De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medisch Onderzoek door het CLB Dokter, mag ik eens vragen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medisch Onderzoek door het CLB Dokter, mag ik eens vragen?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Medisch Onderzoek door het CLB Dokter, mag ik eens vragen?

3 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Wanneer moet ik naar het onderzoek? • Eerste kleuterklas • Tweede kleuterklas • Eerste leerjaar • Derde leerjaar • Vijfde leerjaar

4 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Wanneer moet ik naar het onderzoek? • Eerste jaar secundair onderwijs • Derde jaar secundair onderwijs • Het eerste jaar deeltijds beroepssecundair onderwijs, erkende vorming, of het schooljaar waarin het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de erkende vorming wordt aangevat ( tenzij er in de voorbije 12 maanden een algemeen consult is uitgevoerd )

5 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Is dit onderzoek verplicht? Ja, maar….indien het nodig mocht zijn: • Kan je een andere arts van jouw CLB kiezen • Kan je een arts van een ander CLB kiezen • Kan je huisarts of kinderarts kiezen ALS die het diploma heeft van arts in de jeugdgezondheidszorg en MITS je de juiste documenten bezorgt aan de arts van jouw CLB-team. Vraag meer uitleg aan de verpleegkundige

6 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Waarom krijg ik een medisch onderzoek? • Tijdens de ontwikkeling kunnen problemen ontstaan die opgelost kunnen worden bij vroegtijdige ontdekking: • vòòr je er last van hebt. Een gaatje in je tanden kan ook gerepareerd worden vòòr je pijn hebt. • vòòr je problemen krijgt op school bvb goed zien, goed horen

7 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Waar gebeurt dit onderzoek? De onderzoeken gebeuren op school of op het CLB: • De 2de kleuterklas, het 5de leerjaar, het 1ste of 3de jaar secundair onderwijs komen naar het CLB. • Voor de1ste kleuterklas, het 1ste of 3de leerjaar komen de arts en de verpleegkundige naar school.

8 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke soorten onderzoeken zijn er? Er zijn grote en kleine onderzoeken: • Kleine of Gerichte onderzoeken: 1ste kleuter,1ste en 3de leerjaar • Grote of Algemene onderzoeken 2de kleuter, 5de leerjaar, 1ste en 3de secundair

9 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Krijg ik altijd een prik? • Neen. • Je krijgt enkel een prik wanneer jouw ouders hiervoor de toestemming geven. • Jouw ouders kunnen ook beslissen om jouw prik door de huisarts of de kinderarts te laten toedienen. • Jouw ouders kunnen er ook voor kiezen om jouw geen prik te laten geven.

10 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Waartoe dient een prik? • Het spuitje of het vaccin beschermt jou tegen allerlei besmettelijke ziekten. • Deze ziekten kunnen ernstige blijvende schade aan jouw gezondheid veroorzaken.

11 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Waartoe dient een prik? • Wanneer alle mensen zo’n spuitje zouden kunnen krijgen kan het zijn dat die ziekte nergens meer voorkomt, een voorbeeld hiervan is de pokkenziekte. • Daarom kijkt de arts of verpleegkundige voor elk medisch onderzoek of jij al je vaccinaties gekregen hebt, indien je ouders dit wensen kan er een ontbrekend spuitje tijdens het onderzoek gegeven worden.

12 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke prikken kan ik op het CLB krijgen? • 1ste leerjaar: IPV-DTPa: polio, difterie, tetanus en pertussis • WA’S DA??? • Polio: kinderverlamming • Difterie: kroep: gevaarlijke keelontsteking waardoor je kunt stikken en sterven • Tetanus: klem: zeer pijnlijke spierkrampen waaraan je kan sterven • Pertussies: kinkhoest: gevaarlijke hoest die je longen kan kapotmaken

13 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke prikken kan ik op het CLB krijgen? • 5de leerjaar: MBR • WA’S DA??? • Mazelen: je voelt je erg ziek en je krijgt rode vlekjes op je lichaam. Je geneest vaak niet helemaal, misschien kan je niet meer praten of lopen… • Bof: je voelt je ziek en je krijgt een dikke bobbel achter je oor, jongens kunnen door deze ziekte misschien nooit kindjes krijgen • Rubella: je voelt je niet erg ziek maar je krijgt roze vlekjes op je lijf, als een meisje deze ziekte krijgt terwijl ze zwanger is dan kan het kindje doodgeboren worden of gehandicapt zijn

14 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke prikken kan ik op het CLB krijgen? • 1ste secundair: HBV: 3 spuitjes • WA’S DA??? • Hepatitis B: is een ernstige ontsteking van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B virus ( HBV ). Vaak krijg je de ziekte zonder dat je het beseft. MAAR: het virus kan blijven zitten in je lichaam, jij kan dus anderen besmetten en vooral:vaak krijg je er leverkanker door!!

15 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke prikken kan ik op het CLB krijgen? • 3de secundair: dT: difterie en tetanos • WA’S DA??? • Difterie: is een ernstige keel- en bovenste luchtwegontsteking. Je kan door de zwelling van de keel stikken en door het gif van de bacterie kan je verlamming van hartspier en aantasting van het zenuwstelsel krijgen. • Tetanos: je wordt gemakkelijk besmet door de tetanusbacil: deze zit vooral in de aarde die bemest werd met natuurmest, een roestige nagel in je hand of voet kan al voldoende zijn… Je krijgt zware spierkrampen die ook je ademhaling kunnen blokkeren, tetanos is zeer pijnlijk en vaak dodelijk

16 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Welke stappen worden er gezet? • Je krijgt een brief met uitleg over het vaccin. • Bij deze brief zit ook een toestemmingsformulier om door je ouders te laten invullen. • Zij kunnen kiezen of de CLB-arts of de huisarts/kinderarts het spuitje geeft • In deze brief vragen wij ook of je al ooit een probleempje hebt gehad met een ander vaccin. Is dat zo, dan zal de CLB arts of de CLB verpleegkundige contact opnemen met je ouders en soms met je huisarts om samen te beslissen of het goed is dat je de prik krijgt. • Na de prik krijg je een bewijsje van het soort spuitje mee.

17 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Waar krijg ik die prik? • De prikken worden in de bovenarm toegediend.

18 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Doet een prik pijn? • De meeste kinderen en jongeren vinden dat het best meevalt. Natuurlijk voel je het wel.

19 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Word ik ziek na de prik? • Van sommige prikken kan je de volgende dag wat koorts krijgen of je wat ziek voelen. Dit gaat meestal snel voorbij. • Van de prik tegen de klem en difterie kan jouw arm de daarop volgende dagen behoorlijk pijnlijk aanvoelen.

20 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Mag ik sporten na een prik? • Ja!

21 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Mag ik een toets maken na een prik? • Ja!

22 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Wat als ik mij na de prik niet lekker voel? • Onmiddellijk na het spuitje kan je dit zeggen aan de verpleegkundige of de arts • Wanneer je je thuis ziek voelt en hoge koorts maakt kan je best jouw huisarts raadplegen. • Het is dan goed dat je het bewijs kan tonen dan weet jouw huisarts precies om welk vaccin het gaat.

23 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Hoe verloopt het medisch onderzoek? • Je krijgt formulieren mee om door je ouders te laten invullen. • Een vragenlijst waarin je ouders ons vertellen hoe het zit met jouw gezondheid en of er punten zijn waar we ons zorgen moeten over maken of die we bijzonder goed moeten onderzoeken. • Een brief met wat uitleg over het medisch onderzoek en wanneer je onderzocht zal worden. • Vraag aan je ouders alles in te vullen en breng de brief snel terug mee naar school.

24 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Wie ontmoet ik allemaal op het medisch onderzoek? • De verpleegkundige • De arts • Soms nog andere CLB medewerkers

25 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 1 De wachtzaal: • Hier word je verwelkomd door de arts of de verpleegkundige die jou zal uitleggen hoe het onderzoek zal verlopen, wat juist wordt onderzocht en waarom ze dat doen. • Vaak wordt hier een kringgesprek gehouden over gezonde leefgewoontes. Of wordt jou gevraagd een vragenlijst hierover in te vullen. • In het kringgesprek of tijdens het gesprek met de arts of verpleegkundige kan je vragen stellen!

26 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • Voor iedereen: • Je wordt door de verpleegkundige uit de wachtzaal gehaald • Je kleren doe je uit in het kleedhokje, onderbroek en hemdje of BH mag je aanhouden • Je wordt gewogen en gemeten: je cijfers worden op een curve uitgezet, daarmee kunnen we het verloop van je groei volgen

27 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • Wat is wat: - Gezichtsscherpte: kan je nauwkeurig genoeg zien? -Oogstand: We speuren naar scheelzien en/of lui oog met behulp van de corneareflexbeeldjestest, de verpleegkundige schijnt met een penlampje in het oog van de kleuter en bekijkt de weerspiegeling van het lichtje in het oog -Gehoor: kan je wel horen wat je moet horen? -Kleurzin: kan je alle kleuren onderscheiden? We testen met de Ishihara-test 24 of 38 platen -Dieptezicht: gebruik je beide ogen om te zien? We gebruiken de TNO-test

28 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • Kleuters K1: • Gezichtsscherpte: Kay 3m Crowded book wordt gebruikt • Oogstand:d.m.v. corneareflexbeeldjestest • Lengte en Gewicht

29 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • Kleuters K2: • Gezichtsscherpte: Logmar 3m Crowded test wordt gebruikt. • Gehoor: wordt getest met de audiometer • Lengte en Gewicht

30 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • 1ste leerjaar: - Lengte en Gewicht -Gezichtsscherpte: Logmar 3m Crowded test wordt gebruikt -Kleurzin

31 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • 3de leerjaar: -Lengte en Gewicht -Gezichtsscherpte: Logmar 3m Crowded test wordt gebruikt

32 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • 5de leerjaar: • Lengte en Gewicht • Gezichtsscherpte: Snellen letters en/of cijfers op lijn wordt gebruikt • Dieptezicht • Gehoor • Gesprekje over voeding- en leefgewoonten

33 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • 1ste secundair: • Lengte en Gewicht • Gezichtsscherpte:moet niet maar wordt aanbevolen, Snellen letters en/of cijfers op lijn wordt gebruikt • Gesprek over voeding- en leefgewoonten

34 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 2 Het onderzoek bij de verpleegkundige: • 3de secundair: • Lengte en Gewicht • Gezichtsscherpte:moet niet maar wordt aanbevolen,Snellen letters en/of cijfers op lijn wordt gebruikt • Gehoor • Gesprek over voeding- en leefgewoonten • Gesprek over menstruele cyclus en relaties

35 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • Wat is wat: -Oogstand: de corneareflexbeeldjestest, nu schijnt de arts met een penlampje in het oog van de kleuter en bekijkt de weerspiegeling van het lichtje in het oog de cover/uncovertest en de alternerende covertest: de arts gebruikt een penlampje, dekt één van de oogjes af en bekijkt de oogbewegingen

36 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • Wat is wat: -Uitwendig aspect van de ogen: door goed te kijken naar de ogen kan de arts al een aantal oogproblemen opmerken -Gebit: de arts schijnt met een lampje in je mond, gebruikt een houten stokje om je tong plat te houden zodat hij alles goed kan zien

37 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: Globale ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor taal/spraak en motoriek: op een aparte vragenlijst kan de juf aanduiden of het CLB-team gerichter onderzoek hierrond moet uitvoeren

38 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • Wat is wat: -Onderzoek van de genitaliën bij kleinere kinderen: de arts bekijkt het algemeen uitzicht van de genitaliën, zijn beide teelballen ingedaald? Is er verkleving van de voorhuid?

39 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • Wat is wat: Onderzoek van de genitaliën bij grotere kinderen: de arts volgt het verloop van de pubertaire ontwikkeling door de ontwikkeling van de borsten, de pubisbeharing, de grootte van de penis te bekijken. Het volume van de teelballen wordt vergeleken met een testismodel, de arts moet dus even aan de teelballen voelen. Dit alles betekent dat je heel even je slip moet laten zakken en je BH uitdoen. Heb je nog vragen? Wil je meer weten? Stel je vragen met een gerust hart aan de arts. Hij/zij zal je graag verder helpen.

40 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • Wat is wat: -Houding en bewegingstelsel: de arts spoort eventuele scheefgroei van de rug op door je rug te bekijken als je rechtopstaat, maar ook als je vooroverbuigt. -Informatie m.b.t. afwezigheid- of ongeschiktheidsattesten en m.b.t. fysieke fitheid:

41 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 1ste Kleuter: -dit is een klein onderzoek: kan door de verpleegkundige alleen uitgevoerd worden -achteraf bekijkt de arts wel je gegevens met de verpleegkundige

42 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 2de Kleuter: -Oogstand:corneareflexbeeldjestest;de cover/uncovertest en de alternerende covertest -Uitwendig aspect van de ogen -Gebit -Globale ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor taal/spraak en motoriek -Genitaliën

43 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 1ste leerjaar: -Oogstand:corneareflexbeeldjestest;de coveruncovertest en de alternerende covertest -Uitwendig aspect van de ogen -Gebit

44 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 3de leerjaar: -dit is een klein onderzoek: wordt door de verpleegkundige alleen uitgevoerd -achteraf bekijkt de arts wel je gegevens met de verpleegkundige

45 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 5de leerjaar: -Uitwendig aspect van de ogen -Gebit -Pubertaire ontwikkeling -Genitaliën -Houding en bewegingstelsel -Informatie m.b.t. afwezigheid- of ongeschiktheidsattesten en m.b.t. fysieke fitheid

46 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 1ste secundair: -Uitwendig aspect van de ogen -Gebit -Pubertaire ontwikkeling -Genitaliën -Houding en bewegingstelsel -Informatie m.b.t. afwezigheid- of ongeschiktheidsattesten en m.b.t. fysieke fitheid

47 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 3 Het onderzoek bij de arts: • 3de secundair: -Uitwendig aspect van de ogen -Gebit -Pubertaire ontwikkeling -Genitaliën -Houding en bewegingstelsel -Informatie m.b.t. afwezigheid- of ongeschiktheidsattesten en m.b.t. fysieke fitheid

48 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 4 Na het medisch onderzoek: • De resultaten: -worden met je besproken -worden aan je ouders meegedeeld -alleen die gegevens die belangrijk zijn voor je schools functioneren worden aan de school meegedeeld -de nieuwe gegevens komen in je medisch dossier

49 PBD-CLB/POC 18/09/2007 Stap 4 Na het medisch onderzoek: • Beroepsgeheim: De arts en verpleegkundige zijn gebonden door het beroepsgeheim. Indien nodig en als je dat wil kan vertrouwelijke info gedeeld worden met andere medewerkers van jouw CLB-team, zodat je beter geholpen kan worden.


Download ppt "Medisch Onderzoek door het CLB Dokter, mag ik eens vragen?"

Verwante presentaties


Ads door Google