De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter Bestuurlijk Beleid - Reorganisatie van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking 14 maart 2003 _____________________________________________________________.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter Bestuurlijk Beleid - Reorganisatie van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking 14 maart 2003 _____________________________________________________________."— Transcript van de presentatie:

1 Beter Bestuurlijk Beleid - Reorganisatie van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking 14 maart 2003 _____________________________________________________________

2 Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen ________________________________________________________________________ Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen

3 deugdelijk bestuur bevestiging politiek primaat responsabilisering lijnmanagement homogene beleidsdomeinen

4 Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen Diensten van de minister-president Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking Wetenschappen en technologische innovatie Bestuurszaken Financiën en begroting Onderwijs en vorming Welzijn en volksgezondheid Cultuur, jeugd, sport en media Economie, werkgelegenheid en toerisme Landbouw en visserij Leefmilieu en natuur Mobiliteit Ruimte, wonen en onroerend erfgoed De 13 homogene beleidsdomeinen / ministeries

5 Ministers Vlaamse regering Diensten van de minister- president Buitenlands beleid en internat. samen- werking Weten- schappen en technol. innovatie Bestuurs- zaken Financiën en begroting Cultuur, jeugd, sport en media Economie, werk- gelegenheid en toerisme Landbouw en visserij Leefmilieu en natuur Onderwijs en vorming Welzijn en volks- gezondheid MobiliteitRuimte, wonen en onroerend erfgoed Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen

6 onderscheid tussen beleidsondersteuning en beleidsuitvoering beleidsondersteuning  kerndepartementen beleidsuitvoering  verzelfstandigde agentschappen beleidsraad per homogeen beleidsdomein

7 Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen manager-mandaathouder, rechtstreeks aangestuurd door minister beleidsondersteuning beleidsuitvoering m.b.t. taken die niet verzelfstandigd kunnen worden managementondersteunende dienst (MOD) departementen

8 Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) beleidsuitvoering beheersovereenkomst tussen minister en raad van bestuur eigen rechtspersoonlijkheid verzelfstandigde agentschappen intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) beleidsuitvoering beheersovereenkomst tussen minister en manager-mandaathouder met of zonder rechtspersoonlijkheid

9 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking ________________________________________________ Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking

10 sectorale invulling beleidsdomein voorjaar 2001 goedkeuring Vlaamse regering december 2001 procesverloop uittekening migratiepad aanstelling veranderingsmanager juli 2002 indienen rapport uiterlijk juli 2003

11 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking één beleidsdomein, drie beleidsvelden Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking: Buitenlands Beleid Internationale Handel Internationale Samenwerking (ontwikkelingssamenwerking)

12 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking

13 Organogram van het ministerie BBIS (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7/12/01) IVA INTERNATIONALE HANDEL (Flanders Investment & Trade) IVA INTERNATIONALE SAMENWERKING (*) Minister Strategische adviesraad DEPARTEMENT BUITENLANDS BELEID & INTERNATIONALE SAMENWERKING Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking (*) wordt opgericht na goedkeuring van de wet defederalisering ontwikkelingssamenwerking Managementondersteunende Dienst Contactgroep Internationale Handel Overlegraad Internationale Samenwerking Beleidsraad

14 Organogram van het departement BBIS ( voorstel ambtelijke projectgroep) BELEIDBELEIDSUITVOERING Leidend Ambtenaar Departement Secretariaat EU Bilateraal Multilateraal Beleidsontwikkeling Communicatie Kennisbeheer BEHEERSCONTROLE Beheerscontrole Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking Begroting Departement Juridische Zaken PV Vert. VR buiten- land Internationale Samenwerking* * wordt een IVA na goedkeuring van de wet defederalisering ontwikkelingssamenwerking


Download ppt "Beter Bestuurlijk Beleid - Reorganisatie van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking 14 maart 2003 _____________________________________________________________."

Verwante presentaties


Ads door Google