De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Ontwikkelingsfasen van het kind

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Ontwikkelingsfasen van het kind"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Ontwikkelingsfasen van het kind
Door: Genevieve Yeboah-Grep & Deborah Geijsvliet 7 oktober 2012

2 Vandaag: ontwikkelingsfases van een kind
welk gedrag kan als normaal worden beschouwd vatbaarheid voor invloeden van buitenaf hoe te handelen bij afwijkend gedrag protocol

3 Baby-kleuterperiode (0-4)
Leren lopen Vast voedsel leren eten Leren spreken Lichaamscontrole Fysiologische stabiliteit (bijv. hormonale ontwikkeling) Geslachtverschil en geslachtsregels leren Gevoelscontact met ouders, familie en anderen (i.v.m. fysieke en sociale realiteit) Eenvoudige begripsvormingen Ontwikkeling van het geweten (goed/fout) Overzicht ontwikkelingstaken volgens Havighurst

4 Schoolkind (4-12) Motorische ontwikkeling
Gezonde groei t.o.v. leeftijdsgenoten Bewustwording geslachtsrol en contact met leeftijdsgenoten Leren van de houding t.a.v. groepen, gezin, school, kerk, vrije tijd Leren lezen, schrijven, rekenen Leren van begrippen in het dagelijks leven (ruimtelijk inzicht, structuur, begrensing, etc) Ontwikkeling geweten en moraliteit (schaal v. waarden)

5 Jeugd (12-18) Accepteren van je lichaam
Acceptatie geslachtsrol (seksuele identiteit, relaties (voorbereiding op huwelijk, gezin)) Streven naar zelfstandig verantwoordelijkheid voor de inrichting van eigen leven te verwerven Emotionele onafhankelijkheid t.o.v. ouders/anderen 1/2

6 Jeugd (12-18) Vervolg: Leren omgaan met groepen jongens en meisjes (passendheid eigen identiteit binnen de groep, omgang met invloeden van binnenuit de groep en van buiten de groep. Ontwikkeling van competenties om met voorgaande om te gaan (bijv. experimenteren, grenzen afbakenen, incassseren, omgaan met emoties) 2/2

7 Jong Volwassenheid (18-21)
Keuze van levenspartner Leren leven met intieme partner, gezin beginnen, kinderen opvoeden, voeren van huishouding Sociale groep vinden Opnemen burgelijke verantwoordelijkheid Starten in een beroep (werk/studie)

8 Vervolgfasen: Middelbare leeftijd (21-50/60)
Laat-volwassenheid (ouder dan 60)

9 Afwijkend gedrag Uitgangspunt: normale ontwikkelingsfasen
Afwijkend gedrag/ afwijkende ontwikkeling is alles wat afwijkt van de normale ontwikkelingsfasen. Wanneer sprake van gedragsprobleem? Afhankelijk van de duur en frequentie (eenmalig of langdurig afwijkend gedrag?) en ernst (complexiteit, context) van de gedragsuitingen en de mate van verstoring van het normaal dagelijks functioneren.

10 Onderverdeling gedragsproblemen
Gedrag/attitudes die met name storend zijn voor de omgeving (externaliserende gedragsproblemen) bijv. opstandig, agressief, pesten, liegen, brutaal, druk, onrust stoken, stelen. Gedrag/attitudes die met name storend zijn voor het kind (internaliserende gedragsproblemen) bijv. teruggetrokken, angstig, verdrietig, verlegen, depressieve gevoelens)

11 Afwijkend gedrag Rekening houden met diverse oorzaken gedragsprobleem.
Gedragsproblemen of acute veranderingen in gedrag hoeven niet per se een gevolg te zijn van een incident. Afwijkend gedrag kan deel zijn van de normale ontwikkeling van een kind (rekening houdend met ontwikkelingsfasen) Bij observeren van afwijkend gedrag is de rol van omgeving en andere factoren niet (geheel) bekend, waardoor signalering op basis van alleen observatie niet mogelijk is.

12 Signalen Seksueel misbruik (0-4)
Lichamelijk welzijn: Verwondingen aan geslachtsorganen Vaginale infecties en afscheiding Jeuk bij vagina of anus Pijn in bovenbenen Pijn bij lopen of zitten Problemen bij plassen Urineweginfecties Seksueel overdraagbare aandoeningen 1/2

13 Signalen Seksueel misbruik (0-4)
Gedrag van het kind: Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken Afkeer van lichamelijk contact Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik 2/2

14 Signalen Seksueel misbruik (4-12)
Lichamelijk welzijn: Verwondingen aan geslachtsorganen Vaginale infecties en afscheiding Jeuk bij vagina of anus Pijn in bovenbenen Pijn bij lopen of zitten Problemen bij plassen Urineweginfecties Seksueel overdraagbare aandoeningen 1/2

15 Signalen Seksueel misbruik (4-12)
Gedrag van het kind: Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken Afkeer van lichamelijk contact Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen (of leeftijdsgenoten) 2/2

16 Signalen Seksueel misbruik (12-18)
Lichamelijk welzijn: Verwondingen aan geslachtsorganen Vaginale infecties en afscheiding Jeuk bij vagina of anus Pijn in bovenbenen Pijn bij lopen of zitten Problemen bij plassen Urineweginfecties Seksueel overdraagbare aandoeningen (Angst voor) zwangerschap 1/2

17 Signalen Seksueel misbruik (12-18)
Gedrag van het kind: Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken Afkeer van lichamelijk contact Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik Veel wisselende seksuele contacten met leeftijdsgenoten Zoekt seksuele toenadering tot volwassenen Prostitutie 2/2

18 Protocol Adventkerk: ‘ PROTOCOL MELDING SEKSUEEL MISBRUIK BINNEN HET JEUGDWERK ’


Download ppt "Workshop Ontwikkelingsfasen van het kind"

Verwante presentaties


Ads door Google