De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbare zorg Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s” Consortium Vlaanderen oktober 2010 VAZG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbare zorg Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s” Consortium Vlaanderen oktober 2010 VAZG."— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbare zorg Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s” Consortium Vlaanderen oktober 2010 VAZG

2 Betrouwbare zorg Bronnen - FOD Volksgezondheid – “Omzendbrief t.a.v. algemene ziekenhuizen”, oproep tot kandidaatstelling, dd. 29/04/09 - Aanvraagdossier AZ Sint-Lucas en 8 RVT’s – dd. 30/06/09 - Contract met FOD Volksgezondheid – dd. 17/02/10 - Dr. M. Costers, BAPCOC – “Infectiebeheersing in WZC”, info- en vormingsnamiddag functionele binding G, Gent - dd.8/06/10 - VAZG – campagne handhygiëne 2009

3 Betrouwbare zorg 1. Korte historiek - Voorstel van werkgroep (J. De Lepeleire en F. Buntinx), gevalideerd door federaal platform en BAPCOC (2006) - Bespreking in interkabinettenwerkgroep “Besmettelijke ziekten” (’06) - Advies “Permanente werkgroep WZC’s van NRZV (2007) - Bespreking in interkabinettenwerkgroep “Ouderenzorg-beleid (2008), idee van pilootproject - Akkoord van federale en regionale ministers tijdens interministeriële conferentie (2009) - Pilootproject in 4 consortia met telkens 1 ziekenhuis en 3 à 8 WZC’s (selectie in 2009, project januari 2010 – juni 2011 (18 maanden)).

4 Betrouwbare zorg 2. Doel (1/2) - WZC’s moeten beschikken over nodige structuren, expertise en middelen om zelf aan infectiebeheersing te doen - Structuren: - team zorginfectiebeleid (ZIB): CRA en verpleegkundige ZIB - comité ZIB - (liason-personen ZIB) - regionale samenwerkingsplatformen (werkgroep binnen bestaande regionale platformen ziekenhuishygiëne)

5 Betrouwbare zorg 2. Doel (2/2) - Expertise: - aangepaste opleiding uitwerken basisopleiding en regelmatige bijscholing - Middelen: - extra financiering voor CRA (4,7 miljoen) - financiering VPK zorginfectiebeleid (10,8 miljoen) - jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor opleiding van 800 euro per WZC (1,3 miljoen) - extra financiering voor materiaal en producten voor infectiebeheersing

6 Betrouwbare zorg 3. Taken team zorginfectiebeleid (ZIB) (CRA en verpleegkundige ZIB) - toezicht op toepassing voorzorgsmaatregelen - opleiding personeel inzake infectiebeheersing - registratie/surveillance van zorginfecties - epidemiebeleid - antibioticumbeleid (formularium en richtlijnen) - vaccinatiebeleid - ontwikkelen van initiatieven voor continue kwaliteitsbevordering - jaarlijks werkingsverslag opstellen

7 Betrouwbare zorg 4. Taken comité zorginfectiebeleid (ZIB) (team ZIB en: 1 tot 3 huisartsen, directielid, arbeidsgeneesheer, lid van team ZHH coördinerend ziekenhuis, inspecteur van de bevoegde gemeenschap) - overleg tussen alle betrokken instanties (minstens 4 keer tijdens de duur van de studie) - formele goedkeuring van het ZIB - problemen signaleren en voorstellen/adviezen formuleren ten behoeve van het team ZIB

8 Betrouwbare zorg 5. Implementatie - einddoel: implementatie in alle Belgische WZC’s - pilootproject: - haalbaarheid evalueren vb.: is het haalbaar om met het Comité ZIB 4/jaar samen te komen? - niet de impact op infecties meten - voorbereidingsfase: 6 maand (jan.’10 – jun.’10) - uitvoeringsfase: 12 maand (jul.’10 – jun.’11) - eindrapport tegen 1/09/11, symposium in najaar ’11. - implementatie zal ongetwijfeld maar zeer geleidelijk kunnen gebeuren ifv engagement minister.

9 Consortium Vlaanderen

10 Betrouwbare zorg 1. Samenstelling Consortium - 8 RVT’s: - Gent en omgeving - 861 bedden (42 – 269) - coördinerend ziekenhuis - 805 bedden - 59 bedden Sp (3 afdelingen) - 125 bedden G (4 afdelingen) - budgetverdeling (100.000 €) afgesproken - documenten verzameld op Sharepoint

11 Betrouwbare zorg 2. Vergaderingen–werkwijze (1/2) 2.1. Projectgroep – consortium - RVT’s: CRA en verpleegkundige zorginfectiebeleid - ZH: arts- en verpleegkundige ziekenhuishygiënist, en diensthoofd zorg G – coördinator functionele bindingen - thema’s: - communicatie - vaccinatie

12 Betrouwbare zorg 2. Vergaderingen – werkwijze (2/2) 2.2. Kerngroep - RVT’s: 2 CRA’s en 2 verpleegkundigen zorginfectiebeleid - ZH: arts- en verpleegkundige ziekenhuishygiënist, en diensthoofd zorg G – coördinator functionele bindingen - voorbereiden vergaderingen en uitwerken voorstellen projectgroep (beslissingen: worden genomen door projectgroep)

13 Betrouwbare zorg 3. Team en Comité Zorginfectiebeleid (ZIB) - installatie: klaar tegen juni ‘10 - comité : 4 RVT’s apart Comité ZIB, 4 RVT’s gemeenschappelijk Comité ZIB (met bewaking van eigenheid) - werking/vergaderingen : - team: 1/maand - comité: min. 4-maal tussen september ‘10 en juni ’’11 - eerste ervaring - werkpunten structureel aangepakt - overleg tussen verschillende disciplines

14 Betrouwbare zorg 4. HALT – studie - European Point Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections and Antibiotic use in Long-Term Care Facilities. - 1 ste deel in november ’09, 2 de deel in september ’10 (2 de deel: verplichte deelname RVT’s consortium) - financiering door ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) - eerste ervaring: - haalbaar voor verzameling gegevens en input - suggestie: verdere opvolging

15 Betrouwbare zorg 5. Bevraging (juli – september) - doelstelling: peilen naar kennis/handelingen ivm zorginfecties, handhygiëne, handschoenen, AB-formularium, … - huisartsen - medewerkers - in de zorg, schoonmaak, technische dienst - werkpunten o.a. - kennisoverdracht - juwelen - handschoenen - resultaten worden voorgesteld op symposium van 21/10/10 (KATHO, Roeselare)

16 Betrouwbare zorg 6. Regionaal - installatie werkgroep “zorginfecties in RVT’s en ROB’s”: leden van consortium én vertegenwoordigers van de betrokken huisartsenkring(en) (Nog te realiseren) - info op vergaderingen regionaal platform ziekenhuishygiëne Oost-Vlaanderen

17 Betrouwbare zorg 7. Federaal (1/2) 7.1. Vergaderingen - startvergadering 8/02/2010 - opdrachten - externe begeleidingscomité - werkgroep PPT voor vorming CRA’s en verpleegkundige-zorginfectiebeleid in RVT-ROB - opvolgingsvergadering 6/07/2010 - stand van zaken in verschillende consortia - volgende vergadering: eind oktober/begin november 2010

18 Betrouwbare zorg 7. Federaal (2/2) 7.2. PPT voor vorming CRA’s en verpl.-ZIB in RVT-ROB - werkgroep (coördinatie: FOD Volksgezondheid, leden: vertegenwoordigers van 4 consortia) - presentaties: - algemene voorzorgsmaatregelen (vnl. handhygiëne en handschoenen) - aanpak van MRSA - aanpak van infectieuze diarree - aanpak van schurft (scabiës)

19 Betrouwbare zorg 8. Planning - HA en CRA regio Gent Noord: zorginfecties op 07/10/10 infectioloog en geneesheer-ziekenhuishygiënist AZSL - Symposium KATHO Roeselare 21/10/10 - “gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in WZC onder de loep”, CRA en verpleegkundige ZIB van ons consortium - infectiologie avond voor HA: zorginfecties op 23/11/10 (in AZSL)

20 Betrouwbare zorg 9. Planning – uitdagingen (1/2) - team en comité ZIB: haalbaar in RVT’s en ROB’s? - communicatie: - tussen RVT’s onderling !? Gebruik van hygiënekaarten (acute ziekenhuizen – 2009) – aanpassing nodig!! - tussen RVT’s en ziekenhuizen !? Standaardisatie van middelen (vb. transferdocument) - samenwerking werkgroep functionele binding

21 Betrouwbare zorg 9. Planning – uitdagingen (2/2) - draaiboek zorginfecties: haalbaarheid voor de werkvloer; vanuit ons consortium hieraan meehelpen - aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad, BICS (Belgian Infection Control Society): actualiseren, aanpassen aan praktijk vb. aanpak van MRSA in RVT’s en ROB’s. - standaardisatie van aanbevelingen - samenwerking

22 Betrouwbare zorg Dank voor de aandacht Hygiënische groeten!! eddy.debaets@azstlucas.be


Download ppt "Betrouwbare zorg Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s” Consortium Vlaanderen oktober 2010 VAZG."

Verwante presentaties


Ads door Google