SZ > Eigen klemtonen Efficiënter beleid Responsabilisering

5 EIGEN KLEMTONEN IN GEZONDHEIDSZORG Medisch onderwijs “Numerus clausus”/artsendensiteit Preventie Echelonnering Curatieve voorkeursectoren Varia: preoperatieve onderzoeken … Huisartsennavorming

6 Bevolkingspiramide Europa 2000/2050 Bron: Eurostat; publ.: Intervisie (SM) nr. 4, 2003

7 EIGEN KLEMTONEN IN KINDERBIJSLAGEN Ontgroening  minder SZ inkomsten Vervangende vruchtbaarheid: 2,1 kind/vrouw Vruchtbaarheidsgraad (Bron: Persbericht Federaal Planbureau 08.05.08) VlWBru 20061,731,842,07

8 EIGEN KLEMTONEN PENSIOENEN Eerste pensioenpijler (wettelijk basispensioen): repartitie Pensioenreservefonds Tweede pensioenpijler (aanvullend bedrijfspensioen of sectoraal pensioen): kapitalisatie (Vl 31 %; W 36 %; Bru 42 %)* Derde pensioenpijler (individueel pensioensparen): kapitalisatie (Vl >> W en Bru)** Snellere vergrijzing in Vl dan W Besluit: Help Uzelf, zo helpe U God! *Jos Berghman e.a., Working Paper SZ nr. 8, CeSo, KU Leuven, 2007 * Gunther Wuyts e.a., Bank en Financiewezen, vol. 71, nr. 2, p. 55-62, 2007

9 EIGEN KLEMTONEN IN WERKLOOSHEIDSVERGOEDINGEN Vl-W verschillen in economie > Werkloosheidsgraad: Vl 7,0 %; W 15,9 %; Bru 21,1 % * > Werkgelegenheidsgraad: Vl 66,2 %; W 56,2 %; Bru 55,5 %** Δ Oorzaken: 1. hogere loonkosten/eenheid product in W (OESO: publ. 2006) 2. Vl-W geldtransfers (J. Sauwens: publ. 2001; IMF: publ. 2002; D. Persyn: publ.mei 2010; www.econ.kuleuven.be/vives )www.econ.kuleuven.be/vives Vl-W verschillen categorieën werkloosheid > Jongeren: W=Vl X 2 > 55 plus: Vl stopt te vroeg: we.g.g. 34,3 % (DS 29.10.09) Besluit: Verschillende ziekten  verschillende remedies *apr. 2010: DT 06.05.10 **2010 1 ste kwart.: FOD Econ. (Persber. VOKA 12.08.10)

10 EFFICIENTER BELEID Samenhangende bevoegdheidspakketten *gezondheidsbeleid <> ziektekosten- en invaliditeitsverzekering *gezinsbeleid <> gezinsbijslagen *bejaardenbeleid <> pensioenen *economisch beleid, arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding <> werkloosheidsvergoedingen

11

12

13 RESPONSABILISERING Waarom? 1. Stijgende uitgaven SZ door: > fin.-econ. crisis staatsschuld > vergrijzing 2. Vl – W geldtransfers Niveau? gemeenschappen > federaal Minimum: bestedingsautonomie Best: financieringsautonomie

14 JAARLIJKSE GELDTRANSFERS UIT VLAANDEREN KanalenMiljard euro% Vl BRP SZ 4,71 (H.D. AK-VSZ: 2007) Financ. fed. ov. 1,52 (ABAFIM: 2003) Financ. gem/gew 1,32 (ABAFIM: 2003) Subtotaal 7,55 4,8 Intresten staatsschuld 3,85 (In de Warande2003) Totaal 11,40 (1850 eur./inw.) 7,3

15 GELDTRANSFERS UIT VLAANDEREN: VERGELIJKING * Denkgroep “In de Warande” (jaar 2003) ** Denkgroep “In de Warande” (jaar 2003) ***Jaar 2009 (DT 27.05.10) Transfers % BBP Vl naar W / Bru 7,3 West- naar Oost-Duitsl. 4,0 * België naar EU <0,50 ** Belg. ontw. samenw. 0,55 ***

16 Besluiten i.v.m. Armoede in Vlaanderen ° Met Vlaamse SZ betere beheersing van de armoede mogelijk door aangepaste klemtonen ° Door geldtransfers ↓: meer middelen voor minst begoeden in Vl ° Solidariteit met W moet gericht zijn op opleiding en jobs voor de armsten www.akvsz.org

17


Download ppt "AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google