De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting DOP voor SLB’ers voorjaar 2007 Inhoud Digitale Onderwijs Planner: Waarom Functies Flexibilisering van onderwijs Studieovereenkomst (SOK)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting DOP voor SLB’ers voorjaar 2007 Inhoud Digitale Onderwijs Planner: Waarom Functies Flexibilisering van onderwijs Studieovereenkomst (SOK)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorlichting DOP voor SLB’ers voorjaar 2007

3 Inhoud Digitale Onderwijs Planner: Waarom Functies Flexibilisering van onderwijs Studieovereenkomst (SOK) Planning implementatie

4 Waarom DOP? Faciliteren individuele studietrajecten Vergroting keuzevrijheid Student plant zelf onderwijs Student ziet en plant achterstanden

5 Functies DOP Oriëntatie op totaal onderwijsaanbod binnen HG Studie plannen Inschrijven

6 Flexibilisering

7 Besluit CvB (instemming HMR) DOP wordt in 2007/2008 HG breed ingezet voor: 1e, 2e en 3e jaars (alle doelgroepen)  SOK + SLB’ers min. 2 keuzeblokken per opleiding extern openstellen Meer (keuzemodulen, minors) mag! Uitzonderingsaanvragen via CvB

8 Major/minor structuur & keuzes Major  Hoofdrichting Minimaal 45 credits keuzeruimte: Specialisatie  30 EC verdieping Minor  30 EC verbreding Keuzeblokken  15 EC Keuzemodulen  3 EC

9 Keuzeaanbod in DOP 78 Minors in 2007/2008 Ca. 100 Keuzeblokken (min. 2 openstellen per opleiding) Vele Keuzemodulen (3 EC op dinsdagavond vanaf 18.00 uur op donderdagavond vanaf 19.00 uur) Alles op maat: - aanbevolen voor opleiding - HG breed beschikbaar - alleen voor specifieke doelgroepen (opleidingen)

10 Rollen SLB’er Coach  t.b.v. voortgang in de competentieverwerving Consulent  adviseren over studieroute Contactpersoon  m.b.t. studieinformatie en bij problemen aan- gaande de studie Contractpartner  afsluiten van SOK

11 Studie-overeenkomst (SOK) Jaarlijks studieplan vanaf half mei Onderbouwing SOK in POP Goedkeuring door SLB’ er Bijstellen SOK alleen indien er redenen voor zijn: - t.b.v. 2e semester ca. eind oktober - in dringende gevallen tussentijds Nieuwe instroom: BasisSOK binnen 15 werkdagen Sok moet altijd up-to-date zijn: wijzigingen mogen niet blijven liggen (o.a. in verband met herkansingen)!

12 Verbeteringen DOP functies Onder andere: Proces van aanbieden, beoordelen SOK verbeterd: student kan goedgekeurde Sok voorlopig wijzigen en voorleggen aan SLB’er zonder Sok eerst te laten openbreken “Mouse-over” op diverse plaatsen om aanvullende informatie gemakkelijker zichtbaar te maken Opleiding: per blok aangeven of onderwijseenheid mag worden uitgesteld (is achterstand in latere fase) Klas wordt toegevoegd bij studentinfo

13

14 Juridische status SOK Regeling op studentenstatuut: Verplichte intekening op onderwijs via DOP Automatische intekening op (her)tentamens Meer dan 80 EC’s op SOK? SLB mag deze ongemotiveerd afkeuren SLB’er reageert binnen 5 werkdagen op aangeboden SOK Beroepsmogelijkheid student

15 Redenen om SOK af te keuren Student voldoet niet aan de instapvoorwaarden tenzij de student nog mogelijkheid heeft eraan te gaan voldoen (bijv. in periode 4 of in herkansingsronde) Student heeft keuzes niet goed verantwoord in POP of heeft geen POP tenzij de SLB’er een andere afspraak met de student heeft gemaakt Studiebelasting lijkt niet haalbaar (> 80 credits) tenzij goed beargumenteerd en realistisch t.o.v. eerdere studieprestaties Gekozen externe keuzeonderwijs komt teveel overeen met onderwijseenheden van de eigen opleiding

16 Planning DOP Apr.’07:- Minor- en Specialisatiekrant beschikbaar - DOP-nieuwsbrief voor alle studenten - Voorlichting aan studenten door schools Mei ‘07:08Onderwijsinhoud + planning in DOP 14Openstelling DOP HG-breed voor intekening door studenten  tijd reserveren! 21/22Ophogen capaciteit of cancellen onderwijs 30Laatste dag aanbieden SOK aan SLB’er Juni ’07:07Alle SOKken eerste reactie SLB’er 13Deadline goedkeuring SOKken door SLB’er 15Roostergegevens in Indato

17 Rollen DOP Dean- verantwoordelijk voor implementatie DOP-manager- coördinatie DOP binnen school: - communicatie binnen school, - planning aanbod (wat, wie, wanneer, hoeveel) - ondersteunen slb’ers en studenten DOP-redacteur- invoeren van onderwijs in DOP SLB’er- goedkeuren SOK - informeren studenten OZ- ondersteuning DOP-managers - scholing op verzoek - voortgangsbewaking


Download ppt "Voorlichting DOP voor SLB’ers voorjaar 2007 Inhoud Digitale Onderwijs Planner: Waarom Functies Flexibilisering van onderwijs Studieovereenkomst (SOK)"

Verwante presentaties


Ads door Google