De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het parelspel fu rni ture jeroen j van beele 19 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het parelspel fu rni ture jeroen j van beele 19 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 het parelspel fu rni ture jeroen j van beele 19 maart 2004

2 waardecreatie en belangenafweging we creeren met zijn allen heel wat waarde maar soms ook vernietigen we een stukje daarvan dat komt omdat we bij de beslissingen die we nemen we niet alle belangen (voldoende) meewegen dat speelt in en tussen organisaties zoals bedrijven en (politieke) partijen

3 samenwerken versus concureren vaak ongewild zitten we elkaar in de weg dat kan liggen aan onwetendheid maar bijvoorbeeld ook aan conflicterende bonusregelingen zo worden we concurrenten van elkaar in plaats van dat we samenwerken

4 het parelspel als analysekader het parelspel is een analysekader, een metamodel je kunt er de besturingsstructuur van een (samenstel van) organisaties mee in kaart brengen je kunt knelpunten daarin ontdekken en ze opheffen door de besturingsstructuur te wijzigen

5 het parelspel als spel een manier om het analysekader te gebruiken is door het als spel te spelen –om de besturingsstructuur in kaart te brengen –om de besturingsstructuur te wijzigen –je kan het spel gebruiken als besturingsmechanisme

6 openheid het parelspel stelt confronterende vragen zoals –wat vinden we samen belangrijk? –welke waarde voegt u toe? het spel vraagt dus openheid en alles wat daarvoor nodig is (vertrouwen, respect, intelligentie,...) anders gezegd als je een open cultuur nastreeft geeft het spel je de mogelijkheid –te zien hoever je met die openheid bent –die openheid te implementeren

7 samenwerking het parelspel faciliteert openheid waardoor betere afstemming plaatsvindt en dus betere samenwerking en dus optimalere waardecreatie waarbij de waarden door u bepaald worden

8 beschrijving van het analysekader het analysekader bestaat uit –kernbegrippen –verbanden tussen de kernbegrippen

9 kernbegrippen belang (parel)waardetrasformator actiewaardecreator beslissingbusiness rule gremium spelregel

10 verbanden belangen hebben –prioriteit –weging belangen hebben relaties –dienen –tegenwerken acties scoren op belangen beslissingen gaan over de kernbegrippen (niveaux) gremia nemen beslissingen onder afweging van belangen

11 spelregels spelregels zijn free format, in gewone taal ze gaan over de mensen in het spel –wie is waar verantwoordelijk voor –wie mag wat doen –hoe kom je tot een besluit

12 het parelspel - inventarisatie wat vind je belangrijk wat doe je waarom doe je dat welke gremia nemen welke beslissingen  belang  actie  beslissing  gremium

13 het parelspel – inschatting welke prioriteiten hebben de belangen welke gewichten hebben de belangen welke belangen beinvloeden elkaar hoe scoren acties op welke belangen –welke beslissingen beinvloeden welke belangen –hoe transformeren belangen waarde al deze inschattingen zijn intersubjectief

14 het parelspel - mensen en spelregels wie bewaakt welke belangen wie doet welke acties wie neemt welke beslissingen welke spelregels gelden hier

15 het parelspel - oplossen knelpunten welke knelpunten zijn er –welke belangen worden wel geraakt maar niet gewogen hoe kunnen we dat oplossen

16 het parelspel als besturingsmechanisme er is groupware die dit proces automatiseert laat beslissingen altijd via dit tool lopen dit maakt timeboxed inschattingen en beslissingen mogelijk spreek spelregels af –gremia bestaan alleen ad hoc –iedereen mag modificaties voorstellen –iedereen mag impact ter discussie stellen

17 niveaux er zijn verschillende verzamelingen spelregels denkbaar die verschillende stadia van openheid weerspiegelen, en daarmee van vertrouwen en ontwikkeling op het hoogste niveau voegen leden waarde toe zonder zich te bekommeren om return dit is het niveau waar indianen millenia geleden waren het parelspel is daarmee een transitietool om uit de greep van de mammon te geraken

18 cultuurverandering het parelspel is een tool om de cultuur te veranderen naar meer openheid met het parelspel kan een netwerkorganisatie gebouwd worden

19 het parelspel online het parelspel is verkrijgbaar onder de gnu public license het is online te spelen op www.futurefurniture.nl www.futurefurniture.nl op deze site kunt u ook ervaringen delen met andere gebruikers


Download ppt "Het parelspel fu rni ture jeroen j van beele 19 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google