De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult H & S Consult.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult H & S Consult."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult H & S Consult

2 Community-based werken als alternatief
Wat gaat er niet goed met de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien Community-based werken als alternatief De kracht van het vrijwilligerswerk: vier voorbeelden 4. Verschillende rollen van vrijwilligers 5. Voorwaarden voor vrijwilligerswerk H & S Consult

3 Met de doorsneejeugd in Nederland gaat het erg goed
Het hoogste welbevinden ter wereld Tevreden met thuis en school Jeugd eet steeds minder ongezond Jongere jeugd drinkt steeds minder (!!) Afname jeugdcriminaliteit (!!) Weinig psychische en gedragsproblemen in vgl. met andere landen en ons eigen verleden 3

4 steeds meer kinderen in zorg
Maar paradoxaal: steeds meer kinderen in zorg H & S Consult 4

5 H & S Consult

6 Pommer, E. , Kempen, H. v. , & Sadiraj, K. (2011)
Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. H & S Consult

7 Toename kinderen en jongeren in GGZ
2007: 2009: Toename in twee jaar van 18% Bron: Sectorrapport 2010, GGZ Nederland H & S Consult

8 Véél kinderen zitten vast H & S Consult

9 Berends, E. , Campbell, E. E. , Wijgergangs, E. , & Bijl. , B. (2010)
Berends, E., Campbell, E. E., Wijgergangs, E., & Bijl., B. (2010). Bescherming bekeken. Een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen. Duivendrecht: Pi Research BV. H & S Consult

10 Van naar Vooral toename in voortgezet onderwijs Vooral toename ‘cluster 4’-leerlingen

11 Instroom Wajong:

12 Resultaat: 1 op de 7 kinderen in geïndiceerde zorg of speciaal onderwijs (1 op de 12 in Wajong), terwijl naar schatting maar hoogstens 1 op de 20 echt problemen heeft waarvoor zware profesionele hulp gewenst is Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA. H & S Consult

13 Wat is er aan de hand met de jeugd?
Problematisering jeugd in combinatie met exportmodel Kinderen en ouders snel zien als potentiële probleemgevallen Exporteren problemen naar professionele instituties Voor iedere diagnose, beperking of doelgroep een gespecialiseerde aanpak H & S Consult

14 Het dominante model Signaleren Verwijzen Diagnostiseren Behandelen
H & S Consult

15 Het doosjessyndroom H & S Consult

16 Of, het schrikbeeld van vele ouders:
H & S Consult

17 Basis: Een heilig geloof in professionals die kinderen (en soms ouders) onder hun hoede nemen, ‘repareren’ en vervolgens verwachten dat het leven van die mensen veranderd is We lijken zelf ‘het opvoeden verleerd’ te zijn

18 Werkt het ‘exportmodel’?
1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong 2. Nee, want bewezen effectieve programma’s bij problemen van kinderen zijn community-based H & S Consult

19 (ook voor de ‘zware’ doelgroepen)
Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ ook veel meer rendement heeft dan institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) Zie H & S Consult

20 Hoe nu verder? H & S Consult

21 De drie eerste opdrachten voor ons allen: Community-based werken
H & S Consult

22 Pedagogische infrastructuur rond drie opvoedmilieus versterken
Oplossingen voor problemen zoeken binnen die structuur op lokaal niveau, ook voor de ernstige problemen H & S Consult

23 Zorg werkt dus in gezinnen, in scholen en op straat, in clubs, verenigingen, internet
H & S Consult

24 Publieke domein, incl www
De pedagogische milieus Gezin Onderwijs Publieke domein, incl www H & S Consult

25 Een paar voorbeelden H & S Consult

26 Ontmoetingsplaatsen voor ouders realiseren
Bestrijden alcoholmisbruik jongeren met een gemeentebreed plan Vreedzame school Taakspel VVE met oudercomponent Herstelrecht bij jongeren die over de schreef gegaan zijn Voetbaltrainers trainen in het omgaan met lastig gedrag van kinderen en ouders (Eén ongevraagd advies: sluit aan bij vertrouwde voorzieningen en vermijd een projectencarroussel) H & S Consult

27 Big Brothers Big Sisters Home-Start Chatbox van de Kindertelefoon
In ‘effectieve’ interventies spelen professionals in reguliere instellingen (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg), maar óók vrijwilligers een belangrijke rol Big Brothers Big Sisters Home-Start Chatbox van de Kindertelefoon Pleegzorg H & S Consult

28 En voor de ingewikkelde gevallen:
het bloempjesmodel (wraparound care) H & S Consult

29 Eén cliënt(systeem), één plan Specialisten dienstbaar en oproepbaar
Eén ‘generalist’ Eén cliënt(systeem), één plan Specialisten dienstbaar en oproepbaar Ad hoc-netwerk Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem) Caseload kan oplopen tot 1 op 3 H & S Consult 29

30 Cliënt & generalist oudercursus schuldhulpverlening sportvereniging
Familie netwerkberaad Cliënt & generalist sportvereniging Home-start onderwijs opvanggezin kinderopvang Posttraumatische stresstherapie

31 Wat zou u morgen willen veranderen Wat moet er veranderen
Hoe wilt u dat aanpakken Hoe kan ik u daarbij helpen Wie hebben we nog meer nodig H & S Consult

32 Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat
Doel: Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat H & S Consult

33 Wie is deze generalist? H & S Consult

34 Familie/Sociale Netwerk Vrijwilligers IB’er SMW’er
Ouder Familie/Sociale Netwerk Vrijwilligers IB’er SMW’er Medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin Maatschappelijk werker Jeugdzorgmedewerker H & S Consult

35 Als blaadje van de bloem
Rol vrijwilligers In het hart van de bloem Als blaadje van de bloem H & S Consult

36 Voorwaarden voor vrijwilligerswerk
Het moet georganiseerd worden Het moet evidence-based zijn (geen bedreiging, maar emancipatie!) Vrijwilligers moeten gecoacht worden Als het om opvoedproblemen gaat: CJG als centraal vertrekpunt H & S Consult

37 Van ‘doosje’ naar ‘bloempje’
H & S Consult


Download ppt "Opvoeden doe je samen Jo Hermanns H&S Consult H & S Consult."

Verwante presentaties


Ads door Google