De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare ruimte en cultuurpolitiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare ruimte en cultuurpolitiek"— Transcript van de presentatie:

1 Openbare ruimte en cultuurpolitiek
Hanne Rolies Katrien Brands Hanne Eckelmans

2 De (re)animatie van de stad
Midden jaren60: saaiheid nieuw stedelijk milieu Raad van Europa: Suggesties voor een beleid tot verlevendiging van de stadcentra’s en woonwijken Britse New Town

3 De (re)animatie van de stad
Naoorlogse jaren: Probleem van culturele vervlakking Massamens: Passieve en consumptieve houding “Consumer culture” Consumer culture

4 De (re)animatie van de stad
Doel: Bevorderen van participatie van grote groepen van de bevolking en het creëren van nieuwe mogelijkheden tot ontplooiing Hoofdgedachte: De openbare ruimte van de steden dient geanimeerd te worden -> animatiebeleid met speciale animatoren -> verschillende activiteiten om nieuwe ervaringsvormen bij te brengen Animatiebeleid

5 De (re)animatie van de stad
Openbare ruimte: Plaats waar mensen nieuwe ideeën kunnen opdoen en hun weg vinden naar culturele instellingen en initiatieven, De straat is het voorportaal van cultuur, Mensen vinden dia straten en openluchttheaters hun weg naar musea, concertzalen, theaters, bibliotheken,… Concertzaal

6 De (re)animatie van de stad
Animatiebeleid is er in geslaagd om meer levendigheid te brengen levendigheid= vast onderdeel van culturele strategie Vb: terrascultuur, nieuwe musea, bioscoopcomplexen,opkomst van buurtfeesten… Buurtfeest

7 De (re)animatie van de stad
Nu: levendigheid komt er niet alleen door culturele maar ook door economische revaliseringspolitiek, meer resultaten in koopkracht

8 De (re)animatie van de stad
Nieuwe ruimtelijke orde= verzameling van “landschappen” die het domein vormen van verschillende maatschappelijke sectoren, belangen en groepen. Restaurant

9 De (re)animatie van de stad
Jack Burgers: 6 landschappen Geërecteerde openbare ruimte Geëtaleerde ruimte Geëxaleerde ruimte Geëxporeerde ruimte Gekleurde ruimte Gemarginaliseerde ruimte Buurtfeest

10 De (re)animatie van de stad
6 landschappen samen: Postmoderne stad Niet vanzelfsprekend Ruimtelijke ordeningspolitiek noodzakelijk, beschermt en ondersteunt zwakkere landschappen Toegankelijkheid loopt gevaar Vb: geëtaleerde ruimte wordt onbetaalbaar voor groeiend deel van de bevolking Ruimtelijk ordeningsplan Brugge

11 De (re)animatie van de stad
Ingrijpen noodzakelijk: Raakvlakken zoeken tussen de verschillende landschappen, hier kunnen nieuwe publieke ruimten ontstaan Probleem: Ontwerpen meestal gericht op 1 landschap Meer inzicht verwerven in parochialisering, functionalisering en esthetisering Ruimtelijk ordeningsplan Brugge

12 Parochialisering De these van het verval
Mensen trekken verschillende paden door ruimte en tijd, verschillende netwerken die mekaar nauwelijks overlappen Publieke ruimte= transportzone Publieke ruimte als plaats van ontmoeting= romantisch beeld plein

13 Parochialisering De these van het verval Parociale ruimten=
Ruimten die openbaar toegankelijk zijn maar duidelijk de ruimte vormen van een bepaalde groep, vreemde voelt zich er ongewenst Iedere burger kiest zijn eigen publiek domein plein

14 Parochialisering De these van het verval Publiek domein= een ervaring
Gedragscode wordt gedragen door groepen die we niet kennen Openbare ruimte wordt als prettig ervaren als: Activiteiten zijn varianten van eigen alledaagsheid en als toeschouwen wordt aangemoedigd Vb: Haagse markt Haagse markt

15 Parochialisering De these van het verval
Dominantie van een groep produceert de ervaring van een publieke ruimte Groepen domineren openbare ruimte: positieve en negatieve effecten Positief: levendigheid door “trekkende groep” Negatief: groepen worden uitgesloten Utrecht

16 Parochialisering De these van het verval Publieke ruimte:
Sterke groep nodig zonder dat de positie van deze groep tot uitsluiting en verdringing leidt Succesvolle openbare ruimte biedt mogelijkheden tot verspringen van perspectief, andere visies en levensstijlen Niet altijd een positieve ervaring Vb: bedelaars bedelaar

17 Functiemenging en functionalisering
Tot jaren 60: Functiescheiding is een ideaal voor de stedenbouw Planologie Bedrijven gescheiden van woongebieden, ertussen transportroutes Londen

18 Functiemenging en functionalisering
Nu: Geen functiescheiding meer, meer kleinschalige bedrijven Functiemenging heeft waarde en genereert waarde Vb: hergebruik van oude gebouwen Molens van Orshoven

19 Functiemenging en functionalisering
Gedrag functioneel programmeren Augés: plekken als niet plaatsen, beland van “crowd handling” bij het vormgeven van veel openbare ruimten Niet-plaatsen: geen gebrek aan ontwerp maar resultaat van goed uitvoering van plan van eisen Vb: vliegveld Vliegveld Dubai

20 Functiemenging en functionalisering
“Zero friction” omgeving, het vermijden van wrijving Succesvol ontwerp: soepele afvloeiing van het publiek Vb: museas Mercedes Benz musea

21 Functiemenging en functionalisering
Functionalisering van binnensteden ten behoefte van toeristische consumptie Vb: Salzburg binnensteden als frictievrije ruimten systeem van “sprekende gevels”: buitenwereld wordt uitgebannen en een controlesysteem wordt ingevoerd Plan Dordrecht

22 Functiemenging en functionalisering
Controverse tussen Manuel de Solà-Morales en Michael Sorkin: Winkelcentra zijn de nieuwe publieke ruimten van de samenleving p


Download ppt "Openbare ruimte en cultuurpolitiek"

Verwante presentaties


Ads door Google