De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 oktober 2006 Michèle Coëmet Verkeersinformatie Beleid in uitvoering: de stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 oktober 2006 Michèle Coëmet Verkeersinformatie Beleid in uitvoering: de stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 26 oktober 2006 Michèle Coëmet Verkeersinformatie Beleid in uitvoering: de stand van zaken

2 26 oktober 2006 Verkeersinformatie2 Inhoud presentatie Reis- en verkeersinformatie in AVB Reis- en verkeersinformatie en de weggebruiker De effecten Het beleid en de uitvoering tot nu toe De huidige organisatie De ambities van betrokken partijen Reis- en verkeersinformatie en de Nationale Datawarehouse

3 26 oktober 2006 Verkeersinformatie3 Reis- en verkeersinformatie in de AVB informatie vooraf keuzen vooraf BASIS- SYSTEMEN verkeersysteem informatie onderweg doseren Incident management keuzen onderweg LENGTE TIJD RUIMTE / NETWERK BREEDTE vervoer vraag verkeer vraag Actuele Verkeers- situatie AVV/MC/2003

4 26 oktober 2006 Verkeersinformatie4 Verkeersinformatie en de weggebruiker (Gebruikersonderzoeken Nederlandse autosnelwegen) Pre trip (altijd + soms) on trip (altijd + soms)

5 26 oktober 2006 Verkeersinformatie5 Verkeersinformatie en de weggebruiker (Gebruikersonderzoek Nederlandse autosnelwegen 2002)

6 26 oktober 2006 Verkeersinformatie6 Gebruik verkeersinformatie door woon-werkverkeer (N = 150) Voor heenreis Tijdens de reis Voor terugreis altijd + soms N = 61 altijd + soms N = 104 altijd + soms N = 56

7 26 oktober 2006 Verkeersinformatie7 Effecten Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) (Effecten verkeersmanagement 2006) 4% tot 12% verandert van route, in de stad is dat meer (15% tot 18%) de filezwaarte en voertuigverliesuren nemen fors af (7% tot 30% in zwaar belast netwerk) de veiligheid verandert niet

8 26 oktober 2006 Verkeersinformatie8 Effecten in-car informatie (RIC-onderzoek 2002) Onderzocht ca 1.900 verplaatsingen Individuele informatie leidt tot meer routewijzigingen Bij 34% van de individueel geïnformeerde verplaatsingen wordt route gewijzigd versus 22% van gewoon geïnformeerde verplaatsingen Uitgedrukte op alle verplaatsingen 14% bij individuele informatie versus 6% bij gewone informatie

9 26 oktober 2006 Verkeersinformatie9 Effecten verkeersinformatie ANWB website 40% van de gebruikers laat vertrektijdstip afhangen van de informatie 40% kies zijn route op basis van de informatie OV 9292 (Reisinformatiegroep): 6% van de gebruikers verandert van route op basis van de informatie

10 26 oktober 2006 Verkeersinformatie10 Indicatie van de effecten van verkeersinformatie Individuele informatie heeft meer effecten op routewijzigingen: DRIP’s (iedereen, collectief): effect circa 5% Gebruikelijke informatie in-car: effect circa 6% Individuele informatie in-car: effect circa 14%  Verkeersinformatie leidt tot routewijzigingen  Individuele informatie heeft grote effecten dan collectieve informatie Pre trip informatie  Pre trip informatie heeft effect op de vraag

11 26 oktober 2006 Verkeersinformatie11 Recente resultaten (nog verkennend) Monitor Verkeersmanagement: reistijd en routeinformatie Op de route naar een incidentele file neemt de vraag af

12 26 oktober 2006 Verkeersinformatie12 Het reisinformatiebeleid uit 1996 in een notendop Keten benadering: inwinnen – bewerken – distribueren De overheid zorgt voor de inwinning voor wat betreft het HWN (was nog SVV 2) De overheid zorgt voor de bewerking en het beschikbaar stellen van bewerkte informatiepakketten ten behoeve van diensten door de markt Value added service providers zorgen voor de distributie naar de reiziger In-car is markt

13 26 oktober 2006 Verkeersinformatie13 Het reisinformatiebeleid uit 1996: de resultaten (1) Verkeersgegevens uit ca1000 km verkeerssignalering en ca 1000 km monitoringsysteem worden bewerkt tot informatie pakketten en beschikbaar gesteld aan marktpartijen De TIC (traffic Information Centre) is gebouwd en later geïntegreerd met de landelijke verkeersmanagement centrale: het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) RDS-TMC is in Nederland in de lucht conform Europese afspraken om dynamische navigatie mogelijk te maken

14 26 oktober 2006 Verkeersinformatie14 Het reisinformatiebeleid uit 1996: de resultaten (2) Circa 15 service providers zijn actief (+ doorlevering) Circa 100 DRIP’s zijn operationeel op het HWN Onderzoek en pilots: stimulering innovatie en/of marktwerking (bv Prelude, Intermezzo, Meervoudig Monitoring Concept, Route Compas, AIDA, gebruikersonderzoeken) Standaardisatie en Europese projecten (ERTICO)

15 26 oktober 2006 Verkeersinformatie15 Huidige organisatie Verkeersinformatie over het HWN Betaal services = pluspakket Basispakket Distributie media DRIP’s Verkeersinformatie Basispakket en Betaal services RVMC’sVCNL Verkeersgegevens / verkeersdata SP Basis verkeersinformatie -basis info (incl. reistijden) -Ruwe data -Video beelden Standaard licentie Basis verkeers- informatie Publieke verantwoordelijkheid Invulling in partnership Private gegevens fabriek SP

16 26 oktober 2006 Verkeersinformatie16 Intranet Rijkswaterstaat 29 september 2006 MELINDA helpt weggebruiker sneller op weg Meer en betere informatie over werkzaamheden aan de weg. Daarin voorziet MELINDA, een systeem dat vanaf 29 september de twee planningssystemen van Rijkswaterstaat aan elkaar koppelt. Dankzij MELINDA weet de weggebruiker sneller waar hij risico loopt op files en vertragingen. Alles over weg- werkzaamheden was al te vinden op www.vananaarbeter.nl. Maar vanaf nu gaat de informatie ook naar de ANWB, de Verkeersinformatiedienst (VID) en andere zogeheten service providers. DG RWS Bert Keijts stelde MELINDA in werking door de twee systemen aan elkaar te koppelen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie op de managementconferentie in Lelystad. MELINDA is een schoolvoorbeeld van publieksgericht werken, omdat er intern veel op de schop is gegaan om de informatie te kunnen presenteren zoals de weggebruiker het graag wil hebben.

17 26 oktober 2006 Verkeersinformatie17 Verkeersinformatie: de ambities Markt heeft ambitie over de hele keten Beleid: meer kwaliteit (inhoud) en meer kwantiteit (van deur tot deur) Nota Mobiliteit: betrouwbare en acceptabele reistijden. Reisinfo belangrijk Brief naar TK met beleidsupdate (2004) Commissie Laan 2 Ketenkwaliteit, Innovatie, Nationale Data Warehouse (VM & VI) Eu-richtlijn en nieuwe contracten: standaardlicentie Basisverkeersinformatie Intern RWS meerdere denkstromen Nationale Data Ware house

18 26 oktober 2006 Verkeersinformatie18 Actuele verkeersgegevens onmisbaar Zonder actuele verkeersgegevens geen verkeersinformatie en geen verkeersmanagement Tot nu toe met name actuele verkeersgegevens op het HWN Nieuwe technologieën beschikbaar In beleidsnota reisinformatie: behoefte aan een meervoudig monitoring systeem: MMC, MMI, WnT (Prelude), Intermezzo Nu opgepakt in het project Nationale Data Warehouse (in Nota Mobiliteit ‘nationale databank’ genoemd) De ambitie van verkeersmanagement en verkeersinformatie op het HWN naar verkeersmanagement en verkeersinformatie op ‘Basisnetwerk’ (richting deur tot deur)

19 26 oktober 2006 Verkeersinformatie19 Waarom behoefte aan actuele verkeersgegevens? Behoefte aan basisgegevens Actoren: overheden Afgeleide behoefte aan actuele verkeersdata Behoefte aan gebiedsgerichte aanpak Actoren: overheden (bestuurders), private partijen Behoefte aan verkeers- / netwerk management Actoren: overheden (wegbeheerders) Behoefte aan verkeersinformatie Actoren: overheden, private partijen M o b i l i s t e n Behoefte aan mobiliteit, veiligheid, informatie Wordt ingevuld door NDW

20 26 oktober 2006 Verkeersinformatie20 Het NDW concept (Conceptuele kader NDW) Wegbeheerder 1 NDW Data verstrekkers (overheden) Data providers Perceel 1 Data providers Perceel3 Data providers Perceel 2 Technische infrastructuur en Applicatiebeheer Perceel 4 Uitvoeringsorganisatie Nationale Datawarehouse Gezamenlijke wegbeheerders Wegbeheerder 2 Wegbeheerder 3 Wegbeheerder 4 Wegbeheerder n Afnemers (wegbeheerders en service providers) Wegbeheerder n Service provider n Service provider 3 Service provider 2 Service provider 1 Wegbeheerder 4 Wegbeheerder 3 Wegbeheerder 2 Wegbeheerder 1


Download ppt "26 oktober 2006 Michèle Coëmet Verkeersinformatie Beleid in uitvoering: de stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google