De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen

2 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Waarom deze foto?

3 Opbouw van dit college Immigratiegeschiedenis Ongelijkheid Cohesie
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Opbouw van dit college Immigratiegeschiedenis Ongelijkheid Cohesie Rationalisering Voorbeeld tentamenvraag De foto!

4 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder? Oude wijn, nieuwe zakken.

5 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis -Begin 17de eeuw bestond 10% van de bevolking uit nieuwkomers: politieke en religieuze vluchtelingen. -17de en 18de eeuw, begin 20de eeuw en in de jaren joodse vluchtelingen -Rond 1900 Chinese zeelieden

6 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis

7 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis 7

8 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk

9 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Indische Club Feest van de Indische Club in hotel Krasnapolsky in Amsterdam (1927). Op de achtergrond het clubvignet. Zij en waarschijnlijk veel andere feestgangers waren vanuit Indië op verlof in Nederland.

10 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Eten in pension Christiaan Carels en zijn vrouw Andrea aan tafel in hun pension aan de Badhuiskade in Scheveningen (1953). De familie mocht de keuken gebruiken en kookte zelf.

11 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Surinaamse vrouwen verlieten aan het eind van de jaren vijftig hun geboorteland om in Nederland een opleiding tot verpleegster te volgen. Na het behalen van hun diploma bleven de meeste in Nederland. Ze waren teveel in hun nieuwe omgeving geworteld geraakt om terug te keren.

12 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken

13 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Italiaanse terrazzowerkers in Leiden omstreeks 1925.

14 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Ali Chouli kwam in 1966 naar Nederland. Hij bezocht in die eerste periode zowel de protestantse als de katholieke kerk. Niet omdat hij zich had bekeerd tot het christendom, maar omdat hij graag wilde weten wat dat geloof precies inhield. Hij zag dat als een goede manier om de Nederlandse maatschappij beter te leren begrijpen. Op deze foto staat hij met zijn dochtertje in Oudhollandse klederdracht (1978). \

15 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Stoomspinnerij Twenthe Almelo Mehmet Dağ aan het werk in de stoomspinnerij Twenthe in Almelo omstreeks De foto werd stiekem door een vriend gemaakt, omdat de chef geen foto's van de werkvloer wilde.

16 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Eerste dag in Amsterdam Fatima Taouil, op haar allereerste dag in Amsterdam (1978). Ze is geboren in Casablanca en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland. Ze was toen net vijf maanden getrouwd.

17 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Bron Foto’s: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Historisch Beeldarchief Migranten

18 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming/kettingmigratie -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen

19 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

20 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

21 Poolse winkels in Nederland
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Poolse winkels in Nederland

22 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen -Nu: Hoogopgeleide migranten buiten Europa

23 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis “Kenniswerkers actief in buitenland rekruteren” (Innovatieplatform) (Trouw, ’08) In 2008: kenniswerkers per jaar Streven: kenniswerkers extra per jaar (met name uit Azië) “Universiteiten willen meer buitenlanders” (NRC Handelsblad, ’05) “Studie kernenergie geen optie voor Iraanse student” (NRC Handelsblad, ’08) “TU's genoodzaakt Iraniërs te weren” (De Volkskrant, ’08)

24 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Nee: Push factoren: onderdrukking, vervolging, armoede Pull factoren: economie, tolerantie, onderwijs Ook vroeger segregatie: eigen vakbonden, gebedshuizen, sportclubs etc. Ook vroeger was migratie naar Nederland een migratie van dorp naar stad. Merk bovendien op: Begin 17de eeuw bestond 10% van de bevolking uit nieuwkomers: politieke en religieuze vluchtelingen. Begin 21ste eeuw bestaat ongeveer 10% van de bevolking uit niet-westerse allochtonen.

25 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Ja: Islam relatief nieuw verschijnsel. Hoge werkloosheid onder migranten. Bindingen met het land van herkomst zijn nu makkelijker te onderhouden dan vroeger. Invloed van (regering) land van herkomst op migranten. AIVD heeft in 2008 geconcludeerd dat Marokkaanse inlichtingendienst actief is in Nederland. Zie: detail html?&no_cache=1&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news ]=1236&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=41e5c66c23 -

26 Hoofdvragen Oude wijn, nieuwe zakken
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Hoofdvragen Oude wijn, nieuwe zakken Oude wijn: Hoofdvragen van de sociologie Nieuwe zakken: Nieuwe deelproblemen

27 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen De ongelijkheidsvraag is tot nu toe toegepast op…

28 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen Tussen inheemsen en uitheemsen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding Niveau Richting

29 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen Tussen inheemsen en uitheemsen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding Niveau Richting 29

30 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding: niveau
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit.

31 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding: niveau
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie minimaal een WO-diploma .

32 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: minimaal een startkwalificatie Percentage personen tussen jaar die geen regulier onderwijs volgen met een startkwalificatie Perioden 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Autochtonen 69 70 71 72 Westerse allochtonen 73 75 76 77 74 Niet-westerse allochtonen 48 58 62 61 56 Bron:

33 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: minimaal een WO opleiding Percentage personen (25-65) met een WO(master) diploma Periode 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Autochtonen 8.86 9.56 10.00 10.28 10.40 10.65 Westerse allochtonen 12.94 16.04 17.20 17.13 17.63 17.43 Niet-westerse allochtonen 7.05 9.39 10.08 10.13 10.92 10.38 Bron:

34 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Hebben we nu de ontwikkelingen op een goede manier beschreven? Nou…in ieder geval niet op de enige mogelijke manier. Een mogelijke reden waarom onze resultaten een redelijk positief beeld laten zien: Door de onderwijsexpansie zijn jongeren over het algemeen steeds hoger opgeleid dan hun ouders. Het aandeel jongeren onder (niet-westerse) allochtonen is groter dan het aandeel jongeren onder autochtonen. Dit verschil is met de jaren alleen maar groter geworden. Relatieve kansverhoudingen houden rekening met onderwijsexpansie. .

35 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Een voorbeeld:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2de generatie Turken en autochtone Nederlanders: Geboortecohorten Geboortecohorten havo/vwo iets anders Turken 92 418 Autochtonen 1667 5223 havo/vwo iets anders Turken 106 434 Autochtonen 132 82 OR= OR=0.15 Bron: eigen berekeningen op basis van de SPVA

36 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Een voorbeeld:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2de generatie Turken en autochtone Nederlanders: Conclusie: Ongelijkheid is toegenomen!

37 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 1: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool naar de havo of het vwo te gaan: P(x=1|Turken). (x is schoolkeuze; x=1 schoolkeuze voor havo of vwo; x=0 schoolkeuze is niet havo of vwo) Stap 2: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool niet naar de havo of het vwo te gaan: P(x=0|Turken) = 1 - P(x=1|Turken) Stap 3: De odds (de kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) Stap 4: Doe hetzelfde voor de autochtonen. Stap 5: Bereken de oddsratio (de relatieve kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen) .

38 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 1: P(x=1|Turken) = 92/510 Stap 2: P(x=0|Turken) = 418/510 Stap 3: P(x=1|Turken) = (92/510) / (418/510) = 92/418 P(x=0|Turken) Stap 4a: P(x=1|autochtonen) = 1667/6890 Stap 4b: P(x=0|autochtonen) = 5223/6890 Stap 4c: P(x=1|autochtonen) = (1667/6890) / (5223/6890) = 1667/5223 P(x=0|autochtonen)

39 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 5: OR: P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen) = (92/418) / (1667/5223) =(92*5223)/(418*1667) = 0.69

40 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Slagen allochtonen in het onderwijs? ‘Slagen’ is een normatief begrip en als zodanig niet makkelijk te meten, laat staan te verklaren. Sociale wetenschappers zouden beducht moeten zijn voor normativiteit binnen hun eigen onderzoek. Lange tijd was de conclusie uit onderzoek naar de onderwijsprestaties van etnische minderheden in Nederland dat het steeds beter gaat: etnische minderheden raken steeds hoger opgeleid en zij lopen hun achterstanden op de autochtone bevolking in (zie bijvoorbeeld (CBS, 2005)). Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit. Beschrijvingen in percentages versus beschrijvingen in relatieve kansverhoudingen.

41 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jongens Meisjes Auto Allo
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: richting Sectorkeuze VMBO leerjaren 3 en 4 naar geslacht en herkomstgroepering 2005/2006 Jongens Meisjes Auto Allo Landbouw 2% 0% 3% Techniek 60% 40% 5% Economie 27% 52% 22% 50% Zorg 11% 8% 71% 47% Bron: CBS Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

42 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen verschillen in werkloosheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid verschillen in werkloosheid

43 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleidingsniveau, opleidingsrichting en werkloosheid tussen inheemsen en uitheemsen: Eerst de beschrijvingsvraag. Dan de verklaringsvraag: hulpbronnentheorie: Achterstanden van minderheden zijn te verklaren uit hun geringe hoeveelheid hulpbronnen. assimilatiehypothese: Naarmate een persoon meer geïntegreerd is geraakt in de intermediaire groeperingen van het land zal deze persoon gelijkere kansen in het leven krijgen. discriminatietheorie: Gevestigden legitimeren hun bevoorrechte positie met publieke vooroordelen en zij handhaven hun bevoorrechte positie door middel van discriminatie.

44 Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag “Veel meer allochtonen zonder baan” (De Volkskrant, ’08) “Anonieme sollicitatie tegen discriminatie” (NRC Handelsblad, ’06) “Nijmegen laat naam in brief sollicitant weghalen” (De Volkskrant, ’06) “Proef met anoniem solliciteren mislukt” (NRC Handelsblad, ’09) “Nijmegen stopt met anoniem solliciteren omdat effect vaag is” (De Volkskrant, ’08)

45 Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag Ongelijkheid kan leiden tot afname in cohesie Gebrekkige cohesie kan leiden tot toename in ongelijkheid 45

46 Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Een brug tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag Ongelijkheid kan leiden tot afname in cohesie De oververtegenwoordiging van allochtonen als kleine zelfstandigen verklaart voor een deel dat vooral autochtone zelfstandigen negatief denken over allochtonen. Gebrekkige cohesie kan leiden tot toename in ongelijkheid Discriminatie verklaart voor een deel dat allochtonen over het algemeen een minder gunstige positie hebben op de arbeidsmarkt. 46

47 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud- vorming zelfdoding gemengde huwelijken extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF

48 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud- vorming zelfdoding gemengde huwelijken extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF

49 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud- vorming zelfdoding gemengde huwelijken extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF 49

50 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen.

51 Cohesie Inheemsen en uitheemsen 76 55 61 40
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Zelfdoding in Nederland naar herkomst, Totaal aantal zelfdodingen Gestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannen Vrouwen Mannen vrouwen Autochtone Nederlanders 7580 3830 100 Turkije 108 31 76 55 Marokko 73 11 61 40 Suriname 225 75 160 Bron: Garssen et al. 2006

52 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen.

53 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Marokkanen.  Onder Turken komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Marokkanen.

54 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. OF?
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. OF? Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Turken.  Onder Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Turken. 54

55 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Zijn Turken of Marokkanen aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd? Waaruit zou die integratie dan blijken? -mate van (individueel) geloofsonderzoek -opleidingsniveau -percentage Moslims -moskeebezoek -aantal gebedshuizen

56 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Opleidingsniveau van etnische groepen in Nederland, 2002 Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

57 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Percentage Moslims per etnische groep in Nederland, 2006 Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

58 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, (alleen hoofden van huishoudens)

59 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, (alleen hoofden van huishoudens en alleen mannen!)

60 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Aantal moskeeën per etnische groep Aantal moskeeen per etnische groep absoluut per inwoners Turks 241 0.66 Marokkaans 150 0.46 Surinaams 33 0.1 bron:HP de tijd, 2007;

61 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Zijn Turken of Marokkanen aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd? Waaruit zou die integratie dan blijken? -mate van (individueel) geloofsonderzoek -opleidingsniveau -percentage Moslims -moskeebezoek -aantal gebedshuizen 61

62 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Waaruit zou die integratie dan blijken? -opleidingsniveau: Marokkanen minder zelfmoord -percentage Moslims: Marokkanen minder zelfmoord -moskeebezoek: Marokkaanse mannen minder zelfmoord -aantal gebedshuizen: Turken minder zelfmoord

63 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Turken.  Onder Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Turken.

64 Cohesie Inheemsen en uitheemsen 76 55 61 40
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Zelfdoding in Nederland naar herkomst, Totaal aantal zelfdodingen Gestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannen Vrouwen Mannen vrouwen Autochtone Nederlanders 7580 3830 100 Turkije 108 31 76 55 Marokko 73 11 61 40 Suriname 225 75 160 Bron: Garssen et al. 2006 64

65 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Turken.  Onder Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Turken. 65

66 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Een geringe samenhang van een (groepering binnen een) samenleving blijkt niet alleen uit zelfdoding maar tevens uit gebruik van geweld tegen anderen. UAF: 118: Van zelfdoding via normovertreding naar criminaliteit. Ik ga weer terug: van criminaliteit via normovertreding naar zelfdoding.

67 Cohesie Durkheim: vragen over zelfdoding (norm tav zelfdoding)
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheim: vragen over zelfdoding (norm tav zelfdoding) Hirschi: vragen over kleine criminaliteit onder jongeren (norm tav kleine criminaliteit) Ultee: om het even welke norm

68 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Durkheim, Le suicide, 1897, p. 222

69 Cohesie Intermediaire groeperingen:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Intermediaire groeperingen: Durkheim: integratie in godsdienstige groepering, gezinsverband en politieke groepering. Hirschi en Bruinsma: integratie in het gezin, school en werk Ultee: om het even welke intermediaire groepering.

70 Cohesie Intermediare groeperingen:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Intermediare groeperingen: Ultee: om het even welke intermediaire groepering. Ultee: Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, leven ze om het even welke norm van deze groepering sterker na. Ik: Wat is nu in hemelsnaam een intermediaire groepering en wat niet?

71 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Intermediare groeperingen:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Intermediare groeperingen: Ik: Wat is nu in hemelsnaam een intermediaire groepering en wat niet? Sociale groepen met wel gedefinieerde normen, waarden, tradities en doelen. Leden met directe sociale betrekkingen. Vb: Gezinnen en vriendenkringen, parochie, politieke partijen, school(klas) maar dus niet 'etniciteit' of 'geslacht‘ of de Nederlandse maatschappij. Dus de mate van integratie van minderheden in het land van aankomst kan niet de naleving van de norm tav criminaliteit of zelfdoding verklaren.

72 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Volgens Hirschi zouden schoolverlaters en spijbelaars meer kleine criminaliteit plegen dan stuudjes. Maar is het dan ook waar dat stuudjes minder zelfmoord plegen dan spijbelaars? Ik heb u reeds cijfers laten zien over ongelijkheid binnen het onderwijs. Onder niet-westerse allochtonen komen meer vroegtijdige schoolverlaters voor (wat ik u heb laten zien is dat er meer mensen voorkomen zonder startkwalificatie).

73 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Verdachtenpercentages in 2002 naar herkomstgroepering en leeftijdscategorie 12-17jaar 18-24 jaar 25-44 jaar 45-79 jaar Autochtonen 2.0 3.8 1.9 0.8 Turken 5.2 8.9 5.4 1.6 Marokkanen 11.2 17.8 7.0 1.4 Surinamers 6.5 11.1 7.5 totale bevolkingsgroep = 100% Bron: Blom et al Verdacht van criminaliteit

74 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Hirschi’s Integratietheorie…de proef op de som. Criminaliteit komt vaker voor onder Turkse/Marokkaanse/Surinaamse jongeren dan onder autochtone jongeren. Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het dan ook waar dat:  Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren meer zelfmoord voorkomt dan onder Nederlandse jongeren.

75 2. Verklaringen Inheemsen en uitheemsen Bron: Garssen et al. 2006
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen 2. Verklaringen Bron: Garssen et al. 2006

76 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Niet-westerse allochtone mannen Autochtone Nederlandse mannen Bron: Garssen et al. 2006

77 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren.

78 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder niet-westerse allochtone jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren.

79 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen?

80 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen? Klopt! Zou het kunnen dan Turkse en Marokkaanse jongeren slechter in een religieuze groepering zijn geïntegreerd dan hun autochtone leeftijdsgenoten? Zou het kunnen dat voor jongeren de school een belangrijkere intermediaire groepering is dan de religieuze intermediaire groepering?

81 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen Nog meer nieuwe zakken!
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Nog meer nieuwe zakken! Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die minder vaak naar de kerk/moskee gaan? Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? Komt zelfmoord vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? .

82 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen Nog meer nieuwe zakken!
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Nog meer nieuwe zakken! Leidt een slechte integratie binnen het werk (op de arbeidsmarkt) tot zelfmoord? . 82

83 Internationaal perspectief
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Internationaal perspectief Hoe zijn zelfmoordaanslagen (van Moslims) te verklaren middels de integratietheorie? Durkheim zelf spreekt over altruïstische zelfmoord in dit verband. Zelfmoord door een te sterke integratie met de intermediaire groep. Het gaat dan om zelfopoffering of martelaarschap. Wout spreekt (denk ik) over verschillende normen ten aanzien van zelfmoord.

84 Rationalisering Inheemsen en uitheemsen Rationalisering Jochem Tolsma
Kunst berustend op steeds meer technieken Technische vernieuwingen Opkomst natuur- wetenschappen Formalisering van de staat Stijgende wel- vaart en vrijere economieën Rationalisering

85 Rationalisering Inheemsen en uitheemsen Rationalisering Jochem Tolsma
Technische vernieuwingen Opkomst natuur- wetenschappen Kunst berustend op steeds meer technieken Formalisering van de staat Stijgende wel- vaart en vrijere economieën Opkomst kapitalisme Opkomst bedrijfskapita- lisme Opkomst bank- en geld- kapitalisme Wording wetsregels bedrijfskapitalisme Toenemende gebruik wets- regels bedrijfskapitalisme Standaardisering procedures

86 Rationalisering standaardisering Globalisering Halal industrie
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Rationalisering standaardisering Globalisering Halal industrie Internationale standaards om export te stimuleren “Draft International Halal Standards To Be Tabled At World Halal Forum” (Bron: ’09) “Government considering formation of Halal food board” “Proposal to formulate Halal food standards” (Business Recorder, ’09)

87 Muslim Islamic Prayer Azan Watch Islam with Compass
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Rationalisering technologische vernieuwingen Muslim Islamic Prayer Azan Watch Islam with Compass

88 Rationalisering Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Rationalisering technologische vernieuwingen Ontwikkeling wereldwijd gebruik zoekterm “prayer times” in Google 2004 – 2009 (Bron: Google Trends)

89 Rationalisering Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Rationalisering technologische vernieuwingen Ontwikkeling gebruik Groot-Brittannië zoekterm “prayer times” in Google 2004 – 2009 (Bron: Google Trends)

90 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Rationalisering secularisering

91 Voorbeeld tentamenvraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Voorbeeld tentamenvraag In het college over inheemsen en uitheemsen werd middels Durkheims integratietheorie afgeleid dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlanders. Geef de algemene integratiehypothese ter verklaring van zelfdoding. Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, is de kans groter dat zij de norm van deze groepering over zelfdoding naleven.

92 Voorbeeld tentamenvraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Voorbeeld tentamenvraag In het college werd ook afgeleid dat Turkse en Marokkaanse jongeren juist meer zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlandse jongeren. Hoe luidt deze afleiding? .

93 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Waarom deze foto?

94 De uitheemse – en goed geïntegreerde – bomen zijn gekapt.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen De uitheemse – en goed geïntegreerde – bomen zijn gekapt. De uitheemse – en slecht geïntegreerde Koninkspaarden – mogen blijven. Stelling: Integratie leidt niet noodzakelijk tot acceptatie.

95 Bedankt voor uw aandacht!
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Bedankt voor uw aandacht! Veel succes met het tentamen. .


Download ppt "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen"

Verwante presentaties


Ads door Google