De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen"— Transcript van de presentatie:

0 Beter Bestuurlijk Beleid - Reorganisatie van de Vlaamse overheid Beleidsdomein Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking 14 maart 2003 _____________________________________________________________

1 Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen

2 bevestiging politiek primaat responsabilisering lijnmanagement
Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen deugdelijk bestuur bevestiging politiek primaat responsabilisering lijnmanagement homogene beleidsdomeinen

3 De 13 homogene beleidsdomeinen / ministeries
Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen De 13 homogene beleidsdomeinen / ministeries Diensten van de minister-president Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking Wetenschappen en technologische innovatie Bestuurszaken Financiën en begroting Onderwijs en vorming Welzijn en volksgezondheid Cultuur, jeugd, sport en media Economie, werkgelegenheid en toerisme Landbouw en visserij Leefmilieu en natuur Mobiliteit Ruimte, wonen en onroerend erfgoed

4 Vlaamse regering Ministers Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen
Diensten van de minister-president Buitenlands beleid en internat. samen-werking Weten-schappen en technol. innovatie Bestuurs-zaken Financiën en begroting Onderwijs en vorming Welzijn en volks-gezondheid Cultuur, jeugd, sport en media Economie, werk-gelegenheid en toerisme Landbouw en visserij Leefmilieu en natuur Mobiliteit Ruimte, wonen en onroerend erfgoed

5 beleidsraad per homogeen beleidsdomein
Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen beleidsraad per homogeen beleidsdomein onderscheid tussen beleidsondersteuning en beleidsuitvoering beleidsondersteuning  kerndepartementen beleidsuitvoering  verzelfstandigde agentschappen

6 departementen door minister beleidsondersteuning
Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen departementen manager-mandaathouder, rechtstreeks aangestuurd door minister beleidsondersteuning beleidsuitvoering m.b.t. taken die niet verzelfstandigd kunnen worden managementondersteunende dienst (MOD)

7 verzelfstandigde agentschappen
Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen verzelfstandigde agentschappen intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) beleidsuitvoering beheersovereenkomst tussen minister en manager-mandaathouder met of zonder rechtspersoonlijkheid extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) beleidsuitvoering beheersovereenkomst tussen minister en raad van bestuur eigen rechtspersoonlijkheid

8 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking

9 procesverloop uittekening migratiepad
Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking procesverloop sectorale invulling beleidsdomein voorjaar 2001 goedkeuring Vlaamse regering december 2001 uittekening migratiepad aanstelling veranderingsmanager juli 2002 indienen rapport uiterlijk juli 2003

10 één beleidsdomein, drie beleidsvelden
Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking één beleidsdomein, drie beleidsvelden Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking: Buitenlands Beleid Internationale Handel Internationale Samenwerking (ontwikkelingssamenwerking)

11 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking

12 Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking
Organogram van het ministerie BBIS (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7/12/01) Minister Strategische adviesraad Contactgroep Internationale Handel Beleidsraad Overlegraad Internationale Samenwerking IVA INTERNATIONALE HANDEL (Flanders Investment & Trade) DEPARTEMENT BUITENLANDS BELEID & INTERNATIONALE SAMENWERKING IVA INTERNATIONALE SAMENWERKING (*) Managementondersteunende Dienst (*) wordt opgericht na goedkeuring van de wet defederalisering ontwikkelingssamenwerking

13 Leidend Ambtenaar Departement Begroting Departement
Veranderingstraject Buitenlands Beleid & Internationale Samenwerking Organogram van het departement BBIS ( voorstel ambtelijke projectgroep) Leidend Ambtenaar Departement Secretariaat Communicatie Begroting Departement BELEID BEHEERSCONTROLE BELEIDSUITVOERING Beleidsontwikkeling EU PV Beheerscontrole Bilateraal Vert. VR buiten-land Kennisbeheer Multilateraal Juridische Zaken Internationale Samenwerking* * wordt een IVA na goedkeuring van de wet defederalisering ontwikkelingssamenwerking


Download ppt "Beter Bestuurlijk Beleid krachtlijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google