De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

prof. dr. Karel Hoppenbrouwers

Verwante presentaties


Presentatie over: "prof. dr. Karel Hoppenbrouwers"— Transcript van de presentatie:

1 prof. dr. Karel Hoppenbrouwers
Lea Maes Voorzitter prof. dr. Karel Hoppenbrouwers KULeuven Help, een dokter op school

2 Vragen voor deze workshop
Wat zijn uitdagingen waar we als school, als ouder, leerling, CLB, welzijnswerker voor staan? Wat betekent dit voor het beleid van de school? Wat betekent dit voor de opdrachten van het CLB? Wat betekent dit voor de netwerking met welzijns- en gezondheidssector? Wat betekent dit voor andere schoolnabije ondersteuners? Zijn er kritische voorwaarden om dit te kunnen realiseren? Help, een dokter op school

3 Help, een dokter op school
Vraag 1: omgevingsanalyse welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1) Programmatorische gezondheidszorg moet meer ingebed worden in een brede welzijnsdefinitie. Het onderwijs is een uitgelezen plaats om de doelstellingen van jeugdgezondheidszorg te realiseren omdat daar alle kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 à 18 jaar bereikt kunnen worden. Preventie én zorg zijn opdrachten van de jeugdgezondheidszorg binnen het CLB. Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken voor globale preventieve (medische) zorg. Help, een dokter op school

4 Vraag 2: Wat betekent dit voor het schoolbeleid?
Help, een dokter op school Werken aan een preventief gezondheidsbeleid is een opdracht voor de artsen en de verpleegkundigen van het CLB, niet voor de school. Een preventief gezondheidsbeleid, is geen opdracht voor het CLB alleen.

5 Vraag 3: Wat betekent dit voor het CLB? (1)
Het CLB moet een sterker evenwicht bereiken tussen een programmatorische zorg voor iedere jongere en maatwerk voor individuele leerlingen. De rol en de vaststellingen van consulten moeten aanleiding geven tot accurate en gerichte communicatie met ouders. Het CLB moet een sterker continuüm omvatten dat onderscheid maakt tussen een basisaanbod voor alle leerlingen, een intermediair aanbod en een exclusief aanbod. Help, een dokter op school

6 Vraag 3: Wat betekent dit voor het CLB? (2)
Het CLB moet sterker uitgaan van de vraagsturing vanuit de leerling (patiënt). Men moet daarom afstappen van het ‘medisch expert-model’ tijdens het verplicht medisch consult. Ook de curatieve geneeskunde gaat nu meer uit van de vraagsturing door de patiënt. Het CLB moet sterker het gezondheidsbeleid op de school ondersteunen en minder belast worden vanuit de programmatorische zorg. De (verplichte) medische consulten moeten een plaats krijgen in een breder gezondheidsbevorderend beleid dat door de school wordt aangestuurd. Er is een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van een ”CLB-competentie. Help, een dokter op school

7 Vraag 4: Wat betekent dit voor de samenwerking met een breder netwerk?
Er bestaat een overaanbod van externe instanties die de school “ondersteunen” voor deelaspecten van het gezondheidsbeleid. Er is nood aan een duidelijker uitklaring van de draaischijffunctie van het CLB. De taakverdeling tussen de school en het CLB moet duidelijker zijn. Deze uitklaring moeten ertoe leiden dat er duideliike aanspreekpunten binnen onderwijs ontstaan voor de welzijns- en gezondheidssector. Help, een dokter op school

8 Help, een dokter op school
Vraag 5: Samenwerking met andere schoolnabije ondersteuners (pedagogische begeleidingsdienst) Er is een te grote overlapping in de ondersteuningopdracht van de pedagogische begeleidingsdienst enerzijds en het CLB anderzijds. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de scholen over de invulling van hun zorgbeleid. De ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdienst neemt af naarmate er meer specifieke en individuele ondersteuning voor een leerling nodig is. Het CLB ondersteunt de initiatieven die gericht zijn op een individuele leerling; de pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt het zorgkrachtig beleid in de school. Help, een dokter op school

9 Vraag 6: Kritische voorwaarden
Help, een dokter op school Er is een sterkere beleidsafstemming nodig tussen de verschillende beleidsdomeinen op het vlak van gezondheidsbevordering.


Download ppt "prof. dr. Karel Hoppenbrouwers"

Verwante presentaties


Ads door Google