De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een stroming in de heiligingsbeweging Gerrit van Valen, Filadelfia, 6 feb 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een stroming in de heiligingsbeweging Gerrit van Valen, Filadelfia, 6 feb 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Een stroming in de heiligingsbeweging Gerrit van Valen, Filadelfia, 6 feb 2010

2  1. introductie  2. definitie en situering  3. opzet  4. theologie  5. evaluatie

3  Waarom dit onderwerp? ◦ De Keswick Beweging (KB) is een vernieuwingsbeweging in de kerkgeschiedenis ◦ De KB heeft ons waardevolle dingen te leren over heiligingsleer en – praktijk ◦ Er is verbinding met A. Murray en W. Nee ◦ KB dient als spiegel, voor het vinden van overeenkomsten en verschillen met Heart Cry

4  a. Definitie De ‘Keswick Movement’ is een interkerkelijke tak van de Heiligingsbeweging ontstaan aan het einde van de 19 e eeuw (v.a. 1875) geconcentreerd rond jaarlijkse conferenties (Keswick Convention) met accenten op  heiligmaking door geloof  algehele overgave  overwinning over zonde  Geestvervulling  blijven in Christus

5  b. Situering  Qua plaats: Keswick (‘Kessick’) in Lake District, UK  Qua theologie: vo orlopers: ◦ John Wesley (  methodisme) ◦ Phoebe Palmer (altaartheologie) ◦ D.L. Moody (revivalisme) ◦ William Boardman (Higher Christian Life) ◦ Robert en Hannah Pearsall Smith (US  UK)

6 tijdgenoten A. Murray Watchman Nee Jessie Penn-Lewis c. Exponenten (leiders, voorgangers)  Harford-Battersby (stichter)  Evan Hopkins (theoloog)  H.G.C. Moule (bisschop)  Webb-Peploe  F.B. Meyer (Baptist)  Andrew Murray (Zuid-Afrika)  Arthur Pierson (‘ambassadeur’ in VS)

7  Jaarlijkse conferentie in juli als brandpunt van de beweging (Keswick Convention).  Daarnaast tijdschriften (The Life of Faith) en boeken als middel om de boodschap te verspreiden.

8 Convention  5 dagen in ‘tent meetings’  Programma: ◦ ‘s morgens een Bijbellezing ◦ ‘s middags en ‘s avonds: andere diensten  Elke dag heeft een bepaald thema

9 Dag 1 Zonde Dag 2 Gods Voorziening Dag 3 Toewijding/ Overgave na Crisis Dag 4 Geest- vervulling Dag 5 Dienst- betoon Vaste thema’s op de conferentie Het Probleem De Diagnose De Oplossing Het Medicijn De Toegang tot de Oplossing Krachtig Leven Leven voor de Ander

10  1. zonde  2. heiliging als gave  3. algehele overgave  4. vervulling  5. dienst

11  Kritiek: ◦ Ryle (1877) ◦ Packer (1955; 1988) ◦ Lloyd-Jones (midden 20e eeuw) ◦ Naselli (2008)

12  Heiliging als gave! Heiliging als ervaring?  Alles in Christus!  Zondebegrip  Proces-Crisis-Overgave-Proces?  Rol van wil in overgave  Second blessing?  Twee klassen christenen?  Quietisme?  Ervaring en Schrift 5. Evaluatie

13  Heart Cry een Keswick-achtige beweging? ◦ de Zuid-Afrikanen: Maritz en Carr  Wat over te nemen, wat laten liggen?

14  Barabbas, S., So Great Salvation  Hopkins, Evan, The Law of Liberty in the Spiritual Life  Packer, J.I., Wandelen door de Geest  Price & Randall, Transforming Keswick

15  Er worden nog steeds ‘Conventions’ gehouden in Keswick.  Zie www.keswickministries.orgwww.keswickministries.org


Download ppt "Een stroming in de heiligingsbeweging Gerrit van Valen, Filadelfia, 6 feb 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google