De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 april 2012 Afd IV & CIS Kol Frank Peersman PM Reorganisatie CIS eenheden Staf CLAS / Dir M&D Reorganisatie CIS eenheden Symposium VOV De Verbindingsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 april 2012 Afd IV & CIS Kol Frank Peersman PM Reorganisatie CIS eenheden Staf CLAS / Dir M&D Reorganisatie CIS eenheden Symposium VOV De Verbindingsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 3 april 2012 Afd IV & CIS Kol Frank Peersman PM Reorganisatie CIS eenheden Staf CLAS / Dir M&D Reorganisatie CIS eenheden Symposium VOV De Verbindingsdienst na de kredietcrisis

2 Koninklijke Landmacht 2 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Indeling Inleiding Opdracht Aanpak Resultaat Consequenties Stand van zaken

3 Koninklijke Landmacht 3 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Inleiding Basis: o Onderzoeksopdracht 3.1 Oplog en Gevst, Deelgebied CIS o Oprichten Joint C2 Ost Commando en opheffen CIS Bn Bron: Beleidsbrief van MinDef, d.d. 8 april 2011 Uitwerking: o Nota SG Maatregelen beleidsbrief, d.d. 18 mei 2011 o Masterplan ATLANTA CLAS

4 Koninklijke Landmacht 4 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Opdracht Reorganiseer de eenheden in de C2-ondersteunende keten (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale CIS battalion van 1 GNC en de C2-ondersteunende elementen bij de eenheden) en bundel waar nodig de capaciteiten, teneinde een besparing te bereiken van tenminste 89 VTE’n en M€ 4,1 structureel Latere aanvulling voor alle PMs: maak zoekslag naar meer VTE’n om restprobleem CLAS op te lossen.

5 Koninklijke Landmacht 5 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Aanpak (1) Opdrachten C2ost ehdn bezien Daar middelen aan gekoppeld (CIS Bn: most likely) Broken items bezien: o 101 CISbat: H2IOT, CIS pool, LBL, DIV o SVbdd: OLM’n o CIS Bn: satcom, Assured Availability o KCT: deelstudie commandovoering o BVE: evaluatie TITAAN Bij bats niet alles te vinden: zoekslag voor VTE’n bij C2ost elementen

6 Koninklijke Landmacht 6 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Aanpak (2) Extreme opties Alles conc niet wenselijk: C2ost vaak lokaal nodig (vgl dectr pel bij B&T) Alles uitdelen niet wenselijk: o C2Ost is nationaal schaars middel o Gaat tegen de tendens van poolen in o Vraagt veel coord (extra werk) tussen brigs

7 Koninklijke Landmacht 7 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Resultaat Opdracht is gehaald: 100 VTE’n o Deel bij 101 CISbat (36) en CIS Bn (21) o Rest bij C2ost elementen: –Hrstcien, –Generieke C2 ost elementen bij (pa)infbats –Generieke SBK gpn –Generieke ‘F’ gpn bij m.n. bevo ehdn Broken items waar mogelijk gerepareerd: KCT, OLM’n SVbdd Met VTE besparing en afstoting van HF’s en straalzenders is ook de fin besparing ingevuld

8 Koninklijke Landmacht 8 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Consequenties (1) 101 CIS bat modulair inrichten en inzetten 1-op-1 link tussen mat en pers losgelaten: inzet van alle losse componenten van een module niet meer mogelijk De vierslag op 2 assen is planmatig te ondersteunen Meer afhankelijkheid tussen CISbats C2ost is nog schaarser middel geworden: meer coord nodig; meenemen in TEPC; piekvorming voorkomen Assured availability groter; goed regelen

9 Koninklijke Landmacht 9 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Consequenties (2) Rol van C2 ost voor hrstcien wordt, waar nodig, overgenomen door de resp brig en/of 101 CISbat Numerus Fixus: o Nagenoeg 100% conform laatste NF in projectmandaat

10 Koninklijke Landmacht 10 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden 101 CISbat A cieB cieC cie SSV cie 1 Compel2 Compel3 CompelCISpel 1 RR gp 2 RR gp HF gp Satcom gp 1 RR gp 2 RR gp HF gp Satcom gp 1 RR gp 2 RR gp HF gp Satcom gp CP gp C2 gp Cfm + ICMS IST 503 VTE’n

11 Koninklijke Landmacht 11 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden 101 CISbat A C2ost cieB C2ost cieC SpecCIScie Staf 1 C2OMpel2 C2OMpel3 C2OMpel4 C2OMpel C2OM Zw C2OM Lt WAN ostgp SOLL 467 VTE’n C2OM Zw C2OM Lt WAN ostgp C2OM Zw C2OM Lt WAN ostgp C2OM Zw C2OM Lt WAN ostgp

12 Koninklijke Landmacht 12 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden 101 CISbat A C2ost cieB C2ost cieC SpecCIScie Staf MCCC pelSpecSatcompelICMS pelBatVzgpel MCCC 1 MCCC 2 SOLL 467 VTE’n DTRN 1 DTRN 2 DTRN 3 DTRN 4 C2OM ICMS OD gp Distr&T Bevo CISpool

13 Koninklijke Landmacht 13 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden CIS Bn St Coy1 CIS Coy2 CIS Coy Staff RACE 1 RACE 2 RACE 3 RACE 4 RACE 5 RACE 6 RACE 7 RACE 8 IST (NLD) = 249 (van 428) SOLL (NLD) = 228 (van 407) RACE 9 RACE 5 = Assured Available

14 Koninklijke Landmacht 14 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Stand van zaken (1) Brigs niet blij met weghalen C2 ost bij hrstcien Programmaraad akkoord (15 februari 2012) Voorstel ligt nu bij C-LAS Overleg met DEU: gebonden aan strakke procedures o Assessment COS 1 GNC√ o Advies WG CIS aan ‘Triangle’ (DEU, NLD, Corps)√ o ‘Triangle’ geeft voorstel aan NLD en DEU o NLD en DEU geven groen licht

15 Koninklijke Landmacht 15 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Stand van zaken (2) Vervolg: o cBV voor 101 CISbat is opgesteld (4 april in Programmaraad) o cBV voor CISBN moet wachten op DEU akkoord o Reorg C2 ost elementen wordt meegenomen wanneer de betreffende ehd reorg

16 Koninklijke Landmacht 16 3 april 2012 Reorganisatie CIS eenheden Vragen ?


Download ppt "3 april 2012 Afd IV & CIS Kol Frank Peersman PM Reorganisatie CIS eenheden Staf CLAS / Dir M&D Reorganisatie CIS eenheden Symposium VOV De Verbindingsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google