De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen onderwijsnummer BVE Paul Meltzer Directie BVE Ministerie OCW 19 april 2007 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen onderwijsnummer BVE Paul Meltzer Directie BVE Ministerie OCW 19 april 2007 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontwikkelingen onderwijsnummer BVE Paul Meltzer Directie BVE Ministerie OCW 19 april 2007 2

3 Ontwikkelingen onderwijsnummer BVE Inhoud A.Wetgeving B.Toepassingen 3

4 A. Wetgeving 1.Toegang BRON voor Kenniscentra 2.Verruiming gebruik gemeenten 3.Vereenvoudiging RMC-rapportage 4.Vervallen meldingen instelling aan gemeenten 5.Uitbreiding gegevensset 6.Teruglevering gegevens van CFI aan instellingen 7.IBG-route VSV-gegevens uitbreiden met verzuim 8.Vervallen telling educatie bij gemeenten 4

5 1. Toegang BRON voor Kenniscentra Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven hebben voor hun taak informatie over bezette leerplaatsen (BPV) nodig: Datum ingang Geplande einddatum Omvang Opleiding Instelling leerbedrijf 5

6 2. Verruiming gebruik gemeenten Huidige wet staat gebruik toe voor: Leerplicht (verzuim) Voortijdig schoolverlaten Inburgering Overwogen wordt deze beperking op te heffen. 6

7 3. Vereenvoudiging RMC-rapportage De volgende gegevens kunnen worden geschrapt uit de RMC-rapportage omdat ze door de IB-Groep verstrekt worden: Opleiding Leeftijd Geslacht Allochtone herkomst 7

8 4. Vervallen meldingen instelling aan gemeenten De levering van in- en uitschrijvingen van de school aan de woongemeente kan vervallen, mits ….. 1.alle gemeenten zijn aangesloten op de IBG-route VSV-gegevens én 2.alle scholen op tijd hun informatie aan BRON leveren 8

9 5. Uitbreiding gegevensset Met de instellingen wordt de volgende uitbreiding overwogen: 1.Unit 2.Doel opleiding 3.Reden uitstroom 4.Voortgang studie (studiepunten? Herontwerp MBO) 9

10 6. Teruglevering gegevens van CFI aan instellingen De instellingen hebben behoefte aan geïdentificeerde gegevensuitwisseling met CFI. De wet staat dat niet direct toe (scheiding beheer en gebruik). We zoeken naar mogelijkheden. 10

11 B. Toepassingen 1.BION (Beleids-Informatie Onderwijsnummer) 2.Onderzoek VSV en voorspellers 3.Onderzoek stromen en efficiënte leerwegen 4.Gebruik van SEC-informatie (CBS) 5.Onderzoek maatwerk (verschillende in- en uitstroommomenten, combinatie van opleidingen, bijvoorbeeld educatie en beroepsopleiding) 6.(Denkbaar) Bekostiging op periode i.p.v. peildatum 11

12 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Ontwikkelingen onderwijsnummer BVE Paul Meltzer Directie BVE Ministerie OCW 19 april 2007 2."

Verwante presentaties


Ads door Google