De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen Welkom. Aio sociologie. H29 Inheemsen en uitheemsen Doel: dat de hoofdvragen van de sociologie zo gespecificeerd kunnen worden dat zij deelvragen bevatten omtrent inheemsen en uitheemsen. -illustratie van de koppeling tussen de ongelijkheidsvraag en de cohesievraag.

2 Waarom deze foto? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma
Wat zien we hier. De bisonbaai, in de ooijpolder. Een van de mooiste plekjes van Nederland. Ga er eens heen als je er nog nooit geweest bent. Waarom deze foto?

3 Opbouw van dit college Immigratiegeschiedenis Ongelijkheid Cohesie
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Opbouw van dit college Immigratiegeschiedenis Ongelijkheid Cohesie Voorbeeld tentamenvraag De foto! Ik volg de structuur van H29 dus.

4 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder? Oude wijn, nieuwe zakken.

5 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis -Begin 17de eeuw bestond 10% van de bevolking uit nieuwkomers: politieke en religieuze vluchtelingen. -17de en 18de eeuw, begin 20de eeuw en in de jaren 1930 joodse vluchtelingen Bijvoorbeeld de Hugonoten, Franse protestanten. Politieke vluchtelingen als Descartes, Rousseau en Spinoza konden in Nederland in vrijheid werken en publiceren.

6 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk Ook voordat deze landen onafhankelijk werden, waren zij al aanwezig in het Nederlands straatbeeld.

7 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Indische Club Feest van de Indische Club in hotel Krasnapolsky in Amsterdam (1927). Op de achtergrond het clubvignet. Zij en waarschijnlijk veel andere feestgangers waren vanuit Indië op verlof in Nederland.

8 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Eten in pension Christiaan Carels en zijn vrouw Andrea aan tafel in hun pension aan de Badhuiskade in Scheveningen (1953). De familie mocht de keuken gebruiken en kookte zelf.

9 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Ook voor de onafhankelijkheid dus al uitheemsen in Nederland. Surinaamse vrouwen verlieten aan het eind van de jaren vijftig hun geboorteland om in Nederland een opleiding tot verpleegster te volgen. Na het behalen van hun diploma bleven de meeste in Nederland. Ze waren teveel in hun nieuwe omgeving geworteld geraakt om terug te keren.

10 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken Maar ook nog bijvoorbeeld Ierland.

11 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Ijsmakers en schoorsteenvegers. Italiaanse terrazzowerkers in Leiden omstreeks 1925.

12 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Ali Chouli kwam in 1966 naar Nederland. Hij bezocht in die eerste periode zowel de protestantse als de katholieke kerk. Niet omdat hij zich had bekeerd tot het christendom, maar omdat hij graag wilde weten wat dat geloof precies inhield. Hij zag dat als een goede manier om de Nederlandse maatschappij beter te leren begrijpen. Op deze foto staat hij met zijn dochtertje in Oudhollandse klederdracht (1978). \

13 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Eerste dag in Amsterdam Fatima Taouil, op haar allereerste dag in Amsterdam (1978). Ze is geboren in Casablanca en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland. Ze was toen net vijf maanden getrouwd.

14 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Stoomspinnerij Twenthe Almelo Mehmet Dağ aan het werk in de stoomspinnerij Twenthe in Almelo omstreeks De foto werd stiekem door een vriend gemaakt, omdat de chef geen foto's van de werkvloer wilde. Oliecrises 1973 einde arbeidsmigratie.

15 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Bron Foto’s: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Historisch Beeldarchief Migranten

16 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming/kettingmigratie -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen Als gevolg van wetgeving Europese Unie. Recentelijk bijvoorbeeld de Polen.

17 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

18 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

19 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen -Nu: Hoogopgeleide migranten buiten Europa De Blue Card is een initiatief van EU-commissaris Franco Frattini van justitie en openbare orde, die van mening is dat de EU in de race om geschoolde immigranten achterloopt op economische rivalen als Australië, Canada en de Verenigde Staten. Deze landen kennen al langer dergelijke initiatieven, waarvan de bekendste de Amerikaanse Green Card is, waar de Europese variant op is gebaseerd.

20 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Nee: Push factoren: onderdrukking, vervolging, armoede Pull factoren: economie, tolerantie Ook vroeger segregatie: eigen vakbonden, gebedshuizen, sportclubs etc. Ook vroeger was migratie naar Nederland een migratie van dorp naar stad. -Geert Mak, eeuw van mijn vader. Verandering in correspondentie.

21 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Nee: Push factoren: onderdrukking, vervolging, armoede Pull factoren: economie, tolerantie Ook vroeger segregatie: eigen vakbonden, gebedshuizen, sportclubs etc. Ook vroeger was migratie naar Nederland een migratie van dorp naar stad. Ja: Islam relatief nieuw verschijnsel. Hoge werkloosheid onder migranten. Bindingen met het land van herkomst zijn nu makkelijker te onderhouden dan vroeger. Invloed van (regering) land van herkomst op migranten. -Uit Paul Scheffer, land van aankomst. -werkloosheid onder arbeidsmigranten is traditioneel laag. -Geert Mak, eeuw van mijn vader. Verandering in correspondentie. Opkomst telefoon. -denk nu aan bijvoorbeeld schotelantennes, vliegtuigen, internet, etc.

22 Immigratiegeschiedenis
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Immigratiegeschiedenis Oude wijn, nieuwe zakken Oude wijn: Hoofdvragen van de sociologie Nieuwe zakken: Nieuwe deelproblemen

23 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen De ongelijkheidsvraag is tot nu toe toegepast op…

24 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen Tussen inheemsen en uitheemsen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding In UAFeerste drie, ik in dit college opleiding. Niveau Richting

25 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding: niveau
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit.

26 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding: niveau
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie minimaal een WO-diploma .

27 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: minimaal een startkwalificatie Percentage personen (25-65): startkwalificatie Perioden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Autochtonen 67 68 70 71 Westerse allochtonen 75 78 77 Niet-westerse allochtonen 42 44 46 56 58 © Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

28 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Verschillen in opleiding:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: minimaal een WO opleiding Percentage personen (25-65): minimaal wo Perioden 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Autochtonen 8.2 8.7 9.0 10.0 10.3 - Westerse allochtonen 13.3 12.7 13.9 17.7 18.3 Niet-westerse allochtonen 6.2 6.4 7.0 9.9 9.7 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

29 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Hebben we nu de ontwikkelingen op een goede manier beschreven? Nou…in ieder geval niet op de enige mogelijke manier. Een mogelijke reden waarom onze resultaten een redelijk positief beeld laten zien: Door de onderwijsexpansie zijn jongeren over het algemeen steeds hoger opgeleid dan hun ouders. Het aandeel jongeren onder (niet-westerse) allochtonen is groter dan het aandeel jongeren onder autochtonen. Dit verschil is met de jaren alleen maar groter geworden. Relatieve kansverhoudingen houden rekening met onderwijsexpansie en met veranderingen in de leeftijdssamenstelling. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

30 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Een voorbeeld:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2de generatie Turken en autochtone Nederlanders: Geboortecohorten Geboortecohorten havo/vwo iets anders Turken 92 418 Autochtonen 1667 5223 havo/vwo iets anders Turken 106 434 Autochtonen 132 82 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. OR= OR=0.15 Bron: eigen berekeningen op basis van de SPVA

31 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Een voorbeeld:
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2de generatie Turken en autochtone Nederlanders: Conclusie: Ongelijkheid is toegenomen! Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

32 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 1: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool naar de havo of het vwo te gaan: P(x=1|Turken). (x is schoolkeuze; x=1 schoolkeuze voor havo of vwo; x=0 schoolkeuze is niet havo of vwo) Stap 2: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool niet naar de havo of het vwo te gaan: P(x=0|Turken) = 1 - P(x=1|Turken) Stap 3: De odds (de kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) Stap 4: Doe hetzelfde voor de autochtonen. Stap 5: Bereken de oddsratio (de relatieve kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen) Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

33 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 1: P(x=1|Turken) = 92/540 Stap 2: P(x=0|Turken) = 418/540 Stap 3: P(x=1|Turken) = (92/540) / (418/540) = 92/418 P(x=0|Turken) Stap 4a: P(x=1|autochtonen) = 1667/6890 Stap 4b: P(x=0|autochtonen) = 5223/6890 Stap 4c: P(x=1|autochtonen) = (1667/6890) / (5223/6890) = 1667/5223 P(x=0|autochtonen) Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

34 Intermezzo: De oddsratio
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Intermezzo: De oddsratio Stap 5: OR: P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen) = (92/418) / (1667/5223) =(92*5223)/(418*1667) = 0.69 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

35 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Slagen allochtonen in het onderwijs? ‘Slagen’ is een normatief begrip en als zodanig niet makkelijk te meten, laat staan te verklaren. Sociale wetenschappers zouden beducht moeten zijn voor normativiteit binnen hun eigen onderzoek. Lange tijd was de conclusie uit onderzoek naar de onderwijsprestaties van etnische minderheden in Nederland dat het steeds beter gaat: etnische minderheden raken steeds hoger opgeleid en zij lopen hun achterstanden op de autochtone bevolking in (zie bijvoorbeeld (CBS, 2005)). Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit. Beschrijvingen in percentages versus beschrijvingen in relatieve kansverhoudingen.

36 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jongens Meisjes Auto Allo
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleiding: richting Sectorkeuze vmbo leerjaren 3 en 4 naar geslacht en herkomstgroepering 2005/2006 Jongens Meisjes Auto Allo Landbouw 2% 0% 3% Techniek 60% 40% 5% Economie 27% 52% 22% 50% Zorg 11% 8% 71% 47% De meeste behoefte is er aan technisch personeel. De sectorkeuze van allochtone jongeren zal dus nadelig uitpakken voor de baankansen later. Bron: CBS Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

37 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Ongelijkheid Verschillen in opleidingsniveau en opleidingsrichting tussen inheemsen en uitheemsen: Eerst de beschrijvingsvraag Dan de verklaringsvraag: hulpbronnentheorie: Achterstanden van minderheden zijn te verklaren uit hun geringe hoeveelheid hulpbronnen. assimilatiehypothese: Naarmate een persoon meer geïntegreerd is geraakt in de intermediaire groeperingen van het land zal deze persoon gelijkere kansen in het leven krijgen. discriminatietheorie: Gevestigden legitimeren hun bevoorrechte positie met publieke vooroordelen en zij handhaven hun bevoorrechte positie door middel van discriminatie. De eerste theorie zal dus voorspellen dat wanneer we controleren voor hulpbronnen, als we allochtone en autochtone jongeren vergelijken die dezelfde hulpbronnen hebben, er geen verschillen meer bestaan. De tweede theorie zegt iets over trends. -hoe langer in Nederland hoe beter -2de generatie versus 1ste generatie -3de generatie versus 2de generatie. Hoe te toetsen in dit verband? Lastig. Hierna pauze?

38 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud-vorming zelfdoding gemengde huwelijken extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF

39 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud-vorming zelfdoding gemengde huwelijken UAF eerste drie besproken, ik richt me vooral op zelfdoding en in iets mindere mate op criminaliteit. extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF

40 Cohesie Inheemsen en uitheemsen cohesie Vergelijk pagina 637 UAF
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie cohesie strijd (tegenstellingen) onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd Huishoud-vorming zelfdoding gemengde huwelijken Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. extreem rechts criminaliteit Vergelijk pagina 637 UAF

41 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen. Zie pag 110. Durkheim: Minderheidsgroepen altijd sterker geïntegreerd in hun godsdienst als bescherming tegen meerderheidsgroep.

42 Cohesie Inheemsen en uitheemsen 76 55 61 40
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Zelfdoding in Nederland naar herkomst, Totaal aantal zelfdodingen Gestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannen Vrouwen Mannen vrouwen Autochtone Nederlanders 7580 3830 100 Turkije 108 31 76 55 Marokko 73 11 61 40 Suriname 225 75 160 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. Bron: Garssen et al. 2006

43 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

44 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Marokkanen.  Onder Turken komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Marokkanen.

45 Cohesie Inheemsen en uitheemsen 76 55 61 40
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Zelfdoding in Nederland naar herkomst, Totaal aantal zelfdodingen Gestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannen Vrouwen Mannen vrouwen Autochtone Nederlanders 7580 3830 100 Turkije 108 31 76 55 Marokko 73 11 61 40 Suriname 225 75 160 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. Bron: Garssen et al. 2006

46 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Turken zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Marokkanen.  Onder Turken komt in Nederland aan het begin van de 21 eeuw minder zelfmoord voor dan onder Marokkanen. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

47 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Wie kan er in de prullenbak? Durkheim of de docent die voor u staat? Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Deze bijkomende veronderstelling was gebaseerd op intuïtie.

48 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Waaruit zou die integratie dan blijken? -mate van (individueel) geloofsonderzoek -opleidingsniveau -percentage Moslims -moskeebezoek -aantal gebedshuizen Free inquiry can be aroused only if accompanied by that for learning. Desire for learning.

49 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Opleidingsniveau van etnische groepen in Nederland, 2002 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

50 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Percentage Moslims per etnische groep in Nederland, 2006 Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

51 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, 2002 (alleen hoofden van huishoudens) Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

52 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, 2002 (alleen hoofden van huishoudens en alleen mannen!) Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

53 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Aantal moskeeën per etnische groep Aantal moskeeen per etnische groep absoluut per inwoners Turks 241 0.66 Marokkaans 150 0.46 Surinaams 33 0.1 bron:HP de tijd, 2007; Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

54 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Waaruit zou die integratie dan blijken? -opleidingsniveau: Marokkanen minder zelfmoord -percentage Moslims: Marokkanen minder zelfmoord -moskeebezoek: Marokkanen minder zelfmoord -aantal gebedshuizen: Turken minder zelfmoord -mate van geloofsonderzoek: (VU verschaft geen cijfers) Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

55 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. Marokkanen zijn aan het begin van de 21ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Turken.  Onder Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Turken. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

56 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Een geringe samenhang van een (groepering binnen een) samenleving blijkt niet alleen uit zelfdoding maar tevens uit gebruik van geweld tegen anderen. UAF: 118: Van zelfdoding via normovertreding naar criminaliteit. Ik ga weer terug: van criminaliteit via normovertreding naar zelfdoding. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

57 Cohesie Durkheim: vragen over zelfdoding (norm tav zelfdoding)
Jochem Tolsma Cohesie Durkheim: vragen over zelfdoding (norm tav zelfdoding) Hirschi: vragen over kleine criminaliteit onder jongeren (norm tav kleine criminaliteit) Ultee: om het even welke norm Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

58 Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Durkheim, Le suicide, 1897, p. 222

59 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheim: integratie in godsdienstige groepering, gezinsverband en politieke groepering. Hirschi en Bruinsma: integratie in het gezin, school en werk Ultee: om het even welke intermediaire groepering. Ultee: Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, leven ze om het even welke norm van deze groepering sterker na. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

60 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Volgens Hirschi zouden schoolverlaters en spijbelaars meer kleine criminaliteit plegen dan stuudjes. Maar is het dan ook waar dat stuudjes minder zelfmoord plegen dan spijbelaars? Ik heb u reeds cijfers laten zien over ongelijkheid binnen het onderwijs. Onder niet-westerse allochtonen komen meer vroegtijdige schoolverlaters voor (wat ik u heb laten zien is dat er meer mensen voorkomen zonder startkwalificatie). Hier wordt dus de ongelijkheidsvraag (ongelijkheden tussen inhyeemsen en uitheemsen mbt onderwijsniveaus) gekoppeld aan twee cohesie vragen: gebruik van geweld door allochtonen tegen anderen. En de vraag naar de mate van zelfdoding onder allochtonen.

61 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Verdachtenpercentages in 2002 naar herkomstgroepering en leeftijdscategorie 12-17jaar 18-24 jaar 25-44 jaar 45-79 jaar Autochtonen 2.0 3.8 1.9 0.8 Turken 5.2 8.9 5.4 1.6 Marokkanen 11.2 17.8 7.0 1.4 Surinamers 6.5 11.1 7.5 totale bevolkingsgroep = 100% Bron: Blom et al Verdacht van criminaliteit We zien hier dus een bevestiging van Hirschi’s integratietheorie.

62 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Hirschi’s Integratietheorie…de proef op de som. Criminaliteit komt vaker voor onder Turkse/Marokkaanse/Surinaamse jongeren dan onder autochtone jongeren. Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het dan ook waar dat:  Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren meer zelfmoord voorkomt dan onder Nederlandse jongeren.

63 2. Verklaringen Bron: Garssen et al. 2006
Dit is heel het plaatje, maar het leidt wat af van wat ik wil laten zien, dus een beetje gephotoshopped. Bron: Garssen et al. 2006

64 Niet-westerse allochtone mannen
Autochtone Nederlandse mannen Opvallende sterke stijging vanaf 15 jaar onder nw-allochtone jongeren. Bron: Garssen et al. 2006

65 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren.

66 Cohesie Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder niet-westerse allochtone jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

67 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen? Nieuwe vragen die jullie in de toekomst mogelijk gaan onderzoeken.

68 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen? Klopt! Zou het kunnen dan Turkse en Marokkaanse jongeren slechter in een religieuze groepering zijn geïntegreerd dan hun autochtone leeftijdsgenoten? Zou het kunnen dat voor jongeren de school een belangrijkere intermediaire groepering is dan de religieuze intermediaire groepering? Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

69 Nieuwe zakken Inheemsen en uitheemsen Nog meer nieuwe zakken!
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Nieuwe zakken Nog meer nieuwe zakken! Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die minder vaak naar de kerk/moskee gaan? Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? Komt zelfmoord vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

70 Voorbeeld tentamenvraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Voorbeeld tentamenvraag In het college over inheemsen en uitheemsen werd middels Durkheims integratietheorie afgeleid dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlanders. Geef de algemene integratiehypothese ter verklaring van zelfdoding. Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, is de kans groter dat zij de norm van deze groepering over zelfdoding naleven. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

71 Voorbeeld tentamenvraag
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Voorbeeld tentamenvraag In het college werd ook afgeleid dat Turkse en Marokkaanse jongeren juist meer zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlandse jongeren. Verwacht u dat Turkse/Marokkaanse jongeren óf ouderen in het algemeen sterker in hun religieuze groepering zijn geïntegreerd? Licht uw antwoord toe. Ik verwacht dat naarmate Turken en Marokkanen sterker zijn geïntegreerd in hun religieuze groepering de kans kleiner is dat zij zelfmoord zullen plegen. Aangezien Turkse en Marokkaanse jongeren vaker zelfmoord plegen dan autochtone jongeren maar de Turkse en Marokkaanse groep als geheel juist minder vaak zelfmoord pleegt dan autochtonen, verwacht ik dat Turkse en Marokkaanse jongeren minder sterk in hun religie zijn geïntegreerd dan Turkse en Marokkaanse ouderen. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

72 Waarom deze foto? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma
Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier. Waarom deze foto?

73 De uitheemse – en goed geïntegreerde – bomen zijn gekapt.
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen De uitheemse – en goed geïntegreerde – bomen zijn gekapt. De uitheemse – en slecht geïntegreerde Koninkspaarden – mogen blijven. Stelling: Integratie leidt niet noodzakelijk tot acceptatie. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.

74 Bedankt voor uw aandacht!
Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen Bedankt voor uw aandacht! Veel succes met het tentamen. Sociologen werken met een stappenplan. Stappenplan is ook de opbouw van dit college. Sociologen onderzoeken problemen op een wetenschappelijke manier.


Download ppt "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen"

Verwante presentaties


Ads door Google