De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID Werkgroep van OVV Oktober 2010

2 TAKKEN VAN DE SZ - ziektekostenverzekering - kinderbijslagen - werkloosheidsvergoedingen - pensioenen + vergoedingen voor arbeidsonge- schiktheid (ziekte, moederschap, beroepsziekten, arbeidsongevallen)

3 DOELSTELLINGEN van AK-VSZ SZ moet overgedragen worden aan Vlaamse en Franse Gemeenschap (“communautarisering”) Inwoners van Brussel: keuze tussen beide stelsels Voorwaardelijke financiële solidariteit van Vlaamse met Franse Gemeenschap

4 BASIS-ARGUMENTEN VOOR VLAAMSE SZ > Eigen klemtonen Efficiënter beleid Responsabilisering

5 EIGEN KLEMTONEN IN GEZONDHEIDSZORG Medisch onderwijs “Numerus clausus”/artsendensiteit Preventie Echelonnering Curatieve voorkeursectoren Varia: preoperatieve onderzoeken … Huisartsennavorming

6 Bevolkingspiramide Europa 2000/2050 Bron: Eurostat; publ.: Intervisie (SM) nr. 4, 2003

7 EIGEN KLEMTONEN IN KINDERBIJSLAGEN Ontgroening  minder SZ inkomsten Vervangende vruchtbaarheid: 2,1 kind/vrouw Vruchtbaarheidsgraad (Bron: Persbericht Federaal Planbureau ) VlWBru 20061,731,842,07

8 EIGEN KLEMTONEN PENSIOENEN Eerste pensioenpijler (wettelijk basispensioen): repartitie Pensioenreservefonds Tweede pensioenpijler (aanvullend bedrijfspensioen of sectoraal pensioen): kapitalisatie (Vl 31 %; W 36 %; Bru 42 %)* Derde pensioenpijler (individueel pensioensparen): kapitalisatie (Vl >> W en Bru)** Snellere vergrijzing in Vl dan W Besluit: Help Uzelf, zo helpe U God! *Jos Berghman e.a., Working Paper SZ nr. 8, CeSo, KU Leuven, 2007 * Gunther Wuyts e.a., Bank en Financiewezen, vol. 71, nr. 2, p , 2007

9 EIGEN KLEMTONEN IN WERKLOOSHEIDSVERGOEDINGEN Vl-W verschillen in economie > Werkloosheidsgraad: Vl 7,0 %; W 15,9 %; Bru 21,1 % * > Werkgelegenheidsgraad: Vl 66,2 %; W 56,2 %; Bru 55,5 %** Δ Oorzaken: 1. hogere loonkosten/eenheid product in W (OESO: publ. 2006) 2. Vl-W geldtransfers (J. Sauwens: publ. 2001; IMF: publ. 2002; D. Persyn: publ.mei 2010; )www.econ.kuleuven.be/vives Vl-W verschillen categorieën werkloosheid > Jongeren: W=Vl X 2 > 55 plus: Vl stopt te vroeg: we.g.g. 34,3 % (DS ) Besluit: Verschillende ziekten  verschillende remedies *apr. 2010: DT ** ste kwart.: FOD Econ. (Persber. VOKA )

10 EFFICIENTER BELEID Samenhangende bevoegdheidspakketten *gezondheidsbeleid <> ziektekosten- en invaliditeitsverzekering *gezinsbeleid <> gezinsbijslagen *bejaardenbeleid <> pensioenen *economisch beleid, arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding <> werkloosheidsvergoedingen

11

12

13 RESPONSABILISERING Waarom? 1. Stijgende uitgaven SZ door: > fin.-econ. crisis staatsschuld > vergrijzing 2. Vl – W geldtransfers Niveau? gemeenschappen > federaal Minimum: bestedingsautonomie Best: financieringsautonomie

14 JAARLIJKSE GELDTRANSFERS UIT VLAANDEREN KanalenMiljard euro% Vl BRP SZ 4,71 (H.D. AK-VSZ: 2007) Financ. fed. ov. 1,52 (ABAFIM: 2003) Financ. gem/gew 1,32 (ABAFIM: 2003) Subtotaal 7,55 4,8 Intresten staatsschuld 3,85 (In de Warande2003) Totaal 11,40 (1850 eur./inw.) 7,3

15 GELDTRANSFERS UIT VLAANDEREN: VERGELIJKING * Denkgroep “In de Warande” (jaar 2003) ** Denkgroep “In de Warande” (jaar 2003) ***Jaar 2009 (DT ) Transfers % BBP Vl naar W / Bru 7,3 West- naar Oost-Duitsl. 4,0 * België naar EU <0,50 ** Belg. ontw. samenw. 0,55 ***

16 Besluiten i.v.m. Armoede in Vlaanderen ° Met Vlaamse SZ betere beheersing van de armoede mogelijk door aangepaste klemtonen ° Door geldtransfers ↓: meer middelen voor minst begoeden in Vl ° Solidariteit met W moet gericht zijn op opleiding en jobs voor de armsten

17


Download ppt "AKTIEKOMITEE VOOR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID www.akvsz.org Werkgroep van OVV Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google