De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Opdracht De centra dragen bij tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Opdracht De centra dragen bij tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de."— Transcript van de presentatie:

1 CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2 Opdracht De centra dragen bij tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren, zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

3 Basisafspraken Het belang van het kind staat centraal Multidisciplinaire aanpak Gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrum, school en ouders Onafhankelijk - beroepsgeheim Gratis …

4 De domeinen 4 begeleidingsdomeinen Vraaggestuurd - verplicht aanbod Preventief waar mogelijk, remediërend waar nodig Emancipatorisch …

5 Psycho-sociaal functionerenLeren en studeren Preventieve gezondheidszorg Schoolloopbaan CLB

6 Psycho-sociaal functioneren Opvoedingsproblemen Sociale vaardigheden Mishandeling – verwaarlozing Holebi-problematiek Aanpassingsproblemen Gedragsproblemen (agressie, pesten, moeilijke klassen,...) Verslavingsproblematiek Faalangst, depressie, suïcide, rouwverwerking … Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

7 Preventieve gezondheidszorg Medische onderzoeken Algemene consulten = opstellen van een algemeen gezondheidsbilan Gerichte consulten = tussentijdse evaluatie van specifieke gezondheidsrisico’s Bijzondere consulten = een algemeen consult voor het B.O. Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

8 Preventieve gezondheidszorg Medische onderzoeken Algemene consulten * 2de kleuterklas * 5de leerjaar * 1ste en 3de secundair Gerichte consulten * 1ste kleuterklas * 1ste en 3de leerjaar Bijzondere consulten * Vóór of onmiddellijk na instap in B.O. * Om de 2 jaar Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

9 Preventieve gezondheidszorg Vaccinaties Difterie – Tetanus – Polio - Pertussis * 1ste leerjaar Mazelen – Bof - Rubella * 5de leerjaar Hepatitis B + baarmoederhalskanker * 1ste secundair Difterie – Tetanus - Pertussis * 3de secundair Hersenvliesontsteking serogroep C * alle leerlingen van 3 tot 18 jaar Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

10 Preventieve gezondheidszorg Profylaxe besmettelijke ziekten Visuele & auditieve problemen Psycho-somatiek Gezonde voedingsgewoonten Eetstoornissen (obesitas – anorexia) Tienerzwangerschappen Hygiëne Seksuele voorlichting & anticonceptie... Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

11 Leren en studeren Leerproblemen Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,...) Ontwikkelingsproblemen Ontwikkelingsstoornissen (autisme,...) Studiemotivatie Studievaardigheden Hoogbegaafdheid Minderbegaafden Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

12 Schoolloopbaan Opvolging bij tuchtmaatregelen Leerplichtcontrole Beroepsoriëntering - schoolverlaters Studiekeuzebegeleiding –Binnen gewoon onderwijs –Verwijzing naar BuO –Begeleiding bij risico-keuzes Psycho- sociaal functioneren Leren en studeren Preventieve gezondheids zorg Schoolloop- baan CLB

13 Contactgegevens MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG 8u30 – 12u00 8u30 – 12u00 13u00 – 16u00 13u00 – 16u00 dinsdag gesloten tussen 13u00 en 16U00 TELEFOON: 011/34.61.61 TELEFOON: 011/34.61.61 ADRES: Eloi Hellenboschstraat z/n, ADRES: Eloi Hellenboschstraat z/n, 3970 Leopoldsburg TEAM: Peggy Peeters - Paramedisch werker Jos Beirnaert - Arts TEAM: Peggy Peeters - Paramedisch werker Jos Beirnaert - Arts Kiymet Cesur - Maatschappelijk werker Kiymet Cesur - Maatschappelijk werker Nele Pellin - Psycho – pedagogisch Nele Pellin - Psycho – pedagogisch consulent consulent


Download ppt "CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Opdracht De centra dragen bij tot het welbevinden van leerlingen, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de."

Verwante presentaties


Ads door Google