De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 1 Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 1 Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010."— Transcript van de presentatie:

1 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 1 Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010

2 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 2 Regiobestuur Te verkiezen Regiovoorzitter te verkiezen door alle leden betrokken regio Voorzitters regionale geledingen te verkiezen door leden van de geleding van betrokken regio 5 gecoöpteerde leden: moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3 de zelfde geslacht)

3 Regiobestuur Ambtshalve leden Voorzitters alle afdelingen (of afgevaardigden) Parlementsleden, gedeputeerden, provincieraadsleden uit regio Bewegingsconsulenten (tellen niet mee voor m/v evenwicht) Met raadgevende stem : de bewegingscoördinator beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid Ondervoorzitter van ander geslacht dan voorzitter CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 3

4 4 Provinciaal bestuur Te verkiezen : Provinciale voorzitters Rechtstreeks verkozen bestuursleden. De helft van het aantal vertegenwoordigers van de regio. Onverenigbaarheid voor parlements- en provincieraadsleden. De vertegenwoordigers van de regionale afdeling (door leden van betrokken regio verkozen) op basis van leden/inwoners berekend. 2/3 de regel speelt voor elke regionale afdeling. (max. 40). Onverenigbaarheid voor parlements - en provincieraadsleden. 3 afgevaardigden Vereniging, waaronder één OCMW – raadslid, één gemeenteraadslid, één uitvoerend mandataris te kiezen in hun midden. Voorzitters provinciale geledingen te verkiezen door leden van de geleding van betrokken provincie, uitgezonderd de CD&V - senioren.

5 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 5 Provinciaal bestuur 5 gecoöpteerde leden : moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3 de zelfde geslacht bij de stemgerechtigde leden) en mag daartoe tot 10 worden opgetrokken.

6 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 6 Provinciaal bestuur Ambtshalve leden Voorzitters alle regio’s (of afgevaardigden) 3 leden afgevaardigd per provinciale geledingen Eén provincieraadslid per regio, aangeduid door fractie provincieraad De gedeputeerden, de voorzitter van de fractie en in voorkomend geval de voorzitter van de provincieraad De parlementsleden en ministers woonachtig in de provincie

7 Provinciaal bestuur Met raadgevende stem : de provinciale secretaris beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid. In het provinciaal bestuur Vlaams Brabant 5 leden aangeduid door HAB. CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 7

8 8 Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB) Te verkiezen Hoofdstedelijke voorzitter Vertegenwoordigers gemeentelijke afdelingen te verkiezen door leden gemeentelijke afdeling. Extra vertegenwoordiger per begonnen schijf 100 leden. Rechtstreeks verkozen bestuursleden : 1/2 de aantal gemeentelijke vertegenwoordigers (incl. afdelingsvoorzitters). Één afgevaardigde mandatarissen gemeente en OCMW te kiezen uit hun midden. Voorzitters geledingen te verkiezen door leden van de geleding van het hoofdstedelijke gewest. Max. 8 leden van het hoofdstedelijk partijbureau.

9 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 9 Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB) Ambtshalve leden : Voorzitters alle gemeentelijke afdelingen (of afgevaardigden) Leden van parlementaire assemblees en hun eerste opvolgers wonende in het BHG Ministers en staatssecretarissen wonende in het BHG 3 afgevaardigden per hoofdstedelijke geleding 5 gecoöpteerde leden : moet o.m. evenwicht m/v realiseren (max. 2/3 de zelfde geslacht bij de stemgerechtigde leden) en mag daartoe tot 10 worden opgetrokken.

10 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 10 Hoofdstedelijke afdeling Brussel (HAB) Met raadgevende stem : de hoofdstedelijke secretaris de verantwoordelijke vorming en beweging aangeduid door HAB beperkt aantal leden omwille van ervaring of deskundigheid 5 leden aangeduid door provinciale afdeling Vlaams Brabant.

11 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 11 Algemene Vergadering Te verkiezen : 25 rechtstreeks te verkiezen bestuursleden door alle leden. Per provincie 4 gekozen gemeenteraadsleden (incl. de geregistreerde OCMW leden verkozen als gemeenteraadslid) gekozen door deze groep. BHG kiest twee gemeenteraadsleden. [2/3 de regel speelt per provincie voor de volledige delegatie van mandatarissen.]

12 Algemene Vergadering Ambtshalve leden -de ondervoorzitters aangeduid door AV op voorstel van de Algemeen Voorzitter -de provinciale en regionale voorzitters, alsmede de voorzitter van de HAB Afvaardigingen -Voorzitter + 5 leden Kamer- en Vlaamse fractie, voorzitter + 2 leden Senaatsfractie, voorzitter + één lid van Brusselse en Europese fractie -25 leden aan te duiden door de provinciale besturen. Het aantal mandaten wordt bepaald in functie van het ledenaantal in de provincies, waarbij het BHG steeds recht heeft op 1 mandaat. -Vijf afgevaardigden (waaronder voorzitter) per erkende geleding -1 afgevaardigde van de provincieraadsleden aangeduid door de fractie. CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 12

13 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 13 Algemene Vergadering Coöptatie -10 te coöpteren leden (een opeenvolgende coöptatie is onmogelijk) Leden met raadgevende stem Algemeen secretaris en directieleden partij In voorkomend geval de regeringsleden en voorzitters van de parlementaire vergaderingen (Leden toezichtraad) Gewezen regeringsleiders en partijvoorzitters Fractiesecretarissen Personeelsleden - secretarissen van de geledingen

14 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 14 Algemene Vergadering Maximaal 2/3 de van de stemgerechtigde leden mag tot hetzelfde geslacht behoren Onverenigbaarheid voor personeelsleden van de partij en een onverenigbaarheid voor parlementsleden (uitgezonderd voor de parlementaire delegaties en voor voorzitterschap en ondervoorzitterschappen).

15 CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 15 TIMING Oproep kandidaatstelling AMPERSAND 21 januari Afsluiten kandidaturen 5 februari om 12.00 u Vanaf 8 februari gebeurt de voordracht en goedkeuring van de kandidaturen door provinciaal besturen, resp. Algemene vergadering van 23 februari 2010 Oproep tot stemming met vermelding stemlocaties AMPERSAND 18 februari Verkiezingen worden gedecentraliseerd door de provincies en BAH van 6 t/m 16 maart Opstart regio- & provinciale besturen 2 de helft maart t/m einde april Wedersamenstelling AV 25 mei 2010

16 Te onthouden Kandidaturen kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend. De secretariaten controleren de formele geldigheid van de kandidaturen (lidmaatschap, onverenigbaarheden,…) Het bovenliggende bestuur moet de kandidaturen van regio -, respectievelijk provinciale voorzitters goedkeuren. Best tijdig uitnodigen met vermelding agenda en systeem van de dubbele uitnodiging. Er kan gestemd worden met volmacht (met uitzondering voor de aanduiding van JONGCD&V – voorzitters) mits registratie vooraf bij het regiosecretariaat. De termijn is twee werkdagen voor de verkiezingsdatum. Coöptatie kan slechts gebeuren wanneer alle andere stemgerechtigde leden van het betrokken bestuur werden gekozen/aangeduid. Voor de samenstelling van het partijbureau/Politiek Bestuur kan eventueel gebruik gemaakt worden van de wachtkamerprocedure. CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 16


Download ppt "CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel 1 Bovenlokale Bestuursverkiezingen 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google