De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efeze 1:1-10 Tekstboekje Hoofdstuk 1-3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efeze 1:1-10 Tekstboekje Hoofdstuk 1-3"— Transcript van de presentatie:

1 Efeze 1:1-10 Tekstboekje Hoofdstuk 1-3
Welkom op de gezamenlijke Kring Bijbelstudie van de Vrije Evangelische gemeente De Brug.

2 Sleutelvers Het boekje noemt de tekst : Efeze 1:4-5 Lees in uw Bijbel ! Wij gaan nadenken over vier woorden in dit sleutelvers nl: Uitkiezen. Voor de grondlegging. Heilig zijn voor Hem. Voorbestemd.

3 Uitkiezen Woorden boek :
ἐκλέγομαι  eklegomai heeft gekozen of geroepen voor hem zelf. Uitkiezen, aanwijzen, uitkiezen voor Hemzelf a) kiezen uit vele. Jezus koos zijn discipelen b) kiezen voor een dienst . (gaat niet in de eerste plaats om ons behoud, maar het gaat om wie wij kunnen zijn voor God) c) Kiezen wie Hij genade wil bewijzen Rom 8: Hij heeft mij gezien dat ik Hem aan zou nemen. d) God kiest zijn kinderen en zet hen apart voor Hemzelf Jakobus 2:5 ( zoek de tekst op) Zalig ( uitverkoren ) zijn de armen van geest.

4 Voor de grondlegging. Woordenboek
καταβολή katabolē = smijten neerleggen funderen. Voordat de fundamenten van de;( let op! Niet aarde of wereld maar ) kosmos gelegd werden heeft God jou al gezien en uitverkoren voor Hemzelf. κόσμος kosmos = dus de hele schepping. Kan je ook vertalen met sieraad. Lees ! in dit verband ook Jeremia 1:5 God wist dat jij een dienst mocht doen in Joure samen met de broeders en zusters van de Vrije Evangelische Gemeente de Brug.

5 Heilig zijn voor Hem Woordenboek:
ἅγιος hagios = afgezonderd en toegewijd aan God. Het Hebreeuwse woord Kadosh heeft dezelfde betekenis. In het Hebreeuws zijn twee woorden Heilig en Hoer nauw aan elkaar verwant. Vergelijk Efeze 1:4 met Col 1:22

6 Voorbestemd Woordenboek.
προορίζω proorizō = proörismos voorverordineert in het Latijn Praedestinatio. Dit woord betekent van te voren bepalen hoe iets zal verlopen voor dat het gebeurt, voorbeelden kunnen zijn: Hand 4:28 en 1 Cor 2:7 Twee meningen uitverkiezing: Vrije Wil – mensen kiezen voor God, nemen Hem aan zonder dat God dit van te voren ziet of wil. ( Arminus) Vrije Genade – mensen nemen God met blijdschap aan, maar waren al uitverkoren voor de grondlegging. ( Gomarus)

7 Onderwerp = de gemeente
Het onderwerp van de brief aan de Efeze is de gemeente . Kahal Jahwe = de vergadering van Israël. Kinderen van het verbond. Ekklēsia = vergadering van burgers ( zij worden bijvoorbeeld opgeroepen om te stemmen in een democratie) Als de bazuin gaat roepen 1 Tes 4 gaan wij naar de grote vergadering in de hemel. Wij gaan uit = ek deze wereld. Wij zijn burgers van een hemels rijk. Lees Filp 3:20 en Kol 1:13

8 Zegeningen. A. Van het verleden. ( 4-6) 1. Om heilig te zijn vers 4
2. Om geadopteerd te worden. Vers 5 3. Om te aanbidden. Vers 6 B Van het heden ( 7-9) 4. God schenkt verlossende genade ( vs 7a) 5. God schenkt overvloedige genade ( 7b-8a) 6. Wij zijn betrokken in Gods plan. (8-10) C Van de toekomst. ( vs 10-14) Dit behandelen wij volgende maand.

9 Om heilig te zijn vers 4 Wij mogen heilig zijn om God daarmee te eren in ons leven. De eerste christenen vielen op dat zij zich niet overgaven aan allerlei uitspattingen. Die heel gewoon waren. Wat is het een zegen dat wij in deze donkere wereld mogen laten zien dat wij heilig voor God willen leven. Aan zonde hangt een prijskaartje Het is goed om Hem gehoorzaam te zijn.

10 Om geadopteerd te worden. Vers 5
Adam was een kind van God en was geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij viel in zonde en van zijn kind staat geschreven: Seth dat hij naar het beeld en de gelijkenis was van Adam. In het oude testament Ben adam = zoon van Adam. In het nieuwe testament = zonen van God (door Christus de ZOON VAN GOD) Gal 4:5 en 6 Zie Joh 15:15 en Rom 8:14 Rom 8:19

11 3. Om te aanbidden. Vers 6 Wij mogen God aanbidden in de Geest Joh 4:24 Heidenen mogen aanbidden Hand 8:27 Engelen aanbidden Hebr. 1:6 Als wij aanbidden wordt Gods troon gebouwd. Openbaring 5:13 Aanbidden is de kracht van God aanwenden. Muren vallen dan. Jericho Vijanden worden verslagen. Josefat Celdeuren gaan open. Paulus en Silas

12 4. God schenkt verlossende genade ( vs 7a)
Genade = geschenk. Wij hebben de verlossing niet en nooit verdiend. Wij hebben het om niet gekregen. Hoe ? Door Jezus aan te nemen. Hand 4:12

13 4. God schenkt overvloedige genade ( vs 7b en 8)
Bijvoorbeeld : Rust. Vrede. Blijdschap. Alle Geestelijke zegeningen hebben wij van God ontvangen.

14 6. Wij zijn betrokken in Gods plan. (8-10)
Geloof zonder werken is dood. Jakobus 2:26 Het is een getuigenis voor mensen die niet geloven. 1 Petrus 2:12 God ziet onze werken in zijn Raadsplan . Openb. 2 :2 Wij mogen de werken doen in zijn raadspaln die Hij voor ons heeft voorbestemd. Dat heet uitverkiezing van de werken.


Download ppt "Efeze 1:1-10 Tekstboekje Hoofdstuk 1-3"

Verwante presentaties


Ads door Google