De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reorganisatie CIS eenheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reorganisatie CIS eenheden"— Transcript van de presentatie:

1 Reorganisatie CIS eenheden
Symposium VOV De Verbindingsdienst na de kredietcrisis Eventuele voettekst

2 Indeling Inleiding Opdracht Aanpak Resultaat Consequenties
Stand van zaken Eventuele voettekst

3 Inleiding Basis: Onderzoeksopdracht 3.1 Oplog en Gevst, Deelgebied CIS
Oprichten Joint C2 Ost Commando en opheffen CIS Bn Bron: Beleidsbrief van MinDef, d.d. 8 april 2011 Uitwerking: Nota SG Maatregelen beleidsbrief, d.d. 18 mei 2011 Masterplan ATLANTA CLAS Eventuele voettekst

4 Opdracht Reorganiseer de eenheden in de C2-ondersteunende keten (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale CIS battalion van 1 GNC en de C2-ondersteunende elementen bij de eenheden) en bundel waar nodig de capaciteiten, teneinde een besparing te bereiken van tenminste 89 VTE’n en M€ 4,1 structureel Latere aanvulling voor alle PMs: maak zoekslag naar meer VTE’n om restprobleem CLAS op te lossen. Eventuele voettekst

5 Aanpak (1) Opdrachten C2ost ehdn bezien
Daar middelen aan gekoppeld (CIS Bn: most likely) Broken items bezien: 101 CISbat: H2IOT, CIS pool, LBL, DIV SVbdd: OLM’n CIS Bn: satcom, Assured Availability KCT: deelstudie commandovoering BVE: evaluatie TITAAN Bij bats niet alles te vinden: zoekslag voor VTE’n bij C2ost elementen Broken items komen deels uit evaluatie TITAAN, deels uit aanvullende studies uit het verleden en zijn deels aanvullende taken, waar nooit middelen aan gekoppeld zijn Eventuele voettekst

6 Aanpak (2) Extreme opties
Alles conc niet wenselijk: C2ost vaak lokaal nodig (vgl dectr pel bij B&T) Alles uitdelen niet wenselijk: C2Ost is nationaal schaars middel Gaat tegen de tendens van poolen in Vraagt veel coord (extra werk) tussen brigs Eventuele voettekst

7 Resultaat Opdracht is gehaald: 100 VTE’n
Deel bij 101 CISbat (36) en CIS Bn (21) Rest bij C2ost elementen: Hrstcien, Generieke C2 ost elementen bij (pa)infbats Generieke SBK gpn Generieke ‘F’ gpn bij m.n. bevo ehdn Broken items waar mogelijk gerepareerd: KCT, OLM’n SVbdd Met VTE besparing en afstoting van HF’s en straalzenders is ook de fin besparing ingevuld In de oplossing die voorligt, zit een doordachte balans in centrale middelen (bij beide bataljons) en decentrale middelen. Het weghalen van de nu ingedeelde organieke C2ost bij de hrstcien wil niet zeggen dat die nooit C2ost nodig hebben, maar in voorkomend geval wordt die geleverd door de brigade c.q. 101 CISbat. Bij 100 en 200 B&Tbat zitten ruime ‘F’-groepen met lncap; dat worden er nu 2 i.p.v. 3 VTE’n. De gerepareerde broken items komen v.w.b. het KCT uit de deelstudie commandovoering KCT, en v.w.b OLM’n SVbdd uit LBL, maar dat laatste betreft alleen materieel. Eventuele voettekst

8 Consequenties (1) 101 CIS bat modulair inrichten en inzetten
1-op-1 link tussen mat en pers losgelaten: inzet van alle losse componenten van een module niet meer mogelijk De vierslag op 2 assen is planmatig te ondersteunen Meer afhankelijkheid tussen CISbats C2ost is nog schaarser middel geworden: meer coord nodig; meenemen in TEPC; piekvorming voorkomen Assured availability groter; goed regelen Eventuele voettekst

9 Consequenties (2) Rol van C2 ost voor hrstcien wordt, waar nodig, overgenomen door de resp brig en/of 101 CISbat Numerus Fixus: Nagenoeg 100% conform laatste NF in projectmandaat Rol van C2ost = de invulling van de behoefte aan C2ost Eventuele voettekst

10 101 CISbat IST 503 VTE’n SSV cie A cie B cie C cie 1 Compel 2 Compel
Cfm + ICMS 1 Compel 2 Compel 3 Compel CISpel 1 RR gp 1 RR gp 1 RR gp CP gp 2 RR gp 2 RR gp 2 RR gp C2 gp HF gp HF gp HF gp Satcom gp Satcom gp Satcom gp Eventuele voettekst

11 101 CISbat SOLL 467 VTE’n Staf A C2ost cie B C2ost cie C SpecCIScie
1 C2OMpel 2 C2OMpel 3 C2OMpel 4 C2OMpel C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Zw C2OM Lt C2OM Lt C2OM Lt C2OM Lt WAN ostgp WAN ostgp WAN ostgp WAN ostgp Eventuele voettekst

12 101 CISbat SOLL 467 VTE’n Staf A C2ost cie B C2ost cie C SpecCIScie
MCCC pel SpecSatcompel ICMS pel BatVzgpel MCCC 1 DTRN 1 C2OM ICMS OD gp MCCC 2 DTRN 2 C2OM ICMS Distr&T DTRN 3 C2OM ICMS Bevo CISpool DTRN 4 Eventuele voettekst

13 CIS Bn Staff St Coy 1 CIS Coy 2 CIS Coy IST (NLD) = 249 (van 428)
SOLL (NLD) = 228 (van 407) CIS Bn Staff St Coy 1 CIS Coy 2 CIS Coy RACE 1 RACE 5 RACE 2 RACE 6 RACE 3 RACE 7 RACE 4 RACE 8 RACE 9 RACE 5 = Assured Available Eventuele voettekst

14 Stand van zaken (1) Brigs niet blij met weghalen C2 ost bij hrstcien
Programmaraad akkoord (15 februari 2012) Voorstel ligt nu bij C-LAS Overleg met DEU: gebonden aan strakke procedures Assessment COS 1 GNC √ Advies WG CIS aan ‘Triangle’ (DEU, NLD, Corps) √ ‘Triangle’ geeft voorstel aan NLD en DEU NLD en DEU geven groen licht Eventuele voettekst

15 Stand van zaken (2) Vervolg:
cBV voor 101 CISbat is opgesteld (4 april in Programmaraad) cBV voor CISBN moet wachten op DEU akkoord Reorg C2 ost elementen wordt meegenomen wanneer de betreffende ehd reorg Eventuele voettekst

16 Vragen ? Eventuele voettekst


Download ppt "Reorganisatie CIS eenheden"

Verwante presentaties


Ads door Google