De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk."— Transcript van de presentatie:

1 School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk zijn? 3. Kerk in deze wereld: oriëntaties 4. En de andere religies 5. Wie draagt de kerk? II. GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER VERKONDIGING 6. Onder het Woord staan 7. Spreken van God 8. Een kerk die aanspreekt III. GOD VERLANGT GEVIERD TE WORDEN. OVER LITURGIE 09. Als mensen vieren 10. Het eigene van christelijke liturgie 11. Sacramenten 12. Eucharistie op zondag IV. GOD VERLANGT GEDAAN TE WORDEN. OVER GELOOFSBELEVING 13.Zie hoe ze elkaar liefhebben 14.Als de kerk niet dient 15.Economie en ecologie 16.Ethische keuzes 17.Relaties en seksualiteit 18.Spiritualiteit en engagement Slotbijeenkomst

2 H. D. H. A.

3 GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER DE VERKONDIGING LES 6: Alle verkondiging begint met luisteren, met ‘onder het Woord gaan staan’. LES 7: Hoe wordt iemand vandaag christen? Een pedagogie van de initiatie. Een traject. Een andere aanpak van catechese. LES 8: Hoe kan de kerk mensen aanspreken, uitnodigen, laten proeven van geloof? Hoe wordt ze missionair? Hoe kunnen er ‘nieuwe christenen’ komen? = uitdaging van‘eerste verkondiging’ Waarom verkondigt de kerk en waarom niet? (1-3) Pleidooi voor een kerkelijke gastvrijheid (4-6) Pleidooi voor een dienstbare presentie in de samenleving (7). Voorbij de angst (8)

4

5 GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER DE VERKONDIGING LES 6: Alle verkondiging begint met luisteren, met ‘onder het Woord gaan staan’. LES 7: Hoe wordt iemand vandaag christen? Een pedagogie van de initiatie. Een traject. Een andere aanpak van catechese. LES 8: Hoe kan de kerk mensen aanspreken, uitnodigen, laten proeven van geloof? Hoe wordt ze missionair? Hoe kunnen er ‘nieuwe christenen’ komen? = uitdaging van‘eerste verkondiging’ Waarom verkondigt de kerk en waarom niet? (1-3) Pleidooi voor een kerkelijke gastvrijheid (4-6) Pleidooi voor een dienstbare presentie in de samenleving (7). Voorbij de angst (8)

6

7 Missie? “Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit…”

8 Als de cultuur ‘christelijk’ is, treedt ‘missionerings-atrofie’ op. (P. Zulehner)

9 ‘La France. Pays de mission?’ (1943) (Oost-)Vlaanderen, missieland! (2010)

10 ‘Het christendom is geen westerse godsdienst. Zijn oorsprong ligt in Palestina en zijn toekomst hoofdzakelijk in Zuid-Amerika, Azië en Afrika.’

11 De Westerse cultuur: ‘een kei die eeuwen in de stroom van het christendom heeft gelegen… … maar binnenin droog is gebleven?’ (Gandhi)

12 (De Standaard, 25 november 2010) ‘Kerken lopen zeer geleidelijk helemaal leeg’ ‘Nog amper 5,4% Vlamingen (=247.000) woont wekelijks de zondagsmis bij’ ‘Als deze trend doorzet, blijven de kerken in 2016 op zondag leeg.’

13

14 Verkeerde analyse van de cultuur Verkeerde doelstelling: ledenaantal moet omhoog Verkeerde oplossingen o ‘betere service bieden’ o ‘betere marketing voeren’ o ‘geen compromissen meer met de moderne cultuur’

15 Het visioen ≠ machtige kerk = ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ Vgl. Opb 21, 3 ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’

16 Paulus start kleine kernen van geloof op (vgl. Rom 15, 19.23) ‘Zo heb ik van Jeruzalem en omstreken tot Illyrië de prediking van het evangelie van Christus voltooid (peplèrookenai = vol gemaakt). Maar nu heb ik in deze streken geen arbeidsveld meer, en al jaren verlang ik vurig u te bezoeken als ik naar Spanje ga.’

17 ‘We moeten de wereld niet overtuigen dat hij ons nodig heeft.’ ‘De christelijke zending in de wereld bestaat erin niet van de wereld te zijn.’ ‘Not survival, but prophecy… We are all too busy saving our skins’ (1968) Thomas Merton (1915 - 1968)

18 ‘De kerk is vrijer als ze gegijzeld is, dan wanneer ze zich installeert in een regime van christenheid’ (E. Bianchi) ‘De kerk is pas kerk als ze er is voor anderen.’ (D. Bonhoeffer, 1906-1945)

19 Waarom de kerk verkondigt ≠ uit zelfbehoud ≠ om ruimte te winnen op ‘de wereld’ = om Gods verlangen kenbaar te maken = om te tonen: ‘zozeer heeft God de wereld liefgehad …’ (Joh 3,16)

20 (kerkelijke) GASTVRIJHEID: Ontvankelijkheid Onthaal ‘KOM’ Confrontatie Aanbod ‘ZIE’ ÉN

21 Eerste onevenwicht ‘Kom en zie’ Service - kerk

22 Tweede onevenwicht ‘Kom en zie’ Gesloten elite-kerk

23 ‘Zie’ zonder ‘kom’ = vrijheid van de gast niet respecteren = van Gods zwakke Woord een sterke, menselijke idee willen maken (Bonhoeffer)

24 Willem Barnard (1920-2010) “Wat me in Engeland aantrok in de anglicanen, vond ik in Nederland in de Oud-Katholieke Kerk. Ze hebben me nooit iets uitgelegd of opgelegd, ze hebben nooit geduwd of getrokken, maar ik werd onweerstaanbaar aangetrokken door wat ze deden, alleen maar deden.”

25

26

27 “We hebben geen methode, we hebben absoluut niets… …we hadden nooit gedacht zoveer jongeren te ontvangen.” (Fr. Roger Schutz tot paus Paulus VI)

28 KOM en ZIE ≠ pastoraal van verleiding en vaagheid ≠ pastoraal van verharding = open houding = evangelie is relevant voor iedere mens, maar dan wel als een appel

29

30 De kracht van een getuigenis ‘Het mooiste dat we kunnen laten zien is het feit dat we ons hele leven hebben gegeven en een avontuur zijn aangegaan dat wat van ons vergt’. (fr. Roger)

31 ‘Het evangelisch getuigenis waarvoor de wereld het meest toegankelijk is, is het getuigenis van de aandacht voor de mensen en van de liefde voor de armen en de geringen, voor de lijdende mens. De belangeloosheid van deze houding en van dit handelen, die grondig tegengesteld zijn aan het egoïsme dat in de mens steekt, doet zeer bepaalde vragen opkomen die op God en het evangelie richten.’ (missie-encycliek Redemptoris Missio, 42)

32 authentiek levensgetuigenis prediking (woordelijke verkondiging): = ‘de twee voeten waarop het evangelie zich sinds het allereerste begin van de Kerk voortbeweegt op zijn tocht doorheen de wereld’ (V. Neckebrouck, De stomme duivelen. Het anti- missionair syndroom in de Westerse Kerk, p. 195).

33 De angst

34 Voorbij de angst Mgr. C. Dagens “Geen angst hebben om het mysterie van Christus te beleven en te verkondigen aan elk menselijk wezen dat een spirituele honger heeft”. “Zij (niet-christenen) waken en wachten.”

35 SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING Weten wat je gelooft Praktische mededelingen


Download ppt "School voor geloofsverdieping – 2 de jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk."

Verwante presentaties


Ads door Google