De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's"— Transcript van de presentatie:

1 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 Federaal pilootproject “Bestrijding van zorginfecties in de RVT’s en ROB’s” Consortium Vlaanderen oktober 2010 VAZG Infosessies VAZG

2 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 Bronnen - FOD Volksgezondheid – “Omzendbrief t.a.v. algemene ziekenhuizen”, oproep tot kandidaatstelling, dd. 29/04/09 - Aanvraagdossier AZ Sint-Lucas en 8 RVT’s – dd. 30/06/09 - Contract met FOD Volksgezondheid – dd. 17/02/10 - Dr. M. Costers, BAPCOC – “Infectiebeheersing in WZC”, info- en vormingsnamiddag functionele binding G, Gent - dd.8/06/10 - VAZG – campagne handhygiëne 2009 Infosessies VAZG

3 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 1. Korte historiek - Voorstel van werkgroep (J. De Lepeleire en F. Buntinx), gevalideerd door federaal platform en BAPCOC (2006) - Bespreking in interkabinettenwerkgroep “Besmettelijke ziekten” (’06) - Advies “Permanente werkgroep WZC’s van NRZV (2007) - Bespreking in interkabinettenwerkgroep “Ouderenzorg-beleid (2008), idee van pilootproject - Akkoord van federale en regionale ministers tijdens interministeriële conferentie (2009) - Pilootproject in 4 consortia met telkens 1 ziekenhuis en 3 à 8 WZC’s (selectie in 2009, project januari 2010 – juni 2011 (18 maanden)). 4 consortia: 1 per gemeenschap: Vlaamse, Waalse, Brusselse, Duitstalige gemeenschap Infosessies VAZG

4 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 2. Doel (1/2) - WZC’s moeten beschikken over nodige structuren, expertise en middelen om zelf aan infectiebeheersing te doen - Structuren: - team zorginfectiebeleid (ZIB): CRA en verpleegkundige ZIB - comité ZIB - (liason-personen ZIB) - regionale samenwerkingsplatformen (werkgroep binnen bestaande regionale platformen ziekenhuishygiëne) Infosessies VAZG

5 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 2. Doel (2/2) - Expertise: - aangepaste opleiding uitwerken basisopleiding en regelmatige bijscholing - Middelen: - extra financiering voor CRA (4,7 miljoen) - financiering VPK zorginfectiebeleid (10,8 miljoen) - jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor opleiding van 800 euro per WZC (1,3 miljoen) - extra financiering voor materiaal en producten voor infectiebeheersing Voor opleiding: werkgroep om dit uit te werken (vertegenwoordiging van 4 consortia) Infosessies VAZG

6 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 3. Taken team zorginfectiebeleid (ZIB) (CRA en verpleegkundige ZIB) - toezicht op toepassing voorzorgsmaatregelen - opleiding personeel inzake infectiebeheersing - registratie/surveillance van zorginfecties - epidemiebeleid - antibioticumbeleid (formularium en richtlijnen) - vaccinatiebeleid - ontwikkelen van initiatieven voor continue kwaliteitsbevordering - jaarlijks werkingsverslag opstellen Infosessies VAZG

7 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 4. Taken comité zorginfectiebeleid (ZIB) (team ZIB en: 1 tot 3 huisartsen, directielid, arbeidsgeneesheer, lid van team ZHH coördinerend ziekenhuis, inspecteur van de bevoegde gemeenschap) - overleg tussen alle betrokken instanties (minstens 4 keer tijdens de duur van de studie) - formele goedkeuring van het ZIB - problemen signaleren en voorstellen/adviezen formuleren ten behoeve van het team ZIB Infosessies VAZG

8 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 5. Implementatie - einddoel: implementatie in alle Belgische WZC’s - pilootproject: - haalbaarheid evalueren vb.: is het haalbaar om met het Comité ZIB 4/jaar samen te komen? - niet de impact op infecties meten - voorbereidingsfase: 6 maand (jan.’10 – jun.’10) - uitvoeringsfase: 12 maand (jul.’10 – jun.’11) - eindrapport tegen 1/09/11, symposium in najaar ’11. - implementatie zal ongetwijfeld maar zeer geleidelijk kunnen gebeuren ifv engagement minister. Het is dus een haalbaarheidsstudie, géén resultaatsstudie Infosessies VAZG

9 Consortium Vlaanderen
Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's 1 oktober 2010 Consortium Vlaanderen Logo: kraan is AZ Sint-Lucas, geeft kennis door, begeleidt. Druppels zijn 8 WZC’s. Hand: belang van handhygiëne, spreekt voor zich … Kenteken FOD is er ook in verwerkt, gezien FOD project. Infosessies VAZG

10 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 1. Samenstelling Consortium - 8 RVT’s: - Gent en omgeving bedden (42 – 269) - coördinerend ziekenhuis - 805 bedden - 59 bedden Sp (3 afdelingen) bedden G (4 afdelingen) - budgetverdeling ( €) afgesproken - documenten verzameld op Sharepoint Infosessies VAZG

11 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 2. Vergaderingen–werkwijze (1/2) 2.1. Projectgroep – consortium - RVT’s: CRA en verpleegkundige zorginfectiebeleid - ZH: arts- en verpleegkundige ziekenhuishygiënist, en diensthoofd zorg G – coördinator functionele bindingen - thema’s: - communicatie - vaccinatie Infosessies VAZG

12 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 2. Vergaderingen – werkwijze (2/2) 2.2. Kerngroep - RVT’s: 2 CRA’s en 2 verpleegkundigen zorginfectiebeleid - ZH: arts- en verpleegkundige ziekenhuishygiënist, en diensthoofd zorg G – coördinator functionele bindingen - voorbereiden vergaderingen en uitwerken voorstellen projectgroep (beslissingen: worden genomen door projectgroep) Infosessies VAZG

13 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 3. Team en Comité Zorginfectiebeleid (ZIB) - installatie: klaar tegen juni ‘10 - comité: 4 RVT’s apart Comité ZIB, RVT’s gemeenschappelijk Comité ZIB (met bewaking van eigenheid) - werking/vergaderingen: - team: 1/maand - comité: min. 4-maal tussen september ‘10 en juni ’’11 - eerste ervaring - werkpunten structureel aangepakt - overleg tussen verschillende disciplines Enkele RVT’s kunnen samen een comité organiseren, met bewaring van elk zijn eigenheid, ook dit moet op haalbaarheid getoetst worden. Infosessies VAZG

14 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 4. HALT – studie - European Point Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections and Antibiotic use in Long-Term Care Facilities. - 1ste deel in november ’09, 2de deel in september ’10 (2de deel: verplichte deelname RVT’s consortium) - financiering door ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) - eerste ervaring: - haalbaar voor verzameling gegevens en input - suggestie: verdere opvolging Infosessies VAZG

15 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 5. Bevraging (juli – september) - doelstelling: peilen naar kennis/handelingen ivm zorginfecties, handhygiëne, handschoenen, AB-formularium, … - huisartsen - medewerkers - in de zorg, schoonmaak, technische dienst - werkpunten o.a kennisoverdracht - juwelen - handschoenen - resultaten worden voorgesteld op symposium van 21/10/10 (KATHO, Roeselare) Infosessies VAZG

16 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 6. Regionaal - installatie werkgroep “zorginfecties in RVT’s en ROB’s”: leden van consortium én vertegenwoordigers van de betrokken huisartsenkring(en) (Nog te realiseren) - info op vergaderingen regionaal platform ziekenhuishygiëne Oost-Vlaanderen Infosessies VAZG

17 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 7. Federaal (1/2) 7.1. Vergaderingen - startvergadering 8/02/ opdrachten - externe begeleidingscomité - werkgroep PPT voor vorming CRA’s en verpleegkundige-zorginfectiebeleid in RVT-ROB - opvolgingsvergadering 6/07/ stand van zaken in verschillende consortia - volgende vergadering: eind oktober/begin november 2010 Infosessies VAZG

18 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 7. Federaal (2/2) 7.2. PPT voor vorming CRA’s en verpl.-ZIB in RVT-ROB - werkgroep (coördinatie: FOD Volksgezondheid, leden: vertegenwoordigers van 4 consortia) - presentaties: - algemene voorzorgsmaatregelen (vnl. handhygiëne en handschoenen) - aanpak van MRSA - aanpak van infectieuze diarree - aanpak van schurft (scabiës) Infosessies VAZG

19 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 8. Planning - HA en CRA regio Gent Noord: zorginfecties op 07/10/10 infectioloog en geneesheer-ziekenhuishygiënist AZSL - Symposium KATHO Roeselare 21/10/10 - “gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in WZC onder de loep”, CRA en verpleegkundige ZIB van ons consortium - infectiologie avond voor HA: zorginfecties op 23/11/10 (in AZSL) Infosessies VAZG

20 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 9. Planning – uitdagingen (1/2) - team en comité ZIB: haalbaar in RVT’s en ROB’s? - communicatie: - tussen RVT’s onderling !? Gebruik van hygiënekaarten (acute ziekenhuizen – 2009) – aanpassing nodig!! - tussen RVT’s en ziekenhuizen !? Standaardisatie van middelen (vb. transferdocument) - samenwerking werkgroep functionele binding Infosessies VAZG

21 Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's
1 oktober 2010 9. Planning – uitdagingen (2/2) - draaiboek zorginfecties: haalbaarheid voor de werkvloer; vanuit ons consortium hieraan meehelpen - aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad, BICS (Belgian Infection Control Society): actualiseren, aanpassen aan praktijk vb. aanpak van MRSA in RVT’s en ROB’s. - standaardisatie van aanbevelingen - samenwerking Infosessies VAZG

22 Dank voor de aandacht Hygiënische groeten!!


Download ppt "Project Zorginfecties in de RVT's en ROB's"

Verwante presentaties


Ads door Google