De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PATRIK VANKRUNKELSVEN 13 DECEMBER 2008 Orde van geneesheren: een nieuw concept.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PATRIK VANKRUNKELSVEN 13 DECEMBER 2008 Orde van geneesheren: een nieuw concept."— Transcript van de presentatie:

1 PATRIK VANKRUNKELSVEN 13 DECEMBER 2008 Orde van geneesheren: een nieuw concept.

2 Geschiedenis Opgericht in 1938 bij wet Huidige vorm: KB n° 79 “Betreffende de Orde der geneesheren” 10 november 1967  Tijdens volmachtenbesluit van 31 maart 1967 voor economische heropleving, regionale reconversie … Oneindig veel fantasieën;  Geen aanpassingen van tekst na ondertekening door koning  Door koning ondertekend exemplaar ‘zoek’. Na kafkaiaanse zoektocht 2x gevonden!  Wel aanpassingen na overleg in de ministerraad, niet ongewoon

3 Doel van tuchtorgaan Beroepen met bijzondere maatschappelijke impact worden naast de wet die voor iedereen geldt, extra deontologische regels opgelegd. Regels worden bepaald binnen de beroepsgroep én beoordeeld binnen de beroepsgroep.  advocaten  architecten  geneesheren  apothekers

4 Kritiek op huidige orde (1) Corporatistisch / conservatief  Steun aan artsenstaking 1981  Intimiderende inbeslagname dossiers abortus  Standpunten ivm Euthanasie Oubollig uitgangspunt  Eer en waardigheid van het beroep Geen transparantie  Geen openbaarheid  Patiënten krijgen geen informatie, worden nt gehoord  Vriendjespolitiek (artsensyndicaten, labo’s, …)

5 Kritiek op huidige orde (2) Rechten van de verdediging geschonden  Rechter en partij  Geen scheiding van onderzoek en tuchtrechtspraak  Geen arts mogelijk in verdediging  Geen eerherstel mogelijk Geneeskunde is samenwerken  Orde is uitermate gericht op arts als enige belangrijke actor in GHZ: >< geneeskunde is teamwerk, beroepsgeheim voor alle ghz beroepen, … Ongelijk tuchtrecht in verschillende provincies

6 Krachtlijnen goedgekeurde tekst Senaat 1/2/2007 1. Wettelijk grondslag van de orde niet langer ‘ eer en waardigheid van beroep’ maar:  kwaliteit van de beroepuitoefening  Bewust van eindigheid der middelen 2. Democratisering van de organen  Ook andere beroepen in overkoepelende organen (ethici, vertegenwoordigers patiënten, …)  Hoge raad deontologie: alle GH-beroepen; samenwerking!  Rechtstreekse verkiezing Hoge raad  Onverenigbaarheden, bv tussen lid van de raden en verantwoordelijke functie in syndicale wereld  In totaal maximaal 18 jaar functie in organen van de orde

7 Krachtlijnen (2) 3. Uniforme rechtspraak  Waarnemer van 2 andere provinciale raden  Raad van Beroep op niveau van alle GH beroepen 4. Grotere transparantie  Klager kan gehoord worden op zijn verzoek  Klager krijgt kennis van de tuchtrechterlijke beslissing  Klager kan beroep initiëren  Principiële openbaarheid

8 Krachtlijnen (3) 5. Rechten van de beklaagde verbeterd  Splitsing van onderzoek en rechtspraak  Beperking van aantal leden van provinciale raden (minder imponerend)  Meer aandacht voor bemiddeling  Laten bijstaan van persoon van keuze, ook niet-advocaat  Uitspraken kunnen worden opgeschort  Eerherstel mogelijk (uitwissing sanctie, rehabilitatie na schrapping)  Alternatieve straffen

9 Structuur (1) Hoge Raad Deontologie van de Gezondheidsberoepen  Bevoegdheden  Grondbeginselen die gemeenschappelijk zijn voor alle GH beroepen.  Adviesorgaan van verschillende regeringen  Deontologische code van de grondbeginselen  Zien of specifieke deontologische codes niet in tegenspraak zijn  Samenstelling:  Voorzitter uit RvS, Hof v Cassatie of Grondwettelijk Hof  8 artsen (4HA), 2 apothekers, 2 tandartsen, 2 kine, 2 paramedici, 6 verpleegkundigen, 2 vroedvr, 8 spec deontologie, 2 spec patiëntenrechten  Kunnen apart vergaderen afdeling N en F

10 Structuur (2) Beroepen die dat wensen kunnen tuchtrecht van de eerste lijn, organiseren binnen koepel van Hoge raad (waarschijnlijk iedereen behalve artsen, apothekers en Kine > hebben of willen eigen orde) Alle beroepsinstanties op dit niveau  5 leden van de betrokken beroepsgroep  2 juristen, 3 magistraten

11 Structuur (3): Orde van Artsen Nationale Raad (Afdeling N en F)  5 rechtsreeks verkozen artsen, 1 per provincie  2 artsen faculteit geneeskunde  1 deskundige ethiek, 1 spec patiëntenrechten  1 lid verzorgingsinstellingen  1 beroepsmagistraat Bevoegdheid  Specifieke ‘regels’ deontologie  Ledenlijsten  adviezen

12 Structuur (4): Orde van artsen Provinciale raden  7 rechtsreeks verkozen artsen  2 juristen  2 leden van andere provincie als waarnemer Bevoegdheden  Inschrijving in de orde  Adviezen verstrekken  Tuchtrecht, in eerste instantie: bemiddeling  Zo nodig onderzoekscollege en evt tuchtrecht

13 Sancties Soort sancties  Waarschuwing  Berisping  Schorsing (max 2 jaar) / alternatieve straffen: werkstraf/boete  Schrapping Eerherstel  Automatische uitwissing van straffen < schorsing  Andere: na verloop van 3 jaar kan eerherstel gevraagd worden  Definitieve schrapping kan na 3 j worden opgeheven


Download ppt "PATRIK VANKRUNKELSVEN 13 DECEMBER 2008 Orde van geneesheren: een nieuw concept."

Verwante presentaties


Ads door Google