De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare ruimte en cultuurpolitiek Hanne Rolies Katrien Brands Hanne Eckelmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare ruimte en cultuurpolitiek Hanne Rolies Katrien Brands Hanne Eckelmans."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare ruimte en cultuurpolitiek Hanne Rolies Katrien Brands Hanne Eckelmans

2 Britse New Town Midden jaren60: saaiheid nieuw stedelijk milieu Raad van Europa: Suggesties voor een beleid tot verlevendiging van de stadcentra’s en woonwijken De (re)animatie van de stad

3 Consumer culture Naoorlogse jaren: Probleem van culturele vervlakking Massamens: Passieve en consumptieve houding “Consumer culture” De (re)animatie van de stad

4 Animatiebeleid Doel: Bevorderen van participatie van grote groepen van de bevolking en het creëren van nieuwe mogelijkheden tot ontplooiing Hoofdgedachte: De openbare ruimte van de steden dient geanimeerd te worden -> animatiebeleid met speciale animatoren -> verschillende activiteiten om nieuwe ervaringsvormen bij te brengen De (re)animatie van de stad

5 Concertzaal Openbare ruimte: Plaats waar mensen nieuwe ideeën kunnen opdoen en hun weg vinden naar culturele instellingen en initiatieven, De straat is het voorportaal van cultuur, Mensen vinden dia straten en openluchttheaters hun weg naar musea, concertzalen, theaters, bibliotheken,… De (re)animatie van de stad

6 Buurtfeest Animatiebeleid is er in geslaagd om meer levendigheid te brengen levendigheid= vast onderdeel van culturele strategie Vb: terrascultuur, nieuwe musea, bioscoopcomplexen,opkomst van buurtfeesten… De (re)animatie van de stad

7 Nu: levendigheid komt er niet alleen door culturele maar ook door economische revaliseringspolitiek, meer resultaten in koopkracht De (re)animatie van de stad

8 Restaurant Nieuwe ruimtelijke orde= verzameling van “landschappen” die het domein vormen van verschillende maatschappelijke sectoren, belangen en groepen. De (re)animatie van de stad

9 Buurtfeest Jack Burgers: 6 landschappen -Geërecteerde openbare ruimte - Geëtaleerde ruimte -Geëxaleerde ruimte - Geëxporeerde ruimte - Gekleurde ruimte - Gemarginaliseerde ruimte De (re)animatie van de stad

10 Ruimtelijk ordeningsplan Brugge 6 landschappen samen: Postmoderne stad Niet vanzelfsprekend Ruimtelijke ordeningspolitiek noodzakelijk, beschermt en ondersteunt zwakkere landschappen Toegankelijkheid loopt gevaar Vb: geëtaleerde ruimte wordt onbetaalbaar voor groeiend deel van de bevolking De (re)animatie van de stad

11 Ruimtelijk ordeningsplan Brugge Ingrijpen noodzakelijk: Raakvlakken zoeken tussen de verschillende landschappen, hier kunnen nieuwe publieke ruimten ontstaan Probleem: Ontwerpen meestal gericht op 1 landschap Meer inzicht verwerven in parochialisering, functionalisering en esthetisering De (re)animatie van de stad

12 Parochialisering De these van het verval plein Mensen trekken verschillende paden door ruimte en tijd, verschillende netwerken die mekaar nauwelijks overlappen Publieke ruimte= transportzone Publieke ruimte als plaats van ontmoeting= romantisch beeld

13 Parochialisering De these van het verval plein Parociale ruimten= Ruimten die openbaar toegankelijk zijn maar duidelijk de ruimte vormen van een bepaalde groep, vreemde voelt zich er ongewenst Iedere burger kiest zijn eigen publiek domein

14 Parochialisering De these van het verval Haagse markt Publiek domein= een ervaring Gedragscode wordt gedragen door groepen die we niet kennen Openbare ruimte wordt als prettig ervaren als: Activiteiten zijn varianten van eigen alledaagsheid en als toeschouwen wordt aangemoedigd Vb: Haagse markt

15 Parochialisering De these van het verval Utrecht Dominantie van een groep produceert de ervaring van een publieke ruimte Groepen domineren openbare ruimte: positieve en negatieve effecten Positief: levendigheid door “trekkende groep” Negatief: groepen worden uitgesloten

16 Parochialisering De these van het verval bedelaar Publieke ruimte: Sterke groep nodig zonder dat de positie van deze groep tot uitsluiting en verdringing leidt Succesvolle openbare ruimte biedt mogelijkheden tot verspringen van perspectief, andere visies en levensstijlen Niet altijd een positieve ervaring Vb: bedelaars

17 Functiemenging en functionalisering Londen Tot jaren 60: Functiescheiding is een ideaal voor de stedenbouw Planologie Bedrijven gescheiden van woongebieden, ertussen transportroutes

18 Functiemenging en functionalisering Molens van Orshoven Nu: Geen functiescheiding meer, meer kleinschalige bedrijven Functiemenging heeft waarde en genereert waarde Vb: hergebruik van oude gebouwen

19 Functiemenging en functionalisering Vliegveld Dubai Gedrag functioneel programmeren Augés: plekken als niet plaatsen, beland van “crowd handling” bij het vormgeven van veel openbare ruimten Niet-plaatsen: geen gebrek aan ontwerp maar resultaat van goed uitvoering van plan van eisen Vb: vliegveld

20 Functiemenging en functionalisering Mercedes Benz musea “Zero friction” omgeving, het vermijden van wrijving Succesvol ontwerp: soepele afvloeiing van het publiek Vb: museas

21 Functiemenging en functionalisering Plan Dordrecht Functionalisering van binnensteden ten behoefte van toeristische consumptie Vb: Salzburg binnensteden als frictievrije ruimten systeem van “sprekende gevels”: buitenwereld wordt uitgebannen en een controlesysteem wordt ingevoerd

22 Functiemenging en functionalisering p Controverse tussen Manuel de Solà-Morales en Michael Sorkin: Winkelcentra zijn de nieuwe publieke ruimten van de samenleving


Download ppt "Openbare ruimte en cultuurpolitiek Hanne Rolies Katrien Brands Hanne Eckelmans."

Verwante presentaties


Ads door Google