De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozua Hoofdstuk 7 De val van Jericho

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozua Hoofdstuk 7 De val van Jericho"— Transcript van de presentatie:

1 Jozua Hoofdstuk 7 De val van Jericho
Op de kring Bijbelstudie Van de VEG Amstelland 2 Emmeloord Over het boek Jozua Hoofdstuk 4

2 Wat leert dit verhaal ons?
Dat wij de overwinning mogen behalen als wij gehoorzaam zijn. Dat wij het kwade in de stad moeten oordelen. Geen compromis met de wereld sluiten. Je heiligen. En op God moeten vertrouwen God had het Mozes al beloofd in Egypte. Ex 14:14 De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn

3 Absolute Stilte In 6:10 lezen wij dat er absoluut niet gepraat mag worden Geestelijke les - Stil zijn spreekt van: Eerbied en ontzag. Van vertrouwen Dat God het gaat doen. Vrede

4 Eerbied en ontzag `De Tekst die wij al gelezen hebben uit Exodus 14
De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn

5 Van vertrouwen Dat God het gaat doen
Jer 46:27 Maar gij, Mijn knecht Jakob! vrees niet, en ontzet u niet, o Israël! want zie, Ik zal u verlossen uit verre landen, en uw zaad uit het land van hun gevangenis; en Jakob zal weerkomen, en stil en gerust zijn, en niemand zal hem verschrikken. 1 Kron 20:17 Niet gij zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de HERE u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt; morgen moet gij tegen hen uittrekken, de HERE is met u.

6 Vrede 2 Kronieken 14:1 “Zo ontsliep Abía met zijn vaderen, en zij begroeven hem in de stad Davids, en zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land tien jaren stil. “ Richt 5:31 “Alzo moeten omkomen al Uw vijanden, o HEERE! Die Hem daarentegen liefhebben, moeten zijn, als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil, veertig jaren.”

7 Zeven dagen Zeven = beeld van volheid. Vaak bedoeld voor God denk aan de zeven Geesten. Jes 11:2 En op Hem zal de (1)Geest des HEEREN rusten, de (2)Geest der wijsheid en (3) des verstands, de (4) Geest des raads en (5) der sterkte, (6) de Geest der kennis en (7) der vreze des HEEREN. Kantekening kan ook de volheid van de Duivel weergeven . De draak met de zeven koppen.

8 Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
Je loopt een keer om de stad en er gebeurt niets. De tweede dag precies hetzelfde en de derde enz. Het volk was niet ingelicht wat er zou gebeuren God stelt zijn volk op de proef. Het was een geloofstest. Hebr. 11:30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, toen zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.

9 Geestelijke les Als wij bidden om iets, kan God drie dingen zeggen:
Je krijgt wat je bid. Wacht maar even of wat langer ( geloofstest) Je krijgt niet wat je bid. ( God is soeverein en vrij machtig) Bidden voor bekering kan soms een leven lang of zelfs langer kosten.

10 Een laatste geloofstest
De zevende keer, zeven maal om de stad = Een volkomen volheid. Zo volkomen moesten ze op God vertrouwen. Dan klinken de ramshoornen. Jozua 7:5 En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich.

11 Geestelijke houding Wanneer je de ramshoorn hoort – Juichen en klaar staan voor God. Hier ben ik Heer wat mag ik voor u doen. Ik ben klaar voor de strijd. Ook in de gemeente kan je de ramshoorn in geestelijke zin horen als de knechten van God je oproepen tot de strijd.

12 Grondige opruiming Lijkt heel hard
1. de Kanaänieten leefden goddeloos. Kinderoffers, sexuele uitspattingen en bezetenheid

13 De bolwerken storten in als….
God gaat spreken. Wanneer er gejuich wordt gehoord. God troont op de lofzangen van zijn volk

14 Voorbeelden zijn Josafat in zijn strijd met de vijanden.
Eerst zangers voorop. Paulus en Silas in de gevangenis. Als God groot gemaakt wordt komt de kracht van Hem openbaar.

15 Twee aan Twee Vers 22 Jozua zegt tegen twee mannen ga Rachab redden.
De grote Jozua Jezus zend zijn discipelen twee aan twee. Om het koninkrijk te preken. Zodat mensen gered mogen worden

16 Tot slot de geestelijke les
Voor Joure! God niet voor de voeten lopen. Hem groot maken en vooruit laten gaan. Hem eren en zijn troon bouwen. Evangelisten die twee aan twee de straat op gaan om mensen te redden voor de deuren van de ondergang.


Download ppt "Jozua Hoofdstuk 7 De val van Jericho"

Verwante presentaties


Ads door Google