De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Waar naar toe met Beschut Wonen, Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) en activering in België / Vlaanderen Yves Wuyts Stafmedewerker GGZ Studiedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Waar naar toe met Beschut Wonen, Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) en activering in België / Vlaanderen Yves Wuyts Stafmedewerker GGZ Studiedag."— Transcript van de presentatie:

1 1 Waar naar toe met Beschut Wonen, Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) en activering in België / Vlaanderen Yves Wuyts Stafmedewerker GGZ Studiedag beschut wonen Leuven - 31 mei 2010

2 2 BEWO

3 3 Overzicht van de presentatie 1.Huidige structurering van de GGZ 2.Uitdagingen voor de GGZ-sector 3.Antwoorden van de GGZ 4.Flexibiliteit voor verschillende voorzieningensoorten 4.1. Psychiatrische ziekenhuizen 4.2. PVT 4.3. Centra Geestelijke Gezondheidszorg 4.4. Revalidatiecentra 4.5. Beschut wonen 5. Voorstel tot aanpassing van de erkenningsnormen beschut wonen 6. Toekomst van psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)

4 4 Generalistisch Specialistisch Cure Care Herstel Ambulant Residentieel 1. Huidige structurele opdeling van de GGZ

5 5 CGG A/K/Sp-dienst BeWo PVT T-dienst REVA Generalistisch Specialistisch Cure Care Herstel Ambulant Residen tieel Partiële hospitalisatie 1. Huidige structurele opdeling van de GGZ

6 6 CGG A/K/Sp-dienst BeWo PVT T-dienst REVA Generalistisch Specialistisch Cure Care Herstel Residen tieel Partiële hospitalisatie 1. Huidige structurele opdeling van de GGZ PZT Activering Ambulant

7 7 2. Uitdagingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg -In en met de samenleving -Toegankelijke gespecialiseerde zorg -Tijdig – vroegtijdig -Continuïteit van de zorg

8 8  Psycho, sociaal, bio- model  Zorg in de samenleving – in het thuismilieu van de gebruiker  Meer dan genezen:- ook voorkomen - ook vroegtijdig detecteren - ook werken aan herstel  Vereist samenhangend uitgebouwd zorgaanbod in de samenleving met voldoende: - zorgdifferentiatie naar vorm en inhoud - zorg op maat voor deelgroepen - continuïteit als onderdeel van zorg  Met een verantwoordelijkheid en sturing voor het hele werkingsgebied 3. Antwoorden van de GGZ: nood aan transformatie: principes

9 9 Cure Care Herstel Ambulant Residentieel Generalistisch Specialistisch 3. Antwoorden van de GGZ (1) -Meer in de samenleving

10 10 Meer zorg in en met de samenleving = hulpverlener naar cliënt ipv cliënt naar hulpverlener = zorg voor zowel de cliënt als zijn omgeving Actieve inbreng van sleutelfiguren in de naaste omgeving (familie, lotgenoten, basiswerkers, huisarts…) Naast cure en care: herstel, van bij de eerste symptomen of tekenen aandacht voor sociale inclusie en integratie SAMEN en zo dicht mogelijk bij de patiënt: draagkracht, eigen kracht versterken Binnen de GGZ is Beschut wonen reeds voortrekker op dit vlak ! Regulier waar het kan, specialistisch waar het moet Balanced care – stepped care 3. GGZ-antwoorden

11 11 GGZ kan en moet niet alles zelf doen niet nuttig, niet wenselijk niet betaalbaar GGZ moet zich richten op:kerncompetities kwartiermakersrol Co-productie met:1 e lijn - huisvesting – welzijn – arbeid - onderwijs GEVOLGEN => Gevolgen:  “Bewoners” worden “uw buur in de straat”  Enkel tijdelijk residentiële opvang wanneer nodig  GGZ-expertise inbrengen in reguliere werking vb outreach naar RVT, tehuis niet-werkenden  Maximaal beroep doen op reguliere diensten, vb vrijetijd, huisarts 3. GGZ-antwoorden

12 12 3. Antwoorden van de GGZ (2) Zorgcircuits in netwerken alle GGZ-actoren die samen regionale verantwoordelijkheid dragen => van een structurele indeling naar een functionele indeling

13 13 Stemmingsstoornis Schizofrene stoornis verslaving Persoonlijkheidsstoornis Kort - opname Vervolg - verblijf Ambul Volwassenen/ouderenKinderen Resident     3. GGZ-antwoorden Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ België op heden

14 14 Stemmingsstoornis Schizofrene stoornis verslaving Persoonlijkheidsstoornis =verkokering 3. GGZ-antwoorden Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ Nederland op heden

15 15 Beds Functioning 1 Ouderen Kinderen  Volwassenen Continuing care Short term care Primary care Liaison Beds Functioning 2 Functioning 3    3. GGZ-antwoorden Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ Birmingham

16 16 Beds OuderenKinderen  Volwassenen Continuing care community Community team Liaison All Liaison Continuing care Beds   3. GGZ-antwoorden Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ Ierland in opbouw

17 17 Volwassenen Volwassenen Ouderen Kinderen Eerstelijns GGZ Specialistisch 2 Specialistisch 3  Specialistisch 1 INTEGRALE ZORG ZORG   Gespecialiseerde GGZ 3. GGZ-antwoorden Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ Nederland op de tekentafel

18 18 Ondersteuning eerste lijn Detectie, screening Diagnose Langerdurende zorg Rehabilitatie / (begeleiding) Aanklampende zorg / (intensieve begeleiding) Intensieve (Thuis)behandeling / Crisiszorg Residentiële bedcapaciteit: Behandeling common GGZ-problemen Generalistisch Specialistisch Cure HerstelCare 3. Antwoorden van de GGZ Van een structurele indeling naar een functionele indeling

19 19 Ondersteuning eerste lijn Detectie, screening Diagnose Langerdurende zorg Rehabilitatie / (begeleiding) Aanklampende zorg / (intensieve begeleiding) Residentiële bedcapaciteit: Intensieve (Thuis)behandeling / Crisiszorg Behandeling common GGZ-problemen CGG A/K/Sp-dienst BeWo PVT T-dienst REVA Generalistisch Specialistisch Cure Care Herstel Ambulant Residen tieel Partiële hospitalisatie 3. Antwoorden van de GGZ Van een structurele indeling naar een functionele indeling

20 20 4. Flexibiliteit voor de GGZ-voorzieningen 1. PZ: experimenteel via de toepassing van artikel 107 => enkele werkingsgebieden 2. PVT: aanpassing erkenningsnormen => alle PVT 3. Centra Geestelijke Gezondheidszorg 4. Revalidatie-overeenkomsten 5. BeWo: aanpassing erkenningsnormen => alle BeWo

21 21 4.1. Flexibiliteit voor PZ Interministeriële conferentie 28/09/2009  De toepassing van artikel 107  Bestaande GGZ-aanbod verder aan te passen aan hun behoeften en zorgvragen door de creatie van: Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute als chronische GGZ-problemen Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische problemen indien een opname noodzakelijk is.

22

23 23 Ondersteuning eerste lijn Detectie, screening Diagnose Langerdurende zorg Rehabilitatie / (begeleiding) Aanklampende zorg / (intensieve begeleiding) Intensieve (Thuis)behandeling / Crisiszorg Residentiële bedcapaciteit: Behandeling common GGZ-problemen Generalistisch Specialistisch Cure HerstelCare Functionele beschrijving van de toekomstige GGZ Liaison Early intervention THUISbehandeling CRISIS Intensieve Residentiele zorg Intensieve PVT Rehabilitatie Assertive outreach

24 24 -Concept van de woonzorgzone -PVT = zorgcentrum + vestigingen + woongelegenheden -Zorgcentrum: coordinatie, gemeenschappelijke ruimten, begeleidingsruimten, veelal ook 1 vestiging op hetzelfde adres (cfr huidige PVT) -Vestigingen in straal van max 2 km (= PVT min) -Groepswoongelegenheden (min 5) -Bed-op-recept in vestiging van zorgcentrum (kortverblijf of PVT min) -PVT als deeltijds 4.2. Flexibiliteit voor het PVT

25 25  Ondersteuning eerstelijn ?  Vroegdetectie, screening ?  Behandeling common GGZ  Participeren aan intensieve behandeling aan huis en Crisiszorg?  Participeren aan rehabilitatieteams? 4.3. Flexibiliteit voor het CGG

26 26 ???? 4. Flexibiliteit 4.4. Flexibiliteit via revalidatie-overeenkomsten

27 27 Voorstel tot flexibilisering BeWo -Bewo = begeleiden van personen met een ernstige en langdurige GGZ-problematiek, ongeacht de verblijfplaats -3 modules  Eigen huizen (caseload 1/8)  F-ACT: mensen die zelfstandig wonen (1/15)  Dagactiviteiten: ontmoeting, vrijetijd, arbeid en vorming 4.5. Flexibiliteit voor Beschut wonen

28 28 Langerdurende zorg Rehabilitatie / (begeleiding) Aanklampende zorg / (intensieve begeleiding) BeWo Detectie, screening Diagnose Intensieve (Thuis)behandeling / Crisiszorg Residentiële bedcapaciteit: Behandeling common GGZ-problemen vroegtijdig Laattijdig Cure Functionele opdeling van de GGZ Gewenste positie van de BeWo-opdrachten: HerstelCare Ambula nt Residentiee l A-dienst Begeleiding van thuiswonende mensen IB E Begeleiding van mensen in huizen van BeWo Activering Aanklampende zorg

29 29 Van historisch PZ van 730 bedden naar huidige -30 bedden in PZ (10+ 20 waarvan in totaal gemiddeld 13 bezet) -14 bedden in PVT -2 plaatsen respite care in PVT -Plaatsen beschut wonen: groepshuizen -Plaatsen beschut wonen in maatschappij -Vele patiënten die thuis wonen met casemanagement -Liaison in AZ -Dagcentrum – inloopcentrum -Dagziekenhuis -Ontmoetingshuis door gebruikers gerund -Ambulante consultaties: psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychiater, -Outreach naar ….. -Gezondheidspromotie -Preventie -Ondersteuning zelfhulpgroepen Toekomst van de GGZ in België ??? Ter vergelijking in Monaghan (Ierland) 1 regio

30 30 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : Doelstelling Opdracht van beschut wonen = rehabilitatie opdracht  Dekt de naam beschut wonen nog de inhoud van de opdracht?  Beter voorstel: rehabilitatiecentrum??

31 31 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : doelgroep van een rehabilitatiecentrum  Doelgroep Volwassenen en ouderen Langdurige functionele beperkingen Zorgnood is langdurig van aard Zorgnoden op meerdere levensdomeinen Individuele benadering nodig Ongeacht de woonvorm en begeleiding kan nog 6 maand doorlopen bij opname in ziekenhuis

32 32  Handhaving of verbetering van levenskwaliteit en zelfzorgvermogen  Persoonlijk en maatschappelijk een zo normaal mogelijk leven leiden  Sociale inclusie in woon-, werk-, leer-, en recreatieve milieus van eigen keuze 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : opdracht van een rehabilitatiecentrum

33 33 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : Modules  Zorgmodule rehabilitatiegerichte begeleiding of functie ACT  Zorgmodule beschut wonen (huidig beschut wonen)  Zorgmodule dagactiviteiten

34 34 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : Modules - Zorgmodule functie ACT  Begeleidingsaanbod op meerdere levensdomeinen maar niet in de residentiële GGZ wonen  Voor 10 begeleidingen = 0,66 FTE = 1 op 15  Personeel opleidingsniveau: bachelor

35 35  Zelfde doelgroep, maar bijkomend nood aan: Woonomgeving met meer mogelijkheden van intensief toezicht Verhoogd risico sociaal isolement Intensievere ondersteuning op vlak van ADL en zelfzorg  Voor deze groep stelt de vzw woningen ter beschikking => behoud van architectonische normen  Voor 10 begeleidingen = 1,25 FTE ( 1 op 8) 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen Modules - Zorgmodule beschut wonen

36 36 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen : F-ACT en klassiek beschut wonen  Begeleiding op methodische wijze ( inventarisatie zorgnoden, begeleidingsplan, evaluatie en bijsturing, cliëntdossier)  Begeleiding gericht naar cliënt en netwerk, familie  In eigen leefomgeving  Inschakelen van andere GGZ voorzieningen, algemene gezondheidszorg en welzijnswerk  Zorgcoördinatie kan, maar hoeft niet  Zorg voor continuïteit in de behandeling

37 37  Begeleiding op domeinen: werk, leren, vrije tijd en ontmoeten  Begeleiding via de vormen basisaanbod en/of trajectbegeleiding  Ook toegankelijk voor cliënten die niet begeleid worden in module 1 en 2 5. Aanpassingen erkenningsnormen beschut wonen Modules - Zorgmodule dagactiviteiten

38 38  ZAL PZT BLIJVEN ZOALS OP HEDEN: NEEN  ZULLEN DE PZT-OPDRACHTEN BLIJVEN: JA 6. Toekomst van PZT

39 39 Detectie, screening Diagnose Langerdurende zorg Rehabilitatie / (begeleiding) Aanklampende zorg / (intensieve begeleiding) Intensieve (Thuis)behandeling / Crisiszorg Residentiële bedcapaciteit: Behandeling common GGZ-problemen Generalistisch Specialistisch Cure HerstelCare Functionele beschrijving van de toekomstige GGZ PZT

40 40 Welke opdrachten: - Detectie, screening, diagnose - Rehabilitatie: Begeleiding - empowerment 6. TOEKOMST van PZT

41 41 Principe: gespecialiseerde GGZ-actoren ter beschikking van andere zorg- en dienstverleners op hun vraag Voorbeelden - Liaison naar huisarts in diens kabinet - 1 avond per maand GGZ-aanwezigheid op consultaties Kind en Gezin - GGZ-liaison naar diensten pediatrie in algemeen ziekenhuis - Beschikbaarheid in lokalen CAW - Intervisie vanuit GGZ naar rusthuisequipe of gezinszorgdiensten - Consult / screening in kader van VDAB-trajectbeleiding - Screening+ opvolging in huisvestingsmaatschappij of OCMW  Gespecialiseerde GGZ ter beschikking van derden voor GGZ-expertise  Reguliere diensten ter beschikking van mensen met GGZ-problemen + GGZ-actoren 6. PZT in de toekomst 6.1. PZT als ondersteuning eerstelijn(gezondheidszorg)

42 42 Cfr eerste functie in beschrijving van 107  Naar de gemeenschappen?  Minstens initiatiefrecht van de gemeenschappen 6. PZT in de toekomst 6.1. PZT als ondersteuning eerstelijn(gezondheidszorg)

43 43 Principe: PZT als onderdeel van F-ACT - rehabilitatie 6. PZT in de toekomst 6.2. PZT als rehabilitatie

44 44 yw@zorgnetvlaanderen.be

45 45 Feestviering 20 jaar beschut wonen Donderdag 25 november 2010 De Schelp Brussel OPROEP naar: 1.Anekdotes ivm bewoners, begeleiders, coördinator uit de XX jarige geschiedenis van uw BeWo 2.Kwalitatief beeldmateriaal uit uw BeWo  yw@zorgnetvlaanderen.be yw@zorgnetvlaanderen.be  Zorgnet Vlaanderen, tav Yves Wuyts, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel


Download ppt "1 Waar naar toe met Beschut Wonen, Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) en activering in België / Vlaanderen Yves Wuyts Stafmedewerker GGZ Studiedag."

Verwante presentaties


Ads door Google