De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult."— Transcript van de presentatie:

1 H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult

2 1.Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 2.Community-based werken als alternatief 3.De kracht van het vrijwilligerswerk: vier voorbeelden 4. Verschillende rollen van vrijwilligers 5.Voorwaarden voor vrijwilligerswerk

3 Met de doorsneejeugd in Nederland gaat het erg goed Het hoogste welbevinden ter wereld Tevreden met thuis en school Jeugd eet steeds minder ongezond Jongere jeugd drinkt steeds minder (!!) Afname jeugdcriminaliteit (!!) Weinig psychische en gedragsproblemen in vgl. met andere landen en ons eigen verleden

4 H & S Consult Maar paradoxaal: steeds meer kinderen in zorg

5 H & S Consult

6 Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

7 H & S Consult Toename kinderen en jongeren in GGZ 2007: 227.333 2009: 267.716 Toename in twee jaar van 18% Bron: Sectorrapport 2010, GGZ Nederland

8 H & S Consult Véél kinderen zitten vast

9 H & S Consult Berends, E., Campbell, E. E., Wijgergangs, E., & Bijl., B. (2010). Bescherming bekeken. Een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen. Duivendrecht: Pi Research BV.

10 Van 54.000 naar 69.000 Vooral toename in voortgezet onderwijs Vooral toename ‘cluster 4’-leerlingen

11 Instroom Wajong:

12 H & S Consult Resultaat: 1 op de 7 kinderen in geïndiceerde zorg of speciaal onderwijs (1 op de 12 in Wajong), terwijl naar schatting maar hoogstens 1 op de 20 echt problemen heeft waarvoor zware profesionele hulp gewenst is Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

13 H & S Consult Wat is er aan de hand met de jeugd? Problematisering jeugd in combinatie met exportmodel Kinderen en ouders snel zien als potentiële probleemgevallen Exporteren problemen naar professionele instituties Voor iedere diagnose, beperking of doelgroep een gespecialiseerde aanpak

14 H & S Consult Het dominante model Signaleren Verwijzen Diagnostiseren Behandelen

15 H & S Consult Het doosjessyndroom

16 H & S Consult Of, het schrikbeeld van vele ouders:

17 Basis: Een heilig geloof in professionals die kinderen (en soms ouders) onder hun hoede nemen, ‘repareren’ en vervolgens verwachten dat het leven van die mensen veranderd is We lijken zelf ‘het opvoeden verleerd’ te zijn

18 H & S Consult Werkt het ‘exportmodel’? 1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong 2. Nee, want bewezen effectieve programma’s bij problemen van kinderen zijn community-based

19 H & S Consult Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ ook veel meer rendement heeft dan institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) Zie www.colorado.edu/cspv/blueprints/

20 H & S Consult Hoe nu verder?

21 H & S Consult De drie eerste opdrachten voor ons allen: a.Community-based werken b.Community based werken c.Community based werken

22 H & S Consult Pedagogische infrastructuur rond drie opvoedmilieus versterken Oplossingen voor problemen zoeken binnen die structuur op lokaal niveau, ook voor de ernstige problemen

23 H & S Consult Zorg werkt dus in gezinnen, in scholen en op straat, in clubs, verenigingen, internet

24 H & S Consult Gezin Onderwijs Publieke domein, incl www De pedagogische milieus

25 H & S Consult Een paar voorbeelden

26 H & S Consult Ontmoetingsplaatsen voor ouders realiseren Bestrijden alcoholmisbruik jongeren met een gemeentebreed plan Vreedzame school Taakspel VVE met oudercomponent Herstelrecht bij jongeren die over de schreef gegaan zijn Voetbaltrainers trainen in het omgaan met lastig gedrag van kinderen en ouders (Eén ongevraagd advies: sluit aan bij vertrouwde voorzieningen en vermijd een projectencarroussel)

27 H & S Consult In ‘effectieve’ interventies spelen professionals in reguliere instellingen (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg), maar óók vrijwilligers een belangrijke rol 1.Big Brothers Big Sisters 2.Home-Start 3.Chatbox van de Kindertelefoon 4.Pleegzorg

28 H & S Consult En voor de ingewikkelde gevallen: het bloempjesmodel (wraparound care)

29 H & S Consult Eén ‘generalist’ Eén cliënt(systeem), één plan Specialisten dienstbaar en oproepbaar Ad hoc-netwerk Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem) Caseload kan oplopen tot 1 op 3

30 Home-start oudercursus sportvereniging onderwijs kinderopvang schuldhulpverlening opvanggezin Familie netwerkberaad Posttraumatische stresstherapie

31 H & S Consult Wat zou u morgen willen veranderen Wat moet er veranderen Hoe wilt u dat aanpakken Hoe kan ik u daarbij helpen Wie hebben we nog meer nodig

32 H & S Consult Doel: Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat

33 H & S Consult Wie is deze generalist?

34 H & S Consult Ouder Familie/Sociale Netwerk Vrijwilligers IB’er SMW’er Medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin Maatschappelijk werker Jeugdzorgmedewerker

35 H & S Consult Rol vrijwilligers a.In het hart van de bloem b.Als blaadje van de bloem

36 H & S Consult Voorwaarden voor vrijwilligerswerk a.Het moet georganiseerd worden b.Het moet evidence-based zijn (geen bedreiging, maar emancipatie!) c.Vrijwilligers moeten gecoacht worden d.Als het om opvoedproblemen gaat: CJG als centraal vertrekpunt

37 H & S Consult Van ‘doosje’ naar ‘bloempje’


Download ppt "H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult."

Verwante presentaties


Ads door Google