De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studie Athlon In opdracht van beleggingclub ‘t Galerijke door Marc Schenck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studie Athlon In opdracht van beleggingclub ‘t Galerijke door Marc Schenck."— Transcript van de presentatie:

1

2 Studie Athlon In opdracht van beleggingclub ‘t Galerijke door Marc Schenck

3 Profiel Athlon is een beursgenoteerde, internationale groep van ondernemingen. Zij bieden onderscheidende producten en activiteiten in full service autoleasing en direct daaraan gerelateerde activiteiten als autoverhuur en autoschadeherstel. Daarbij richten Zij zich primair op de zakelijke markt. De samenhang van de activiteiten biedt synergievoordelen, onder andere door onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

4

5

6 Geografisch Athlon heeft een holdingstructuur en is actief in vijf landen:Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

7 Geografische spreiding qua omzet

8 Omzet 2000 en 2001 De geconsolideerde omzet is met 10 % gestegen van €1180 mio naar €1300 mio

9 Omzet 2001 ten opzichte 2000

10 Bedrijfsresultaat Het aanhoudende verlies van CC Raule (operationeel € 8.1 mio) heeft een belangrijk drukkend effect op de winst gehad Desondanks steeg het bedrijfsresultaat met 13 % tot € 34.8 mio

11 Bedrijfsresultaat Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en afschrijving van goodwill steeg met 13% tot €37.4 mio. De belastingsdruk daalde sterk van 57.4% tot 33.4% De hoge belastingsdruk in 2000 werd veroorzaakt door CC Raule met een verkoop als gevolg

12 De nettowinst 2000 en 2001 De nettowinst bedraagt €33.1 mio hierin is begrepen het positieve saldo van de buitengewone baten en lasten van een totaal van €8.4 mio De buitengewone lasten en baten zijn de opbrengsten van de verkoop “Amstel III” en dealerbedrijven samen €15.2 mio, min de afwaardering van CC Raule €6.8 mio.

13 Omvang van elke kernactiviteit Athlon drie activiteiten. –Autoleasing en Verhuur = 73% –Schadeherstel = 7% –Dealerbedrijven = 20%

14 Omzet per activiteit

15 Dealeractiviteiten Athlon heeft wegens strategische redenen besloten al de dealeractiviteiten te verkopen. De dealeractiviteiten leverden haast geen synergie meer op met andere activiteiten. De omzet daalde in 2001 met 9%, het resultaat was slechts 1.6% van de omzet.

16 Autoleasing Interleasing Hiltermann Lease Service Unilease (50%) Interleasing Belgium Interleasing Luxenbourg Autop France AV Leasing Autop Deutschland

17 Autoleasing In Nederland wisten de Leasebedrijven van Athlon het contractenbestand uit te breiden met 16%. Hierdoor werd een belangrijke hogere omzet en eveneens belangrijk hoger resultaat geboekt In België en Luxenburg werd een groei van het aantal Leasecontracten bereikt van 13%, een belangrijk deel werd hier behaald bij de overheid. De productiviteit van de werknemer in de Benelux was een fors stuk hoger dan in 2000 In Frankrijk werd een groei behaald van 13% In Duitseland ontwikkelden de leasebedrijven een groei van 14%

18 Autoverhuur AT-Rent Interleasing Rent Autop Rent CC Raulle

19 Autoverhuur De Verslechterende economie in de West-Europese land-en had (snellere levertijden door daling van verkoop) een sterk negatief effect op de autoverhuur. 11 September zorgde voor een dalende verhuur bij lucht- havens. Met sterke kortingen als gevolg. De fusie tussen AXXI Autoverhuur en Hiltermann Rental Service in een nieuw bedrijf AT. Rent heeft plaatsgevonden In Ned. en Frank. viel het 2° halfjaar tegen, het manke informaticasysteem daar boven op gaf een licht negatief resultaat

20 Autoverhuur Het resultaat in België was conform de verwachtingen positief De ontwikkeling op diverse verhuurmarkten hebben voorts geleid tot een aanscherping van de strategie. Strategie: “Concentreren van de verhuuractiviteiten op de leasegebonden verhuur” Hierdoor zal het relatieve aandeel van autoverhuur op de groeps- resultaten afnemen. Waardoor deze minder gevoelig worden aan de conjuctuurbewegingen

21 Autoschadeherstel CARe Schadeservice

22 Autoschadeherstel De autoschadeherstelmarkt in Ned. kent een relatief stabiel volume het is licht gestegen in 2001 Over de totale 45 vestigingen is CARe met 20% gestegen, van deze stijging was 13% autonoom en 7% uit acquisities Het resultaat voor belastingen en afschrijving goodwill is toegenomen met 62%, deze is te wijten aan een verbetering van de interne organisatie, hogere marges door meer urenverkoop en minder onderdelenvervangingen. in 2001 kon voor eerst de milieuheffingen doorrekenen. Door 3 meerderheidsdeelnemingen is Athlon gestart met schadeherstellingen in België.

23 Vooruitzichten 2002 Athlon gaat er van uit dat het herstel van de economie niet voor 2002 zal plaatsvinden. Voor de leasemarkten verwachten zij een groei van +/- 5% De verhuurmarkten in West-europa zullen onder druk blijven De schademarkt zal in Nederland op zelfde niveau blijven als in 2001

24 Vooruitzichten 2002 AMSTERDAM - Standard & Poors meldt dat het besluit van Athlon Groep NV om haar Duitse verhuuractiviteiten van CC Raule te beëindigen en om een achtergestelde lening uit te geven, geen invloed zal hebben op de ratings of outlook van Athlon. Ook al zet de sluiting van de dochteronderneming druk op de winstgevendheid van Athlon in 2002, zal de beslissing tevens een potentiele bron van verlies wegnemen wat de toekomstige winstgevendheid ten goede komt.

25 - Fortis Bank marketperformer'-advies voor autoleaser Athlon herhaald. 08/03/2002 [12:19] - Fortis Bank heeft het 'marketperformer'-advies voor autoleaser Athlon herhaald. Athlon kwam vanochtend met jaarcijfers over 2001. Fortis vindt de strategie en het actieve beleid van Athlon goed en de waardering van het aandeel niet al te hoog.

26 Vooruitzichten 2002 Op grond van bovengenoemde ontwikkelingen verwacht de raad van bestuur dat het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving goodwill exclusief het nettoresultaat dealeractiviteiten en CC Raule in 2002 minimaal gelijk is aan €29.9 mio. Over het resultaat inclusief CC Raule wordt vanwege de grote onzekerheden in Duitse verhuurmarkt geen uitspraak gedaan.

27 Volgende maand Athlon op de beurs Dank je voor de aandacht


Download ppt "Studie Athlon In opdracht van beleggingclub ‘t Galerijke door Marc Schenck."

Verwante presentaties


Ads door Google