De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Leeuwarden Commissie Welzijn Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Alex Riemersma & Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Leeuwarden Commissie Welzijn Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Alex Riemersma & Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert,"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Leeuwarden Commissie Welzijn Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Alex Riemersma & Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert, 2 september 2008 Fryske Akademy

2 Overzicht Mercator activiteiten Financiering Mercator profiel Onderzoeksagenda Betekenis Mercator Kenniscentrum / discussie Conclusies

3 Mercator activiteiten Documentatie en informatie Onderzoek en publicaties Databases Network of Schools Congressen en seminars Advisering en bemiddeling Q&A op de website

4 Onderzoeksrapporten Nieuwsbrieven Regionale Dossiers –40 verschillende taaldossiers –Update iedere 5 jaar –Online beschikbaar Publicaties

5 Financiering 1987-2006: 80% Europese Unie / 20% Fryske Akademy 2007: Provincie Fryslân, Baskenland 2008: Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Baskenland, EU

6 Financiering 2009-2012 Provincie Fryslân (kennishotspots): € 200.000 Gemeente Leeuwarden (SIOF): € 200.000 Baskenland (Ministerie van Onderwijs): € 140.000 Europese Unie (Lifelong Learning): € 60.000

7 Mercator profiel Meertaligheid en Taalleren Expertise- en documentatiecentrum Wetenschappelijk onderzoek Platformfunctie

8 Doelen pilotproject 2007 Verkenning en afbakening werkterrein Uitwerking taakstelling: –Kennisverwerving –Kenniscirculatie –Kennistoepassing Uitbouw van bestaande netwerken Bedrijfsplan Kenniscentrum

9 Het team

10 Positionering in stad en regio Hogescholen (Kenniscampus) Open Universiteit Cedin & Taalsintrum Frysk Tresoar, Afûk, HCL Leeuwarden culturele hoofdstad tweetalige provincie

11 Positionering in Nederland KNAW / onderzoeksinstituten Universiteiten Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

12 Positionering in Europa Europese Unie –Communication on Multilingualism Raad van Europa –Europees Handvest RML –Kaderverdrag Nationale Minderheden Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE / OSCE)

13 Mercator network Mercator Kenniscentrum “lead partner”. De vier partnerinstituten: Aberystwyth – Universiteit van Wales Barcelona – Ciemen Boedapest – Hungarian Academy of Sciences Eskilstuna (Zweden) – Mälardalen Universiteit

14 Andere Europese partners Network for the Promotion of Linguistic Diversity in Cardiff European Network of Multilingualism in Barcelona European Centre for Modern Languages in Graz

15 Samenwerking met Baskenland

16 Congressen in 2007 Multilingualism and Language Learning: Measurement and good Practice, 10 – 11 mei 2007 Mercator Kennisatelier, voor instituten en organisaties betrokken bij het (meertalig) onderwijs in Fryslân, 18 juni 2007 New developments in Basque education in a European perspective. In samenwerking met het Baskische ministerie van Onderwijs, 7 – 8 november 2007 The future of European policy towards Multilingualism and Language Learning, 21 – 23 november 2007

17 Congressen in 2008 September, Foundation of Endangered Languages (FEL) - Wereldcongres November, Baskisch seminar over leermiddelen en lerarenopleiding December, Frysk Filologenkongres: een dag Kennisatelier

18 Andere evenementen 2008 Februari: Europees Platform / Arion Maart: expert werkbezoek en presentaties Schots & Catalaans April: bezoek EU-commissaris Leonard Orban April: bezoek staatssecretaris Frans Timmermans Mei: bezoek van universiteit Nanking, China

19 Bijdragen aan congressen 2008 Juni: 10 jaar OVSE-recommendations in Oslo September: Partnership for Diversity in Gdansk Oktober: Multilingualism in Kirgizië Oktober: 10 jaar Europees Handvest in Lulea (Zweden)

20 Onderzoeksagenda Evaluatie meertalig onderwijs Onderwijsmodellen Toepassing CEFR (Common European Framework of Reference) Testen taalnivo’s Doorgaande leerlijn Meerwaarde van Meertaligheid

21 Betekenis Mercator Ambities provincie: meertalig onderwijs Ambities gemeente: kennishotspot, meertalige hoofdstad Voor bedrijven: bewust van waarde meertaligheid Cultuur en toerisme: aantrekkingskracht en beleving van meertaligheid

22 Conclusies Ideale uitgangssituatie Kennisimpuls Samenwerking Leeuwarden Europese Kennisstad

23

24 Bedankt / Tankewol Cor van der Meer & Alex Riemersma cvdmeer@fa.knaw.nlcvdmeer@fa.knaw.nl ariemersma@fa.knaw.nlariemersma@fa.knaw.nl Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning www.mercator-research.eu Fryske Akademy


Download ppt "Gemeente Leeuwarden Commissie Welzijn Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren Alex Riemersma & Cor van der Meer Leeuwarden / Ljouwert,"

Verwante presentaties


Ads door Google